Samenvatting MH1

109 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - MH1

 • 1 zorgplanning

 • Mondzorg
  Ondersteunen mensen bij behouden en (weer) verkrijgen van goede mondzorg
 • Methodisch handelen staat voor
  Systematisch manier te werk gaan, om bepaald doel te bereiken
 • Zorg:
  Individueel afgestemde combinatie van:
  • preventie
  • ondersteuning
  • curatief
  gericht op langere termijn
 • Zorg is:
  Beïnvloeding van prognose van ziekte en gezondheid door risicomanagement, procesbeheersing en probleemoplossing
 • 3 soorten zorg(verleners):
  1. Mantelzorg
  2. Zelfzorg
  3. Professionele zorg
 • Definitie gezondheid:
  Gezondheid is vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven
 • Definitie mondgezondheid:
  Mondgezondheid is veelzijdig en omvat, maar beperkt zich niet tot, het vermogen om te spreken, lachen, ruiken, proeven, kauwen, slikken en een scala aan emoties over te brengen via gezichtsuitdrukkingen met zelfvertrouwen en zonder pijn of ongemak, en ziekte van craniofaciale complex.
 • Eigenschappen gerelateerd mondgezondheid:
  • Fundamentele component van gezondheid en welbevinden is, beïnvloedt door waarden van individuen en gemeenschappen


  • fysiologische, sociale, psychologische eigenschappen weerspiegelt die essentieel zijn voor de kwaliteit van leven


   • beïnvloedt wordt door wisselende ervaringen van individu en vermogen zich aan te passen
 • 5 criteria mondgezondheid:
  1. 'welbevinden'
  2. acceptabele esthetiek
  3. adequate functie
  4. geen pijn
  5. geen ontsteking, geen schadelijke processen
 • Zorgvraag/hulpvraag:
  Door de patient of door de omgeving geuite zorgbehoefte
 • Zorgbehoefte
  Zorg die de patient nodig heeft vanuit het perspectief van de zorgverlener
  - niet per definitie gelijk aan de zorgvraag (wat vind jij als MH)
 • Subjectieve zorgbehoefte:
  Perspectief van de patient
  • ervaren zorgbehoefte
  • felt (unmet) treatment need
  • want 
 • Normatieve zorgbehoefte:
   Perspectief zorgprofessional 
  • objectieve zorgbehoefte
  • behoeftebepaling door professional
  • (unmet) treatment need
 • 8 orale procesgebieden
  1. MSKL
  2. slijm
  3. stand van elementen
  4. cario
  5. parodontitis
  6. slijtage
  7. pres
  8. endo
 • De probleemoplossingscyclus
   1. Kennismaking patient
   2. anamnese screening
   3. globale probleemstelling
   4. aanvullend onderzoek
   5. probleemanalyse
   6. diagnose - toestand beschrijving
   7. specifieke probleemstellingen
   8. behandel- en zorgalternatieven
   9. behandelplan - zorgrichting
   10. nazorg
   11. evaluatie
 • Zorgcyclus in 3 fases:
  Richting --> zorgdoel

  sturing --> zorgplan

  gedreven --> zelfzorg 

  zelfzorg = basis 
 • Zorgcyclus
  1. Dataverzameling + analyse

  2. Afstemming + planning

  3. Instemming + uitvoering
 • Zorgcyclus: de eerste ronde (UMO)
  UMO = uitgebreid mond onderzoek
  - vastellen zorgdoel en zorgplan
 • Opvolgende ronde zorgcyclus (PMO)
  PMO = periodiek mond onderzoek: opsporen van mondziekten in een vroegtijdig stadium. 
  - zo weinig mogelijk curatieve interventie
  - progressie te voorkomen 


  bewaken en waar nodig aanpassen van zorgdoel en zorgplan

  'tussenronde' klacht, evaluatie, onderzoek, consult
 • Hoofdvragen PMO
  1. Is er iets veranderd?


