Samenvatting New Interface / 3 green label havo/(vwo) / deel Workbook + CD-ROM

-
ISBN-10 9006142026 ISBN-13 9789006142020
348 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "New Interface / 3 green label havo/(vwo) / deel Workbook + CD-ROM ". De auteur(s) van het boek is/zijn Bosschaart. Het ISBN van dit boek is 9789006142020 of 9006142026. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - New Interface / 3 green label havo/(vwo) / deel Workbook + CD-ROM

 • 2 Hoofdstuk 2

 • MONOLOOG ENGELS
  gister was het 5 december, wat me op het idee bracht dat ik mijn monoloog engels over de commotie rond 5 december kon doen.
  ik vind de sinterklaastraditie een hele leuke. cadeautjes krijgen is altijd leuk, en als er een verhaal omheen wordt verzonnen is dat alleen maar leuker. op 5 december is Sinterklaas jarig, maar ipv cadeautjes te krijgen geeft hij ze weg, waar hij hulp bij krijgt van zijn zwarte pieten. nu zijn er mensen in nederland die het sinterklaasfeest veel te ver zoeken, helemaal in de gouden eeuw, waar donkere mensen slaven waren. nu was dat heel vervelend, maar ik vind dat je iets wat 4 eeuwen geleden is gebeurd niet moet gaan beklagen bij een feest voor kinderen. kinderen vinden zwarte pieten vaak lief en aardig, terwijl ze een beetje bang zijn voor sinterklaas, omdat hij alles over hen weet en hun mee in de zak naar Spanje kan stoppen, terwijl de pieten pepernoten en snoepgoed rondstrooien en de cadeautjes in de schoenen doen. ik vind die mensen die klagen omdat hun voorouders gekleineerd zijn en zij dat terugzien in het sinterklaasfeest zielig, die hebben vast geen cadeautjes gekregen toen ze klein waren ofzo.
 • yesterday it was december the 5th, which brought me on the idea that I could do my english monologue about the commotion around santaclaus, a Dutch tradition.i like the santa claus tradition very much. getting presents is Always nice, and if there is a story made up around that tradition, I like it even more. december 5 it is santa claus' birthday, but instead of getting presents, he gives presents away, with ZWARTE PIETEN helping him. now there are people in Holland who are going too deep in the tradition, all the way back in the Golden Age, where black people were slaves. i think that it is a bit of a bother, but I think that you shouldn't retrieve something that happened 4 centuries ago, so you can pity that. children like ZWARTE PIETEN most of the times, while they are a bit scared of Santa Claus, because he knows everything about them and can put them in the sack to Spain. but DE PIETEN scatter peppernuts and sweets and put the presents in the childrens shoes.i think that the people who complain about their ancestors who were slighted, and that they recognize that slighting in the Santa Claustradition, are pathetic, I guess that they haven't got presents from Santa Claus when they were little or something, and that because of that they behave the way they do.
 •  ik vind het ook grappig gedaan dat bij de intocht in Gouda sommige pieten alleen vegen zwart op hun gezicht, dat is leuk omdat het een soort beeld weergeeft dat de pieten nog niet zo vaak door de schoorsteen zijn gegaan dat ze helemaal zwart zijn, maar ik vind het raar dat er dan ook clownpieten en kaaspieten zijn, dat verpest het beeld van zwarte pieten een beetje. ook is het gek dat mensen zich zo druk kunnen maken over zwarte pieten, terwijl het gewoon blanke mensen zijn die door de schoorsteen kruipen om cadeautjes in schoenen te leggen. laatst was ik oppassen bij kinderen in de buurt, en dat meisje vertelde dat ze op tv naar de intocht had gekeken en dat die zwarte pieten zich geschminkt hadden als clowns. zo zien kinderen het dus, zwarte pieten die zich schminken, ipv het te zien als vernederend en verlagend dat de hulpjes van sinterklaas donker zijn.
 • i think its funny that in the entry in Gouda some of the PIETEN only had a view stripes of black on their faces, that is nice because it displays an image that those PIETEN haven't went in chimneys so many that their faces are all black, but it is weird that there are also clownPIETEN and cheesePIETEN, that ruins the image of the PIETEN a little. it is also weird that people can worry so much about ZWARTE PIETEN, while they are just white people who creep into chimneys to put presents in shoes, so tells the story. a while ago I was babysitting children in the neighbourhood, and the girl told me that they had seen the entry of Santa Claus on television and that that weird PIETEN had them dressed up as clowns. children see it that way, ZWARTE PIETEN who make theirselves up, instead of seeing it as humiliating and lowering that the helpers of Santa Claus are darkcoloured.
 • 5 hoofdstuk 5

