Samenvatting Nieuw nederlands

-
647 Flashcards en notities
68 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nieuw nederlands ". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nieuw nederlands

 • 1 Spelling Hoofdstuk 1 t/m 6

 • waneer gebruik je bij het meervoud een 's of een s?

  dat kan je horen.
  als je bijv. aan hobby een s zet zeg je 'hobbijs'.
  als je bijv. achter auto een vaste s zet zeg je 'autos'.
  als je bijv. achter auto een losse s zet zeg je gewoon 'autoos'

 • heo weet je of er een d of t aan het einde van een woord moet

  maak er meervoud van:
  bijv. hond- honden, paard-paarden, kat-katten
  maak er een bijvoegelijk naamwoord van:
  bijv. hard-harde, vast-vaste, zwart-zwarte.

 • wanneer is een werkwoord in de verlede tijd  nou een zwak of sterk werkwoord

  als het werkwoord 'normaal' blijft zoals
  bijv. raden-raadde-raadden
  en NIET het hele werkwoord verandert is het een zwak werkwoord
  (ze zijn te zwak om een ander te verbouwen)
  het is een sterk als de klank helemaal anders wordt.
  bijv. slaan-sloeg-sloegen
  (een zwak werkwoord is te zwak om iemand te 'verbouwen' (te slaan dus) en een sterk werkwoord dreunt het hele woord anders.)
 • Wat is het verschil tussen onregelmatige en regelmatige werkwoorden?

  Een regelmatig werkwoord (dus precies volgens de regels) is eigenlijk een zwak werkwoord.
  Bijv. werken-werkte-gewerkt, wachten-wachtte-gewacht
  Een onregelmatig werkwoord (dus niet volgens de regels) is eigenlijk een sterk werkwoord.
  Bijv. kijken-keek-gekeken, stelen-stal-gestolen
 • hoe maak je maak je een onvoltooid deelwoord?

  een onvoltooid deelwoord is nog bezig.
  je zet achter het meervoud dan een d
  bijv. lopen-lopend, lachen-lachend
 • wanneer gaat bij meervoud  'bij een korte klank, 2 letters op de bank'?
  als de laatste woordstuk eindigt met een korte klank bijv. tak > takken.
  als er geen dubbele medeklinker stond zou je zeggen:'taaken', en dat wordt hier niet bedoelt.
 • wordt er bij het begin van een zin en bij namen een hoofdletter geschreven?
  wat zijn de uitzonderingen?
  ja, maar niet alleen namen maar ook bij het begin van een zin.
  pas op! er zijn uitzonderingen bij het begin van de zin.
  als een zin met 't, 's of met 'n begint wordr de tweede letter een hoofdletter: 's Nachts kan het erg koud zijn.
  ook bij de namen van de dagen, maanden, seizoenen en windstreken behoren bij de uitzondering.
  die schrijf je dus met kleine letters
 • welke leestekens worden veel gebruikt en hoe dan?
  aan het eind van een zin zet je een punt ( . ) .
  vraagzinnen eindigen op een vraagteken ( ? ) .
  een uitroepteken ( ! ) bebruik je als je ergens extra de nadruk op wil leggen.
  let op! plaats nooit 2 uitroeptekens of vraagtekens naast elkaar!
  aan halingstekens gebruik je bij een citaat > (gesproken tekst)
 • Hoe en wanneer gebruik je een bijvoeglijk naamwoord?

  Een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over het zelfstandig naamwoord
  bijv. de groene appels, het verveldende  nieuws.
  Je schrijft een bijvoegelijk naamwoord zo kort mogelijk.
  Pas op! als dit effect heeft op de uitspraak schrijf je het bijvoegelijk naamwoord normaal

 • wanneer zet je een komma?
  1. voor of/en na een aanspreking:
   hé, wil je even komen, Joep?
  2. tussen de delen van opsomming:                 schoenen, laarsen, hakken en pumps
  3. tussen 2 persoonsvormen:         als je roept, kom ik meteen
 • 1.1 Uitdrukkingen

 • Aan de kaak stellen
  duidelijk laten zien dat iets verkeerd is
 • De kroon spannen
  de beste zijn
 • De schijn tegen hebben
  het lijkt erop dat je schuldig bent of niet de waarheid spreekt
 • Een hoge vlucht nemen
  zich goed ontwikkelen
 • Afbreuk doen aan
  minder goed/mooi maken
 • Geen hout snijden
  ergens niets aan hebben
 • Gepaard gaan met
  samen gaan met
 • Goede sier maken
  pronken; genieten; bewonderd worden
 • Hoog aangeschreven staan
  een goede naam hebben
 • Met argusogen bekijken
  met wantrouwen bezien
 • In strijd zijn met
  niet samen gaan met; niet in overeenstemming zijn met
 • Op de knoop toenemen
  een (nadelig) neveneffect er extra bij nemen
 • Over een kam scheren
  op dezelfde manier beoordelen; geen onderscheid maken
 • Te hoop lopen tegen
  protesteren
 • Van de hand wijzen
  weigeren; niet accepteren
 • Aan banden leggen
  beperken; niet accepteren
 • Bij de pakken neerzitten
  moedeloos zijn
 • De spuigaten uitlopen
  te ver gaan; te erg zijn
 • Een brug slaan
  met elkaar in contact brengen
 • Gebaat zijn bij
  voordeel hebben van
 • Geen been zien in
  geen bezwaar hebben tegen; niet terugschrikken voor
 • Geen zoden aan de dijk zetten
  geen effect hebben; niet helpen
 • Gelijke tred houden met
  zich in hetzelfde tempo ontwikkelen
 • Haaks staan op
  totaal anders (tegengesteld) zijn
 • Hand in hand gaan met
  samengaan; gepaard gaan
 • In het gedrang komen
  verdrukt dreigen te worden
 • Op zijn beloop laten
  laten gebeuren
 • Op gespannen voet staan met
  moeilijk samen gaan met; niet overeenkomen met
 • Te kampen hebben met
  last hebben van
 • Zich neerleggen bij
  berusten in; accepteren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat zijn ook een vorm van figuurlijk taalgebruik?
uitdrukkingen
wat doe je als de schrijver het niet letterlijk bedoeld zoals het er staat?
lees dan de zinnen eromheen om de betekenis te vinden
als je de tekst zorgvuldig leest, wat vraag je af?
bedoeld de schrijver het letterlijk, dus precies zoals het er staat?
wat is belangrijk om een tekst te begrijpen?
dat je figuurlijk taalgebruik kent
noem een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik
dirk valt met de deur in huis betekent: dirk zegt meteen waar het om gaat
wat wordt er dan bedoeld?
iets anders dan er eigenlijk staat
wat kom je vaak in teksten tegen?
zinnen met een figuurlijke betekenis
waar zoek je de betekenis van het woord op?
in het woordenboek. kies de betekenis die in de tekst past
waar kun je naar zoeken in het woord dat je niet kent?
een bekend woorddeel
wat is nog een optie op te zoeken?
een tegenstelling