Samenvatting Methodisch begeleiden / MZ en PW SAW 3 en 4 / druk 2

-
ISBN-10 9085241499 ISBN-13 9789085241492
1343 Flashcards en notities
118 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Methodisch begeleiden / MZ en PW SAW 3 en 4 / druk 2". De auteur(s) van het boek is/zijn Angerenstein. Het ISBN van dit boek is 9789085241492 of 9085241499. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Methodisch begeleiden / MZ en PW SAW 3 en 4 / druk 2

 • 1 Planmatig werken

 • Een plan omvat onder andere:

  • Welke activiteiten je uitvortt
  • In welke volgorde je ze uitvoert
  • Wanneer je ze uitvoert(Planning)
  • Met wie je ze uitvoert
  • Samenhang met andere activiteiten
 • Een planning gaat over...?
  De data en tijdstippen dat je iets doet.
 • Soorten plannen:


 • In een plan staat..
  Welke activiteiten je uitvoert.
  Welke volgorde.
  Waarneer en met wie je dit uitvoert.
  En de samenhang van andere activiteiten.
 • Een begeleidsplan of strategisch plan heeft betrekking tot
  3 tot 5 jaar
 • Een instellingsplan word opgesteld door
  Alle jaarplannen samen.
 • Multidiciplinaine samenwerking is
  In veel werkvelden werken verschillende disiplines met elkaar samen voor de zelfde client of doelgroep
 • Het begeleidingsplan heeft betrekking op de
  begeleiding
 • Samenvatting deelplannen (5stuks/welke)
  Behandelplan
  Begeleidingsplan
  Verpleegplan
  Activiteitenplan
  Handelingsplan
 • Een werkplan is een
  preciese uitwerking van een deelplan
 • Het maken van een plan bestaat uit 3 stappen
  Plan voorbeiden
  Plan uitvoeren
  Plan evalueren
 • Het voorbereiden van een plan gaat in de volgorde
  Analyseren van de doelgroep
  Behoeftes peilen
  Doelen bepalen
  Evaluatiepunten vaststellen
  Activiteitenrepertoire
  Inventariseren in middelen
  Keuze bepalen
  Inlichten van betrokkenen
  Plan uitwerken
 • Analyseren van de doelgroep-Behoeftes peilen-Doelen bepalen-Evaluatiepunten vaststellen-Activiteitenrepertoire-Inventariseren in middelen-Keuze bepalen-Inlichten van betrokkenen-Plan uitwerken
  Is de voorbereiding van een plan
 • Bij het inventariseren van middelen   moet je denken aan
  Ruimte,
  Materialen,
  Begeleiders,
  Geld,
  Overige middelen
 • 1.1 inleiding

 • Wat kan een plan onder andere omvatten?
  • welke activiteiten je uitvoert
  • in welke volgorde je ze uitvoert
  • wanneer je ze uitvoert (planning)
  • met wie je ze uitvoert
  • samenhang met andere activiteiten
 • Wat is het verschil tussen plan en planning?
  Een planning gaat over data en tijdstippen waarop je iets doet. In een plan neem je behalve de planning ook alle activiteiten en handelingen op die uitgevoerd moeten worden.
 • Welke thema's komen we tegen in het hoofdstuk planmatig werken?
  • soorten plannen
  • een plan maken voor een activiteit
  • voorbeeld van een activiteit
  • in de praktijk
 • Wat omvat een plan onder andere?
  - welke activiteiten je uitvoert
  - in welke volgorde je ze uitvoert
  - wanneer je ze uitvoert (de planning)
  - met wie je ze uitvoert
  - samenhang met andere activiteiten
 • 1.2 Soorten plannen

 • Met welk soort plan werkt een organisatie?

  Met een beleidsplan of een strategisch plan

 • Bij een indeling van plannen maken we een globaal onderscheid in?
  • op de organisatie gerichte plannen
  • op de cliënt gerichte plannen
 • In een instelling worden veel plannen gemaakt, benoem een globaal onderscheid hierin.
  - op de organisatie gerichte plannen
  - op de cliënt gerichte plannen
 • wat kan je allemaal lezen in een beleid of strategisch plan?

  je leest de doelen visie ,de richting waar de organisatie de komende 3a5 jaar na toe wilt

 • Fusieplan:Bij samengaan met een ander instelling

  Bouwplan:Als er nieuw gebouwd word of een grote verbouwing plaatsvind

  Financieringsplan: Als het nodig is de zorg op een ander manier te financieren

  Sociaal beleidsplan:Een aparte uitwerking van het beleidsplan over hoe de instelling met medewerkers omgaan

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Didactiek:
Het overdragen van kennis en vaardigheden.
De afzonderlijke elementen van de instrumentaliteitstheorie van Vroom:
 1. Inspanning.
 2. Prestatie.
 3. Verwachting.
 4. Instrumentaliteit.
 5. Resultaat.
Instrumentalisteitstheorie van Vroom:
Verwachtingstheorie, gedrag kiezen op basis van een verlangen naar iets en de verwachting dat dat gedrag tot het gewenste resultaat leidt.
Roos van Leary:
Model waarmee je de relatie tussen de begeleider en de ander in beeld kunt brengen.
Leerstijlen volgens Kolb:
 • Beschouwers/waarnemers.
 • Denkers.
 • Beslissers.
 • Doeners.
Leerstijl van Kolb; fasen in het cyclische leerproces:
 • Ervaringen opdoen, concreet ervaren.
 • Observeren enreflecteren.
 • Formuleren en ordenen, abstracte begripsvorming.
 • Experimenteren.
Aspecten van sociaal-affectief leren:
 • Reactieve vaardigheden: het reageren op mensen.
 • Interactieve vaardigheden: het omgaan met mensen.
Manieren van leren:
 • Cognitief.
 • Psychomotorisch.
 • Sociaal-affectief.
Instrumentaliteitstheorie; drie aannamen:
 1. Gedrag wordt bepaald door een combinatie van krachten zowel gelegen in het individu als in de omgeving.
 2. Mensen nemen bewust besluiten aangaande hun eigen gedrag.
 3. Mensen kiezen uit verschillende soorten gedrag op grond van de verwaching dat een specifiek soort gedrag tot het gewenste resultaat zal leiden.
Factoren die de motivatie beïnvloeden:
 • Innerlijke factoren.
 • Externe factoren.
 • Culturele factoren.