Samenvatting Nectar

-
ISBN-13 9789001789398
329 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Nectar
 • Jan Bijsterbosch
 • 9789001789398
 • 3rd

Samenvatting - Nectar

 • 17.1 Het ecosysteem stad

 • Wat is fotosynthese?
  Planten (en sommige bacteriën) maken energierijk glucose m.b.v. zonlicht uit CO2 en H2O
  6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2
 • Wat is fotosynthese?
  Planten of bacteriën maken met behulp van zonlicht uit CO2 en H2O glucose
 • wat is de definitie van fotosynthese?
  het maken van glucose uit CO2 en H2O (mbv zonlicht). hierin is glucose is een energierijke verbinden.
 • Noem drie voorbeelden van anorganische stoffen
  • CO2
  • H2O
  • Mineralen
 • Wat zijn anorganische stoffen?
  Stoffen zonder energierijke C-H verbindingen.
 • wat zijn anorganische stoffen en noem 3 voorbeelden
  anorganische stoffen zijn stoffen zonder energierijke C-H verbindingen, zoals CO2, H2O en mineralen. het is een verbinding die niet uit plantaardig of dierlijk leven voortkomt maar uit de "dode" natuur.
 • Wat zijn organische stoffen?
  Stoffen met energierijke C-H-verbindingen
 • Wat is chemosynthese?
  Dat er energie vrijkomt bij de oxidatie van anorganische stoffen als H2S, NH4, en NO2.
 • wat is de definitie van chemosynthese?
  het synthetiseren van glucose mbv een chenmische reactie. door deze chemische reactie met een anorganische stof komt er energie vrij.
 • Wat is chemosynthese?
  De productie van organische stoffen met CO2 en H2O zonder licht als energiebron. Bacteriën (bijv. zwavel-/nitriet-/nitraatbacteriën, Binas  93 G) gebruiken hiervoor chemische energie die vrijkomt bij de oxidatie van anorganische stoffen (bijv. H2S, NH4+ en NO2-)
  Bijv. 6CO2 + 6H2O + 3H2S --> C6H12O6 +3H2SO4
 • Wat zijn autotrofe organismen?
  Autotrofe organismen zijn de producenten van het ecosysteem, ze staan aan het begin van een voedselketen
 • wat is het verschil tussen foto-autotrofe organismen en chemo-autotrofe bacteriën?
  beide zijn organismen die organische stoffen maken uit anorganische stoffen.
  Alleen foto-autotrofe organismen doet dit mbv lichtenergie en chemo-autotrofe bacteriën mbv chemische energie.  
  (de definitie van autotroof is dat het zelf organische stoffen maakt dat als voedsel voor zichzelf dient)
 • De energie die producenten (foto-autotrofe planten en chemo-autotrofe bacteriën) via foto- en chemosynthese vastleggen, is beschikbaar voor andere organismen in het ecosysteem. Elk organisme gebruikt een deel van de organische stoffen als bouwstof of energiebron. In het laatste geval verlaat een deel van de energie het ecosysteem in de vorm van warmte (Binas 93 A1)
 • Wat zijn foto-autotrofe organismen?
  Organismen die met behulp van lichtenergie organische stoffen maken uit anorganisch materiaal
 • wat is de betekenis van microklimaat en waarom kan deze anders zijn dat het klimaat in die omgeving?
  microklimaat betekent het verschil in klimaat op klein niveau.
  het hangt af van de lokale omstandigheden, deze verschillen per plek. Bijvoorbeeld de onderkant van een blaadje of de bovenkant van een blaadje.
 • Wat zijn foto-autotrofe organismen?
  Organismen (planten) die m.b.v. lichtenergie organische stoffen maken uit anorganische stoffen
 • Wat zijn chemo-autotrofe organismen?
  Organismen die met behulp van chemische energie  organische stoffen maken uit anorganisch materiaal
 • welke 3 ordes zijn er aanwezig in een voedselketen? en licht toe
  1. producent = anorganisch > organisch. producenten produceren voedsel, bv. foto- en chemo autotrofe organismen. 
  2. consument = organisch > organisch. de consumenten eten de producenten. eerst heb je de herbivoren (planteneters) en daarna komen de carnivoren (vleeseters). 
  3. reducenten = organisch > anorganisch. 
 • Wat zijn chemo-autotrofe organismen?
  Organismen (bacteriën) die m.b.v. chemische energie organische stoffen maken uit anorganische stoffen
 • Wat zijn heterotrofe organismen?
  Consumenten,  ze gebruiken organische stoffen van hun voedsel als bouwstof en brandstof. De vrijgekomen energie gebruiken ze voor celprocessen, de rest verlaat het lichaam in de vorm van warmte
 • Wat zijn reducenten?
  Heterotrofe schimmels en bacteriën die leven van gestorven producenten en consumenten en hun organische afvalproducten. Ze staan aan het eind van de voedselketen en zetten organische stoffen om in anorganische
 • Wat is een microklimaat?
  Lokale omstandigheden ((a)biotische factoren) zijn anders dan je op grond van het klimaat zou verwachten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • nectar
 • jan bijsterbosch
 • of
 • 3rd

