Samenvatting Nieuw; Minor psychiatrie, medicatie en voeding 2015

-
333 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Nieuw; Minor psychiatrie, medicatie en voeding 2015

 • 1.1.1 DSM-IV

 • Waar staat DSM voor?
  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • Waarvoor wordt de DSM-IV voor gebruikt?
  Systeem voor het classificeren van psychische stoornissen
 • Wat voor systeem is de DSM-IV?
  Meer-assig systeem
 • Uit hoeveel assen bestaat het DSM-IV?
  5 assen
 • Waar staat "As 1" voor?
  Klinische stoornissen
 • Waar staat "As 2" voor?
  Persoonlijkheidsstoornissen / verstandelijke handicap
 • Waar staat "As 3" voor?
  Somatische aandoeningen
 • Waar staat "As 4" voor?
  Psychosociale en omgevingsproblemen
 • Waar staat "As 5" voor?
  Globale beoordeling van het functioneren (GAF score: 1 tot 100)
 • Wat classificeer je met de DSM-IV?
  Stoornissen en geen mensen
 • 1.1.2 GAF score

 • Waar staat de term "GAF" score voor?
  Global Assessment of Functioning
 • Wat wordt er aangeduid met de GAF score?
  Het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon
 • Wat betekend GAF score "91-100"?
  • Uitstekend functioneren
  • Geen symptomen
 • Wat betekend GAF score "81-90"?
  • Goed functioneren
  • Geen tot minimale symptomen
 • Wat betekend GAF score "71-80"?
  • Slechts beperkte hinder in sociale omgang, op het werk of op school.
  • Symptomen die van voorbijgaande aard zijn
 • Wat betekend GAF score "61-70"?
  • Enige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
  • Enige lichte symptomen
 • Wat betekend GAF score "51-60"?
  • Matige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
  • Matige symptomen
 • Wat betekend GAF score "41-50"?
  • Ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
  • Ernstige symptomen
 • Wat betekend GAF score "31-40"?
  • Sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk of school, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen of stemming
  • Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie
 • Wat betekend GAF score "21-30"?
  • Ernstige beperkingen van communicatie of beoordeling
  • Onvermogen op alle terreinen te functioneren.
  • Gedrag wordt beïnvloed door wanen of hallucinaties
 • Wat betekend GAF score "11-20"?
  • Af en toe verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne
  • Zeer ernstige vermindering van communicatie.
  • Enig gevaar om zichzelf of anderen te verwonden
 • Wat betekend GAF score "1-10"?
  • Blijvend gevaar zichzelf of anderen te verwonden
  • Blijvend onvermogen de persoonlijke hygiëne te onderhouden
  • Ernstig suïcidaal gedrag met duidelijke doodsverwachting
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarvan zijn de effecten van LSD afhankelijk? (5)
 • Hoeveelheid gebruik
 • Verwachtingen
 • Persoonlijkheid
 • Stemming
 • Omgeving
Wat brengt LSD teweeg?
Levendige kleuren en visuele vertekeningen
Wat is LSD?
Een synthetisch bewustzijns veranderend middel.
Welke psychoactieve stoffen hebben een soortgelijk effect als lsd?
Marihuana (cannabis) en fencyclidine (PCP)
Wat valt er onder bewustzijn veranderende middelen? (3)
 • Lyserginezuurdiëthylamide (lsd)
 • Psilocybine
 • Mescaline
Hoe wordt hallucinogene middelen ook genoemd?
Psychedilica of hellucinogenen
Wat zijn hallucinogene middelen?
Stoffen die zintuigelijke vertekeningen of hallucinaties teweegbrengen, waaronder belangrijke veranderingen van kleurwaarneming en het gehoor
Wat valt er onder stimulantia? (4)
 • Amfetaminen
 • Ecstasy
 • Cocaïne (crack)
 • Nicotine
Welke medische complicaties zijn er bij cocaïnegebruik? (6)
 • Neusproblemen
 • Longproblemen
 • Ondervoeding
 • Toevallen
 • Seksuele problemen
 • Andere effecten
Wat zijn lichamelijke effecten van cocaïnegebruik? (6)
 • Toegenomen hartslag
 • Verhoogde bloeddruk
 • Stijging lichaamstemperatuur
 • Mogelijk grand mal (epileptische toeval)
 • Ademhalingseffecten
 • Gevaarlijke effecten bij bepaalde bevolkingsgroepen