Samenvatting Module 2: Kind met chirurgische aandoening

-
104 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Module 2: Kind met chirurgische aandoening

 • 1.1 Algemene kinderchirurgie (medisch)

 • Wat is een hernia inguinalis?
  Bij een liesbreuk is er een zwakke plek in de verbinding tussen de buik en het lieskanaal. Wanneer het buikvlies en een deel van de darmen door een opening in de buikwand terechtkomen, ontstaat een uitstulping, een bobbel.
 • Wat zijn de gevaren bij een hernia inguinalis?
  Het gevaar bestaat dat er een stukje dunne darm ingeklemd raakt in het lieskanaal. Daardoor kan obstructie ontstaan en kan de bloedvoorziening van de teelbaal of de eierstokken in het gedrang komen, wat afsterving van het ingeklemde stukje darm en/of teelbal/eierstok tot gevolg kan hebben.
 • Wat is de oorzaak van een hernia inguinalis?
  Normaal gesproken groeit het in het lieskanaal aanwezige gedeelte van het buikvlies in de laatste maand voor de geboorte dicht. Wanneer dit niet goed gaat (dit kan ook bij voldragen baby’s voorkomen), of wanneer de baby te vroeg geboren wordt en dit proces nog niet is afgerond, kunnen de darmen op den duur in het lieskanaal zakken, bij jongens zelfs tot in de balzak.
 • Wat zijn de klachten bij een hernia inguinalis?
  - zwelling/bult in liesstreek, wordt groter bij druk
  - pijn
  - misselijkheid
  - braken
 • Wat is de behandeling van een hernia inguinalis?
  Omdat er risico bestaat op inklemming, wordt een liesbreuk meestal operatief verholpen, hoewel het ook spontaan kan verdwijnen.
 • Wat is een hernia umbilicalis?
  Een navelbreuk is een aangeboren afwijking bij kinderen, waarbij een opening bestaat in de buikwand ter plaatse van de navel. Dit wordt de breukpoort genoemd. Door deze opening komt de breukinhoud naar buiten. De breukinhoud bestaat uit darm of vet. 
 • Wat is de oorzaak van een hernia umbilicalis?
  Een navelbreuk bij een kind ontstaat doordat in de baarmoeder het bindweefsel ter hoogte van de navel onder de huid zich niet helemaal heeft gesloten. 
 • Wat zijn de klachten bij een hernia umbilicalis?
  Over het algemeen hebben kinderen weinig last van een navelbreuk. Soms kunnen er pijnklachten optreden en kan het kind er misselijk van zijn en zelfs braken. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies een gedeelte van de buikinhoud (darmlis) bevat. Bij verhoging van de druk in de buik wordt de uitstulping groter.
 • Wat is de behandeling van een hernia umbilicalis?
  Een navelbreuk op jonge leeftijd behoeft geen behandeling. De grote meerderheid sluit spontaan voordat een kind 4 jaar is. Mocht er sprake zijn van een hele grote breukpoort (>2.5 cm) of toch nog sprake van een navelbreuk als het kind ouder is dan 4 jaar, kan operatieve sluiting overwogen worden.
 • Wat is een appendicitis?
  Een ontsteking van de blindedarm.
 • Hoe stel je de diagnose bij een appendicitis?
  - lichamelijk onderzoek
  - zonodig echo
  - soms röntgen
 • Wat is de behandeling bij een appendicitis?
  De ontstoken blindedarm wordt operatief verwijderd (appendectomie). Deze operatie wordt vaak via en kijkoperatie (laparoscopie), uitgevoerd, maar via een kleine snee in de rechter onderbuik is ook mogelijk (laparotomie).
 • Wat zijn de gevaren bij een appendicitis?
  De blindedarmontsteking kan doorbreken (perforeren) naar de buikholte en dan kan een buikvliesontsteking (peritonitis) ontstaan.
 • Wat is een pylorushypertrofie?
  Een aandoening waarbij de spier van de uitgang van de maag (pylorus) is verdikt (hypertrofie). Door de verdikking van de spier ontstaat er een afsluiting van de maag en kan het voedsel vanuit de maag niet verder naar de dunne darm. Hierdoor hoopt de voeding op in de maag.
 • Wat is de oorzaak van een pylorushypertrofie?
  Oorzaak is onbekend. Het komt vaak voor bij zuigelingen van drie tot zes weken.
 • Wat zijn de klachten bij een pylorushypertrofie?
