Samenvatting Nieuw Nederlands.

-
ISBN-10 9001761828 ISBN-13 9789001761820
233 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Nieuw Nederlands.
 • Willem Steenbergen Jeanine van Biemen fictie Pepijn Barnard
 • 9789001761820 of 9001761828
 • 2006

Samenvatting - Nieuw Nederlands.

 • 1.1 Lezen

 • Opbouw: 1. Inleiding -voorbeeld geven

                                              -onderwerp noemen

                                              -aanleiding

                                              -aandacht trekken

                                              -anekdote

                      2. Kern         -middenstuk

                      3. Slot           -hoofdgedachte

                                              -conclusie

                                              -samenvatting

 • Hoe heet het eerste deel van de tekst?

  Een inleiding

 • Hoe heet het eerste deel van een tekst?

  Het eerste deel van de tekst heet een inleiding.

 • In het middenstuk worden ... van het onderwerp besproken.

  deelonderwerpen

 • Wat staat er meestal in de inleiding?

  In de inleiding staat meestal een anekdote of de aanleiding van het schrijven noemen.

 • Waar kan een inleiding uit bestaan?

  Voorbeeld geven, onderwerp noemen, aanleiding, aandacht trekken, anekdote

 • Wat is een anekdote?

  een grapig verhaaltje in de inleiding. (zit er niet altijd in)

 • Waarmee eindigt de inleiding meestal?

  De inleiding einigd meestal met een vraag, een mening of een aankondiging.

 • Wat is de "kern" van een verhaal?

  Het middenstuk

 • Wat wordt er gegeven in het slot?

  De hoofdgedachten of een samenvating van de tekst.

 • Hoe heet het 2e deel van een tekst?

  Het 2e deel van een tekst heet het middenstuk.

 • Waar kan het slot uit bestaan?

  Hoofdgedachte, conclusie, samenvatting

 • Hoe heten verschillende onderwerpen in het middenstuk?

  Verschillende onderwerpen in het middenstuk heten deelonderwerpen.

 • Uit welke drie delen bestaat een tekst meestal?

  Inleiding, kern, slot

 • Hoe weet je wanneer er een nieuw deelonderwerp komt en aan welke signaalwoorden kun je dat zien?

  Wanneer er in een alinea een nieuw aspect aan de orde komt. Je kunt dat ook zien aan de signaalwoorden:

  • een ander (verschil)
  • nog een (probleem)
  • ten slotte
 • Hoe heet het laatste deel van de tekst en bij wat voor soort teksten ontbreekt hij vaak?
  Het laatste deel van de tekst heet het slot, die ontbreekt vaak bij nieuwsberichten
 • Waar vind je vaak de hoofdgedachte in de tekst?

  De hoofdgedachte van de tekst vind je vaak in het slot.

 • Waaraan herken je het slot en welke signaalwoorden vind je vaak?

  Het slot herken je, wanneer er geen nieuwe aspecten aan de orde komen, maar waar een samenvatting wordt gegeven of de hoofdgedachte wordt genoemd. Je vind de signaalwoorden:

  • kortom
  • al met al
  • daarom
  • dus
 • Wat is de bedoeling van het slot ?
  De bedoeling van het slot is dat de boodschap van de tekst goed blijft hangen.
 • Noem signaalwoorden die in het middenstuk kunnen voorkomen.
  nog een (probleem), een ander (verschil) en ten slotte
 • Noem een aantal signaalwoorden die in een slotalinea kunnen staan (het zijn er 4)
  kortom, al met al, daarom en dus
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Nieuw Nederlands.
 • Willem Steenbergen Anne Carine van den Akker Auke Herrema
 • 9789001814090 of 9001814093

Samenvatting - Nieuw Nederlands.

 • 1 helden

 • Hoe vind je het onderwerp van een tekst?

  Door oriënterend te lezen.

 • Wat is oriënterend lezen?

  Je bekijkt de tekst en leest de eerste alinea.

 • Wat wordt er verteld in het middenstuk van een tekst

  In het middenstuk van een tekst worden meestal verschillende delen van het onderwerp besproken. Dit noem je deelonderwerpen.

 • Hoe vind je deelonderwerpen?

