Samenvatting Nederlandse staatsinrichting geschiedenis

-
180 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nederlandse staatsinrichting geschiedenis

 • 2.1 Republiek in de 18e eeuw

 • waarom werd de Republiek der zeven verenigde Nederlanden een republiek genoemd?
  Omdat we vanaf 1588 geen koningen hadden, maar de macht lag bij de staten/gewesten zelf. Het werd bestuurd door regenten
 • Hoe zag het bestuur van de Republiek eruit
  - De 7 gewesten werkten samen in de Staten Generaal, daar werden de zaken van algemeen belang geregeld. (gezamenlijke buitenlandse politiek en defensie)
  - Voor overige zaken waren de gewesten zelfstandig (eigen wetten en rechtspraak)
  - Raadspensionaris hoogste bestuursman (soort minister-president) 
  - Familie van Oranje werden soort legeraanvoerder
  - Je had stadhouders die waren leger/vloot aanvoerder, maar mocht zich ook met de politiek bemoeien (bestuurders benoemen). Stadhouderschap erfelijk. 
  - Regenten hadden de politieke macht in de gewesten in handen. Ze waren niet gekozen maar oefende functies uit op grond van hun status.
 • waarom werd er 1 leider gekozen en hoe?
  Vooral voor het buitenland was het onduidelijk wie nou de leider van de Republiek was. Daarom werd de hoogste bestuursman/degene met de hoogste positie --> Raadspensionaris. (Een soort minister-president)
 • was voor soort maatschappij was de Republiek
  standenmaatschappij. Vooral in de gewesten hadden de regenten macht omdat ze een status hadden als welgestelde burger of edelman.
 • wat voor misstanden waren er in de Republiek
  politieke ongelijkheid
  juridische ongelijkheid
  ongelijkheid van de seksen
  religieuze ongelijkheid (alleen calvinisten mochten openbare kerkelijke bijeenkomsten houden)
 • wat was het voordeel van de stad
  iedereen die langer dan 1 jaar in de stad woonde was een vrij burger. Terwijl op het platteland nog heerlijke rechten bestonden
 • wie waren raadspensionaris
  Van Oldenbarnevelt en de Wit
 • 2.2 economische crisis

 • wat was er met de Republiek in de 17de eeuw
  Gouden Eeuw
 • Waarom ging het vanaf 1750 slecht economisch met de Republiek
  - concurrentie nam toe
  - Republiek geen eenheid, vervelend voor tolgrenzen en slechte samenwerking bij aanleggen van wegen en kanalen. 
  - Veel oorlogen
  - Hoge belastingen
 • wie hadden het wel goed in de Republiek
  de bovenlaag van rijke Regenten
 • mensen kregen steeds meer ideeën tegen, van wie/wat kwamen die ideeën
  van de Amerikaanse vrijheidsoorlog, die was weer gebaseerd op de ideeën van de verlichting.
 • 2.3 opruiend geschrift

 • wat was het pamflet: Aan het volk van Nederland
  een pamflet waar lezers werden opgeroepen om hun kritiek op de stadhouder te uiten in protestbijeenkomsten en zich bovendien te bewapenen tegen de overheid.
 • over wie ging de kritiek
  stadhouder Willen V
 • waarom was er kritiek
  omdat Willem V ongeschikt was voor zijn functie. Hij had nauwelijks onderwijs en militaire scholing. Ook liet ij zich sterk leiden door de adviezen van de hertog. 
  Ook had hij een erg dure hofhouding en hij kreeg de schuld van het verliezen van de 4e Engelse oorlog, hij zou de vloot hebben verwaarloost.
 • wie zat achter deze pamflet
  Van der Capellen, een edelman die tijdens zijn studie in aanraking was gekomen met ideeen uit de verlichting.
 • met wie kun je Van der Capelle vergelijken
  Rousseau (Franse grondwet maker)
 • 2.4 patriotten

 • wie waren de pariotten
  Nederlanders die waren beïnvloed door de verlichting
  mensen die niks te zeggen hadden in de politiek
 • wat wilde de patriotten
  meer vrijheid, inspraak
  ze waren tegen een kleine groep mensen die regeren (prinsen/regenten)
 • hoe verenigde de Patriotten zich
  in vrijkorpsen: een soort vrijwilligerslegertjes die druk konden uitoefenen op stadsbesturen en zich eventueel konden beschermen tegen een aanval van het leger van Willem V
 • Waarom was Utrecht belangrijk
  groeide uit tot het centrum van de patriottenbeweging
  eerste stad in NL met een democratische regering
 • wat willen de Patriotten
  een eenheid, geen aparte gewesten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.