Samenvatting NIMA-A Deel 2

-
543 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "NIMA-A Deel 2". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter Swelsen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - NIMA-A Deel 2

 • 1 Productindelingen en assortiment

 • Wat zijn de 4 P's?
  1. product
  2. prijs
  3. plaats 
  4. promotie
 • wat verstaat men onder de marketing mix
  product, prijs , plaats en promotie
 • 1.1 De plaats van het productbeleid

 • De aard van het product bepaalt in belangrijke mate het gezicht van het plaats-, promotie- en prijsbeleid.
 • Belangrijke deelinstrumenten van de P van product
  • assortiment
  • verpakking
  • merknaam
  • service
  • garantie
  • kwaliteit
  • kleur
  • vormgeving
 • Wanneer we het het hebben over een speciale combinatie van de deelinstrumenten van het instrument product wordt er ook wel van een productmix gesproken.
 • productattributen
  de verschillende deelinstrumenten van productbeleid
 • wat bepaald de aard van het product
  plaats, promotie. prijsbeleid
 • 1.2 Producteigenschappen

 • Een product heeft instrumentele en expressieve eigenschappen.
  De instrumentele eigenschappen hebben betrekking op de waarneembare prestaties van een product; ze zijn objectief meetbaar.
  De expressieve eigenschappen zijn de emotionele eigenschappen
 • Noem een aantal belangrijke deelinstrumenten van de P van Product. 
  Assortiment, verpakking, merknaam, service, kwaliteit, garantie, kleur, vormgeving. 
 • Waar let men op als we het hebben over instrumentele producteigenschappen? 
  Instrumentele producteigenschappen heeft betrekking op waarneembare prestaties van een product. Lees: Eigenschappen welke objectief waarneembaar zijn. Bijvb bij een fles parfum: Verpakking, geur en hoeveelheid. 
 • Emotionele / Expressieve eigenschappen. 
  De aankoop fles parfum wordt door emotionele eigenschappen beïnvloed. Naast instrumentele eigenschappen hebben we te maken met eigenschappen die zwaarder wegen en dat zijn emotionele /expressieve eigenschappen. Denk hierbij aan stemming, lifestyle, iets uit willen stralen. (expressie) 
 • Het product krijgt met behulp van die emoties een duidelijke plaats in het hoofd van de consument t.o.v. concurrerende merken. Een product koppelen aan emoties is met name nuttig bij de positionering van het product. 
 • Welke productindeling maakt marketingdeskundige Kotler? 
  Core product (Het "naakte"product) Een auto rijdt, een koelkast koelt...
  Tangible product (product met aankleding, verpakking,merknaam, styling e.d.)
  Augmented product (product + eigenschappen als garantie en service) 
  Totale of Generieke product (Gebruiksgemak, gevoel van zekerheid, status, Miele, Apple ) 
 • Welke productindeling maakt NIMA? (deze verscheelt van Kotler)
  Fysiek product (pure basiseigenschappen, materiaal, geur, styling ed)
  Uitgebreid product  (Het product zoals deze in de markt is gezet met alle marketingmix elementen, product+prijs+plaats (lees distributie)+ verpakking + service)
  Het totale product (Door de consument toegevoegde eigenschappen zoals status duurzaamheid en uitstraling. Bijvb: Met dit merk kijkt iedereen op... of dit product gaat superlang mee)
 • 1.3 Het begrip product nader uitgewerkt

 • Kotler komt tot de volgende indeling van het begrip product
  • core product (het fysieke product)
  • tangible product (het tastbare product)
  • augmented product (het uitgebreide product)
 • De product-indeling van Kotler:
  • het core product betreft de pure basiseigenschappen van het product
  • het tangible product is het product zoals het daadwerkelijk wordt aangeboden (core product met wat aankleding zoals verpakking, merknaam, styling etc.)
  • het augmented product is het tangible product met niet-tastbare eigenschappen, zoals garantie en service
 • Wat is het totale of generieke product?
  begrip van Leeflang:
  het augmentend product van Kotler met daaraan toegevoegd een aantal eigenschappen die de consumenten aan het product verbinden.
 • NIMA komt tot de volgende indeling van het begrip product
  1. fysiek product
  2. uitgebreid product
  3. totale product
 • De product-indeling van de NIMA:
  • het fysiek product = de pure basiseigenschappen
  • het uitgebreid product = het product zoals het in zijn geheel met alle marketingmixelementen in de markt is gezet
  • het totale product = het product inclusief de door de consument toegevoegde eigenschappen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat bepaald de aard van het product
plaats, promotie. prijsbeleid
wat verstaat men onder de marketing mix
product, prijs , plaats en promotie
Wat is het nadeel van de penetratiestrategie? 
men laat tijdens de introductiefase een groot deel van de extra winst liggen. 
Formuleer de penetratiestrategie
Men wil bij in de introductiefase meteen zo diep mogelijk de markt binnendringen. Men wil dus zo snel mogelijk een zo root mogelijk marktaandeel krijgen. 
formuleer de creaming strategie 
Een hoge prijs wordt hier vaak gepakt door een kleine verandering, vaak luxe, aan het product aan te brengen. De consument waardeert deze kleine productdifferentiatie zodanig dat hij graag meer betaald voor het product. Met pasen komt dit vaak voor. Men betaalt meer voor een luxe chocolade ei en minder voor de simpele eitjes.  
Waarom zijn consumenten bereid een dergelijke consumentensurplus te betalen (consumentensurplus=consumenten die in de introductiefase een extra hoge prijs willen betalen)
exclusiviteit en statusgevoeligheid zijn vaak de redenen. denk aan apple producten. 
Wat zijn de 3 voorwaarden voor een succesvolle afroomstrategie?
- de vraag naar het product moet prijselastisch zijn. 
- er moeten consumenten zijn die bereid zijn een hoge introductieprijs te betalen
- er moet geen snelle toetreding van concurrenten te verwachten zijn
Formuleer de afroomstrategie (Skimming)
De introductieprijs is hoog en wordt gedurende de levenscyclus naar beneden gehaald. 
Noem de twee uiterste prijs strategieën bij het introduceren van een nieuwe product in de markt. 
- Afroomstrategie (skimming)
- Penetratiestrategie (agressieve benadering) 
Benoem overige regels uit de prijzenwet
verplichting duidelijke prijsaanduiding op alle producten
kan bijv vaststellen dat de prijzen komende 6 maanden niet verhoogd mogen worden
Verplichte prijsmelding: ondernemingen kunnen worden verplicht om prijsverhogingen en dalingen te melden.