Samenvatting - nectar

 • 1.1 Communicatie

 • Wat is gedrag?
  Alles wat een dier of mens doet of nalaat, is gedrag.
 • Wat is ritueel gedrag?
  Signalen in een vaste volgorde vormen een herkenbaar ritueel.
  Ritueel gedrag is vaak afgeleid van gedrag dat zijn oorspronkelijke betekenis verloren heeft.
  Onze rituele groet is een open, uitgestoken hand. Van oorsprong laten we daarmee zien dat we ongewapend zijn en geen kwade bedoelingen hebben. Best fijn om te merken op zo'n eerste schooldag. Een leraar met een stok in de hand, bevordert je gevoel van veiligheid niet echt.
 • Wat zijn signalen?
  Signalen zijn prikkels die voor soortgenoten informatie bevatten.
 • Wat is een rangorde?
  Een rangorde heb je in een bepaalde groep. Het houdt in dat er verschillende rangen (lagen) zijn, wie het belangrijkste is staat bovenaan in de rangorde van een groep.

  Mensen en dieren gebruiken signalen om de onderlinge rangorde te bepalen en elkaars gedrag te beïnvloeden.
 • Wat is een territorium?
  Een territorium is een gebied waarin een mens of dier heer en meester is.
  Het in bezit nemen en houden gebeurt door territoriumgedrag, vaak ontstaat hierbij een vorm van dreiggedrag om aan indringers duidelijk te maken wie de baas is.
 • 1.2 Prikkels

 • Hoe ontstaat gedrag?
  Gedrag ontstaat door prikkels. Deze prikkels kunnen uit de omgeving komen of uit het dier zelf: uitwendige en inwendige prikkels.
 • Wat is een sleutelprikkel?
  Een sleutelprikkel is een prikkel die altijd een bepaald gedrag als gevolg heeft.
 • Wat is een supernormale prikkel?
  Een supernormale prikkel is een versterkte sleutelprikkel waarop een sterke reactie volgt. Het is dus een overdreven sleutelprikkel.
 • Wat houdt motivatie in (bij bijen)?
  De motivatie bij bijen is hun bereidheid om in actie te komen.
 • Wat is een drempelwaarde?
  Als de drempelwaarde wordt bereikt, vertonen mensen en dieren gedrag. 

  Bijvoorbeeld: Hongerige hommels komen pas echt naar buiten door een tik tegen hun nest. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen: de drempelwaarde is bereikt.
 • Wat houdt aangeboren gedrag in?
  Dit houdt in dat je het vanaf je geboorte al kan/kent. Dit noem je ook wel instinct. 

