Samenvatting Nederland in de prehistorie. Revised ed.

-
ISBN-10 9035134176 ISBN-13 9789035134171
676 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nederland in de prehistorie. Revised ed.". De auteur(s) van het boek is/zijn Leendert P Louwe Kooijmans. Het ISBN van dit boek is 9789035134171 of 9035134176. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nederland in de prehistorie. Revised ed.

 • 2.1 In de negentiende eeuw

 • Wanneer werd Reuvens benoemd tot hoogleraar in de archeologie?

  In 1818

 • Wat zijn Celtic Fields?
  Celtic Fields tonen zich in het terrein als lage walletjes die min of meer vierkante kavels insluiten.
  Het zijn de resten van een landbouwsysteem op de zandgronden uit de ijzertijd.
 • In 1826 kocht het Rijk het landgoed Arentsburg bij Den Haag met het uitsluitende doel om er door Reuvens een opgraving te laten verrichten in verband met de vele Romeinse vondsten die daar in het verleden waren gedaan. Hier werd voor het eerst een 'moderne' opgraving verricht!

  Men tekende vlakken en profielen, terwijl door middel van tekeningen duidelijk werd gemaakt hoe een en ander er ruimtelijk uitzag: het soortgelijke van de huidige opgravingsfoto.

 • Wie kreeg de opdracht van Koning Willem I tot de opbouw van het Museum van Oudheden?
  Casper Reuvens
 • Waarom was het jaar 1818 een belangrijk jaar voor de Nederlandse archeologie?

  door:

  1. de stichting van een Nationaal Museum van Oudheden

  2. start van systematisch(geregeld, methodisch: onderwijs aan de hand van methodes) universitair onderwijs in de archeologie.

  3. opgraving in het Noorden van NL van een veenweg: structuur en ligging van de weg waren het enige onderwerp van het onderzoek.

  4. dat 1818 de 1e(!) monumentenlijst(het Schultesrapport) (van de provincie Drenthe) opleverde.

  5. dat alle burgemeesters een lijst moesten inleveren van alle 'objecten of voorwerpen van oudheidkundige waarde in hun ambtsgebied'

   

  6. dit alles stimuleerde/moedigde aan tot het archeologisch-cartografisch werk van B.W. Cranssen

 • 1818 was een bijzonder jaar, noem 3 gebeurtenissen naast de benoeming van C. Reuvens.
  - De aanvang van universitair onderwijs in archeologie;
  - Eerste monumentenlijst van Drente;
  - Opgraving van een veenweg door J.W. Karsten
 • In 1818 was er een opgraving in het noorden van een veenweg, het onderzoek werd uitgevoerd door J.W. Karsten, waarom was deze opgraving bijzonder?
  Met het onderzoek werden er geen vondsten gedaan, maar was de structuur en ligging van de weg onderwerp van onderzoek.
 • In 1826 kocht het Rijk het landgoed Ahrensburg bij Den Haag met het uitsluitende doel om er door Reuvens een opgraving te laten verrichten in verband met de vele Romeinse vondsten die daar in het verleden waren gedaan. Hier werd voor het eerst een 'moderne' opgraving verricht!

  Men tekende vlakken en profielen, terwijl door middel van tekeningen duidelijk werd gemaakt hoe een en ander er ruimtelijk uitzag: het soortgelijke van de huidige opgravingsfoto.

 • Koning Willem I zit vol plannen en het Rijk kocht in 1826 het landgoed Arentsburg. Daar waren eerder al meerdere Romeinse vondsten gedaan en nu kon Reuvens beginnen aan de eerste echte 'moderne' opgraving.
  In 1830 kwam aan al deze financiering een einde door de oorlog met de Belgen.
 • deel 2 mindmap
 • In welk jaar groef C. Reuvens de eerste grafheuvel (de Witte Wijvenbult) op en waar was deze gelegen?
  In 1834 te Gorsel bij Zutphen
 • deel 3 mindmap. (levensloop)
 • Door wie werd C. Reuvens opgevolgd in het museum?
  Door C. Leemans (1809-1893)
 • C. Leemans zette samen met zijn collega I.J.F. Janssen de documantatie van Reuvens voort. Deze verscheen in 1845 in druk.
 • Wanneer kwam Nederland voor het eerst in aan merking met de archeologische indeeling van matrialen in steen-, brons-, en ijzertijd?
  In 1846
 • De Haan Hettema (1796-1873) vertaalde in 1846 het Deense boek over opgraven en bewaren van oudheden. Zo kwam Nederland in aanraking met de wijze waarop C.J. Thomsen archeologisch materiaal indeelde in steen-, brons- en ijzertijd.
 • Wie documenteerde de verspreidingskaart van Nederlandse archeologica met een geologische ondergrond?
  W. Pleyte (1836-1903)
 • Het graven van kanalen, het ontginnen van veen en het aanleggen van vestingen samen met een grote behoefte aan betere grond voor de landbouw leidde tot vondsten in terpen en de lokatie van het vroeg-middeleeuwse Dorestad.
 • 2.2 De eerste helft van de twintigste eeuw

 • J.H. Holwerda
  - Van huis uit een classicus;
  - Leerde in een stage in 1905 grondverkleuringen interperteren als paalgaten    van C. Schuchhardt;
  -Zijn klassieke wereldbeeld verleidde hem om de grafheuvels een vertaling     waren van de mediterane tholoi;
  - Werd benoemd in Leiden tot lector in de prehistorische en Romeinse        archeologie.
 • Wanneer en door wie werd het Biologisch-Archeologisch Instituut (BAI) gesticht?
  In 1920, door A.E van Griffen
 • Noem twee methoden waarop A.E. van Griffen het opgraven heeft verbeterd.
  Invoering van millimeterpapier en het ontwerp van de kwadrantenmethode.
 • Wat was een groot verschil tussen A.E. van Griffen en J.H. Holwerda?
  Van Griffen groef op relatief grote schaal op in tegenstelling tot Holwerda die met sleuven werkte.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar worden er voor het eerst magdalenien sites opgegraven?
In het lossgebied van zuid limburg
Rondom welk persoon ontstond in de jaren 70/80 grote ophef in de wereld van de archeologie in nederland?
Tjerk vermaning
Schmerling ontving veel scepsis net als een franse onderzoeker die opk wam na schmerling zijn tijd. Hoe heet deze onderzoeker?
Boucher de Perthes
Welke onderzoeker van Nederlandse komaf speelde een belangrijke rol op het gebied van de prehistorie?
Schmerling
Welke onderzoeker van Nederlandse komaf speelde een belangrijke rol op het gebied van de prehistorie?
Schmerling
Nederlands onderzoek speelde een grote rol op het gebied van de prehistorie. Waar of niet waar?
niet waar.
Over welke archeologische periode was in de 19de eeuw veel discussie?
Het Mesolithicum.
Wanneer werd er een onderscheid gemaakt over het paleolithicum en het Mesolithicum?
1865
Uit welke periodes bestaat het drie perioden systeem van Thomson?
Steentijd, Bronstijd en Ijzertijd.
Uit welke periodes bestaat het drie perioden systeem van Thomson?
Steentijd, Bronstijd en Ijzertijd.