Samenvatting Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1

-
304 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1". De auteur(s) van het boek is/zijn Versie 4 1 (augustus 2011). Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1

 • 1.1 Globalisering en internationale concurrentie

 • Wat is de impact van globalisering en internationalisering?

  Globalisering en internationalisering

  • Multinationals vestigen zich daar waar arbeid goedkoopst is;
  • Door globalisering wordt het gemakkelijker om zaken te doen waar ook ter wereld;
  • opkomst BRIC landen;
  • uitbreiding van Europese Unie;
  • toename internationale concurrentie.
 • 1.2 Digitalisering en informatisering

 • Wat is de impact van gedigitaliseerde wereld heden ten dage?

  Digitalisering en informatisering

  • verbinden eigen informatiestromen met die van klanten en toeleveranciers;
  • grotere productieflexibiliteit;
  • mogelijkheden tot massaproductie die rekening houdt met individuele consument;
  • aparte computer gestuurde machines en productiefuncties kunnen worden geïntegreerd;
  • opkomst intelligente producten die kunnen communiceren met de gebruikers.
 • 1.3 Van massaproductie naar productie op maat

 • Wat is de kern van de massaproductie?

  • Productie van grote volumes tegen ze laag mogelijke kosten
  • Gestandaardiseerde producten met onderling uitwisselbare delen
  • Specialisatie van de arbeid (iedereen heeft een vaste en goed omlijnde taak)
  • Hiërarchische controle (een duidelijk systeem met bazen en chefs)
 • Wat is het gevolg van huidige productie en 'short time to market'

   Van massaproductie naar productie op maat

  • Productie van grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten;
  • Gestandaardiseerde producten met onderling uitwisselbare delen;
  • Specialisatie van arbeid;
  • Hiërarchische controle (met bazen en chefs)

  Lean manufacturing - 'slank' omdat van alles minder is benodigd.

  twee kenmerken zijn de basis voor dit systeem:

  De klant staat centraal in het productieproces en zijn wensen bepalen het traject van de tekentafel via de fabriek en de winkel.

  Alle personeelsleden voeren een permanente zoektocht naar mogelijke besparingen op arbeid, onderdelen en kapitaal.

   

  Agile manufacturing = letterlijk: lenige of soepele productie. Agility is de mate waarin een organisatie in staat te reageren op plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in de klantenwensen.

   

  De basis voor agility is lean manufacturing!!!

 • 1.3.1 Lean manufactering

 • Wat is het doel van Lean manufactering?

  Doel van het systeem is om alle slack uit het productiesyteem weg te nemen

 • Op welke twee belangrijke kenmerken berust de basis van Lean manufacturing?

  1. De klant staat centraal in het productieproces en zijn wensen bepalen het traject van de tekentafel via de fabriek en de winkel
  2. Alle personeelsleden voeren een permanente zoektocht naar mogelijke besparingen op arbeid, onderdelen en kapitaal
 • Als basis voor agilty dient het systeem van lean manufactering.

 • Wat houdt agile manufacturing in?

  Agile manufacturing betekent letterlijk lenige of soepele productie. Agility is de mate waarin een organisatie in staat is te reageren op plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in de klanten wensen

 • Veranderende productiemethoden (Doll en Vonderembse)

   

  Handwerk, geen massaproductie

  Industrieel

  Postindustrieel

  Waarden

  Vakmanschap

  Product

  Klant

  Normen

  Vakbekwaamheid

  Efficiëntie en productiviteit

  Productontwikkeling en doorlooptijd

  Middelen

  Flexibele handgereedschappen

  Kapitaalintensief , gespecialiseerd gebruik

  Kapitaalintensief, flexibel inzetbaar

  Aard van het werk

  Geschoold handmatig

  Ongeschoold handwerk, sterk gespecialiseerd intellectueel werk

  Informatie-intensief intellectueel werk

 • 1.4 Veranderende klantenwensen

 • Wat houden veranderende klantenwensen in?