  Bijvoorbeeld: Hommelkoningin handelt in een vast patroon. Haar dochters kunnen niet leren hoe ze een honingpot moeten maken. Toch doen ze allemaal hetzelfde, zonder dat er een vorm van leren aan te pas komt. Dit 'instinct' is aangeboren.
 • 1.3 Functies van gedrag

 • Wat is ambivalent gedrag?
  Ambivalent gedrag, is gedrag dat elementen van twee tegengestelde gedragssystemen (Bijv: vluchten en verdedigen) afwisselt. Om de beurt 'wint' een van beide gedragssystemen het.
 • Wat is overspronggedrag?
  Ambivalent gedrag kan overslaan in heel ander gedrag, dat is overspronggedrag. Bij dieren en mensen kan ambivalent gedrag er toe leiden dat de agressie van het ene gedragssysteem zich richt op iets heel anders.
 • Wat is omgericht gedrag?
  Omgericht gedrag is gedrag waarbij het mens of dier de agressie richt op iets anders dan op de soortgenoot.

  Bijvoorbeeld: Bij een ruzie met je broer sla je de deur van je slaapkamer dicht in plaats van dat je je broer slaat.
 • Wat is klassieke conditionering?
  Bij klassieke conditionering leert een dier twee van elkaar losstaande prikkels te koppelen. 

  Bijvoorbeeld: Pavlov liet een hond wennen aan de combinatie van het horen van een bel en het krijgen van voer. Iedere keer als de hond voer kreeg (en dus begon te kwijlen), ging een bel. Na een tijdje ging de hond bij het horen van de bel al kwijlen, nog voordat hij eten had geroken. Hij bracht beide prikkels met elkaar in verband.

  Mens en dier koppelen daarbij een neutrale prikkel (de bel) aan de prikkel (het eten) die een reflex oproept. Na enige tijd reageert het dier ook op de neutrale prikkel zonder dat de oorspronkelijke prikkel aanwezig is.
 • Wat is operante conditionering?
  Bij operante conditionering leert een dier gewenst gedrag door de koppeling met beloning of een straf.

  Het leggen van het verband tussen een bepaald gedrag en het voordeel dat dit oplevert.

  Bijvoorbeeld: Een puppy train je te leren zitten, goed mee te lopen aan de riem en je schoen niet kapot te bijten door operante conditionering. Dat gaat door vriendelijke woorden, een aai of iets lekkers. Zo leert een puppy dat dit gedrag hem voordeel oplevert.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is de definitie van: 1 producent 2 consument 3 reducent
1 de autotrofe groene planten en autotrofe bacteriën. Zij kunnen organische stoffen uit anorganische stoffen produceren
2 dit zijn de heterotrofe organismen die van producenten of van andere consumenten leven.Consumenten die producenten eten. je hebt verschillende ordes. de eerste orde is altijd een herbivoor, de volgende orde een carnivoor, etc.
3 dit zijn heterotrofe organismen die van de dode resten van andere organismen leven. Ook bij de reducenten kun je verschillende ordes onderscheiden
wat is de definitie van symbiose 1 mutualisme 2 parasitisme 3 commensalisme 4 epifytisme
symbiose = langdurige samenleving tussen 2 organisme 
1 mutualisme = allebei voordeel (bv. bacteriën darmflora)
2 parasitisme = gastheer nadeel, parasiet voordeel (bv. schimmel aan een boomstam)
3 commensalisme = neutraal. gastheer heeft er geen last van (bv. bacteriën in je mond) 
4 epifytisme = organisme/plant op plant. gastheer (dus plant) neutraal. organisme/plant voordeel.
wat is de definitie van accumulatie
ophoping van stoffen (bv. bestrijdingsmiddelen)
wat is de definitie van voedselweb 
geheel van voedselrelaties binnen een levensgemeenschap
wat is de definitie van voedselketen
reeks van soorten waarbij elke soort de voedselbron is voor de volgende
wat is de definitie van predatie 
het doden en als voedsel gebruiken van dieren
wat is de definitie van tolerantiegebied 
gezamenlijke waarden/grenzen van een bepaalde milieufactor waarbij individuen van een soort kunnen overleven
wat is de definitie van habitat 
leefomgeving een organisme
wat is de definitie van niche
de rol van een soort in een bepaald ecosysteem
wat is de definitie van populatie 
een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplant