Samenvatting Natuurkunde is overal

-
ISBN-10 9011113578 ISBN-13 9789011113572
459 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Natuurkunde is overal". De auteur(s) van het boek is/zijn A van de nberg. Het ISBN van dit boek is 9789011113572 of 9011113578. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Natuurkunde is overal

 • 1 bewegen in het verkeer

 • Verkeer
  1950 - 800.000 auto's
  2011 - 7 miljoen
  Aantal fietsers, bromfietsers, wandelaars en andere verkeersdeelnemers is enorm gestegen.

  Verkeer wordt drukker en gevarieerder.
 • 1.1 een rit met de scooter

 • Wat is de formule voor gemiddelde snelheid?
  Vgem= S:T
      
 • De gemiddelde snelheid
  Weg 1 - 27,0 km/h
  Weg 2 - 36,0 km/h.
  Weg 2 - lange rechte weg zonder stoplichten.
  Weg 3 - 18,0 km/h (smalle weg, bochten).

  Snelheid is steeds anders.
  Stilstaan, rijden met maximale snelheid 40 km/h.

  Totale traject 4,5 km - 10,0 minuten.

  Als traject in constante snelheid wordt gereden: 27 km/h - dan ook traject van 4,5 km in 10 minuten.

  Constante snelheid = gemiddelde snelheid.

  Gemiddelde snelheid formule

  Vgem

  Met:
  Vgem: gemiddelde snelheid in meter per seconde (m/s)
  s: afstand in meter (m)
  t: tijdsduur in seconden (s).

  Jet meet snelheid in m/s of km/h.
  Er geldt 3,6 km/h  1,0 m/s

  Want 1,0 m/s = 36000 m/h = 3,6 km/h

  Gegeven:
  s=4,5 km = 4500 m
  t= 10,0 min = 10,0 x 60 = 600 s

  Gevraagd:
  Vgem = ?

  Formule: 
  Vgem

  Berekening: 
  Vgem = = 7,5 m/s = 27,0 km/h

  Antwoord: de gemiddelde snelheid is 27,0 km/h. De gemiddelde snelheid ligt tussen de minimum- en maximumsnelheid in.


  Je berekent de gemiddelde snelheid met de totale afstand en totale tijdsduur
 • Hoe korten wij de afstand in meter af in de natuurkunde?
  met de letter S 
 • Het v,t diagram
  Eenparige beweging: een stuk waar steeds dezelfde snelheid is.

  Zoomen in op weg 1 tussen 0 en 2,0 minuut dus tussen 0 en 120 seconden.

  Snelheid = 27,0 km/h = 7,5 m/s
  Afgelegde afstand is 7,5 x 120 = 900 m = 0,90 km.

  Formule

  s = v•t

  met 
  s: afstand in meter (m)
  v: snelheid in meter per seconde (m/s)
  t: tijdsduur in seconden (s).

  Grafiek (v,t-diagram) zie 1.4
  Het oppervlakte onder de grafiek is A =  • b = 7,5 x 120 = 900 m.
  Afstand is precies gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek.

  Begin weg 2 trekt men op van 27,0 km/h naar 26,0 km/h in ongeveer 10 seconden.
  Zie 1.5. Snelheden 7,5 m/s en 10,0 m/s - lijn is voor gemak recht gemaakt.

  Afstand die bij het optrekken wordt afgelegd, kan berekent worden met de oppervlakte onder de v,t-grafiek.
  Door de oppervlakte van delen 1 en 2 op te tellen bereken je de afstand.
  Vierkant A =•b; voor driehoek geldt A =1/2 •b

  Oppervlakte vierkant: A =•b: 7,5 x 10 = 75 m
  Driekhoek: 1/2A = 1/2 • b= 1/2 (10,0-7,5) x 10 = 25 m

  Totaal afgelegd: 75m + 25 m = 100 m

  Je berekent de afgelegde afstand door de oppervlakte onder een v,t-grafiek te bepalen
 • Hoe korten wij de tijdsduur in seconden af in de natuurkunde?
  Met de letter T
 • Het s,t-diagram
  Afgelegde afstand wordt weergegeven in een s,t-diagram.
  Zie figuur 6.
  Lijn loopt steiler naarmate de snelheid hoger is.
  Snelheid lager - lijn minder steil.
  Stilstaan: afstand verandert niet, tijd loopt door - horizontale lijn.

