Samenvatting Michael Porter: de essentie

-
ISBN-13 9789000030553
578 Flashcards en notities
64 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Michael Porter: de essentie". De auteur(s) van het boek is/zijn Joan Magretta. Het ISBN van dit boek is 9789000030553. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Michael Porter: de essentie

 • 1 Wat is competitie?

 • Wat is de essentie van strategie volgens Porter?
  Kiezen wat je niet gaat doen.
 • Wat zijn de 5 tests voor een goede strategie volgens Porter?
  1. Unieke waardepropositie
  2. Waardeketen op maat
  3. Trade-offs
  4. Fit
  5. Continuïteit
 • Wat is competitie?
  De reden waarom een goede strategie nodig is. Zonder competitie zou er geen nood zijn aan strategie. 
 • Wat is de juiste mentaliteit als basisbeginsel van strategie?*
  Concurrentie is geen vorm van oorlog voeren met je rivalen. De kern is:

  - competitie om uniek te zijn
  - andere route dan je rivalen
  - het vermogen om superieure waarde te creëren.
 • Wat zijn 5 competitive forces?
  Afnemers, leveranciers, concurrentie branche, nieuwe toetreders, substituten
 • Wat is trategie?
  Strategie verklaart hoe een organisatie die te maken heft met concurrentie, superieure prestaties kan behalen.
 • wat verklaart een strategie?
  hoe organisatie die te maken heeft met concorrentie een superieure prestatie kan behalen.
 • Wat is een goede definitie van superieure prestaties? (concurrerend zijn)
  1.De juiste mentaliteit; probeer uniek te zijn, niet de beste.
  2.De juiste analyse van;
  (a) de structuur van de bedrijfstak, met hierin het 5 krachtenmodel; dit laat de relatieve winstgevendheid zien die een bedrijf mag verwachten door gewoon gemiddeld te zijn.
  (b) de relatieve positie van het bedrijf binnen de bedrijfstak om meerwaarde te creëren (concurrentie voordeel).
 • Hoe ziet het vijfkrachtenmodel van Porter eruit?
  Afnemersmacht
  Interne concurrentie
  Macht leveranciers
  Substituten
 • Waarom is het werk van Porter nu zo relevant?
  Enige manier om lang een concurrentievoordeel te kunnen behouden en belangrijk in tijden van turbulentie en onzekerheid.
 • Uit welke twee analyses kan je superieure prestaties verklaren? (H2: De juiste analyse)*
  1) Structuur van de bedrijfstak: structuur van bedrijfstak bepaalt hoe de waarde die gecreëerd wordt, verdeeld wordt.

  2) Relatieve positie van het bedrijf binnen de bedrijfstak: strategische positionering weerspiegelt de keuzes die een bedrijf maakt voor de soort waarde die het zal creëren, en hoe het waarde gaat creëren.
 • Waar komen superieure prestaties vandaan?
  1. Structuur bedrijfstak (vijfkrachten model)
  2. Relatieve positie bedrijf (concurrentievoordeel en waardeketen)
 • De sleutel tot competatief success?
  DE JUISTE MENTALITEIT: Het vermogen van een organisatie om unieke waarde te creeren. Probeer uniek te zijn, niet de beste. De kern van concurrentie is waarde creeren, niet je rivalen verslaan.
  DE RELATIEVE POSITIE VAN HET BEDRIJF binnen de bedrijfstak. Hier zijn concurrentievoordeel en waardeketen de relavante kaders.
 • wat is een superieure prestatie?
  juiste mentaliteit - probeer uniek te zijn en niet de best- waarde creeeren en niet je rivalen verslaan
  juiste analyse - waar komen de superieur prestatie vandaan?
  - 1 vanuit de bedrijfstak (structuur)
  - 2 relatieve positie van het bedrijf binnen bedrijfstak
 • Let op; het 5 krachten model mag je alleen beoordelen op de merites (kwaliteit en waarde) van de winstgevendheid.
 • Waarom zijn sommige bedrijven winstgevender dan andere?
  1. Profijt van of benadeeld door structuur bedrijfstak (vijfkrachten model).
  2. Relatieve positie van bedrijf binnen bedrijfstak (concurrentievoordeel).
 • Wat is een goede strategie volgens Porter?*
  Een goede concurrerende strategie is er één die blijvende superieure prestaties tot gevolg heeft.
 • wat laat het vijkrachtenmodel zien?
  - hoe de bedrijfscultuur in elkaar zit en wat voor een winstgevendheid een bedrijf kan verwachten door slecht gemiddeld te zijn
 • Wat is het juiste niveau van strategie volgens Porter?
  De businessunit en niet het bedrijf als geheel. Dat laatste is bedrijfsstrategie en niet competitieve strategie. Bedrijfsstrategie verwijst naar zakelijke logica van een bedrijf dat verschillende businessunits heeft.
 • Waarom is strategie een gevaarlijk concept?*
  Je komt in de praktijk een hoop onzin tegen van zaken die men als strategie beschouwen.
 • relatieve positie van het bedrijf binnen bedrijfstak
  strategische positionering weerspiegelt de keuze die een bedrijf maakt voor de soort waarde die het zal creeeren en hoe dit gecreeert gaat worden.
  - concurrentievoordeel
  - waardeketen
 • Wat is concurrentie?
  De reden waarom een goede strategie nodig is. Zonder concurrentie zou er geen behoefte zijn aan strategie. 
 • Wat verklaart strategie?*
  Hoe een organisatie die te maken heeft met concurrentie, superieure prestaties kan behalen.
 • Wat is de sleutel tot competitief succes?
  Het vermogen van een organisatie om unieke waarde te creëren. De kern van concurrentie is waarde creëren, niet je rivalen te verslaan: probeer uniek te zijn, niet de beste.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

