Samenvatting Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

-
ISBN-10 9031389749 ISBN-13 9789031389742
1230 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen". De auteur(s) van het boek is/zijn P J M Prins, J D Bosch, C Braet. Het ISBN van dit boek is 9789031389742 of 9031389749. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Hoorcollege 1

 • Wat houdt de orthopedagoog als professional in?
  Het toepassen van KENNIS en KUNDE met als de om wat gewenst is te realiseren bij het afwijkende kind 
 • Wat houdt het normatieve gezichtspunt in?
  Doel om dat wat gewenst is te realiseren 
 • Wat houdt de term afwijkend in? 
  Het moeilijke opvoedbare kind
  Het kin met leerproblemen 
  Fysiek of mentaal beperkte kind 
 • Wat is het DOEL van orthopedagogische ingrijpen?
  Het kind helpen bij maatschappelijke integratie 
 • Noem de drie fase van de indicatieanalyse
  Planning
  uitvoering 
  beoordeling van het effect 
 • Noem de twee onderscheiden fasen in het hulpverleningsproces 
  Beslissingsmomenten inbouwen (regulatieve cyclus)

  Voorgang bewaken door onderzoeksmomenten in te bouwen ( Empirsche subcycli)
 • Noem de 6 fasen van regulatieve cyclus 
  Probleemherkenning
  Probleemdefiniëring
  Bedenken en afwegen van behandelingsmogelijkheden
  Maken van een plan
  Plan uitvoeren
  Evaluatie 
 • Wat houdt de complexiteit van behandeling in?
  Het intergreren van gegevens wordt complexen naarmate de problematiek veelzijdiger is en er meer disciplines zijn betrokken

  Veel factoren van invloeden zijn op het uiteindelijke resultaat 

  dialogische gerichtheid van de orthopedagoog 
 • Welke behandelperspectieven zijn er? 5
  Systemische 

  Psychodenamisch 

  Cliënt centered model ( humanistisch) 

  Biomedisch model 

  Leertheoretische model  ( behavioristisch en cognitief) 
 • Wat houdt het systemisch model in en welke instrumenten 
  Functioneren van gezin

  Opvoedingsstijlen / opvoederskenmerken 

  Wederkerigheid 

  Gedrag niet geïsoleerd bekijken
  Men dien te kijken in meerdere (sub) systemen
  instrumenten: Gezinsobservatie, gezinsvragenlijst, gezinsinterview, genogram 
 • Waar richt de aanpak zich op bij systemisch model?
  Zorgen voor een gezond en evenwichtig gezinssysteem 
 • Welke vorm van interventies kan je plegen bij systemisch model 
  Gezinstherapie, oudergroepen en oudertheraptie 
 • Wat houdt het psychodynamisch model in? 
  Gericht op (persoonlijk) ontwikkelingsproces: Angst, en emotionele crisissen. 

  Belang personen in vroege ontwikkeling

  Aandacht voor intra-psychische aspect van het individu 
 • Omschrijf de VISIE van het psychodynamsch model 
  Persoonlijkheid is de uitkomst van een ontwikkelingsproces

  ID                Lustprincipe
  Ego             Realiteisprincipe
  Supereg      Ego-ideaal geweten 
 • Omschrijf binnen het psychodynamisch model de etiologie van probleemgedrag 
  Sociaal emotionele ontwikkeling raakt verstoord door:
  Het niet succesvol oplossen van een conflict ( Tussen id, ego en super-ego

  Conflict is ontstaan in:
  Orale, anale of fallische fase 
 • Wat zijn de diag instrumenten voor het psychodynamische model? 
  Interview over vroeg ontwikkeling

  Projectiemateraal 
  Vertelplaten
  Zinaanvullijsten
  Tekeningen 
  Spel 
 • Wat is de visie op behandeling vanuit het psychodynamisch model 
  Geblokkeerde ontwikkeling weer op gang brengen door:
  Kind inzicht geven in tegenstrijdige wensen en gevoelens

  Beïnvloeden van de objectrelaties 
 • Wie was Melanie Klein
  Eerste analytica die rol van spel benadrukte bij de behandeling van kinderen 

  De psychoanalytische interpretatie van het spel van het kind als equivalent van de vrije associatie 
 • Wat voor visie houdt de client centered model in en omschrijf 2 punten
  Humanistisch

  Cliëntgerichte benadering 

  Ontwikkeling van het self concept 
  - Ieder individu heeft de innerlijke behoefte zichzelf te ontplooien (self). 
  - kind heeft een elementaire behoefte aan waardering van ouders (experience 
 • Op welke wijze is de etiologie van het probleem gedrag op basis van het humanistische model te omschrijven 
  Er is sprake van een verstroing in de ontwikkeling van het 'self concept'als gevolg van

