Samenvatting nemas middle management

-
146 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "nemas middle management". De auteur(s) van het boek is/zijn F A J van der linden. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - nemas middle management

 • 1 organisatie en management

 • systeem
  georganiseerd geheel van relaties(tussenpersonen) en activiteiten om op een passende manier maatschappelijke problemen op te lossen


 • systemen
  manieren
 • 5 taken die de samenleving moet oplossen
  overleving en instandhouding
  vorming en opvoeding(socialisatie)
  ondernemingszin,productie,arbeid en natuur
  ordening en ordelijk gedrag(waarden en normen)
  zingeving
 • bevredigingsmiddelen
  middelen waarmee wij in onze behoefte voorzien
 • goederen/stoffelijke bevredigingsmiddelen
  zijn zaken die je kunt aanraken. vb. fles cola/overhemd
 • roerende goederen
  kunnen worden verplaatst, pak melk/bureaustoel
 • onroerende goederen 
  zijn niet te verplaatsen, ze zijn de grond en alles wat daarmee aard. vb. woonhuis/boomgaard
 • niet stoffelijke goederen
  als bevredigingsmiddelen niet tastbaar zijn worden ze diensten genoemd.
 • kenmerk dienstverlening
  product is niet tastbaar, imago vd dienstverlener is van wezenlijk belang
 • consumeren
  we zijn verbruikers en gebruikers van goederen.
 • verbruiken
  we verbruiken eten drinken, goederen die je slechts eenmaal kunt gebruiken.
 • gebruiken
  we gebruiken fietsen en autos, goederen die je meermalen kunt gebruiken.
 • productie is een probleem doordat;
  kost veel tijd
  vaak kan er niet genoeg geproduceerd worden
  moeilijk mensen ah werk te houden, het is vermoeiend en gevaarlijk werk.
 • produceren
  voortbrengen van goederen en diensten
 • producenten
  mensen die goederen voortbrengen.
 • productie
  het geschikt maken van goederen en diensten voor verbruik, door productiemiddelen te combineren.
 • schaarste
  gebrek aan een goed of dienst, in relatie tot de vraag ernaar.
 • productiemiddelen
  alle schaarse middelen die nodig zijn voor de productie.
 • productiefactor
  dat wat op de productie invloed heeft
 • 4 productiefactoren KANO
  kapitaal,arbeid,natuur,odernemingsactiviteit.
 • kapitaal
  totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij
 • productiemiddelen(kapitaalgoederen/productiegoederen)
  goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren.
 • gezinnen
  consumptiehuishoudingen zoalsgezinnen, ziekenhuizen,zorgcentra, scholen.
 • transformatieproces
  omzetten van productiemiddelen in eindproducten
 • input
  een bedrijf investeert in mensen, middelen,materialen,gondstoffen
 • transformatie
  met de input wordt een product of dienst gemaakt
 • output
  diensten/producten die verkocht worden na een transformatie
 • transformator
  bedrijf die input omvormt tot producten
 • primaire activiteiten
  activiteiten die direct te maken hebben met het transformatieproces
 • technische proces
  hoofdproces is het bewerken van grondstoffen en halffabrikaten tot eindproducten
 • commerciele proces
  wanneer het product de fabriek verlaat, via distributie en verkoop
 • financiele proces
  de fabriek is een plaats waar geldstromen door heen gaan en winst of verlies wordt gemaakt.
 • personele proces
  de mensen in de fabriek verrichten werk, ze worden moe of enthousiast, leren en ontwikkelen zich
 • logistieke proces
  fabriek is de plek waar vandaan goederen en materialen stromen
 • communicatieproces
  fabriek is ook te beschouwen als eensysteem waar veel informatiestromen plaats vinden
 • primaire output
  het product/dienst die wordt voortgebracht
 • secundaire output
  als het transformatieproces nog een aantal minder of meer gewenste onbedoelde outputs oplevert.
 • negatieve output
  opwekken v energie door kerncentrales: radioactief afval
 • selfsupporting
  vroeger was de mens producent en consument
 • natura
  ruil goederen tegen goederen
 • bedrijfskolom
  loopt tot en met de detaillist en tot de consument.
 • bedrijfstak
  geheel v ondernemingen dat eenzelfde taak in het voortstuwingsproces heeft
 • goederenstroom
  loopt van boven naar beneden.
 • parallelisatie 
  horizontale vernadering in een bedrijfskolom, een bedrijfstak neemt daarbij andere taken op zich
 • parellisatie vb.
  kruidenier gaat ook groente, vlees, brood verkopen
  banken die reizen gaan verkopen.
 • branchevervaging
  door parallellisatie vervagen de grenzen van traditionele bedrijfstakken
 • specialisatie
  horizontale verandering in een bedrijfskolom, bedrijf stoot taken af en gaat zich toeleggen op minder activiteiten
 • specialisatie vb.
  slijter legt zich toe op franse wijnen
  fotograaf houd zich bezig met uitsluitend bruidsreportages
 • core bussines
  kernactiviteiten.
 • integratie
  verticale verandering, bedrijfskolom wordt korter.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.