  - explosief braken
  - uitdrogingsverschijnselen met weinig plassen
  - gewichtsverlies
  - krachtige peristaltiek zichtbaar
 • Hoe wordt de diagnose pylorushypertrofie gesteld?
  - echo buik
  - soms röntgenfoto met contrastvloeistof
  - bloed prikken ter controle vocht- en zouthuishouding
 • Wat is de behandeling bij pylorushypertrofie?
  - Het kind wordt niet meer oraal gevoed, krijgt een neusmaagsonde. Hiermee wordt maag leeg getrokken zodat het spugen stopt.
  - Infuus voor vocht.
  - Balans in ontregeling van elektrolytenhuishouding: veel natrium en chloor is verloren gegaan. 
  - Bij goede bloeduitslagen, mag het kind geopereerd worden (laparoscopische pyloromyotomie).
 • Wat is een invaginatie?
  We spreken van een darminvaginatie als een deel van de darm in het daaropvolgende deel van de darm schuift. Als gevolg van de darminvaginatie ontstaat een darmafsluiting of ileus. De doorstroming van voedsel door de darm wordt hierdoor geblokkeerd.

  Een darminvaginatie komt meestal voor op de overgang van de dunne darm naar de dikke darm. Hierbij schuift een gedeelte van de dunne darm in het eerste deel van de dikke darm.
 • Wat zijn de oorzaken van een invaginatie?
  De oorzaak van een darminvaginatie is niet altijd bekend. Bij kinderen kan een Meckel divertikel, een poliep of een andere afwijking in de darm de oorzaak zijn van een darminvaginatie. Bij volwassenen kan een poliep, een darmtumor of een andere afwijking in de darm de oorzaak zijn. Door de knijpbewegingen (peristaltiek) van de darm, wordt de poliep of tumor in de richting van de anus geduwd. Hierdoor kan het darmgedeelte met de poliep of tumor in het volgende deel van de darm schuiven.
 • Wat zijn de gevaren bij een invaginatie?
  Wanneer de darminvaginatie lang duurt, kan het ingestulpte deel van de darm afsterven. Dit komt doordat de bloedtoevoer naar dat deel van de darm ernstig wordt belemmerd. 
 • Wat zijn de klachten bij een invaginatie?
  - buikpijnaanvallen, tussendoor pijnvrij
  - huilen
  - beentjes optrekken
  - bleek
  - spugen > uitdroging > sufheid, weinig plassen
  - slijm en bloedverlies uit anus > snel ingrijpen
 • Hoe wordt de diagnose invaginatie gesteld?
  - lichamelijk onderzoek
  - echo buik
 • Wat is de behandeling van invaginatie?
  Als een invaginatie snel wordt vastgesteld, kan de arts soms proberen om de darm voorzichtig terug te duwen. Dit gebeurt tijdens het röntgenonderzoek met de contrastvloeistof. De arts kan ook proberen de invaginatie te laten verdwijnen door een klysma met een zoutoplossing of met lucht. Als dat niet lukt, is een operatie noodzakelijk. Bij een vermoeden van darmperforatie wordt er meteen geopereerd (laparotomie / laparoscopie). Het kan zijn dat er een tijdelijk stoma aangelegd moet worden, om de darm tijd te geven om te genezen.
 • Wat is een oesofagusatresie?
  Een slokdarmafsluiting is een aangeboren afwijking waarbij de normale verbinding tussen mond/keelholte en de maag onderbroken is.
 • Wat is de oorzaak van een oesofagusatresie?
  De oorzaak is onbekend. Tijdens de zwangerschap is er vaak sprake van een polyhydramnion.
 • Wat zijn de klachten bij een oesofagusatresie?
  - speeksel, bellen blazen (niet door kunnen slikken)
  - makkelijk verslikken > cyanose, kortademigheid, tachypneu, bradycardieën
 • Hoe wordt de diagnose oesofagusatresie gesteld?
  - neusmaagsonde inbrengen (krult op, blijft steken)
  - röntgenfoto
 • Wat is de behandeling van een oesofagusatresie?
  - voeding stop
  - infuus
  - neussonde om slijm weg te trekken, na operatie sondevoeding
  - thoracotomie (borst openen via zijkant)     
  - monitorbewaking
  - antibiotica
  - na 10 dagen mag kind weer zelf drinken
 • Wat is een dunnedarmatresie?