  2. Wordt het zorgdoel gehaald, als we zo doorgaan?
 • ZORGDOEL (SMART) + ZORGPLAN =
  REGIE
 • Rol MH in relatie tot zorgplanning:
  • Zelfstandig invulling geven aan gedelegeerde zorgonderdeel, om patient van best mogelijke mondzorg te voorzien

  • Tandarts verzoeken binnen kader gedelegeerde zorgonderdeel specifieke indicatie voor herstel te onderzoeken en indien mogelijk uit te voeren ( bijwerken restauraties etc)

  • indien nodig geacht basis van expertise tandarts en patient informeren over haalbaarheid zorgdoel en evt. Advies zorgdoel/plan aan te passen

  • rapporteren van bevinden, opgestelde (afgeleide) doelen,  geleverde zorg en de 'voortgang' mbt zorgdoel 

  • terugverwijzen naar tandarts in kader onopgemerkte afwijkingen die aandacht vragen of verwijzing specialist. 
 • Zorgplan centraal:
  - Geeft richting aan (ontwikkeling) denkproces

  - analyse van mogelijke problemen moet leiden tot effectieve en doelmatige behandeling

  - verhelderen van alle aspecten van behandeling inclusief verwachtingen en (on)mogelijkheden
 • Klinisch redeneren
  Basis van klinisch handelen. Betreft al het handelen rondom ziekbed. 
  De kliniek is context van zorg gericht op leven leefbaar te houden

  Doel: 
  probleem oriëntatie --> probleemanalyse (verzamelmethode) --> probleemoplossen
 • Methode:
  Manier handelen om bepaald doel te bereiken 
  methode wordt gezien als: - proces en het bereikte doel als: product. 
 • Methodiek
  Systematisch, toetsbaar samenhangend en zich ontwikkelend geheel van gedrag- en handelingswijzen, dat gebaseerd is op:

  - systematische kennis over doelgroep

  - geëxpliciteerde normen en/of werkbeginselen die verhouding tot zorgvraag client bepalen
 • Methodologie
  Set van methoden die samen basis vormen, zodat zorgverleners houvast hebben bij uitvoeren beroep
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Methodologie
Set van methoden die samen basis vormen, zodat zorgverleners houvast hebben bij uitvoeren beroep
Methodiek
Systematisch, toetsbaar samenhangend en zich ontwikkelend geheel van gedrag- en handelingswijzen, dat gebaseerd is op:

- systematische kennis over doelgroep

- geëxpliciteerde normen en/of werkbeginselen die verhouding tot zorgvraag client bepalen
Methode:
Manier handelen om bepaald doel te bereiken 
methode wordt gezien als: - proces en het bereikte doel als: product. 
Klinisch redeneren
Basis van klinisch handelen. Betreft al het handelen rondom ziekbed. 
De kliniek is context van zorg gericht op leven leefbaar te houden

Doel: 
probleem oriëntatie --> probleemanalyse (verzamelmethode) --> probleemoplossen
Zorgplan centraal:
- Geeft richting aan (ontwikkeling) denkproces

- analyse van mogelijke problemen moet leiden tot effectieve en doelmatige behandeling

- verhelderen van alle aspecten van behandeling inclusief verwachtingen en (on)mogelijkheden
Rol MH in relatie tot zorgplanning:
 • Zelfstandig invulling geven aan gedelegeerde zorgonderdeel, om patient van best mogelijke mondzorg te voorzien

 • Tandarts verzoeken binnen kader gedelegeerde zorgonderdeel specifieke indicatie voor herstel te onderzoeken en indien mogelijk uit te voeren ( bijwerken restauraties etc)

 • indien nodig geacht basis van expertise tandarts en patient informeren over haalbaarheid zorgdoel en evt. Advies zorgdoel/plan aan te passen

 • rapporteren van bevinden, opgestelde (afgeleide) doelen,  geleverde zorg en de 'voortgang' mbt zorgdoel 

 • terugverwijzen naar tandarts in kader onopgemerkte afwijkingen die aandacht vragen of verwijzing specialist. 
ZORGDOEL (SMART) + ZORGPLAN =
REGIE
Hoofdvragen PMO
1. Is er iets veranderd?


2. Wordt het zorgdoel gehaald, als we zo doorgaan?
Opvolgende ronde zorgcyclus (PMO)
PMO = periodiek mond onderzoek: opsporen van mondziekten in een vroegtijdig stadium. 
- zo weinig mogelijk curatieve interventie
- progressie te voorkomen 


bewaken en waar nodig aanpassen van zorgdoel en zorgplan

'tussenronde' klacht, evaluatie, onderzoek, consult
Zorgcyclus: de eerste ronde (UMO)
UMO = uitgebreid mond onderzoek
- vastellen zorgdoel en zorgplan