Samenvatting Nieuw Schokland Competentiegerichte Methode Burgerschapsvorming Voor Niveau 2, 3 En 4 Van Het Mbo

-
ISBN-10 9076944601 ISBN-13 9789076944609
103 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nieuw Schokland Competentiegerichte Methode Burgerschapsvorming Voor Niveau 2, 3 En 4 Van Het Mbo". De auteur(s) van het boek is/zijn J Verwijlen. Het ISBN van dit boek is 9789076944609 of 9076944601. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nieuw Schokland Competentiegerichte Methode Burgerschapsvorming Voor Niveau 2, 3 En 4 Van Het Mbo

 • 1.1 Inleiding

 • Gaat politiek alleen over Den Haag, de regering en de Eerste en Tweede Kamer?

  Nee, politiek heeft te maken met de manier waarop we met elkaar beslissingen nemen, nadenken over problemen en je mening vormen.

 • 1.2 Hoe kom je tot een mening?

 • hoe worden meningen gevormd
  door referenties
 • jkgfsfhsdfhjk

  ja
 • 1.2.1 Meningen worden beïnvloedt door de manier waarop je waarneemt.

 • Waardoor ontstaan vooroordelen?

  Vooroordelen ontstaan onder andere door het denken in stereotypen, zoals alle Belgen zijn dom of alle Duitsers eten worst.  

 • Hoe ontstaan stereotypen?

  Een stereotype ontstaat doordat mensen denken in hokjes.

 • Een vooroordeel is niet gebaseerd op feiten en dus vaak volkomen ongegrond. Vooroordelen kunnen er toe leiden dat sommige mensen achtergesteld of gediscrimineerd worden.

 • vooroordelen ladder

  5: moord.

  4:fysiek geweld, aanslagen.

  3: discrimineren, treiteren, pesten.

  2:ontwijken, negeren, uit de weg gaan.

  1: spottende grappen, kleinerende opmerkingen

 • 1.2.2 Meningen worden bepaald door je referentiekader.

 • Wat vormt je referentiekader?

  Je opvattingen, waarden, normen en ervaringen.

 • 1.2.3 Meningen worden bepaald door de groep waartoe je behoort

 • Mensen zijn groepsdierenZe hebben behoefte aan sociaal contact. Vandaar dat ze er meestal voor kiezen om deel uit te maken van een of meerdere groepen. Van sommige groepen zijn ze automatisch lid. Denk maar aan het gezin waar je bij hoort. 

 • 1.2.4 Meningen worden bepaald door de cultuur waar je deel van uitmaakt

 • Wat is etnocentrisme?

  Dat is dat jij je eigen cultuur gebruikt om andere culturen te veroordelen.

 • 1.3 Hoe ga je kritisch om met informatie?

 • Met welke 6 punten kun je rekening houden bij het vormen van je mening op basis van informatie?

  Heeft de informatiegever belang bij een bepaalde oplossing; in hoeverre zijn de media geloofwaardig; is de bron bekend; is hoor en wederhoor toegepast; zijn de feiten juist en worden feiten en meningen gescheiden.

 • 1.4.1 Het systeemmodel

 • Het systeemmodel:

  1. inputfase: bestaat uit de wensen en eisen van de burgers.
  2. conversiefase: als een onderwerp door de politiek is opgepakt (inputfase) gaat de politiek er over vergaderen.
  3. outputfase: is de beslissing die de politiek neemt over jou onderwerp.

   

       

 • 1.4.2 Het barrièremodel.

 • Het barrièremodel kan je vergelijken met een hordeloop. Als je aan de start staat, heb je wensen. Om ze te vervullen zul je alle politieke horden moeten nemen. Dit zijn de volgende horden:

  1. Het zoeken naar medestanders.
  2. Politieke steun zoeken.
  3. Het vinden van een politieke meerderheid.
  4. effectieve uitvoering van en controle op de wet. 
 • 1.5 De mogelijkheden van de burger.

 • Burgers hebben diverse middelen om eisen en wensen(input) door het politieke systeem om te laten zetten in maatregelen en wetten(output).

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

jkgfsfhsdfhjk
ja
hoe worden meningen gevormd
door referenties
Wat zijn de overige belangrijke spelers in de politiek?

In het politieke veld hebben we verder te masken met:

 • het ambtelijk apparaat
 • de belangen- en pressiegroepen
 • de massamedia
 • de adviesorganen
Waarom zijn massamedia onmisbaar?

Massamedia is onmisbaar omdat via kranten, radio, televisie en internet dagelijks verslag word gedaan van de politieke discussies. Ook geven ze veel aandacht aan een bepaald onderwerp waardoor de politiek dat gaat bespreken.

Hoe worden pressiegroepen ook wel genoemd?

Pressiegroepen worden de 5de macht genoemd omdat ze een grote politieke invloed hebben.

Wat zijn pressiegroepen?

Pressiegroepen zijn organisaties die zich in zetten voor een bepaalt doel bijvoorbeeld een vakbond.

Welke 2 groepen rechten heeft het parlement?
 1. Medewetgeving. Het parlement zal wetsvoorstellen indienen of voorstellen van de regering veranderen. Dit kan via: het recht van initiatief en het recht van amendement.
 2. Controle. Het parlement heeft de mogelijkheid de regering te controleren. Dit gebeurt door gebruik te maken van: het vragenrecht, het recht van interpellatie, het recht van motie, het recht van budget en het recht van enquête. 
Noem de 6 stappen van de formatie van een nieuwe regering?
 1. De koning(in) benoemt een informateur.
 2. De informateur voert gesprekken met de politieke partijen. Hij zoekt naar een samenwerking die een meerderheid heeft.
 3. Het opstellen van een regeerakkoord. Dit zijn afspraken die de partijen maken om samen te kunnen werken.
 4. De formateur verdeelt de ministeries over de regeringspartijen. De formateur wordt benoemd door de koning(in) en wordt in Nederland ook meestal de minister-president.
 5. De regeringspartijen dragen kandidaten voor om minister of staatssecretaris te worden en er wordt onderhandeld over deze posities.
 6. Beëdiging van de ministers bij door de koning(in). Dan leggen ze de belofte af dat zij de Grondwet zullen respecteren en dat ze hun werk goed zullen doen.
Wat is een departement?

Een departement noemt men ook wel ministerie. Aan het hoofd hiervan staat een minister, ministeries houden zich bezig met een bepaald onderdeel van de samenleving.

Waaruit bestaat volgens onze Grondwet de regering?

De regering bestaat volgens de Grondwet uit de koning(in) en de ministers. De ministers zijn verantwoordelijk voor het bestuur van Nederland, de koning(in) heeft vooral een ceremoniële functie.