Samenvatting Midden oosten Examen

-
296 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Midden oosten Examen

 • 1.1 joden

 • Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de verschillende geloven
  christendom: Heilige grafkerk
  moslims: Rotskoepel
  jodendom: Klaagmuur
 • Hoe heet het heilige boek van de joden en in wat is het verdeeld
  Tenach
  Thora
  : eerste 5 hoofdstukken van de bijbel
  en nog 2 delen
 • Hoe oud is het jodendom
  Vanaf 3760 V.chr
 • Wat is het heilige verhaal van de joden
  Begint rond 20e eeuw v.chr
  - Abraham die zou een stem (god) gehoord hebben, de opdracht was laat alles achter, je gaat op weg. Hij deed dat, hij ging naar het beloofde land (palestina). Gaat vooral over de reis (zoon offeren)
  13e eeuw v.chr
  - Mozes (farao familie) krijgt opdracht van God. Rode zee, splijting. Terug naar beloofde land
  1000 V.chr
  - Koning David zorgt voor de hoofdstad Jeruzalem, bouw tempel, expansie rijk
 • Hoe gaat de geschiedenis van de Joden
  - Romeinen bezetten Palestina, roep om de mesias, de romeinen verdrijven. Deel van de joden loopt achter Jezus aan. Maar Jezus wil geen geweld gebruiken. Splitsing jodendom, geweld en christendom.
  Grote opstand, romeinen gooien alle joden eruit, de joden verspreiden zich over de hele wereld (diaspora)

  rond 70 n.chr
  Joden in opstand, omdat ze eigen gebied/land willen
 • Waarom zijn de joden altijd de zondebok?
  - Ze zouden Christus hebben vermoord (niet waar) (formeel en letterlijk de romeinen)
  - Ze mochten geen baan hebben in de stad, en gingen dus handelen, reizen, geldzaken
  - Aantal bankierfamilies waren Joods
  - Joden gingen niet dood door de grote pest, omdat ze zich vaak waste
 • Waar en wanneer waren de joden de zondebok
  - Kruistochten
  - Grote pest
  - Pogroms in Rusland
  - WO2
  - Protokollen van Zion (de joden zouden de wereldhherschappij willen krijgen)
 • 1.2 christenen

 • Hoe ziet de bijbel eruit
  Herhaling van de thora of koran (oude testament)
  10 geboden, ook joods

  Oude testament = geschiedenis
  Nieuwe testament = veel belangrijker
  - Naaste lief hebben, elkaar helpen. Iedereen is te redden, iedereen is gelijk.
 • Wat zij apostelen en evangelisten
  Apostelen: directe helpers van Jezus (12)
  Evangelisten: iemand die het evangeli (de boodschap van Jezus) opschrijft
 • Wanneer krijgt het christendom pas echt vorm
  Tientallen, honderdjaar na de dood van Jezus
 • Hoe is het christendom groot geworden
  - christendom was verboden door de romeinen
  - bleef toch populaire vanwege het idee van elkaar helpen, iedereen gelijk (vrouwen, armen, slaven)
  - 390 staatsgodsdienst in RR
  - Na romeinse rijk blijft de kerk bestaan, goed geregeld met oa bisdommen
 • 1.3 moslims

 • Wat houd de islam in
  622 uitgangspunt God heeft 1x met de aarde gesproken -> Mohammed (enige ware geloof)
   Mohammed wordt uit Mekka gegooit, Hij gaat naar Medina, Daar slaat het wel aan. Hij wordt daar leider, geestelijk en wereldlijke macht.  
  Ismael, Abraham is in het beloofde land, zijn vrouw is te oud en gaat dus met een slaaf, Jood. Zijn zoon is Ismael
 • Wat zijn de 5 plichten
  - Geloofsbetekenis uitspreken (1 god, Allah Mohamed is zijn profeet)
  - eens in het jaar vasten
  - Eens in je leven naar Mekka, om de heilige steen lopen
  - armen helpen
  5x per dag bidden, met je gezicht naar Mekka
 • 2 par 1

