Samenvatting Module Elementair Boekhouden in Balans Havo/vwo Leerwerkboek

-
ISBN-10 9491653008 ISBN-13 9789491653001
50 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Module Elementair Boekhouden in Balans Havo/vwo Leerwerkboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver. Het ISBN van dit boek is 9789491653001 of 9491653008. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Module Elementair Boekhouden in Balans Havo/vwo Leerwerkboek

 • 1 Inventaris en Balans

 • Geef 2 betekenissen van inventaris.
  1. Overzicht van de bezittingen en schulden van een onderneming
  2. Verzamelnaam voor een aantal bezittingen in een onderneming ( bijv. kassa's, stellage's ) 
 • Wat is een balans? 
  Een overzicht van de bezittingen, de schulden en het ev van een onderneming op  een bepaald moment. 
 • 2 De dagboeken en het grootboek

 • Als het bezit stijgt dan moet je het gaan...
  debiteren
 • Als het bezit daalt dan moet je het gaan...

  crediteren 
 • Als de schuld/ev stijgt dan moet je het gaan...
  crediteren
 • Als de schuld/ev daalt dan moet je het gaan...
  debiteren
 • Wat moet je doen als er staat 'open grootboekrekening'?
  Dan haal je alle informatie van de balans en schrijf je de datum op en ' van balans '. 
 • 3 Veranderingen in het eigen vermogen

 • Waardoor verandert het eigen vermogen?
  1. Door verkopen tegen een hogere of lagere waarde dan de inkoopprijs
  2. Door privéopnamen/privéstortingen
  3. Door het maken van winst/verlies bij verkopen 
  4. Door het maken van kosten
 • Hoe heten de 3 hulprekeningen van het eigen vermogen?
  Privé
  Opbrengst verkopen en Inkoopwaarde verkopen 
  ...-kosten
 • Wat is een retourverkoop? 
  Een retourverkoop is dat de afnemer de goederen terug en de afnemer verstuurt een creditverkoopfactuur ( creditnota ) 
 • Wat moet je doen bij een retourverkoop? 
  Voorraad goederen ( debiteren ) 

  Inkoopwaarde verkopen ( crediteren ) 
  Opbrengst verkopen ( debiteren )
  Debiteuren ( crediteren) 
 • Wat moet je opschrijven als een onderneming een korting verleent, dus dat de afspraak van de korting op dat moment gemaakt is? 
  Debiteuren ( debiteren )
  Kortingen ( debiteren ) 
  Opbrengst verkopen ( crediteren ) 
  Inkoopwaarde verkopen ( debiteren ) 
  Voorraad goederen ( crediteren ) 
 • Wat moet je opschrijven als een onderneming een deel van haar va ( inventaris, auto ) verkoopt? Hoe reken je dat uit? 
  1. Dan moet je het opschrijven bij ' diverse baten en lasten '. 
  2. Verkoop-boekwaarde=winst=diverse baten en lasten
 • Waar moet ' diverse baten en lasten ' staan? 
  Kas ( debiteren ) 
  Bijv. Machines ( crediteren ) 
  Diverse baten en lasten ( crediteren ) =het in nml een winst=dus een toename van het ev 
 • Door het betalen van kosten wordt het ev... en moet je het... ipdv...kosten
  kleiner, debiteren, in plaat daarvan debiteren we die kosten 
 • Hoe reken je de brutowinst uit? 
  opbrengst verkopen-inkoopwaarde verkopen
 • Hoe reken je de nettowinst uit? 
  brutowinst-kosten 
 • Hoe reken je het nieuwe ev uit? 
  ev_nieuw= ev_oud + bedrijfsresultaat + privéstortingen - privéopnamen 
 • 4 Het journaal

 • Wat is een journaal? 
  Het op een duidelijke en systematische manier aangeven in welke grootboekrekening we veranderingen moeten aanbrengen. 
 • Noem 4 kenmerken van hoe een journaal eruit ziet. 
  1. Datum     Naam grootboekrekening                                    Debet     Credit
  2. ' Aan '       Aan ..... ( alleen als je gaat crediteren )                               € ........
  3. Journaalpost is altijd in evenwicht 
  4. Begint altijd met telling vd beginsbalans  dus 

  1/1                 Telling                                                             €130.000     €130.000
 • Wanneer moet je bij een verkoop niet 'debiteuren' opschrijven? Wat moet je dan ipv 'debiteuren' opschrijven?
  Als er staat 
  1. verkocht contant goederen voor....
  2. per kas verkocht 

  Dan schrijf je 'Kas' 
 • Wat moet je doen als er staat ' stel het journaal samen '?
  1/1    Telling                                                                             €.....         €.....
  ----------------------------------------------------------------
  2/1         Voorraad goederen
         Aan Crediteuren
                                                                                                  -----     ------
    Het getal rechts is al de telling opgeteld+oude telling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer geef je de omschrijving 'memoriaal'?
Wanneer het niet gaat om een transactie, dus niet om verkoop en / of inkoop. Bijvoorbeeld bij afschrijvingen.
Noem een voorbeeld van vooruitbetaalde bedragen
huur betalen over 6 maanden vooruit. Per maand boeken.
Je kunt transitionele kosten verdelen in 2 posten:
uitstelposten  (hier vindt eerst de uitgave / ontvangst plaats, terwijl later de kosten of opbrengsten moeten worden geboekt) en anticipatieposten (eerst worden de kosten of opbrengsten geboekt en vindt achteraf de btaleing of ontvangst plaats..
Wat zijn transitorische kosten?
Als de kosten vooruit of achteraf worden betaald (ontvangen). Bijvoorbeeld als je eens per jaar  de energierekening betaald, maar dit een vertekend beeld zou geven als je dit alleen in januari af zou schrijven.
Waar staat permanence voor?
Niet eens in het jaar, maar vaker per jaar een balans maken, zodat je permanent weet hoe het ervoor staat.
Op welke twee manieren kan een aandeelhouder de winstuitkering ontvangen?
cashdividend of vanuit de agioreserve (het bedrag bovenop de nominale waarde van de aandelen, wat de aandeelhouder zelf heeft betaald).
Wanneer hef je de dividendbelasting?
Wanneer je van de winst de vernnootschapsbelasting hebt afgehaald, daarna de tantième en dan pas kijk je naar de dividendbelasting.
Wanneer haal je het bedrag van tantième eraf?
Je haalt tantièmes af van de winst voor belasting om zo het bedrag wat aan belasting betaald moet worden te berekenen (vennootschapsbelasting). In je journaalpost haal je de tantièmes eraf na 'winst na belasting'.
Wanneer en in hoeveel delen wordt dividendbelasting betaald?
Op het moment dat de bank bericht geeft dat er dividend is uitgekeerd, wordt het hele bedrag aan dividendbelasting in 1x betaald.
Hoeveel belasting wordt geheven over dividend?
15%