Samenvatting Nederlands

-
41 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Nederlands

 • 1 literatuur geschiedenis

 • Hoe ut is dit op een schaal van 1 tot 10
  10000000000000
 • 1.1 deel 1

 • Tot aan welk jaartal werd er oud Nederlands gesproken?
  Tot aan 1000
 • Tot aan welk jaartal werd er middelnederlands gesproken?
  1000 tot 1600
 • Vanaf welk jaartal werd er Nieuw-Nederlands gesproken?
  vanaf 1600 tot het heden
 • Leg uit wat het feodale stelsel is?
  Een bestuur vorm waarin de koning grote delen van het rijk aan de adel gaf
 • Noem een taak die de vorst had in het feodale stelsel?
  Hij moest het land opdelen en bestuurders aanstellen
 • Zet in volgorde achterleenman, dorpers, leenman, vorst/leenheer
  - Leenheer/Vorst
  - Leenman/Vazal
  -Achterleenman
  - Dorpers
 • Noem 3 gevolgen van de aanvallen van de Moren en de Noormannen die gestopt zijn.
  Geen dreiging van buiten af, binnen de adel ontstaat een ontwikkelingsbehoefte, geïnspireerd door de beschaving en de rijke cultuur van het oostern
 • Hoe werd een hogere beschaving gezien? En wat waren de ontwikkelingen?
  Een hogere vorm van beschaving werd gezien als kunst en literatuur en daardoor kon de adel zich onderscheiden van het gewone volk.
 • Waar was literatuur voor bedoeld? (noem enkele voorbeelden)
  Een manier om te laten zien hoe mensen zich moeten gedragen. 
  bv: hoe een ridder zich gedraagt  in een gevecht, hoe is de houding van een man naar een  vrouw, hoe behoud een ridder zelfbeheersing.
 • Wat is de hoofsheid?
  De gedragscode van de adel waarmee ze zich onderscheiden van het andere volk
 • 1.2 deel 2

 • Noem een aantal kenmerken van de hoofse code (in de hoofse roman)
  De hoofse ridder:  strijd tegen onrecht, beschermt de zwakken , is godsdienstig en trouw, Staat voor complete beheersing op alle terreinen en de vouw word begeerd.
 • Noem kenmerken van de voorhoofd roman? (karelroman)
  1. Karel word als modelvorst afgeschilderd 
  2. Conflict tussen Karel en een van zijn vazallen staat centraal
  3.Veel gebruik van Christelijk symboliek
  4. Ridders worden afgeschilderd als grote vechtersbazen die trouw blijven aan hun vorst
  5. De rol van de vrouw is ondergeschikt net als de liefde 
 • Wat geeft de opkomst van de steden weer?
  Dat in de middeleeuwse standenmaatschappij een nieuwe stand ontwikkelt de burgerij
 • Zet de middeleeuwse machtsverhouding in volgorde adel, stedelijke burgers, geestelijke
  1. Geestelijke
  2. Adel
  3. Stedelijke burgers
 • Noem 3 gevolgen van het ontstaan van de eerste steden
  1. De riddercultuur verdwijnt 
  2. De burgerlijke handelscultuur neemt toe
  3. Het lezen en schrijven word belangrijk voor de burgers
  4. Behoefte aan literatuur
 • Wat zijn dierenverhalen? noem een voorbeeld
  Verhalen met dieren als personages
  vb: ysengrimus, ecopet, en van den vos reynaerde
 • In een dierenverhaal Van den vos Reynaerde word iets duidelijk gemaakt wat is dat?
  Ze maken het feodale stelsel en de hoofse cultuur belachelijk en symboliseert de ontwikkelingen in de maatschappij
 • Noem een oorzaak waarom het feodale stelsel afbrokkelt
  De burgerij ontwikkeld zich en spreekt zijn mening uit
 • Wat was geestelijke literatuur?
  De geestelijke literatuur was didatich
 • De geestelijke literatuur was didactiche. Wat houd dat in
  Dat het volk moest leren hoe ze een vroom leven moesten leiden
 • De beatrijs is een geestelijke literatuur
 • Wat is het verhaal beatrijs een marialegende of exempel
   marialegenden, want benadrukt de rol van maria en vervult het leven van een gelovige het belang van biecht is een motief
 • Wat zijn exempelen?
  korte verhalen met een religieuze strekking over iemand die een voorbeeldig (godsdienstig) leven heeft geleid
 • Wat zijn marialegenden?
  Verhalen die draaien om de myriavereniging en het belang van biecht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.