Samenvatting Nieren en urinewegen

-
30 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Nieren en urinewegen

 • 1 Begrippen

 • Wat gebeurt er in de merg?
  Uit de puntjes komt urine de kelk binnen. 
 • Wat doet een nefron?
  Deze is in staat urine te produceren. 
 • Waar wordt aldosteron gemaakt en wat doet het?
  Het wordt gemaakt door de bijnierschors;
  Het zorgt ervoor dat de nieren zout vasthouden. 
 • Wat doet ADH?
  Het is voor de vochthuishouding, het hormoon gaat urineproductie tegen bij dehydratie; 
  Wordt gemaakt in de hypofyse. 
 • 2 Water en zouthuishouding

 • Wat zie je bij het transport water?
  Hydrostatische druk (bloeddruk); 
  Kristalloïd-osmotische druk (zouten); 
  Colloïd-osmotische druk (eiwitten); 

  Dit samenspel geeft de netto balans van water verplaatsing. 
 • Wat is belangrijk bij het water en zouthuishouding?
  Nieren (NaCl en water resorptie); 
  RAAS (vooral aldosteron); 
  Zenuwstelsel;
  Lymfesysteem; 
  ADH;
  Dorstgevoel;
  Baroreceptoren (aortaboog en sinus caroticus, bloeddruk daling);
  Volumereceptoren (ADH, ANP: Artriale Natriuretische Peptide dorstprikkel voor hypovolemie). 
 • 3 Nieren

 • Wat zijn de functies van de nieren?
  Uitscheiding van afvalstoffen;
  Handhaven van de vochtbalans en elektrolytenbalans; 
  Handhaven van het zuur-base evenwicht; 
  Erytropoëse (EPO) produceert rode bloedcellen;
  Activatie van vitamine D; 
  Bloeddrukregulatie. 
 • Wat behoort er allemaal tot de urinewegen?
  Urethers; 
  Urineblaas; 
  Urethra; 
  Blaas. 
 • Wat zie je bij de urethers?
  Bevatten gladde spiercellen; 
  30 cm;
  Gespierd. 
 • Wat is de latijnse naam voor urineblaas?
  Vesica urinae. 
 • Wat is de latijnse naam voor blaas?
  Astium ureathrae externum. 
 • Wat is nefrolithiasis?
  Nierstenen;
  Spiercellen moeten zo hard 'persen' dat het pijn doet, koliekaanvallen. 
 • Wat is allemaal betrokken bij het mictiereflex?
  Rekreceptoren;
  Sacrale ruggenmerg;
  Hersenen en m. detrusor; 
  Interne en externe sfincter. 
 • Angiotensinogeen 
              |
  Angiotensine I (niet werkzaam)
              |
  Angiotensine II (werkzaam) -> gaat naar bloedvaten en zorgt voor vasoconstrictie (bloeddruk verhogend) -> gaat naar bijnieren, zorgt ervoor dat de bijnieren aldosteron produceren. 
 • Waar en hoe werken de ACE-remmers?
  Ze werken bloeddrukverlagend; 
  Het stopt na angiotensine I. 
 • 3.1 Nierfalen

 • Wat is gebeurt er bij acuut nierfalen?
  Acute verslechtering van de nierfunctie waardoor de homeostase verstoord raakt. 
 • Welke soorten nierfalen zijn er?
  Prerenaal; 
  Renaal;
  Postrenaal. 
 • Wat is de pathofysiologie van prerenaal nierfalen?
  Afname glomerulaire filtratie door afname van de doorbloeding (70%). 
 • Wat is de pathofysiologie van renaal nierfalen?
  Ziekte van de nier. 
 • Wat is de pathofysiologie van postrenaal nierfalen?
  Belemmering van de afvoer van urine, waardoor druk in de nierkanaaltjes stijgt en de filtratie in de glomeruli daalt (10%). 
 • Wat zijn de oorzaken van prerenaal nierfalen?
  Hypovolemie (bloedverlies, overgeven, diarree, diuretica); 
  Afname hartminuutvolume (hartinfarct, bèta-blokkers); 
  Aandoening van de vaten. 
 • Wat zijn de oorzaken van renaal nierfalen?
  Schade van de haarvatenkluwen (glomeruli), nierkanaaltjes (lissen van Henle) en vaten; 
  Patiënten op de SEH: geneesmiddelen en infecties; 
  In het ziekenhuis ontstaan, toxisch of ischemisch; 
  Door medicijnen. 
 • Welke medicijnen kunnen renaal nierfalen veroorzaken?
  NSAID's; 
  Ace-remmers; 
  Antibiotica;
  Cytostatica; 
  Diuretica. 
 • Wat is de oorzaak van postrenaal nierfalen?
  Belemmering in de urether of urethra. 
 • Wat zijn de symptomen van nierfalen?
  Weinig, totdat er uremie ontstaat. 
 • Wat is belangrijk bij het lichamelijk onderzoek?
  Let op tekenen van ondevulling: hoge pols, lage tensie, verminderde huidturgor, droge slijmvliezen; 
  Let op tekenen van infectie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.