Samenvatting Nieuw Nederlands 4e editie 4/5 H

-
ISBN-10 9001704387 ISBN-13 9789001704384
381 Flashcards en notities
348 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nieuw Nederlands 4e editie 4/5 H ". De auteur(s) van het boek is/zijn Willem Steenbergen Stijntje de Olde. Het ISBN van dit boek is 9789001704384 of 9001704387. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nieuw Nederlands 4e editie 4/5 H

 • 1 Cursus Lezen

 • Persoonsvorm:

   

  verleden tijd

  sterk of zwak

  sterk : verandert van klank

  zwak: kijk naar t' ex kofschip wanneer de stam eindigt op een letter die in het kofschip zit dan stam+te(n)

   

  Tegenwoordige tijd

  1 ik vorm gewoon de stam

  2 jij vorm de stam +t

        let op als jij achter de stam staat geen t erbij

  3 hij/zij/het vorm altijd stam+t

  4 wij het hele werkwoord

 • Wanneer begon de tweede wereldoorlog?

  1940

 • Noem de leesstrategeën

  Oriënterend lezen, Globaal lezen, Intensief lezen, Kritisch lezen, Studerend lezen, Zoekend lezen

 • skaap

  met wol

 • Adolf Hitler

 • een schaap heeft gwn wol

 • Wat doe je bij orieënterend lezen zoal?

  Titel lezen, plaatjes kijken, auteur

 • 1.1 leesstrategieën

 • Waar geeft dit hoofdstuk inzicht in?

  welke verschillende manieren er zijn om een tekst te lezen

  wanneer je welke manier van lezen gebruikt

 • Welke zes leestrategieen zijn er?

  oriënterend lezen ,globaal lezen, intensief lezen, kritisch lezen, studerend lezen ,zoekend lezen

 • Hoeveel lees manieren zijn er en benoem ze.

  Er zijn 6 manieren van lezen:

  Oriënterend

  Globaal

  Intensief

  Kritisch

  Studerend

  Zoekend

   

   

   

 • Hoe heten de manieren van lezen?
  Leesstrategieën 
 • Wat houdt oriënterend lezen in en hoe doe je dat.

   

  Bij oriënterend lezen stel je snel vast of een tekst voor jou bruikbaar of interessant is.

  Bij een boek bekijk je de titel, flaptekst, inhoudsopgave, voorwoord en wie het geschreven heeft.

  Bij een artikel bekijk je de titel, lead, 1ste alinea, tussenkoppen, laatste alinea, auteur en publicatieplaats

 • Oriënterend lezen
  Titel, flaptekst, inhoudsopgave, voorwoord, auteur. 
  Eerste + Laatste alinea want dan weet je het onderwerp
 • Globaal lezen
  Kernzinnen van alle alinea's, alle eerste zinnen, dan weet je de hoofdgedachte. 
 • Intensief lezen
  De hele tekst lezen, stel betekenis van moeilijke woorden vast, kernzinnen zoeken en verbanden van signaalwoorden en bepaal de hoofdgedachte.
 • Kritisch lezen
  Stel vast, klopt de tekst, heb ik er wat aan, is de informatie juist, ect. 
 • Studerend lezen
  Uittreksel maken, Lees eerst de tekst oriënterend, globaal en intensief!
 • Zoekend lezen
  Kijk naar anders gedrukte woorden. Let op opvallende tekens. 
 • Wat zijn de 6 verschillende leesstrategieën?
  Oriënterend, globaal, intensief, kritisch, zoekend, studerend lezen
 • Wat is een hoofdgedachte van een zin?
  De hoofdgedachte is altijd een zin waarin een onderwerp staat plus belangrijkste wat daarover gezegd word in inleiding of slot. 
 • 1.2 schrijfdoelen en tekstsoorten

 • Welke verschillende schrijfdoelen heb je?
  • Informeren: Informatie geven
  • Opiniëren: Lezers mening laten vormen over het onderwerp
  • Overtuigen: Lezers met argumenten overhalen naar een bepaalde mening/standpunt.
  • Activeren: Lezers aanzetten om iets te doen
  • Amuseren: Lezers vermaken
 • Noem de vijf verschillende schrijfdoelen & de doelen ervan.
  - Amuseren - Lezen vermaken
  - Informeren - Informatie geven
  - Opiniëren - Lezers mening laten vormen over het onderwerp
  - Overtuigen - Lezers met argumenten overhalen naar een standpunt/ mening.
  - Activeren - Lezer moet iets gaan doen
 • Tekstverbanden:


