Samenvatting Nectar

-
1120 Flashcards en notities
46 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Nectar
 • Trijnie Akkerman
 • of

Samenvatting - Nectar

 • 1 biologie

 • waar bestaat een plant uit?
  organen.
 • zijn het hart en longen organen

  ja

 • planten bestaan uit organen. die organen bestaan uit cellen.
 • hoe noem je alle botten samen

  het beenderstelsel

 • hoe noem je alle orgaan stelsels samen

  orgaanstelsel

 • hoe noem je de maag en de darmen samen

  het verteringstelsel

 • waar horen de neus mond en luchtpijpen bij

  die horen bij het ademhalingsstelsel

 • waar horen het hard en de bloedvaten bij

  die horen bij het bloedvatenstelsel

 • waar uit bestaan je organen

  die bestaan uit cellen

 • die cellen zijn zo klein dat je ze alleen kunt zien met een

  microscoop

 • wat zit er allemaal in een cel

  celmembraan celkern citoplasma

 • waar bestaat je lichaam uit

  die bestaan uit organen

 • wat is een orgaan

  een orgaan is een deel van je lichaam met een speciale taak

 • hoe noem je organen die samen werken

  orgaanstelsel

 • welke vier orgaan stelsels zijn er

  verteringsstelsel bloedvatenstelsel ademhaling stelsel skelet  

 • waar bestaat het verteringsstelsel uit

  uit slokdarm mondholte maag darmen

 • waar betstaat het ademhalings stelsels uit

  neusholte luchtpijp longen

 • waar betstaat het bloedvaten stelsel uit

  hart en bloedvaten

 • waar vooor hebben mensen een skelet

  voor de stevig heid

 • waar is je lichaam uit op gebouwd

  uit cellen

 • hoe noem je alle mensen en dieren die hier op aarde leven samen

  dat noem je organisme

 • wat is een natuurgetrouwde tekening

  dat is een tekening die precies is nagetekend

 • wat is een schematische tekening

  dat is een tekening waar allen de belangerijke dingen op staan die de bioloog nodig heeft

 • wat is een beschrijving

   in een beschrijving leg je de dingen vast die je ziet

 • wat bekijk je met een loep

  met een loep bekijk je de kleine organismen

 • wat bekijk je met een microscoop

  met een microscoop bekijk je een heel klein organisme die kan de microscoop sterk vergroten

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • nectar
 • Trijnie Akkerman
 • 9789001733087
 • 1st

Samenvatting - nectar

 • 1 Vier rijken

 • Wat is organismen
  een ander woord voor levende wezens
 • 1.1 soorten en namen

 • wat is een kenmerk
  iets waaraan je een organisme herkent
 • wat is determineren
  het opzoeken van een naam
 • hoe heet een zoekkaart speciaal voor planten
  een flora
 • wat bevat de stof dna voornamelijk
  erfelijke eigenschappen
 • wat is vruchtbaar
  dat ook de nakomelingen weer onderling voort kunnen planten
 • wat krijg je als een paard en ezel samen een kind krijen
  het muildier of muilezel
 • 1.2 aanpassingen

 • wat is een aanpassing
  een eigenschap van een organisme waardoor hij onder bepaalde leefomstandigheden kan overleven
 • hoe zijn voorjaarsbloeiers aangepast
  ze groeien voordat er bladeren aan de bomen komen, zo hebben ze zelf ook genoeg licht
 • hoe zijn klimplanten aangepast
  ze groeien omhoog via een boomstam om zo genoeg licht te krijgen
 • hoe zijn wortelrozetten aangepast
  ze zorgen dat de plant ruimte voor zichzelf houdt zodat hij voldoende water en mineralen tot zijn beschikking heeft
 • hoe zijn woestijnplanten aangepast
  ze hebben weinig tot geen bladeren zodat ze minder waterverlies hebben
 • wat is isoleren
  dat het dier bij heel koud weer de warmte goed vasthoudt en dat het bij warm weer minder snel opwarmt
 • hoe zijn woestijnvossen aangepast
  ze hebben grote kale oren, ze raken de warmte kwijt via de bloedvaten in hun oren
 • hoe overleeft een ijsbeer de winter
  door een winterslaap te houden
 • wat doen hoektanden en knipkiezen
  hoektanten doden de prooi en knipkiezen scheurt het vlees in stukken
 • wat zijn plooikiezen
  kiezen met harde richels erop om de plantencellen te vermalen
 • 1.3 samen leven

 • wat zijn biotische factoren
  invloeden uit de levende natuur
 • wat zijn abiotische factoren
  invloeden uit de levenloze natuur
 • wat is een ecosysteem
  alle biotische en abiotische factoren in een bepaald gebied
 • wat is een levensgemeenschap
  alle organismen in een ecosysteem
 • wat is een populatie
  alle organismen uit een soort 
 • wat is een individu
  elk organisme uit een populatie
 • wat geeft een voedselrelatie aan
  welke organismen in een ecosysteem elkaar opeten
 • wat is een voedselketen
  een rij organismen die elkaar opeten
 • wat is een schakel
  ieder organisme in een voedselketen
 • wat is een voedselweb
  een aantal voedselketens die met elkaar verbonden zijn
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • nectar
 • Trijnie Akkerman
 • of
 • 1st pbk. ed.

Samenvatting - nectar

 • 7.1 eten

 • Noem een aantal factoren die bepalen wat je eetgewoonten zijn
  1. geloof
  2. plaats waar je woont
  3 eigen voorkeuren 

 • waardoor kun je nieuwe eetgewoonten erbij krijgen
  1. vakantie in het buitenland
  2. restaurants met buitenlands eten
  3. mensen die oorspronkelijk uit andere landen komen nemen hun eetgewoonten mee
 • waaruit bestaat je eten?
  uit voedingsmiddelen
 • wat kan er in voedingsmiddelen zitten
  1. voedingsstoffen (zit er altijd in)
  2. voedingsverzels (soms)
 • In welke voedingsmiddelen zitten ook voedingsvezels
  1. bruin brood
  2. groente
  3. fruit
 • Wat doen voedingsvezels in je lichaam
  Ze zorgen dat de spieren in je darmen actief blijven. Door die spieren wordt het eten gekneed. Als de darmspieren actiever zijn, wordt je eten beter verteerd.
 • Welke 7 voedingsstoffen zijn er
  1. suikers
  2. zetmeel
  3. vetten
  4. eiwitten
  5. mineralen
  6. vitamines
  7. water 
 • welke drie groepen voedingsstoffen zijn er
  1. energierijke stoffen
  2. bouwstoffen
  3. beschermende stoffen
 • waarvoor dienen energierijke stoffen
  om te bewegen en warm te blijven
 • waarvoor dienen bouwstoffen
  voor de groei (ook water valt hieronder)
 • waarvoor dienen beschermende stoffen
  deze voorkomen dat je bepaalde ziektes krijgt
 • welke voedingsstoffen zijn ernergierijke stoffen
  1. suikers
  2. zetmeel
  3. vetten
 • welke voedingsstoffen zijn bouwstoffen
  1 eiwitten
  2. mineralen
  3. water
 • welke voedingsstoffen zijn beschermende stoffen
  1. vitamines
  2. mineralen
 • 7.2 energie

