Samenvatting Molecular cell biology

-
ISBN-10 0716776014 ISBN-13 9780716776017
104 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Molecular cell biology". De auteur(s) van het boek is/zijn Harvey Lodish. Het ISBN van dit boek is 9780716776017 of 0716776014. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Molecular cell biology

 • 1 biomembraan structuur

 • voor welke moleculen zijn biomembranen impermeabel?

  glucose, water, zouten en andere hydrofiele moleculen

 • wat voor belangrijke eigenschappen (3) hebben fosfolipide bilayers? 

  hydrofobe ruggengraat, thermodynamisch stabiel en vormen spontaan afgesloten compartimenten(denk aan liposomen)

 • natuurlijke membranen hebben  zeer uiteenlopende structuren samengaand met grote aantal verschillende cellen en de verschillende functies die deze cellen moeten hebben.

 • wat zijn de drie lipide klassen?

  fosfoglyceriden, sfingolipiden en steroiden

 • waarom is de diffusie coëfficiënt voor laterale diffusie van fosfolipiden lager in biomembranen dan in pure fosfolipide bilayers?

  lipide binden waarschijnlijk sterk maar niet irreversibel aan membraanproteinen

 • de compositie van lipiden, de structuur van fosfolipiden en de temperatuur hebben invloed op de fysieke eigenschappen (vloeibaarheid/gelachtigheid) van membranen. de compostie van membranen wordt als reactie op verschillende milieuomstandigheden bepaald.

 • Glycolipidenkomenenkelvoor in buitenblad (exoplasmatisch )

  Aanhechtingsplaatsvoorantilichamen, toxines, eiwitten, glycolipiden

 • naarmate hogere cholesterol in fosfolipiden biylayers, wordt deze dikker, dit effect is er bij sfingomyelines echter niet

   

 • fosfolipiden met een kleine kopgroep vind je vaak aan binnenzijde van plaats waar membraan een kromming maakt, complementair van deze vind je fosfolipiden met een grote kopgroep

 • Splitsing van fosfoglyceriden door verschillende fosfolipasenIP3, DAG en PIP2zijnuniverselesignaalmoleculen

 • interactie van membraanproteinen gebeurt op basis van hydrofoob effect, ladingsinteracties, van der Waalskrachten en waterstofbruggen. een voorbeeld van dergelijke membraanproteine interacties zie je tussen cytokine-receptor en JAK2

   

 • 1.2 proteine componenten en basis functies

 • wat zijn drie soorten membraanproteinen?

   

  lipide-geankerde membraanproteinen, perifere membraanproteinen en integrale membraanproteinen

 • covalent gebonden koolstof ketens binden proteinen aan de membraan. voorbeelden hiervan zijn: oa. ras en rab uit de GTPasen superfamilie die respectievelijk een rol hebben in de signaal transductie en vesikel fusionering. 

 • er zijn drie typen ankergroepen die een proteine met een of meerder vetzuren verbinden. acylatie is via de N-terminus verbonden van glycine verbonden met het vetzuur. bij prenylatie is de C-terminus via een cysteine verbonden met een vetzuur. met GPI anchoring is de proteine ketens met de C-terminus verbonden aan fosfoethanolamine die op zijn beurt weer met twee andere suikers aan de glycofosfatidylinositol verbonden is. deze laatste moleculen bevat twee vetzuur ketens, fosfaat met een inositol, die de andere suikers ketent.

 • wat voor functie hebben glycoproteinen en glycolipiden in extracellulaire matrix?

  ze interageren met lectines, groeifactoren en antilichamen

 • wat zijn lectines?

  proteinen die met aan specifieke suikers binden

 • de topologie van een transmembranair, lipide-geankerd of perifeer eiwit, die tijdens de biosynthese wordt bepaald wordt, blijft de gehele periode van bestaan voor dat eiwit hetzelfde. 

 • verschillende bloedgroepen komen tot stand aan de hand van het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde enzymen die suikergroepen op een standaard oligosacharide keten in plaatsen.

   

 • mensen die een bepaalde transferase enzym niet hebben, hebben wel antilichamen tegen het suiker dat ontstaat als gevolg van inwerking van dit enzyme.

 • wat is kritische micel concentratie?

  de concentratie waarop zich micellen vormen, deze is karakteristiek voor verschillende detergenten

 • wat is een detergent?

  amfipathische die de bilayer van biomembranen afbreken, doordat ze intercaleren met fosfolipiden en lipiden en membraanproteinen oplosbaar maken

 • ionische detergenten binden aan het hydrofobe delen van membraanproteinen 

   

  nonionische detergenten werken op verschillende manieren afhenakelijk van verschillende concentraties.

  onder CMC werken ze als ionische detergenten, maar denatureren de proteinen echter niet

  boven CMC vormen er zich micellen die een uit een mix bestaan van membraanproteinen, detergent moleculen en fosfolipiden.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

voor welke moleculen zijn biomembranen impermeabel?
1
wat voor belangrijke eigenschappen (3) hebben fosfolipide bilayers? 
1
wat zijn de drie lipide klassen?
1
waarom is de diffusie coëfficiënt voor laterale diffusie van fosfolipiden lager in biomembranen dan in pure fosfolipide bilayers?
1
Pagina 1 van 9