Samenvatting Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode

ISBN-10 9043032611 ISBN-13 9789043032612
969 Flashcards en notities
46 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789043032612 of 9043032611. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode

 • 1.1 Inleiding

 • Waar komt de behoefte aan onderzoek uit voort?
  De behoefte aan onderzoek komt voort uit de behoefte aan informatie of nieuwe inzichten.
 • Wat is een methode?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren.
 • Waarom doen we onderzoek?
  De behoefte naar onderzoek komt voort uit de behoefte aan informatie of nieuwe inzichten.
 • Wat is een methode?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren
 • Wat is een methode, binnen het kader van onderzoek?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, analyseren en te interpreteren.
 • Wat is het doel van onderzoek?
  Informatie verzamelen om een beslissing te nemen
 • Wat is een techniek?
  Een techniek is een activiteit (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen.
 • Wat is een techniek, binnen het kader van onderzoek?
  Een techniek is een activiteit (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld een enquête, interciew, observatie, test of simulatie.
 • Waarom wordt er gevraagd naar de gebruikte onderzoeksmethode en -techniek?
  Door deze vraag te beantwoorden kan er achterhaald worden hoe het resultaat van het onderzoek tot stand is gekomen. Op basis hiervan kan de geloofwaardigheid van het resultaat beoordeeeld worden en daarmee de waarde van het resultaat voor de opdrachtgever of de lezer vastgesteld worden.
 • Om de uitkomsten van een onderzoek te beoordelen op geloofwaardigheid moet men kijken naar:
  Er moet gekeken worden naar hoe het resultaat van het onderzoek tot stand is gekomen. Dit wordt gedaan door te kijken naar de gebruikte onderzoeksmethode en -technieken.
 • Waarom is het verdiepen in de theorie van onderzoek belangrijk?
  1 Door onderzoeksmethoden op de juiste wijze toe te passen, wordt het mogelijk om ontdekkingen te doen die van grote waarde kunnen zijn voor mensen of organisaties of antwoorden te geven op vragen die anders onbeantwoord blijven.

  2 Met behulp van kennis over methoden en technieken van onderzoek kun je informatie beter beoordelen op de geloofwaardigheid en bruikbaarheid ervan.
 • 1.2 Wat is onderzoek?

 • Wat is onderzoek?
  Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan
 • Wat is onderzoek?
  Een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan.
 • Wat is onderzoek?
  Onderzoek is een doelbewuste en methodische zoektocht naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan
 • Wat is de definitie van onderzoek en wat zijn de twee belangrijkste elementen van deze definitie?
  Een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan.

  1 Doelbewust
  2 Methodisch oftwel op een systematische manier
 • Welke drie kenmerken heeft onderzoek?
  1. Er is een duidelijk doel aanwezig (er moet iets worden uitgezocht)
  2. Gegevens worden systematisch verzameld
  3. Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Welke drie kenmerken heeft onderzoek?
  1. Er is een duidelijk doel: er moet iets worden uitgezocht 
  2. Gegevens worden op systematisch verzameld.
  3. Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Welke kenmerken heeft onderzoek?
  1 Er is een duidelijk doel
  2 Gegevens worden systematisch verzameld
  3 Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Wanneer is er geen sprake van onderzoek?
  Er is geen sprake van onderzoek wanneer een "onderzoek" één van de drie kenmerken van onderzoek mist. Dit kan zijn:

  Een onderzoek heeft geen duidelijk doel;
  De gegevens worden niet systematisch verzameld;
  De gegevens worden niet sustematisch geïnterpreteerd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het doel van onderzoek?
Informatie verzamelen om een beslissing te nemen
Wat is een populatie?
Een groep waarnaar onderzoek gedaan wordt.
Wat is het verschil tussen synchroon en asynchroon interviewen?
Synchroon is in realtime, gebeurend of op hetzelfde moment.
Asynchroon is niet in realtime, offline werken.
Wat is een focusgroep?
Groepsinterview met een kleind aantal deelnemers met een gespreksleider, waarin de discussie zich richt op de aspecten van een bepaald thema of onderwerp.
Wat is een groepsinterview?
Interview door een gespreksleider geleid, waarin een klein aantal deelnemers een tamelijk vrije discussie voeren, waarbij het belangrijk kan zijn om gezamenlijk opgestelde betekenissen, verklaringen en/of thema's voor verder onderzoek te vinden.
Wat is een kritieke-incidentenmethode?
Methode waarbij respondenten wordt gevraagd om gedetailleerd een kritieke gebeurtenis (of kritieke gebeurtenissen) te beschrijven die de sleutel vormt tot de onderzoeksvraag.

Een kritiek incident is een activiteit of een gebeurtenis waarvan de consequenties zó duidelijk waren, dat de respondent een uitgesproken mening heeft over de effecten ervan.
Welke problemen kunnen er voorkomen bij interviews?
Interviewerbias: poging van de interviewer om bias te introduceren tijdens het uitvoeren van een interview, of het introduceren van bias in de antwoorden van de geïnterviewde als gevolg van het voorkomen of het gedrag van de interviewer.
Respondentbias: poging van een geïnterviewde om een verslag te brengen dat bepaalde gegevens verbergt, of waarin hij of zij zichzelf in een sociaal wenselijke rol of situatie presenteert.
Wat is analytische reflectie?
Het reflecteren van uitspraken van geïnterviewde door diens woorden te parafraseren.
Wat is verificatie bij de informant?
Vorm van triangulatie waarbij de onderzoeker schriftelijke verslagen van bijvoorbeeld interview aantekeningen aan informanten aanbied ter verifiëring van de inhoud.
Wat is waarnemersbias?
Deze kan optreden als waarnemers onnauwkeurig antwoorden geven om de resultaten van het onderzoek te vervormen.