 • als iemand ziet dat hij moeilijkheden heeft, vertrouw ik erop dat diegene zijn hulp aanbiedt
  if anybody sees him in any difficulty, I trust they will offer to help
 • ik ga even de dvd-speler halen
  I'll just go and fetch the DVD player
 • ik zal nooit meer kunnen voetballen
  I'll never be able to play football again
 • dat spijt me heel erg, Mikey
  I'm ever so sorry, Mikey
 • dat is ontzettend jammer
  that's a real shame
 • sorry voor het oponthoud
  sorry about the delay
 • ik vind het jammer dat ze er zo over denkt, want dit is een belangrijk onderwerp
  well, I regret that opinion because this is an important subject
 • hopelijk is deze succesvoller dan de eerste
  hopefully it will be more succesful than the first
 • en dit kan natuurlijk leiden tot het uiteenvallen van een gezin
  and this can of course lead to family breakdown
 • kun je dan wel weer aan je bureau zitten?
  will you be able to sit at your desk?
 • er is een goede kans dat het geneest
  there's a good chance that it will heal
 • ik ben zo terug
  I shan't be long
 • ik kan me goed redden
  I'm managing fine
 • het staat je vrij te vertrekken...
  you are welcome to leave...
 • ...haar familie steunt haar heel goed
  ...her family is very supportive
 •  er schiet me ineens iets te binnen
  I've just realized something
 • ik zal vriendelijk naar je luisteren
  I'll listen sympathetically
 • ik zal je steunen als je het opbiecht aan pa en ma
  I'll stand by you when you confess to mum and dad
 • alles om te voorkomen dat ons gezin uiteenvalt
  anything to prevent our family from breaking up
 • ik weet dat weggelopen meisjes daar onderdak zoeken...
  i know that's where runaway girls shelter...
 • maar als ze voet bij stuk houden, zal ze wel moeten
  but if they insist and say she must, she'll have to
 • dan kan ze haar school niet afmaken en zal ze haar vrienden niet meer kunnen zien
  then she won't be able to finish school or see her friends again
 • want ik breek je andere been als je dat doet, ja?
  because I'll break your other leg if you do, OK?
 • ik zal het tegen niemand vertellen
  I won't tell anyone
 • ben je helemaal gek geworden?
  have you gone completely insane?
 • wat? en jij dacht meteen aan mij?
  what, and you immediately thought of me!
 • het wordt alleen maar erger als je niemand in vertrouwen neemt
  it'll only get worse if you don't confide in anyone
 • zij zal je niet kunnen helpen
  she won't be able to help
 • ik denk dat ik haar heb overgehaald te blijven
  i think I've persuaded her to stay
 • en ik wil gewoon dat je ophoepelt
  and I just want you to hop off
 • welk gedeelte van 'eruit' heb je niet begrepen?
  which part of 'get out' have you failed to understand?
 • en hou op je te verontschuldigen, oké?
  and stop apologizing, will you?
 • als ik je een geode raad mag geven...
  if you want my advice...
 • jij moet ophouden naar de gesprekken  van anderen te luisteren
  you should stop listening to other people's conversations
 • ik zou nu mijn mond maar even houden als ik jou was, broertje
  I'd just shut up now if I were you little brother
 • waarom ga je geen milkshake voor me maken?
  why don't you go and make me a milkshake?
 • mooi is dat!
  charming!
 • erewoord!
  cross my heart
 • het werkt op m'n zenuwen
  it gets on my nerves
 • ze is er fel op tegen
  she's dead set against it
 • je bent bang dat je je studie niet zult kunnen afmaken
  you fear that you won't be able to finish your education
 • ik weet zeker dat je het gezelschap van je vrienden zult missen in het begin
  i am sure you will miss your friends' company at first
 • ik heb jongere zussen die je in contact zullen brengen met andere vrouwen
  i have younger sister who will introduce you to other women
 • ik zal je beslissing accepteren en je nooit meer lastigvallen
  i will accept your decision and never bother you again
 • als ik in Rawalpindi kom wonen, zal ik niet gelukkig zijn
  if I come to live in Rawalpindi, I won't be happy
 • ik zou mijn eigen vrienden en familie te erg missen
  i'd miss my own friends and family too much
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

haatdragend zijn
bear a grudge
 in je proeftijd zitten
probation
geweten
conscience
jatten
pinch
op het spel staan
be at stake
het ergens over hebben
be on about something
omringen
surround
straf, veroordeling
sentence
taakstraf
community service
boete
fine