  Een dunnedarmatresie is een aangeboren afwijking waarbij de dunne darm op één of meerdere plaatsen gedeeltelijk of volledig afgesloten is. Dit kan overal in de dunne darm voorkomen. Vóór de afsluiting is de darm soms sterk uitgezet. Het gedeelte van de darm na de afsluiting is vaak erg nauw omdat dit deel ‘niet wordt gebruikt’.
 • Wat is de oorzaak van een dunnedarmatresie?
  De dunnedarmatresie ontstaat meestal in de tweede of derde maand van de zwangerschap. Dit komt doordat van één of meerdere korte stukjes dunne darm de doorbloeding verstoord is geraakt. Hierdoor ontbreekt dat deel van de dunne darm.
 • Hoe wordt de diagnose dunnedarmatresie gesteld?
  Prenataal:
  Te zien op echo:
  - polyhydramnion
  - uitgezette darm

  Postnataal:
  - symptomen kind
  - röntgen buik
 • Wat zijn de klachten bij een dunnedarmatresie?
  - groen/gallig braken
  - geen ontlasting
  - opgezette buik
 • Wat is de behandeling bij een dunnedarmatresie?
  Operatie: het deel van de darm waar de atresie zich bevindt, wordt verwijderd. Vervolgens maakt de chirurg, als dat mogelijk is, de twee uiteinden van de darm weer aan elkaar. Deze verbinding heet een anastomose. Soms is het tijdens de eerste operatie niet veilig om deze twee delen direct met elkaar te verbinden. > tijdelijk stoma. Dit is soms noodzakelijk wanneer het uitgezette deel van de darm en het deel na de afsluiting erg verschillen in doorsnede, wanneer de doorbloeding van de darm onvoldoende goed is en/of het kind door omstandigheden op dat moment te ziek is.
  Het uiteinde van de darm ‘stroomafwaarts’ wordt vaak als een zogeheten slijmfistel ingehecht, zodat het verwijderen van het stoma uiteindelijk eenvoudiger is. Omdat het kind voorlopig niet (volledig) via de darmen gevoed kan worden, wordt er tijdens de operatie een centraal veneuze lijn (CVL) ingebracht. > TPV. 
 • Wat zijn de gevaren bij een dunnedarmatresie?
  - short bowel
  - wondinfectie 
  - peritonitis door lekkage verbinding
 • Wat is een duodenumatresie?
  Bij duodenumatresie is er een (gedeeltelijke) aangeboren afsluiting van de twaalfvingerige darm (duodenum). Dit is het eerste deel van de dunne darm dat zich vlak na de maag bevindt. Door de afsluiting kan voeding niet of slechts deels passeren.
 • Wat is de oorzaak van een duodenumatresie?
  De darm van het ongeboren kind is bij de ontwikkeling in de baarmoeder aanvankelijk opgevuld met weefsel. Pas wat later ontstaat er een holte in de darm. Bij duodenumatresie is dit proces plaatselijk niet goed verlopen. Hierdoor is er een blokkade ontstaan. Meestal komt men hier pas na de geboorte achter.
 • Wat zijn de klachten bij een duodenumatresie?
  - spugen (meestal niet gallig)
  - slanke buik
  - mogelijk bolle bovenbuik (maag)
 • Hoe wordt de diagnose duodenumatresie gesteld?
  Een duodenumatresie wordt doorgaans al ontdekt tijdens de zwangerschap. De prenatale echo laat dan een uitzetting van de maag en het stukje van de dunne darm vóór de afsluiting zien. Bij een deel van de baby’s wordt de duodenumatresie pas ontdekt na de geboorte. Vaak zien we dat kinderen kort na het starten van de voeding beginnen te braken. Dan kan een röntgenfoto of een echo van de buik worden gemaakt. 
 • Wat is de behandeling bij duodenumatresie?
  De enige behandeling van een duodenumatresie is middels een operatie. Hierbij wordt de normale doorgang hersteld door het openen van het afgesloten darmdeel en deze aan te sluiten op de plek waar de dunne darm zijn weg verder vervolgt. Zo wordt de normale doorstroom van voedsel weer mogelijk gemaakt.
 • Wat is een gastroschisis?
  Een baby met een gastroschisis heeft een gat in zijn/haar buik aan de rechterkant van de navel. Dit is te zien bij de geboorte. Daarom is een gastroschisis een aangeboren aandoening. Een deel van de darmen komt door dit gat naar buiten. 
 • Wat is de oorzaak van een gastroschisis?
