Samenvatting Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren

-
ISBN-10 9088506973 ISBN-13 9789088506970
244 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren". De auteur(s) van het boek is/zijn Sonja Ehlers Meta Kuipers. Het ISBN van dit boek is 9789088506970 of 9088506973. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren

 • 1 Oudergerichtadviseren

 • Wat zijn de kenmerken van oudergericht adviseren
  Ouder staat centraal
  Aansluiten bij het doen, denken en voelen van de ouder, zijn zicht op het kind en zijn mogelijkheden via de ouder.
  Gelijkwaardig
  Oudergericht
  competentiegericht
  Beleving van de ouder staat centraal
  Ouder is deskundig
  Besef van verantwoordelijk zijn
  Samenwerkinsgericht
 • Begrippen uit schema Alice van der Pas
  Werkvloer: 
  Zicht op het kind
  Timen en doseren
  Basisvaardigheden( verzorgen, contact maken, structuur bieden)
  Emoties

  Taakverdeling
  Besef van verantwoordelijk zijn
  Omstandigheden
  Metapositie
  Solidaire samenleving
  Ouderschapsgroei
 • 1.1 Kindgericht en oudergericht adviseren

 • Het oudergerichte advies stelt de ouder centraal
 • Vanuit welke denkstappen vertrekt kindgericht advies?
  Als een kind ongewenst gedrag vertoont, sluit een ouder niet goed aan bij wat het kind vraagt.
 • Oudergericht advies laat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden bij de ouder, en sluit aan bij de beleving, kennis en vaardigheden van de ouder.
 • Waarom maakt kindgericht advies de ouder tot object?
  De ouder is het adres voor informatie en advies zodat het beter gaat met subject kind.
 • Wat heeft de inbreng van kindkennis tot doel? (4)
  - Aanvullende informatie bieden
  - De ouder kan vanuit een breder  en algemener kader opnieuw naar zijn kind kijken
  - kennis over welke aanpak wel of niet goed kan werken
  - Het effect van de omstandigheden en de beperkingen van de ontwikkeling van kinderen
 • Waar richt de oudergerichte begeleider zich op?
  Het denken, voelen en doen van de ouder vanuit de vraag: wat helpt deze ouder om antwoord te vinden op zijn vraag om weer te kunnen aansluiten bij het kind.
 • De informatie wordt aangepast aan de behoefte van de ouder
 • 1.2 Beleving van de ouder centraal

 • Wat is het werkterrein van de oudergerichte begeleider?
  De beleving van de ouder
 • Waar staat NLP voor?
  Neurolinguïstisch programmeren.
 • Waar sluit binnen NLP de hulpverlener op aan?
  Bij de beleving van de cliënt. Ieder mens heeft zijn eigen beeld van de werkelijkheid gevormd.
 • Wat is een ecologietoets?
  Na het uitwerken van het nieuwe handelen wordt het plan nog een keer stap voor stap door genomen om te kijken of de ouder nog hindernissen ervaart bij zichzelf of bij anderen alvorens het handelen in de praktijk te brengen.
 • Waar gaat NLP over?
  NLP is een therapeutisch model en gaat over de cliënt zelf die ten aanzien van zichzelf de enige deskundige is.
 • 1.3 Besef van verantwoordelijk zijn

 • Besef van verantwoordelijk zijn is anders dan verantwoordelijkheid dragen of verantwoordelijk handelen. Het betreft :
  veel meer de diepe intentie, het commitment aan de opdracht en taak om voor dit kind te zorgen , het op te voeden en de diepe wens te hebben dat het goed met hem gaat.
 • Wat is het axomia van NLP?
  NLP heeft als axomia dat alle gedrag van de cliënt berust op positieve intenties.
 • Het vertrouwen in de motivatie van de ouder om het goed te doen is de basishouding in de benadering van de ouder.
 • welke begrippen staan er in het schema van Alice van der Pas? (7)
  1. werkvloer
  2. besef van verantwoordelijk zijn
  3. taakverdeling
  4. ouderschapsgroei
  5. omstandigheden
  6. solidaire dorp
  7. metapositie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Begrippen uit schema Alice van der Pas
Werkvloer: 
Zicht op het kind
Timen en doseren
Basisvaardigheden( verzorgen, contact maken, structuur bieden)
Emoties

Taakverdeling
Besef van verantwoordelijk zijn
Omstandigheden
Metapositie
Solidaire samenleving
Ouderschapsgroei
Wat zijn de kenmerken van oudergericht adviseren
Ouder staat centraal
Aansluiten bij het doen, denken en voelen van de ouder, zijn zicht op het kind en zijn mogelijkheden via de ouder.
Gelijkwaardig
Oudergericht
competentiegericht
Beleving van de ouder staat centraal
Ouder is deskundig
Besef van verantwoordelijk zijn
Samenwerkinsgericht
Wat betekent competentiegericht werken?
Het blijven zoeken naar hulpbronnen in de ouder, vanuit de overtuiging dat de ouder de hulpbronnen voor goed genoeg ouderschap in zich heeft.
Welke 2 uitgangspunten sluiten aan bij oudergericht werken (OPAd)?
1. De ouder handelt vanuit een besef van verantwoordelijk- zijn;
2. De beleving van de ouder staat centraal.
Welke drie bouwstenen worden gehanteerd in het werken met ouders bij OPAd?
1. Oudergericht werken;
2. Samenwerkingsgericht werken;
3. Competentiegericht werken.
Wat wordt er bedoeld met solidaire samenleving (Alica van der Pas)?
De samenleving die idealiter als 'buffer' optreedt tussen de werkvloer van de ouder en nare omstandigheden die goed genoeg ouderschap in de weg staan.
Vanuit waar werken de hulpverleners in OPAd?
Hulpverleners in OPAd werken vanuit een meervoudige loyaliteit. Beide ouders hebben altijd gedeeltelijk gelijk.
Wat is het uitgangspunt van OPAd?
OPAd heeft als uitgangspunt dat het de samenwerking van ouders in de opvoeding wil versterken.
Op welke vlakken vind het leerproces van ouders plaats?
Ontwikkelen van vaardigheden, aangaan en loslaten van steeds nieuwe rollen bij het ouder zijn, persoonlijke groei en verwerken van eigen kleinere of grotere trauma's uit de eigen opvoedingsgeschiedenis.
Waardoor kan de metapositie onder druk komen te staan?
De metapositie kan extra onder druk komen te staan door een zware taaklast of bijkomende omstandigheden.