  s,t-diagram geeft afgelegde afstand weer in een bepaalde tijd.
  Helling van grafiek wordt groter als de snelheid hoger wordt en kleiner als de snelheid kleiner wordt.
 • Hoe kan je van meters per seconde naar kilometer per uur  gaan en waarom zo?
  Dat doe je door m/s x 3,6
  dat komt omdat 3,6km/h=1m/s
  1m/s=3600m/h = 3,6km/h
 • Wat is een eenparige beweging?
  Een stuk waarbij je een constante snelheid hebt
 • Wat is de formule om de afstand te meten?
  S= V x T
 • Wat is v in een formule over snelheid?
  De snelheid in meters per seconde
 • Hoe kun je de afstand in een vt diagram bepalen zonder uit te rekenen en te meten?
  Door de oppervlakte onder de grafiek want die is precies gelijk aan de afstand
 •  Wat geeft een st diagram weer?
  De afgelegde afstand in een bepaalde tijd
 • Wat geeft een versnelling of vertraging weer in een st diagram?
  Als de helling van de grafiek groter als de snelheid hoger wordt en kleiner als de snelheid kleiner word
 • 1.2 een noodstop maken

 • Wat is de reactietijd?
  De tijd die het duurt voordat er gereageerd word 
 • Op tijd stilstaan
  Hard remmen door hond
  v,t-diagram - inzoomen op stuk van noodstop (zie fig 1.10 pag 12)
  Grafiek start op moment dat de hond gezien wordt.
  Hond gezien - duurt tijdje voordat je remt - reactietijd.
  Reactieafstand - afstand die zij in de reactietijd aflegt.
  Tijdens remmen tot stilstand - remafstand.

  Totale afstand
  stopafstand = reactieafstand + remafstand

  reactieafstand: afstand die je aflegt tijdens het reageren (op bv hond) - in m
  remafstand: afstand die je aflegt tijden het remmen (in m)
  stopafstand: totale afstand (in m)

  Afstand kun je berekenen uit oppervlak onder v,t-grafiek.

  Reactieafstand bereken je uit het oppervlak van gebied 1 (zie grafiek 1.10)
  A = •b = 10,0 x 1,5 = 15,0 m.

  Remafstand bereken je uit oppervlak gebied 2
  A = 1/2 •b = 1/2 x 10,0 x (2,5-1,5) = 5,0 m

  Noodstop: stopafstand = 15,0 m (reactieafstand) + 5,0 m (remafstand) = 20,0 m.

  Botsing vermijden afstand moet dus minimaal 20 m zijn.

  De stopafstand is de som van de reactieafstand en de remafstand.
 • Wat is de remafstand?
  de afstand die een persoon aflegt tijdens het remmen (in m)
 • Reactieafstand
  Reactieafstand hangt af van reactietijd

  Reactietijd is afhankelijk van:
  • ben je vermoeid of niet
  • heb je alcohol gedronken
  • van nature snelle of langzame reactie
  • ben je geconcentreerd.
  • beginsnelheid (hoe harder je rijdt, hoe groter de reactieafstand).


  Beginsnelheid: 6,0 m/s
  Reactiesnelheid: 6,0 x 1,5 = 9,0 m
  Remafstand: 1/2 x 6,0 x 1,0 = 3,0 m
  Stopafstand: 9,0 + 3,0 = 12, 0 m.
  Bij startsnelheid van 10,0 was het 20,0 m (zie vorig stukje).

  Snelheid heeft dus een grote invloed op stopafstand.
  Snelheid aanpassen aan omgeving wara je bent.
  Drukke straat, veel voetgangers, overstekende mensen, auto's - langzamer rijden dan op een straat die helemaal leeg is.

  Snelheid aanpassen aan situatie - reactieafstand zo klein mogelijk houden en remafstand zo kort houden zodat stopafstand zo kort mogelijk is.


  Reactieafstand is afhankelijk van de reactietijd en de snelheid waarmee je rijdt.
 • Wat is de stopafstand?
  De totale afstand (in m)
 • Remafstand
  Tijdens remmen leg je een afstand af - remafstand.
  Remafstand wordt kleiner als je harder remt.

  Ook het weer, wegdek, staat van banden, remsysteem zijn van invloed op remafstand.

  Banden slechte staat - grotere remafstand.
  Wrijving tussen de banden en weg is minder groot.

  Remsysteem grote invloed - mn bij een auto. 
  Systemen zoals ABS (antiblokkeerremsysteem) zorgen ervoor dat remafstand zo kort mogelijk is en kans ongeluk kleiner.

