Samenvatting Module 3: het (chronisch) zieke kind met een interne aandoening

107 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Module 3: het (chronisch) zieke kind met een interne aandoening

 • 2 Kinder neurochirurgie

 • Wat is liquor en waar dient het voor?
  Hersenvocht. Het voedt de hersenen en beschermd de hersenen en ruggenmerg tegen schokken. Het voert afvalstoffen af en zorgt mee voor het handhaven van een goede temperatuur.
 • Hoe werkt het liquor systeem?

  Liquor wordt aangemaakt in de plexus choroideus en bevindt zich in de laterale ventrikels. Hierna gaat het liquor via het formamen van monro naar de 3e ventrikel. Via het aquaduct gaat het liquor naar het 4e ventrikel. Via de foramen van miljuschka gaat het liquor naar de subarachnoidale ruimte. Hier wordt het door de granulaties van Pachhioni opgenomen in het bloed.
 • Wat is een hydrocefalus?
  Waterhoofd.
 • Welke 4 vormen van hydrocefalus zijn er?
  • Niet communicerend. Er is een blokkade in de weg van het liquor
  • Communicerend. De heropname is verstoord, de granulaties van Pacchioni werden niet goed.
  • Complex door meerdere cysten in het ventrikelsysteem
  • Tumor in de plexus choroïdeus.
 • Hoe wordt de diagnose hydrocefalus gesteld?
  Prenataal kun je met de echo al een hydrocefalus zien. Na de geboorte moet je letten op de kliniek van het kind en moet je beeldvorming doen mbv een echo, CT of MRI. Na geboorte kun je een echo maken van de open fontanel. Het nadeel van een echo of CT is dat je een veelvoorkomend aquaductstenose niet kan zien. Dit kan wel met een MRI, maar een MRI moet bij kinderen onder narcose, dus is erg ingrijpend.
 • Wat zijn symptomen van een hydrocefalus?
  Dit varieert. Maar meestal zie je een toegenomen schedelomtrek, een dunne huid, versterkte venentekening en wijkende schedelnaden. Wat je ook kunt zien is een subcutane zwelling en een sunset fenomeen.
 • Wat is de behandeling van hydrocefalus?
  • Causaal met microchirurgie. Dit is 10% van de kinderen. Het wordt gedaan bij een tumor of obstructie. Bij een obstructie wordt er een 3e ventriculo-cisterno-stomie gedaan, een omleiding direct naar de granulaties van Pacchioni
  • Symptomatisch (90%). Hierbij wordt het liquor met een shunt verplaatst van het ventrikelsysteem naar een andere lichaamsholte.
 • Wat is het doel van een shunt?
  Het voorkomen dat de ventrikels uitzetten en de druk in de hersenen toeneemt.
 • Welke 2 soorten shunts zijn er?
  • VP (ventriculoperitoneale shunt): het liquor gaat vanaf de ventrikels naar de buikholte. Hier wordt het liquor opgenomen in het bloed.
  • VA (Centriculocardiale shunt): er is een verbinding tussen de ventrikels direct met de bloedbaan.
 • Waarvoor zit er een pomp aan de shunt en welke 2 pompjes zijn er?
  Een pompje reguleert de hoeveelheid liquor dat afloopt.
  • Debiet geregeld: er loopt constant een bepaalde hoeveelheid af
  • Druk geregeld: er loopt liquor af zodra de drempelwaarde wordt overgeschreven
 • Wat zijn complicaties van een shunt?
  • Shuntdisfunctie door verstopping, afknikken of losraken
  • Infectie van het lichaamsvreemde materiaal
  • Overdrainage. Er loopt teveel liquor af. De ventrikels vallen dan in.
 • Hoe werkt het proces van het sluiten van de neurale buis?
  Eerst is er een neurale plaat die zich gaat buigen waardoor er een neurale buis vormt. Deze sluit en komt los van de huid. Dit gebeurd in week 4 van de zwangerschap.
 • Waarvoor is foliumzuur belangrijk?
  Foliumzuur beïnvloedt het ontwikkelen van de neurale buis. Als een vrouw kinderen probeert te krijgen dient zij al foliumzuur te slikken. Het ontwikkelen van de neurale buis is namelijk in week 4 van de zwangerschap en dan weten vrouwen meestal nog niet dat ze zwanger is.
 • Wat is een spina bifida aperta?
  Dit is een open ruggetje.
 • 5 Endocrinologie het veranderende lichaam