waarom maken sommige bedrijven meer winst
zie kader
conclusies op basis van de 5K
 • hoe hoger /groter de krachten - hoe lager de winstgevendheid en aantrekkelijkheid van de bedrijfstak
 • het gaat bepaald niet om een momentopname maar om het waarnemen van de tendens


the point is not to declare the industry attractive or unattractive but to understand the underpinnings of competition and the root causes profitability
doel van het 5K model
 • Op basis van de externe analyse een oordeel te geven over de structurele aantrekkelijkheid van een bedrijfstak
 • een prognose te maken over de aantrekkelijkheid in de toekomst
 • na te gaan wat het effect van handelingen/besluiten van het eigen bedrijf kunnen zijn op de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak
 • conclusies te trekken over concurrentie intensiteit. ( let op; model mag niet worden toegepast voor analyse van de concurrenten, wel voor conclusies uit de analyse)De sterkte van de verschillende krachten hebben effect op de prijzen, kosten en investeringen om te concurreren en daarmee bepalend voor de winstgevendheid van de bedrijfstak
wat verklaart het 5K model
Het kader van de vijf krachten verklaart de gemiddelde prijzen en kosten van de bedrijfstak, en daarmee de winstgevendheid van de bedrijfstak die je wilt verslaan
Strategie
De reeks geïntegreerde keuzes die bepalen hoe je superieure prestaties bereikt als je met competitie wordt geconfronteerd.

Strategie is niet het doel (bijv nummer 1 zijn) en ook niet een specifieke actie( bijv overnames doen).
Het gaan om positionering die je kiest waarmee je doel kunt bereiken.: de activiteiten zijn de route die je neemt om positionering te realiseren.

Een hogere ROIC dan het gemiddelde van de bedrijfstak
ROIC
Een financiele meeteenheid die de winst die een bedrijf genereert afzet tegen het kapitaal dat erin is geinvesteerd
relatieve prijs
Door iets onderscheidends te produceren waarvoor klanten bereid zijn meer te betalen
relatieve kosten
Je kosten per eenheid vergeleken met die van je rivalen: twee bronnen

 • dezelfde activiteiten beter uitvoeren (concurreren om de beste te zijn  of OE)
 • Activiteiten anders uit te voeren (concurreren om uniek te zijn)
Positionering
De keuze voor een waardepropositie die gemaakt is in vergelijking met een specifieke en relevante reeks rivalen binnen de bedrijfstak. Als je een goede strategie ontdekt, betekent dat dat je een uniek positionering hebt gevonden, de "stek"waar je binnen je bedrijfstak wilt zijn.
Differentatie
Het vermogen van een bedrijf om een hogere relatieve prijs dan rivalen te bedingen omdat het met zijn aanbod de bereidheid van klanten om te betalen heeft vergroot