  Het weer, vaak bepalende factoor in lengte remafstand.
  Regen of sneeuw zorgen voor langere remweg, terwijl warm weer vaak zorgt voor een kortere remweg (contact tussen wegdek en banden is dan beter)


  Remafstand wordt bepaald door de manier van remmen en de omstandigheden op het moment van remmen
 • Wat is de som voor de totale afstand?
  stopafstand = reactieafstand + remafstand
 • Hoe bereken je de remafstand en de reactieafstand?
  Reactieafstand: A = L x B
  Remafstand: A= 0.5L x B
  Die 2 bij elkaar opgeteld is de stopafstand
 • Waar hangt je reactieafstand vanaf? (het zijn er 2)
  Van je reactietijd en van de beginsnelheid hoe harder je rijdt hoe groter de reactieafstand.
 • Waar hangt je reactietijd vanaf?
  of je vermoeid bent of niet
  of je alcohol hebt gedronken
  van nature snelle of langzame reactie hebben
  ongeconcentreerd bent in het verkeer
 • Noem 4 de dingen die van invloed zijn op je remafstand.
  Het weer, het wegdek, staat van de banden en het remsysteem
 • Waarvan hangt in het grote geheel de remafstand vanaf?
  Van de manier van remmen en de omstandigheden op het moment van het remmen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is koolstofdatering
Methode om oudheden te onderzoeken.

In lucht, water, grond is koolstof aanwezig.
Heel klein deel van deze koolstof is radioactief (koolstof-14, de isotoop met 6 protonen en 8 neutronen).
Deze stof is niet stabiel: heeft halveringstijd van 5730 jaar: hoeveelheid radioactieve kernen elke 5730 jaar halveert.
Elk organisme krijgt deze vorm van koolstof binnen (inademen, eten planten/dieren).
Hoeveelheid koolstof-14 als percentage van de totale hoeveelheid koolstof is in het organisme hetzelfde als de omringen atmosfeer.
Wanneer organisme overlijdt -> geen nieuwe koolstof-14 opgenomen: aanwezige koolstof-14 neemt langzaam af door vervallen kernen.
Met speciale apparatuur kan % koolstof-14 gemeten worden.
Leeftijd - berekenen.
Samengevat
In een kernreactievergelijking wordt met de AZ-notatie de reactie weergegeven.
Kerncentrale geen spontaan verval: splijting kern op gang gebracht door een neutron in een geschikte uraniumkern te schieten: reactievergelijking?
U + n -> U -> 2n + Kr + Ba + energie
Wat is vervalvergelijking?
Als een uranium kern vervalt, zendt deze een alfadeeltje uit. Kern vormt zich tot thoriumkern.
(geef weer in een reactievergelijking)

U -> Th + He

Ook het betaverval kun je in een vervalvergelijking weergeven

C -> N + e

Let erop dat het elektron massagetal 0 heeft en een lading van -1.

Dit is spontaan verval van kernen.
Wat komt er vrij na uitzenden van alfa en betastraling
Extra energie in de vorm van gammastraling.
Kernen instabiel -> beschieten: Uranium-235 een neutron opneemt, splijt kern uiteen in krypton-92 en barium-142.Hoeveel neutronen ontstaan er?
Uranium en het neutron hebben 236 kerndeeltjes.
Krypton 92 en barium 142
Er zijn dus nog 236 - 92 - 142 = 2 kerndeeltjes over.
Er komen twee neutronen vrij. Je mag dit neutronenstraling noemen
Verval van een betastraler. Uitwerking
Koolstof bestaat in verschillende soorten - de isotopen.
1 ervan is koolstof-15
Kern: 6 protonen en 9 neutronen.
A= 15 en Z= 6

Koolstof-15 vervalt.
Neutron splitst zich in een proton en een elektron.
Elektron wordt uitgezonden als betastraling, proton blijft in kern.

Nieuwe kern: Z= 7 (er verdwijnt een neutron en komt een proton bij) en A= 7 + 8 = 15.
Stikstof-15 met een kern van 7 protonen en 8 neutronen
Element N in periodiek systeem.
Wat is Koolstof-15 voor een straler
Beta.
Bij betastraler verandert een neutron in een proton en wordt een elektron uitgezonden.
Er ontstaat stikstof-15
Het verval van een alfastraler. uitwerking:
Uranium: A= 238 en Z= 92
Nieuwe kern: A= 238-4 = 234 en Z = 92-2 = 90
Dit is een thoriumkern (bij element Th staat ook 90)
Wat is Uranium-238 voor straler?
Alfastraler.
Als alfadeeltje kern verlaat -> ontstaan thorium-234.
Door uitzenden alfadeeltje is kern veranderd.