  • Opsommend verband: Ook, bovendien, daarnaast, vervolgens.
  • Tegenstellend verband: Maar, echter, toch, desondanks
  • Chronologisch verband: Eerst, dan, daarna, uiteindelijk
  • Oorzakelijk verband: Doordat, daardoor, als gevolg van
  • Toelichtend verband: zo, bijvoorbeeld, zoals, neem nou
  • Voorwaardelijk verband: Als, indien, wanneer
  • Vergelijkend verband: Zoals, evenals, net zo, beter dan
  • Redengevend verband: Daarom, omdat, dus, want, immers
  • Doel-Middel verband: om te, met de bedoeling, opdat, zodat
  • Toegevend verband: Ook al, weliswaar, hoewel, ofschoon
  • Samenvattend verband: Kortom, samengevat, al met al
  • Concluderend verband: Dus, concluderend
 • Wat is een uiteenzetting?
  Een tekst die bedoeld is om lezers iets te laten leren aan de hand van feiten. (Informeren)
 • Wat is een betoog?
  Een tekst met als schrijfdoel iemand proberen te overtuigen (Overtuigen)
 • Wat is een beschouwing?
  De auteur wil zijn lezers zelf laten nadenken (Opiniëren)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

hoe lever je kritiek op een stok achter de deur
door te wijzen op het feit dat de spreker gebruik maakt van chantage of intimidatie
wat is een stok achter de deur?
hier wordt de mening niet ondersteunt door argumenten, maar door te wijzen op de nare gevolgen voor de luisteraar als die de mening niet aanvaard.

er is dus sprake van chantage of intimidatie. Als de in het vooruitzicht gestelde gevolgen maar vervelend genoeg zijn, zal de luisteraar wel akkoord gaan met de spreker
hoe lever kritiek op het voorkomen van een afwijkende mening?
je afvragen of inderdaad dat weet
je afvragen of het echt wel zo natuurlijk is
je afvragen of werkelijk niemand daaraan twijfelt
enz...
wat is het voorkomen van een afwijkende mening?
hierbij ontbreken argumenten.

De mening is zo geformuleerd dat de luisteraar de moed ontnomen wordt er tegenin te gaan.
(soms door te vlijen)

bijvoorbeeld door te zeggen:
 •       intelligentie jongeren als jullie hoef ik niet te vertellen dan...
 • iedere fatsoenlijke Nederlander weet dat...
 • natuurlijk is het zo dat...
 • iedereen weet dat...
 • het valt niet te ontkennen dat...
 • het staat als een paal boven water dat...
 • het is gewoon een feit dat...
hoe lever je kritiek op een overhaaste generalisatie
aangeven dat 1 of enkele gevallen niets zeggen over een hele groep
wat is overhaaste generalisatie
bij een overhaaste generalisatie wordt er op basis van 1 of enkele waarnemingen een conclusie getrokken voor een hele grote groep.
hoe lever je kritiek op een verkeerde vergelijking
kritiek leveren door erop te wijzen dat de gemaakte vergelijking niet klopt, omdat er ook grote verschillen zijn.
wat is een verkeerde vergelijking?
bij deze argumentatie worden twee nogal verschillende zaken als vergelijkbaar voorgesteld.
Daarbij moet je altijd oppassen:
twee zaken kunnen op elkaar lijken, maar ze verschillen natuurlijk ook
hoe geef je kritiek op een onjuist oorzakelijk verband
stel jezelf de 2 volgende vragen:
 1. Leidt deze oorzaak inderdaad tot het genoemde gevolg?
 2. Wordt het gevolg niet ook door iets anders veroorzaakt?
wat is het onjuist oorzakelijk verband
Bij een onjuist oorzakelijk verband wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen twee zaken die op zich misschien wel waar zijn, maar waartussen geen oorzakelijk verband bestaat