  Door de tekst globaal te lezen.

 • Wat is globaal lezen?

  Je leest vooral de eerste en laatste zinnen van alle alinea's

 • Wat is de hoofdgedachte?

  De hoofdgedachte van een tekst is één volledige zin, die samenvat wat in de tekst over het onderwerp gezegd wordt.

 • Hoe vind je de hoofdgedachte van een tekst?

  Door de tekst precies te lezen.

 • Wat is precies lezen?

  Je leest de tekst goed van de eerste zin tot en met de laatste zin.

 • 1.1 woordenschat

 • markeert

  aanduiden

 • beraamt

  uitdenkken

   

 • terrorisme

  uitvoeren van ernstige misdaden

 • stelselmatig

  regel

 • gewelddaden

  misdrijven

 • collectieve

  gezammelijk

 • 2 H1: Grammatica Woordsoorten

 • Wat is een bijvoeglijk naamwoord?

  Zegt iets over een zelfstandig naamwoord: oud/oude, hoog/hoge; stoffelijk bijvoeglijk naamwoord: houten, plastic, zilveren

 • Wat is het wederkerend vnw ?

  Hoort bij het wederkerend werkwoord (zich schamen): me(zelf), je(zelf), zich(zelf), ons(zelf)

 • Wat zijn wederkerige voornaamwoorden?

  elkaar, elkander, mekaar

 • Wat is het vragend voornaamwoord?

  Staat meestal aan het begin van een zin, bijv: Wie, wat, welk(e), wat voor (een)

 • Wat is een voorzetsel (vz) ?

  Geeft plaats, tijd of oorzaak/reden aan: achter, dankzij, gedurende, in, met, om, onder, op, over, naar, sinds, tijdens, voor, vanwege, wegens, zonder

 • Wat zijn bijwoorden?

  is als zinsdeel in zijn eentje bijwoordelijke bepaling: gisteren, straks, momenteel, hier, nergens, echter, daarom, absoluut, zeker, wel, misschien, niet, nooit

 • Er zijn 3 soorten werkwoorden, welke zijn dit?

  znw, kww, hww

 • Wat is het zww?

  Het zww is een werkwoord met een duidelijke betekenis. Een wg bevat altijd één zww. Staan er meer werkwoorden in de zin staat het zww meestal achteraan de zin en de andere werkwoorden er voor (hww)

   

 • Wat is het hulpwerkwoord? (hww)

  Het hww helpt mee het gezegde te vormen. Een hww is vaak persoonsvorm naast een zww dat achter in de zin staat.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Nieuw Nederlands.
 • Willem Steenbergen Roxy Dammers Auke Herrema
 • 9789001810023 of 9001810020

Samenvatting - Nieuw Nederlands.

 • 1 vrienden

 • Waarom heeft de schrijver deze titel "Vrienden" aan dit boek toegevoegd?

  Vanwege de taal waarmee je met elkaar spreekt, je elkaar leert kennen, communiceert

 • 1.1 lezen

 • Wat is oriënterend lezen?

  1. de plaatjes bekijken
  2. de titel bekijken
  3. de tussenkopjes bekijken
 • wat is het onderwerp?

  het onderwerp is waar de tekst over gaat

  1. Wat is een onderwerp van een tekst?
  2. en waar gebruik je die voor?
  1.     Waar de tekst over gaat !
  2.    Om de tekst beter te begrijpen !
 • Hoe vind je het onderwerp van een tekst?

  1. Bekijk de tekst :
  • Kijk naar de titel
  • Kijk naar de tekeningen en foto's (illustraties)
  • Kijk naar tussenkopjes
  • Kijk naar anders gedrukte woorden

         2. Lees de eerste alinea 

         3. Geef antwoord op de vraag : waarover gaat deze tekst

   

 • hoe vind je het onderwerp van de tekst?

  kijk naar de titel

  kijk naar de illustraties

  kijk naar de tussenkopjes

  let op de anders gedrukte woorden 

 • wat is oriënterend lezen?
  je bekijkt de tekst en leest de eerste alinea
 • op welke vraag moet je als laatste beantwoorden als je het onderwerp van de tekst wilt weten?

  waarover gaat de tekst?