  In congruentie tussen het self en experience 
 • Wat is de visie op behandeling bij het humanistisch model 
  Omgeving creëren die gekenmerkt wordt door onvoorwaardelijke positieve acceptatie

  het ontwikkelen van een positief self concept en daarmee een basis creëren voor de ervaring van zelf actualisatie 
 • Wat zijn de interventies op basis van het humanistisch model noem er 4
  Virginia Axline:
  - Relatie: warmte en acceptatie 
  - Permissieve houding: UItnodigen tot vrije expressie van gevoelens
  - Respect voor kind, vertrouwen in eigen vermogen problemen op te lossen
  - non directieve instelling
 • Wat is de visie van het biomedisch model en hoe wordt deze genoemd
  Biofysiologische benadering 

  - gedrag kan worden verklaard door de bestudering van neuro-psychologische processen

  - al dan niet interactie met een stressvolle omgeving
 • Wat is de etiologie van probleem gedrag gezien vanuit het biomedisch model 
  Gedragsproblemen en emotionele problemen zijn terug te voeren op hersenorganische disfuncties

  - Genetisch

  - Biochemisch / neurologisch
  Neurotransmitters
  organische factoren

  - Temperament 
 • Wat zijn de diagnostische instrumenten voor het biomedisch model 
  Ontwikkelingsgeschiedenis

  Neuro(psycho)logisch onderzoek 
 • Wat is de visie op de behandeling vanuit het biomedisch model 
  Wijzigingen aanbrngen in Chemische huishouding hersengebieden 
 • WAt zijn de interventies bij het biomedisch model 
  Diëten

  Psychofarmacologie 
 • Noem vier psychofarmacologie 
  Stimulantia 

  Anti-deprssiva (SSRI's, Lithium)

  Neuroleptica (anti-psychotica)

  Anti conculsivia (anti-epileptica) 
 • Noem zeven afwegingen van toepassing psychofarmaca
  Zal het effect hebben

  zijn er onderzoeken bekened

  wat is de betekenis voor het kind

  wat zijn de evt bijwerkingen

  is het gebruik levenlangs

  wat gebeurt er na het stoppen

  is er een alternatief 
 • Hoe wordt het behavioristisch model genoemd en wat houdt het in?
  Leertheoretisch model

  - Gedrag is een functie van omgevingsfactoren of ervaringen uit het verleden 

  - gedrag is de uitkomst van een leerproces op basis 
  Klassieke conditionering 
  Operante conditionering 
  sociaal leren 

  - Behandeling vaak gericht op een combinatie van de leerprincipes voor aanleren nieuw gedrag / nieuwe betekenissen 
 • Welk begrip valt er nog meer onder het cognitief model en hoe heet dit
  L
  Leertheoretisch model

  - inadequaat gedrag en emotionele problemen door onjuiste cognities

  - onjuiste cognities uiten zich in: 
  negatieve verwachtingen en waardering, onjuiste attributies en irrationele overtuigingen. 
  tekorten in zelfregulatie en zelfcontrole

  - Behandeling omvat wijzigen disfuctionele gedachten en leren cognitieve vaardigheden en strategieëm
 • Wat houdt klassieke conditionering in?
  Gedrag dat uitgelokt wordt door bepaalde prikkels 

  Reactie uitlokken 

  Iets wordt geleerd door het aan te reiken of op te leggen 

  De ene prikkel wordt vervangen door de andere prikkel 
 • Wat houdt operante conditionering in?
  Dingen worden actief aangeleerd 

  Gaat om het aanleren van de juiste reactie 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke opdrachten vallen onder gedragstherapie
oplossingsgericht 

motivatie

token economy
Wat houdt de cognitieve structuur in?
Structuur ( info georganiseerd opgeslagen 

inhou ( opgeslagen info)

Schemata ( info gebeur, gedrag en emo met elkaar verbonden

operatie ( bewerking alle info gedachten waarnemen en opslaan

product ( resultaat verwerking bewuste gedachten
wat betekend differentieel 
Zelf bekrachtiging ontdekken 
Wat zijn gedragsoefeningen 
Rol 

video

script
social story

thuis opdra


gevoel 

observeren 
Wat spreek je vooraf af bij sociale vaardigheidstraining 
Motivatie 

hulp vraag

lijdensdruk 

contra indicatie 
Wat houdt tegenspreek spel in
Ho tegen spreek t

leer ling tegen zich zelf 

concrete opdracht 

wat geleerd heeft 
Welke vormen van (groeps) gedragtherapie zijn er
Oudertraining 

media 

indivi cgt

gezins groep
Wat houd rationele cgt in?
 gebeurtenis bepaalt niet hoe jij je voelt, maar manier waaro je er over denkt 
Hoe worden cognitieve processen geuit, vanaf 5
Taal 

geheugen 

aandacht

inzicht 

redenerend 
Wat houdt respons preventie in
Situatie juist aangaan