 • Hoe heet het classificatiesysteem van de puberteit?
  Tanner stadia
 • Hoe verloopt de tanner stadia van de borsten bij meisjes?
  1. M1: Er is nog niks
  2. M2: Budding stadium. Er zijn kleine borstjes te voelen
  3. M3: Diameter van de tepel neemt toe
  4. M4: Toenemend vet
  5. M5: Volwassen
 • Hoe verloopt de tanner stadia van de beharing bij meisjes?
  1. P1: geen beharing
  2. P2: Weinig gepigmenteerde beharing
  3. P3: Eerste donkere gepigmenteerde en gekrulde haren
  4. P4: Volwassen beharing over kleiner oppervlak
  5. P5: Spreiding in de breedte
  6. P6: Bij 10% nog meer spreiding
 • Welke ontwikkeling komt het eerst bij meisjes en wanneer?
  Eerst de borsten, dan de beharing. De borstontwikkeling start gemiddeld rond de leeftijd van 10,5 jaar. De beharing bij 11-12 jaar.
 • Wanneer begint de groeispurt bij meisjes?
  Rond de leeftijd van 12 jaar. Na de groeispurt groeien meisjes nog 3 tot 7 cm.
 • Hoe verloopt de tanner stadia van de beharing bij jongens?
  1. P1: geen beharing
  2. P2: Weinig gepigmenteerde beharing
  3. P3: Donkere, duidelijke gepigmenteerde en gekrulde haren rond de basis van de penis
  4. P4: Volwassen beharing over klein oppervlak
  5. P5: Spreiding tot op de dijen
  6. P6: Beharing langs de linea alba
 • Hoe verloopt de tanner stadia van de penis bij jongens?
  1. G1: prepuberaal
  2. G2: Vergroting scrotum en testes.
  3. G3: Penisgrootte neemt toe. Verdere groei van testes en uitzakken van scrotum
  4. G4: Penis groeit verder in lengte
  5. G5: Volwassen stadium
 • Welke ontwikkeling komt het eerst bij jonges en wanneer?
  Eerst de testikelgroei, daarna de beharing. De puberteit begint rond de 12 jaar.
 • Hoe kan er bij een jongen gezien worden dat hij in de puberteit komt?
  Als de testikels >4 ml zijn.
 • Wanneer komt de groeispurt bij jongens?
  14 jaar.
 • Hoe worden de geslachtshormonen bij jongens aangezet?
  De hypothalamus zet de hypofyse aan. De hypofyse zet de testikels aan. De testikel produceert via Leydigcellen en LH testosteron. Door FSH wordt de spermatogenese gestimuleerd.
 • Als de LH en FSH laag zijn, waar zit het probleem dan?
  In de hypofyse
 • Als de FSH laag is en de LH normaal, waar zit het probleem dan?
  In de sertolicellen.
 • Wat is pubertas praecox?
  Te vroege puberteit
 • Wat is de definitie van pubertas praecox?
  • Meisjes: M2 vóór 8 jaar
  • Jongens: G2 vóór 9 jaar
  • Het zet door. Er is een groeiversnelling
  • Er is een toenemende botrijping
 • Waardoor kom je in een te vroege puberteit?
  GNRH is een hormoon dat door de hersenen wordt geproduceert. Het stimuleert de hypofyse tot afgifte van LH en FSH, de hormonen die zorgen voor de puberteit. Normaal is de hypofyse hier nog niet gevoelig voor. Als de hypofyse toch eerder gevoelig wordt voor GNRH maakt de hypofyse eerder LH en FSH aan waardoor je in de puberteit komt.
 • Wat is het verschil tussen centrale- en perifere pubertas praecox?
  Centraal is er een probleem in de hypofyse. Bij perifeer is er een probleem in de geslachtsorganen.
 • Hoe wordt de diagnose pubertas praecox gesteld?
  • Lichamelijk onderzoek
  • Anamnese
  • Groeicurve
  • botleeftijd
  • GNRH test
  • Evt DNA
 • Hoe wordt pubertas praecos behandeld?
  Er worden GNRH medicijnen gegeven. Iedere 12 weken krijgt het kind een prik met GNRH. Door extra GNRH te geven krijgt het lichaam teveel GNRH, waardoor de hypofyse niet meer weet wat hij ermee moet doen. Hierdoor wordt de puberteit op de rem gezet. Wanneer het kind in de puberteit mag komen, worden je injecties gestopt.