 • waarmee verbruikt je lichaam energie (4 x)
  1. door beweging
  2. door je lichaam warm te houden
  3. door hersenactiviteit
  4. door vertering van voedsel
 • waar haal je energie vandaan
  uit energierijke stoffen in je voedsel 
 • wat zijn voedingsmiddeken die veel energie geven
  1. aardappelen
  2. bruin brood
  3. noten 
  4. appelstroop
 • wat zijn energierijke voedingsstoffen
  koolhydraten en vetten 
 • Wat zijn koolhydraten
  koolhydraten is een verzamelnaam voor zetmeel en suikers zoals glucose en gewone suiker. 
 • Hoe wordt de hoeveelheid energie in een product aangegeven (2x)
  1. KJ kilojoule
  2. Kcal kilocalorie
 • Hoeveel kJ is 1 Kcal
  1 Kcal is 4,2 kJ
 • Wat bepaalt hoeveel kJ je gebruikt?
  Je activiteit
  je leeftijd
  je geslacht
 • Wat gebeurt er als je meer energierijke stoffen eet dan je lichaam nodig heeft?
  Je lichaam slaat het overschot aan energierijke stoffen op als vet. 
 • Wat is vet?
  Vet is een reservestof
 • Waar wordt vet opgeslagen
  onder je huid en rondom organen in je buik
 • Waarom is te veel afvallen of aankomen ongezond
  je krijgt te veel energierijke stoffen binnen: overschot wordt vet; je wordt dikker

  je krijgt te weinig bouwstoffen en en beschermende stoffen binnen en dan wordt je sneller ziek, van te weinig energierijke stoffen wordt je duf.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een zaad is opgebouwd uit:
- Zaadhuid = stevig vlies voor bescherming
- Navel = hiermee zat de zaad vast aan de moederplant
- Poortje = gaatje in de zaadhuid naast de navel waarmee het zaad water kan opnemen / hierdoor vond de bevruchting plaats
- Hartvormig bultje
- Zaadlob = bevat het reservevoedsel
- Kiem > hieruit groeit het kiemplantje
In herfst laat boom zijn bladeren vallen -> voorkomen dat boom te veel water verliest
- Eerst verdwijnen de bladgroenkorrels uit de bladeren

- Vervolgens ontstaat een scheurlaag tussen bladsteel en stengel -> blad sterft en laat los- Op de wond van de stengel (bladlitteken) ontstaat een kurklaag -> beschermt tegen uitdroging en ziekteverwekkers
Huidmondjes
Liggen (met name in de onderkant) van bladeren
- Openingen in een blad waardoor een plant water kan verdampen/afgeven  hierdoor blijft de sapstroom op gang
- Bij warm en droog weer gesloten
Plantencel bestaat uit:
Celwand stevige laag om de cel heen
Celmembraan vliesje om cel dat boel bij elkaar houdt en bepaalt wat cel in en uit gaat
Cytoplasma vloeistof in cel met opgeloste stoffen
Celkern regelt alles in de cel en bevat DNA
Bladgroenkorrels zitten in groene deel van de plant > fotosynthese uitvoeren (maken van
voedingsstoffen)
Vacuole blaasje gevuld met vocht dat zorgt voor stevigheid van de cel
Door alle organen van een plant lopen vaatbundels; groepjes van vaten. Er zijn 2 soorten vaten:
1. Houtvaten
a. Water met mineralen vervoeren

b. Van wortels richting bladeren = opwaartse sapstroom
2. Bastvaten
a. Water met stoffen uit de bladeren (o.a. suikers)
b. Van blad naar beneden = dalende sapstroom
4 organen van de plant
- Wortels
o Opnemen water met voedingsstoffen (mineralen)
o Stevigheid

o Opslag van reservestoffen
- Stengel
o Transport van water met opgeloste stoffen

o Plant overeind houden
- Bladeren
o Nerven voor transport water met opgeloste stoffen

o Maken van voedingsstoffen m.b.v. fotosynthese
- Bloemen
o Voortplanting > maken van zaden
waaruit bestaat een cel?1.....   2.....   3.....
 • celmembraan
 • celkern
 • cytoplasma
welke twee soorten mest zijn er en waar bestaan ze uit
dierlijk mest plas en poep van koeien varkens en kippen 
kunstmest witte korrels met mineralen die in een fabriek worden gemaakt
wat zijn de verschillende rangen en namen in de voedselkringloop
planten producenten
dieren consumenten
bodemdieren afvaleters
schimmels bacterien reducenten
waar leven de schimmels en bacterien van 
kleingemaakt afval in de humus laag