Samenvatting Natuurwetenschappen en medische basisvakken

192 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Natuurwetenschappen en medische basisvakken

 • 13 Ontwikkeling en veroudering

 • Op welke basis is de mens alles wat hij/zij is?
  Op basis van lichamelijkheid
 • Wat wordt bedoelt met lichamelijkheid, waardoor je herkenbaar bent?
  Alles wat de mens is, zoals:
  * kind/volwassene
  * blank/zwart
  * man/vrouw
 • 13.1 Levensfasen van de mens

 • Wat is levensduur?
  De tijd dat iets of iemand in leven is of functioneert.
  Vrouwen: 80 jaar
  Mannen: 75 jaar
 • Wat is een levensfasen, zoals puberteit en menopauze?
  Perioden in de levensloop die worden gekenmerkt door veranderingen in de fysieke, geestelijke en/of sociale gesteldheid
 • In welke 3 perioden (levensfasen) kan het leven ingedeeld worden?
  1é levensfase: 0 - 21 jaar
  2e levensfase: 21 - 65 jaar (volwassene)
  3e levensfase: 65 - overlijden (oudere)
 • In welke 4 levensfasen kan de 1e periode van 0 - 21 jaar ingedeeld worden?
  1. Zuigeling (vanaf geboorte tot 1e verjaardag)
  2. Peuter, kleuter (1 - 5 jaar)
  3. Schoolkind (5 - 12 jaar)
  4. Jongere (12 - 21 jaar)
 • 13.1.1 Zuigelingsfase

 • Wat is de neonatale periode?
  Eerste 10 dagen van de zuigelingenfase
  (neo = nieuw, natales = geboorte)
 • Wat is een neonaat?
  Pasgeboren baby tot het 10 dagen oud is.
 • Welke 5 levensfuncties moet een pasgeborene na de geboorte zelf gaan beheersen, wat tijdens de zwangerschap via de navelstreng verloopt?
  1. Circulatie
  2. Ademhaling
  3. Temperatuurregeling
  4. Spijsvertering
  5. Leverfunctie
 • Wat is de gemiddelde lengte en gewicht van een pasgeboren baby?
  Lengte: 48 - 52 cm
  Gewicht: 3000 - 4000 gram
 • Hoeveel gewicht verliest een pasgeborene gedurende de eerste dagen door vochtverlies?
  5 tot 10% van het geboortegewicht
 • Door welke 2 factoren wordt de zuigelingenfase gekenmerkt?
  * groei
  * ontwikkeling
 • Wat is groei, wat naast ontwikkeling, een kenmerk is van de zuigelingenfase?
  Toename van de afmetingen van het lichaam in cm's en toename van gewicht
 • Wat is ontwikkeling, waarbij leren een belangrijke rol speelt?
  Toename van de functies, het ontdekken en gebruiken van het lichaam in relatie tot de omgeving.
 • Door welke 5 factoren is de mens zijn hele leven afhankelijk van de wereld en de medemens?
  * milieufactoren
  * erfelijkheid
  * zorg voor de ouders/verzorgers
  * sociale relaties
  * culturele relaties
 • 13.1.2 Peuter-kleuterfase

 • Wat gebeurt er tijdens het eerste levensjaar met de lengte en het gewicht?
  Lengte: toegenomen met ongeveer 20 cm
  Gewicht: verdrievoudigd
 • Wat zijn 6 kenmerken van de peuter/kleuterfase?
  * los lopen (13 - 15 maanden)
  * drinken uit een beker (2 jaar)
  * zelf de lepel in de mond stoppen (2 jaar)
  * zelf naar de wc (3 jaar)
  * ontwikkeling van de motoriek
  * ontwikkeling van taal
 • Hoe gaat de taalontwikkeling van baby tot peuter/kleuter?
  Vlak na de geboorte: huilen
  3 maanden: brabbelen
  1 jaar: geluiden imiteren uit de omgeving
  1 - 2 jaar: losse woorden - 3-woordenzinnen
 • Wat wordt bedoelt met de koppigheidsfase (peuterpuberteit), die tussen de 2 en de 3 jaar plaatsvindt?
  Peuter ontdekt zijn eigen macht en invloed op de omgeving
  (nee-zeggen, kind zoekt uit hoe ver het kan gaan met "willen")
 • Welke 3 ontwikkelingen vinden plaats in de kleuterfase, die loopt van 3 - 5 jaar
  * fijne motoriek
  * kind gaat met andere kinderen spelen
  * besef van goed en kwaad (geweten)
 • Wat wordt bedoelt met de ontwikkeling van het geweten (gewetensontwikkeling)?
  Het krijgen van het besef van goed en kwaad,
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is scheikunde?
Wetenschap die de samenstelling van stoffen onderzoekt.
Wat is natuurkunde?
Wetenschap die zich bezighoudt met verschijnselen die je kunt waarnemen en meten.
Wat is biologie?
De natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.
Waar heeft het proces van het verdwijnen van de rigos mortis (lijkstijfheid) mee te maken, wat ongeveer 12 tot 48 uur na de dood gebeurd?
Met de afbraak van spiereiwitten.
Wat is rigos mortis, wat ongeveer 2 tot 4 uur na de dood optreedt en wat na 6 tot 8 uur compleet is?
Lijkstijfheid
In welke volgorde verloopt het proces van lijkstijfheid (rigos mortis), wat ongeveer 2 tot 4 uur na de dood optreedt ?
1. Spieren van het hoofd (kaak)
2. Borstkas en buik
3. Armen en benen
Van welke 2 factoren is het afkoelen van het lichaam 4 tot 5 uur na de dood afhankelijk?
* omgevingstemperatuur
* dikte van de onderhuids vetlaag
Wat zijn lijkvlekken, die ongeveer 20 tot 30 minuten na de dood ontstaan, doordat het bloed naar de diepst gelegen delen zakt?
Paarsrode verkleuringen op de laagst gelegen delen van het lichaam.
Wat zijn 5 kenmerken van de dood?
* niet meer ademen
* hart klopt niet meer
* geen lichtreflex in het oog hebben
* algemene spierverslapping
* het bleek worden van de huid
Waaraan sterven de meeste mensen op hoge leeftijd, wat een algeheel verval laat zien?
Door achteruitgang van de lichamelijke functies.