 • Wat is pubertas tarda?
  Een te late puberteit.
 • Wat is de definitie van pubertas tarda?
  • Meisjes: M2 na 13 jaar
  • Jongens: G2 na 14 jaar
 • Wat zijn oorzaken voor pubertas tarda?
  • Centraal probleem: er wordt geen LH en FSH gemaakt
  • Perifeer probleem: er wordt teveel LH en FSH gemaakt.
 • Hoe wordt de diagnose pubertas tarda gesteld?
  • Lichamelijk onderzoek
  • anamnese
  • Groeicurve
  • Botleeftijd
  • Lab: FSH, schildklier, IGF-1
  • Evt DNA
 • Hoe wordt pubertas tarda behandeld?
  • Jongens: andriol, testosteron, pregnyl. Daarna onderhoudsdosering testosteron
  • Meisjes: oestrogeen, later progestativum
 • Wat zijn 3 gevolgen van pubertas tarda?
  • Psychologische problematiek
  • Je hebt oestrogeen en progesteron nodig voor de botopbouw
  • Fertiliteit
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een spina bifida aperta?
Dit is een open ruggetje.
Waarvoor is foliumzuur belangrijk?
Foliumzuur beïnvloedt het ontwikkelen van de neurale buis. Als een vrouw kinderen probeert te krijgen dient zij al foliumzuur te slikken. Het ontwikkelen van de neurale buis is namelijk in week 4 van de zwangerschap en dan weten vrouwen meestal nog niet dat ze zwanger is.
Hoe werkt het proces van het sluiten van de neurale buis?
Eerst is er een neurale plaat die zich gaat buigen waardoor er een neurale buis vormt. Deze sluit en komt los van de huid. Dit gebeurd in week 4 van de zwangerschap.
Wat zijn complicaties van een shunt?
 • Shuntdisfunctie door verstopping, afknikken of losraken
 • Infectie van het lichaamsvreemde materiaal
 • Overdrainage. Er loopt teveel liquor af. De ventrikels vallen dan in.
Waarvoor zit er een pomp aan de shunt en welke 2 pompjes zijn er?
Een pompje reguleert de hoeveelheid liquor dat afloopt.
 • Debiet geregeld: er loopt constant een bepaalde hoeveelheid af
 • Druk geregeld: er loopt liquor af zodra de drempelwaarde wordt overgeschreven
Welke 2 soorten shunts zijn er?
 • VP (ventriculoperitoneale shunt): het liquor gaat vanaf de ventrikels naar de buikholte. Hier wordt het liquor opgenomen in het bloed.
 • VA (Centriculocardiale shunt): er is een verbinding tussen de ventrikels direct met de bloedbaan.
Wat is het doel van een shunt?
Het voorkomen dat de ventrikels uitzetten en de druk in de hersenen toeneemt.
Wat is de behandeling van hydrocefalus?
 • Causaal met microchirurgie. Dit is 10% van de kinderen. Het wordt gedaan bij een tumor of obstructie. Bij een obstructie wordt er een 3e ventriculo-cisterno-stomie gedaan, een omleiding direct naar de granulaties van Pacchioni
 • Symptomatisch (90%). Hierbij wordt het liquor met een shunt verplaatst van het ventrikelsysteem naar een andere lichaamsholte.
Wat zijn symptomen van een hydrocefalus?
Dit varieert. Maar meestal zie je een toegenomen schedelomtrek, een dunne huid, versterkte venentekening en wijkende schedelnaden. Wat je ook kunt zien is een subcutane zwelling en een sunset fenomeen.
Hoe wordt de diagnose hydrocefalus gesteld?
Prenataal kun je met de echo al een hydrocefalus zien. Na de geboorte moet je letten op de kliniek van het kind en moet je beeldvorming doen mbv een echo, CT of MRI. Na geboorte kun je een echo maken van de open fontanel. Het nadeel van een echo of CT is dat je een veelvoorkomend aquaductstenose niet kan zien. Dit kan wel met een MRI, maar een MRI moet bij kinderen onder narcose, dus is erg ingrijpend.