Samenvatting Nederlands

-
160 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nederlands". De auteur(s) van het boek is/zijn Geen idee. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Nederlands

 • 2 Cursus schrijven

 • Noem de vijf schrijfdoelen.
  Amuseren, informeren, opiniëren, overtuigen, activeren.
 • Welke benaderingen heb je?
  Historische, actuele, technische, maatschappelijke, kritische en persoonlijke benadering.
 • Wat is de hoofdgedachte?
  De hoofdgedachte is het belangrijkste wat je over het onderwerp wilt vertellen.
 • Wat houdt een historische benadering in?
  Je vertelt over de geschiedenis. Hoe was het vroeger? Welke verandering trad op en wat is de verklaring voor deze ontwikkeling?
 • Wat houdt een actuele benadering in?
  Je vertelt iets over de huidige stand van zaken. Recente ontwikkelingen en verwachtingen.
 • Wat houdt een technische benadering in?
  Het is een erg zakelijke houding. Hoe werkt iets? Hoe zit het in elkaar?
 • Wat houdt een maatschappelijke benadering in?
  Welke invloed heeft het op de samenleving? Wat betekent het voor de gemiddelde burger?
 • Wat houdt een kritische benadering in?
  Je geeft je eigen mening. Wat is je mening over het problemen, wat zijn volgens jou de mogelijke oorzaken en oplossingen?
 • Wat houdt een persoonlijke benadering in?
  Je vertelt vanuit eigen ervaring. Wat heb je meegemaakt? Wat betekent het voor je?
 • Hoe ziet een vraag/antwoordstructuur eruit?

  Inleiding: vraag

  Middenstuk: antwoord

  Slot: samenvatting of conclusie

 • Hoe ziet een aspectenstructuur eruit?

  Inleiding: aankondiging onderwerp

  Middenstuk: diverse aspecten van het onderwerp

  Slot: samenvatting

 • Hoe ziet een verleden/heden/toekomststructuur eruit?

  Inleiding: introductie onderwerp

  Middenstuk: situatie vroeger; situatie nu; situatie in de toekomst

  Slot: conclusie

 • Hoe ziet een verklaringstructuur eruit?

  Inleiding: noemen van het verschijnsel

  Middenstuk: kenmerken; voorbeelden; oorzaken en gevolgen

  Slot: samenvatting

 • Hoe ziet een probleem/oplossingstructuur eruit?

  Inleiding: introductie van het probleem

  Middenstuk: oorzaken, gevolgen, oplossingen

  Slot: de beste oplossing

 • Hoe ziet een voor-en nadelenstructuur eruit?

  Inleiding: stelling

  Middenstuk: voor- en nadelen

  Slot: afweging, conclusie

 • Hoe ziet een argumentenstructuur eruit?

  Inleiding: stelling; standpunt

  Middenstuk; argumenten voor de stelling; weerlegging argumenten

  Slot: herhaling van de stelling

 • Noem drie signaal woorden voor een opsommend verband.
  ook, tevens, bovendien, daarnaast, vervolgens, verder, om te beginnen, ten slotte
 • Noem drie signaalwoorden voor een tegenstellend verband.
  maar, echter, toch, niettemin, desondanks, daarentegen, ondanks
 • Noem drie signaalwoorden voor een chronologisch verband.
  eerst, dan, daarna, uiteindelijk, nu, toen, later, voordat, nadat
 • Noem drie signaalwoorden voor een oorzakelijk verband.
  doordat, daardoor, als gevolg van, waardoor
 • Noem drie signaal woorden voor een redengevend verband.
  daarom, omdat, dus ,want, immers, namelijk, aangezien
 • Noem drie signaalwoorden voor een voorwaardelijk verband.
  zoals, evenals
 • Noem drie signaalwoorden voor een doel-middel verband.
  om te, opdat, zodat, daardoor, waarvoor, voor
 • Noem drie signaalwoorden voor een toegevend verband.
  ook al, weliswaar, hoewel
 • Noem drie signaalwoorden voor een samenvattend verband.
  kortom, samengevat, met andere woorden, al met al
 • Noem drie signaalwoorden voor een concluderend verband.
  dus, daarom, dat houdt in, kortom, al met al
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem de vijf schrijfdoelen.
1
Welke benaderingen heb je?
1
Wat is de hoofdgedachte?
1
Wat houdt een historische benadering in?
1
Pagina 1 van 40