 • 1.2 grammatica woordsoorten

 • welke zelfstandige naamwoorden zijn er?

  een eigennaam

  contreet zelfstandig naamwoord

  een abstract zelfstandig naamwoord

 • wat is een zelfstandig naam woord?

  een mens, dier, ding, plant of gevoel

 • wat is een eigen naam?

  de naam van een persoon die we benoemen tot zelfstandig naamwoord

 • wat is een concreet zelfstandig naamwoord?

  iets tastbaars, iets wat  je kunt aanraken

 • wat is een abstract zelfstandig naamwoord?

  iets wat je niet kunt aanraken een gevoel bijvoorbeeld

 • wat is de afkorting voor zelfstandig naamwoord?

  ZN

 • hoe vind je een zelfstandig naamwoord?

  een zelfstandig naamwoord heeft vaak een meervoud

  een zelfstandig naamwoord heeft een verklein woordje

  een zelfstandig naamwoord heeft een lidwoord

 • welke drie lidwoorden zijn er?

  de

  het

  een 

 • hoe vind je een lidwoord?

  een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig naamwoord

 • waarover zegt een werkwoord iets?

  wat iets of iemand doet of overkomt

 • welke werkwoord vormen zijn er?

  infinitief (inf)

  persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt)

  persoonsvorm verledentijd (pvvt)

  voltooid deelwoord (vd)

  onvoltooid deelwoord (od)

 • hoe vind je een werkwoord?

  je kunt een werkwoord altijd vervoegen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe weet je wanneer er een 'e' achter het woord komt?
Als er een meervoud met 'en' niet een 's' is
Wat is de bedoeling van het slot ?
De bedoeling van het slot is dat de boodschap van de tekst goed blijft hangen.
Waaraan herken je het slot en welke signaalwoorden vind je vaak?

Het slot herken je, wanneer er geen nieuwe aspecten aan de orde komen, maar waar een samenvatting wordt gegeven of de hoofdgedachte wordt genoemd. Je vind de signaalwoorden:

 • kortom
 • al met al
 • daarom
 • dus
Hoe heet het laatste deel van de tekst en bij wat voor soort teksten ontbreekt hij vaak?
Het laatste deel van de tekst heet het slot, die ontbreekt vaak bij nieuwsberichten
Hoe weet je wanneer er een nieuw deelonderwerp komt en aan welke signaalwoorden kun je dat zien?

Wanneer er in een alinea een nieuw aspect aan de orde komt. Je kunt dat ook zien aan de signaalwoorden:

 • een ander (verschil)
 • nog een (probleem)
 • ten slotte
aan welke signaalwoorden kun je een vergelijkend verband   herkennen?(5 noemen)
beter...dan
evenals
meer...dan
net zo als...
groter...dan
wanneer gebruik je het weglatingsteken?
-> als je een deel van een woord weglaat: voor- en nadelen
LET OP: ALS JE EEN HEEL WOORD WEGLAAT GEEN WEGLATINGSTEKEN!!!!
BIJVOORBEELD: OUDE EN NIEUWE BOEKEN
wanneer gebruik je het koppelteken?(6 noemen)
-> in woorden die anders onoverzichtelijk worden
-> in samenstellingen tussen klinkers die je ook samen kunt uitspreken
-> bij letters cijfers andere tekens en St of Sint
-> bij aardrijkskundige namen of woorden die daarvan afgeleid zijn
-> in woorden met de voorvoegsels adjunct- aspirant- ex- niet- non- oud-
    bij hoofdletter ook anti- oer- on- en pro-
in samenstellingen van twee gelijkwaardige woorden
wat gebruik je als koppelteken en weglatingsteken?
een -
welke soort woorden worden aan elkaar geschreven?(6 noemen)
->samenstellingen van 3 woorden of minder
->twee delen van een splitsbaar ww die in dezelfde volgorde naast elkaar staan als infinitief
->woorden die gemaakt zijn van er, hier, daar of waar + een voorzetsel
zoals erover, hierdoor, daarbij, waarom
->getallen met honderd en duizend
->veel samengestelde werkwoorden
->veel samengestelde bijvoeglijke naamwoorden