  Veranderende klantenwensen

   

    Handwerk, geen
  massaprodcutie
  Industrieel Postindustrieel
  Waarden vakmanschap product klant
  Normen vakbekwaamheid efficiëntie en
  productiviteit
  productontwikkeling en
  doorlooptijd
  Middelen flexibele handgereed-
  schappen
  kapitaalintensief,
  gespecialiseerd gebruik
  kapitaalintensief, flexibel
  inzetbaar
  Aard van
  het werk
  geschoold handmatig ongeschoold handwerk,
  sterk gespecialiseerd
  intellectueel werk
  informatie-intensief
  intellectueel werk

   

 • 1.5 Toenemende omgevingsturbulentie

 • Wat zijn de aanpassingen voor bedrijven n.a.v. turbulente omgeving van vandaag?

  Toenemende omgevingsturbulentie 

  • Bedrijven moeten snel kunnen inspelen op de technologische ontwikkelingen;
  • Er zijn hoge kosten verbonden aan het zelf ontwikkelen van producten;
  • Als gevolg daarvan werken bedrijven steeds meer samen met hun leveranciers aan het ontwikkelen van een nieuw product.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de belangrijkste voordelen van benchmarken?
 • Benchmarking zorgt voor een vroeptijdige waarschuwing bij concurrentienadelen
 • Benchmarking leidt tot nieuwe inzichten die kunnen leiden tot kostenreductie
 • Benchmarking kan, indien extern gericht, een draagvlak van veranderingen zijn
 • Benchmarking motiveert de medewerkers. Teamwek en leren van anderen worden bevorderd
Wat worden als de belangrijkste barrieres gezien voor benchmarking?
 • Interne weerstand tegen benchmarking, omdat het 'nieuw' is
 • Het is moeilijk informatie te verzamelen over concurrenten
 • Het is moeilijk om prestaties te vergelijken
 • Het is moeilijk om de verbeteringen te implementeren
Benoem een enkele typische vragen die in het benchmarkproces worden gesteld.
 • Hoe presteren wij?
 • Hoe presteren de andere onderdelen van onze organisatie, andere organsiaties en/of functies?
 • Wat doen zij beter?
 • Wat zijn de verschillen en wat zijn de oorzaken van deze verschillen?
 • Hoe kunnen negatieve verschillen worden geelimineerd?
 • Welke elders gebruikte methoden ziojn bruikbaar (te maken) voor de eigen organisatie?
Waartoe leidt een inkoopactieplan?
 • Leidt tot een meer systematische aanpak van het inkoopbeleid
 • Zet inkoop duidelijk op de agenda als onderdeel van het ondernemingsbeleid
 • Wordt opgesteld in overleg met andere afdelingen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd
 • Verschaft normen voor de uitvoering, wat analyse van overschrijdingen mogelijk maakt en waardoor prestaties beter kunnen worden gemeten.
 • Kan motivatieverhogend werken voor het inkooppersoneel
Benoem de drie specifieke inkoopbeleidsuitgangspunten.
 1. Interne klantgerichtheid
 2. Gericht op integrale besluitvorming
 3. Gericht op leveren bijdrage aan winst
Welke variabelen spelen een rol bij de vraag of van een te grote afhankelijkheid sprake is?
 1. De verhouding tussen de inkoopomzet van de afnemer versus de productiecpaciteit van de leverancier. Hoe is de machtsverhouding tussen afnemer en leverancier?
 2. Het strategische belang van het product voor de eigen organisatie. Hoe belangrijk is een constante aanvoer van dit product voor onze continuiteit
 3. De mate van wederzijdse afhankelijkheid en aangegane verplichtingen., In hoeverre is sprake van vergaande samnwerkingsafspraken en/of partnerschap tussen leverancier en afnemer?
 4. Aanbod op de markt. Hoeveel geschikte leveranciers zijn er in totaal op de markt?
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie regelmatig en investeringskarakter deels specifiek
 • inkoop van klantspecifieke materialen

  • op specificatie gemaakte halfproducten voor verwerking in het productieproces
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie regelmatig en investeringskarakter niet specifiek
 • Inkoop van standaard materialen

  • repeterende aankopen uit bijvoorbeeld een handelscatalogus
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie incidenteel en investeringskarakter zeer specifiek
 • een aan plaats en toepassing aangepast product dat verschillende fasen doorgaat

  • bouw van een productielijn
Transactieschema van Williamson   Wat is het kenmerk bij Frequentie incidenteel en investeringskarakter deels specifiek
 • Inkoop van specifieke materialen
  • kiezen van schoonmaakdienst