Samenvatting Minerva tekstboek deel 2

-
ISBN-13 9789087718985
192 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Minerva tekstboek deel 2". De auteur(s) van het boek is/zijn Jori Castricum, Charles Hupperts, Niels Koopman, Maarten Prot, Riemer van der Veen. Het ISBN van dit boek is 9789087718985. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Minerva tekstboek deel 2

 • 1.1.1.1 Linker rijtje

 • Decem (onverbuigbaar)
  Tien
 • Annus
  Jaar
 • 1.1.1.3 Helemaal

 • Decem (onverbuigbaar)
  Tien
 • Annus
  Jaar
 • Magnitudo, magnituinis (v)
  Grootte, omvang
 • Scripsi
  Perfectum van scribo (scriběre)
 • Scribo (scriběre)
  Schrijven
 • Transtuli
  Perfectum van transfero (transferre)
 • Transfero (transferre)
  Overbrengen, overdragen
 • Abii
  Perfectum van abeo (abire)
 • Abeo (abire)
  Weggaan
 • Arx, arcis (v)
  Burcht
 • Impero (imperare) (+ dativus.)
  1. Bevelen (aan)
  2. Heersen (over)
 • Vates, vatis (m/v)
  1. Waarzegger.
  2. dichter.
 • Statuo (statuěre)
  1. Plaatsen
  2. besluiten
 • Atque
  En
 • Exii
  Perfectum van exeo (exire)
 • Exeo (exire)
  Gaan uit, weggaan
 • Porta
  Poort
 • Custos, custodis (m)
  Bewaker
 • Ocidi
  Perfectum van occido (ociděre)
 • Occido (ociděre)
  Doden
 • Socius
  1. Bondgenoot.
  2. makker
 • Recepi
  Perfectum van recipio (recipěre)
 • Recipio (recipěre)
  1. Terugkrijgen
  2. ontvangen.
 • Constat + acl
  Het staat vast dat
 • Fama
  1. Gerucht, verhaal
  2. reputatie
 • Scio (scire)
  Weten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ara
Altaar
Templum
Tempel
Turba
 1. Menigte, massa
 2. verwarring
Dulcis, -is, -e (dulcis)
Zoet
Divinus, -a, -um
Goddelijk
Optimus, -a, -um
Beste, zeer goed
Pars, partis (v)
 1. Deel
 2. kant
Mortalis, -is, -e (Mortalis)
 1. (bijv. Nw) Sterfelijk
 2. (zelfst. Nw) sterveling
Tacitus, -a, -um
Zwijgend
Adeo (Adire)
Gaan naar