  In de normale embryonale ontwikkeling liggen de darmen tot de 12e week buiten de buikholte, binnen het amnionvlies wat later de navelstreng gaat worden. Rond de 12 de week verplaatsen ze zich naar binnen. Indien na de 12e week de darmen buiten de buik en buiten de navelstreng liggen, in het vruchtwater zijn spreken we van een gastroschisis ( gastor=buik, schisis= gespleten).
 • Wat zijn de klachten bij een gastroschisis?
  - blootliggende darmen/organen
  - voedingsproblemen
 • Wat is de oorzaak van een appendicitis?
  Oorzaak onbekend.
 • Wat zijn de klachten bij een appendicitis?
  - geen eetlust
  - misselijk
  - braken
  - koorts
  - pijn aan de buik bij elke beweging
  - druk- en loslaatpijn
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de klachten bij een gastroschisis?
- blootliggende darmen/organen
- voedingsproblemen
Wat is de oorzaak van een gastroschisis?
In de normale embryonale ontwikkeling liggen de darmen tot de 12e week buiten de buikholte, binnen het amnionvlies wat later de navelstreng gaat worden. Rond de 12 de week verplaatsen ze zich naar binnen. Indien na de 12e week de darmen buiten de buik en buiten de navelstreng liggen, in het vruchtwater zijn spreken we van een gastroschisis ( gastor=buik, schisis= gespleten).
Wat is een gastroschisis?
Een baby met een gastroschisis heeft een gat in zijn/haar buik aan de rechterkant van de navel. Dit is te zien bij de geboorte. Daarom is een gastroschisis een aangeboren aandoening. Een deel van de darmen komt door dit gat naar buiten. 
Wat is de behandeling bij duodenumatresie?
De enige behandeling van een duodenumatresie is middels een operatie. Hierbij wordt de normale doorgang hersteld door het openen van het afgesloten darmdeel en deze aan te sluiten op de plek waar de dunne darm zijn weg verder vervolgt. Zo wordt de normale doorstroom van voedsel weer mogelijk gemaakt.
Hoe wordt de diagnose duodenumatresie gesteld?
Een duodenumatresie wordt doorgaans al ontdekt tijdens de zwangerschap. De prenatale echo laat dan een uitzetting van de maag en het stukje van de dunne darm vóór de afsluiting zien. Bij een deel van de baby’s wordt de duodenumatresie pas ontdekt na de geboorte. Vaak zien we dat kinderen kort na het starten van de voeding beginnen te braken. Dan kan een röntgenfoto of een echo van de buik worden gemaakt. 
Wat zijn de klachten bij een duodenumatresie?
- spugen (meestal niet gallig)
- slanke buik
- mogelijk bolle bovenbuik (maag)
Wat is de oorzaak van een duodenumatresie?
De darm van het ongeboren kind is bij de ontwikkeling in de baarmoeder aanvankelijk opgevuld met weefsel. Pas wat later ontstaat er een holte in de darm. Bij duodenumatresie is dit proces plaatselijk niet goed verlopen. Hierdoor is er een blokkade ontstaan. Meestal komt men hier pas na de geboorte achter.
Wat is een duodenumatresie?
Bij duodenumatresie is er een (gedeeltelijke) aangeboren afsluiting van de twaalfvingerige darm (duodenum). Dit is het eerste deel van de dunne darm dat zich vlak na de maag bevindt. Door de afsluiting kan voeding niet of slechts deels passeren.
Wat zijn de gevaren bij een dunnedarmatresie?
- short bowel
- wondinfectie 
- peritonitis door lekkage verbinding
Wat is de behandeling bij een dunnedarmatresie?
Operatie: het deel van de darm waar de atresie zich bevindt, wordt verwijderd. Vervolgens maakt de chirurg, als dat mogelijk is, de twee uiteinden van de darm weer aan elkaar. Deze verbinding heet een anastomose. Soms is het tijdens de eerste operatie niet veilig om deze twee delen direct met elkaar te verbinden. > tijdelijk stoma. Dit is soms noodzakelijk wanneer het uitgezette deel van de darm en het deel na de afsluiting erg verschillen in doorsnede, wanneer de doorbloeding van de darm onvoldoende goed is en/of het kind door omstandigheden op dat moment te ziek is.
Het uiteinde van de darm ‘stroomafwaarts’ wordt vaak als een zogeheten slijmfistel ingehecht, zodat het verwijderen van het stoma uiteindelijk eenvoudiger is. Omdat het kind voorlopig niet (volledig) via de darmen gevoed kan worden, wordt er tijdens de operatie een centraal veneuze lijn (CVL) ingebracht. > TPV.