 • Wat was het Ottomaanse rijk
  Ontstaan rond 1300
  Turkse rijk tot 1800, was heel groot
 • Waarom hadden ze vanaf de 18e eeuw minder invloed
  - Ze hadden economisch grote achterstanden omdat ze niet mee wouden gaan met de industrialisatie. Het was te westers. 
  - Ook verlichting, renaissance, wetenschappelijke revolutie was te westers.  
  - Geen drukpers
 • Waarom werd het rijk rond de 19e eeuw zo veel kleiner
  - Er ontstond nationalisme, steeds meer delen wilde onafhankelijk zijn
  - Grieken, Roemenie, Bulgarije, Servie
  - Door modern imperialisme ging Noord-Afrika verloren
 • Wat en wanneer is het Suezkanaal
  1869, een kanaal in Egypte. Door het kanaal hoefde landen niet meer om Afrika heen te varen.
 • Waarom verkocht Egypte hun aandelen in het Suezkanaal
  Egypte maakte nog deel uit van het Ottomaanse rijk, maar was wel grotendeels zelfstandig. 
  De leider wilde zijn land moderniseren; spoorwegen en telegraafverbindingen aanleggen. Ze hadden meer geld nodig dus verkochtte ze de aandelen van het Suezkanaal
 • Wie kocht de aandelen van Egypte
  GB
  koploper van modern imperialisme
 • Welke gebieden bezette frankrijk en in welke landen verdedigde ze de christelijke minderheden
  Ze veroverde gebieden in Noord-Afrika
  Verdedigde christelijke minderheden in Syrie, Libanon en Ottomaanse provincies
 • Wat gebeurde er in 1882
  Anti-westerse rellen in Egypte. Britse troepen gingen aan land om de rellen te stoppen.
 • Wat was het gevolg van de rellen in Egypte
  Egypte werd een Brits protectoraat (een gebied onder beschermhherschap)
  Ze inversteerde in de economie, infrasstructuur.
  Toch veel verzet en kritiek
 • Waarom werd het midden oosten zo ontzettend belangrijk
  Door de olie. Rond de 20ste eeuw bleek er heel veel olie in de grond te zitten. Zowel Frankrijk, als Engeland, als de VS en andere westerse landen wilde deze olie hebben. Ze moesten invloed houden in het midden oosten
 • Waarom werd het Ottomaanse rijk ook wel ´de zieke man van Europa´ genoemd
  Ze waren afhankelijk van Europa. Veel instellingen; banken, fabrieken, havens, duane etc werd betaald met Europees geld
 • Waar dreigde de sultan van het Ottomaanse rijk mee
  Jihad; de heilige oorlog van de moslims om het westers imperialisme te bestrijden.
 • Wie waren naar de verkleining van het Ottomaanse rijk de voornaamste bevolkingsgroepen
  Turken en Arabieren
 • Wat was het idee van de Turken
  Er was geen plaats voor andere nationaliteiten met een eigen taal en cultuur. Ze moesten met dwang geturkificeerd worden.
 • Wie waren de fanatieke Turken die deze ideeen ook vorm gaven
  Jonge officieren uit het leger - Jong-Turken
 • Wat willen de Jong-Turken
  Afkeuring van het westen
  Maar wel geld en macht
 • Wat deden de Jong-Turken
  Ze pleegde in 1908 een staatsgreep, de sultan werd afgezet. De militairen trokken de macht naar zichzelf toe
 • Wat waren de plannen van deze militairen
  Modernisering van het land
  onderdrukken van het verzet tegen de harde politiek van Turkificatie
 • Wat was de reactie van de Arabieren hierop
  Arabisme: eigen zelfbewustzijn, opzoek naar eigen Arabische identiteit. Er verschenen veel Arabische kranten
 • Wat was de reactie van het westen
  Ze steunde de Arabieren om zo het Ottomaanse rijk van binnenuit te verzwakken
 • Wat doet het Ottomaanse rijk in WO1
  Ze kiezen de kant van Duitsland en Oost-Hongarije
 • Hoe verliep de oorlog
  Ze wonnen 1 keer, daarna alleen maar vernederingen
 • Hoe zat het met Rusland
  Nadat ze verloren hadden van Rusland gaven ze de christelijke Armeniërs de schuld, ze zouden de russen geholpen hebben
 • Wat gebeurt er met de Armeniers
  Ze werden gedeporteerd naar de Syrische woestijn. Er waren massaslachtingen. Onderweg werden ook veel Armeniers vermoord door vrijgelaten criminelen of leden van Koerdische bendes. Hun haat werd aangewakkerd door de regering
 • Werd de Armeense genocide erkend
  Ja, door zelf bondgenoten zoals Duitsland erkende dat de Turkse regering een rol speelde. Maar het wordt door Turkije nog steeds niet erkend, Erdogan ontkend nog steeds
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.