Samenvatting nieuw nederlands

-
15 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "nieuw nederlands". De auteur(s) van het boek is/zijn willem steenbergen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - nieuw nederlands

 • 1.1 schrijfdoelen

 • Welke schrijfdoelen zijn er en wat houden ze in?
  informeren: legt uit hoe iets in elkaar zit  
  opiniëren: geeft een de lezer een mening over bepaald onderwerp  
  overtuigen: lezer met argumenten overhalen tot bepaalde mening 
  activeren: lezer aanzetten om iets te doen 
  amuseren: lezer te vermaken 
 • 1.2 leesstratagieën

 • welke leestratagieën zijn er?
  oriënterend lezen 
  globaal lezen 
  intensief lezen 
  kritisch lezen 
  studerend lezen 
  zoekend lezen 
 • 1.3 indeling tekst

 • uit welke 3 delen bestaat een zakelijke tekst?
  1. inleiding
  2. middenstuk 
  3. slot 
 • wat zijn kenmerken van een inleiding?
  1 inhoudelijke kenmerken: op een aantrekkelijke manier het onderwerp introduceren met bv een anekdote of voorbeeld. 
  2 typografische kenmerken van de inleiding: Witregels, cursief of vet gedrukt.
 • wat zijn kenmerken van een middenstuk?
  1 structurerende zinnen: eerste zinnen kondigen het deelonderwerp aan. 
  2 verbanden tussen alinea's/signaalwoorden: sommige horen bij elkaar
  3 typografische aanwijzingen: waak witregels, tussenkoppen boven deelonderwerpen. 
 • wat zijn kenmerken van een slot?
  1 inhoudelijke kenmerken: hoofdgedachte, tekst samengevat
  2 typografische aanwijzingen: witregels 
 • 1.4 tekstsstructuren

 • welke tekststructuren zijn er?
  -vraag/antwoordstructuur 
  -aspectenstructuur
  -verleden/heden/toekomststructuur 
  -verklaringsstructuur 
  -probleem/oplossingstructuur 
  -voor-en nadelenstructuur 
  argumentatiestructuur  
 • waaruit bestaat vraag/antwoordstructuur?
  inleiding            vraag
  middenstuk      antwoord  
  slot                    samenvatting/ conclusie 
 • waaruit bestaat aspectenstructuur?
  inleiding            aankondiging onderwerp
  middenstuk      diverse aspecten van een onderwerp 
  slot                    samenvatting  
 • waaruit bestaat verleden/heden/toekomststructuur?
  inleiding            introductie 
  middenstuk      vroeger, nu, toekomst   
  slot                    conclusie 
 • waaruit bestaat verklaringsstructuur?
  inleiding            noemen van een bepaald verschijnsel 
  middenstuk      kenmerken, voorbeelden, oorzaken en gevolgen   
  slot                    samenvatting 
 • waaruit bestaat probleem/oplossingsstructuur?
  inleiding            probleem 
  middenstuk      gevolgen, oorzaken, oplossingen    
  slot                    de beste oplossing 
 • voor- en nadelenstructuur
  inleiding            vraag of stelling 
  middenstuk      voor- en nadelen   
  slot                    afweging, conclusie 
 • argumentatiestructuur
  inleiding            stelling, standpunt 
  middenstuk      argumenten voor het standpunt, weerlegging tegenstandpunten  
  slot                    herhaling stelling  
 • 1.5 tekstverbanden

 • wat zijn de tekstverbanden en werken signaalwoorden zijn kenmerkend?
  opsommend verband        ook, tevens, bovendien, daarnaast
  tegenstellend verband       maar, echter, niettemin, toch 
  chronologisch verband     eerst, dan, daarna, uiteindelijk 
  oorzakelijk verband           doordat, daardoor, uiteindelijk  
  toelichtend verband          zo, bijvoorbeeld, zoals
  voorwaardelijk verband     als, indien, wanneer, zodat 
  vergelijkend verband         zoals, als, evenals 
  redengevend (argument)  daarom, omdat, derhalve
  doel-middelverband         opdat, zodat, daarvoor  
  toegevend verband           ook al, zij het, weliswaar 
  samenvattend verband     kortom, samengevat, met andere woorden 
  concluderend verband     dus, daarom, dat houdt in, concluderend 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.