Samenvatting Nima Marketing A / Commerciele economie

-
428 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nima Marketing A / Commerciele economie

 • 1 Het marketingconcept en -proces

 • Welke marketing instrumenten zijn er?
  -Telemarketing
  - Direct marketing
  - Database marketing
  - One-to-one marketing (interactieve marketing)
  - Relatiemarketing
 • En als we marketing onderscheiden vanuit initiator van de relatie?
  - Detailhandelsmarketing
  - Non-profitmarketing

 • Als we marketing onderscheiden van het object van de relatie?
  -Dienstenmarketing
  -City marketing
  - Ideele marketing (voor algemeen welzijn)
  -Personal marketing (personal branding)
 • Indien we marketing toepassen op de beoogde relatie, welke vormen kunnen dan onderscheiden worden?
  - Consumentenmarketing
  - Handelsmarketing
  - Industriele marketing (ook wel business-to-business)
  - Internationale marketing (vroeger ook wel export marketing
 • Marketing wordt in veel sectoren en op een groot aantal gebieden toegepast. Maw, er zijn veel vormen van marketing. Er kan gekeken worden naar de beoogde relatie, de initiator van de relatie en het relatieinstrumentarium.
 • In het kader van het maatschappelijk marketingconcept wordt van een onderneming verwacht aandacht te besteden aan de 3 C's. Welke zijn deze?
  1) Consumentisme (klant centraal)
  2) Conservering
  3) Clean-up
 • Waarin onderscheidt zich het maatschappelijk marketingconcept (1970-heden) zich?
  Nu wordt ook het welzijn van de klanten, de burger, op korte en lange termijn bij het benaderen van de markt meegenomen. Het algemene belang komt daarmee boven het individuele belang.
 • Wat was de aanleiding voor het marketingconcept? (vanaf 1950)
  De markt veranderde in een consumptiemarkt. Mensen kunnen voorzien in al hun basisbehoeften en heeft daarvoor de keuze uit veel mogelijkheden. De wensen en behoeften van de afnemer komen centraal te staan. De missie van de onderneming werd belangrijk.
 • Waar gaat men vanuit bij het verkoopconcept? (1930-1950)
  Transacties komen het best totstand door de nadruk te leggen op communicatie- en distributie inspanningen.
 • Waarvan bij het productconcept? (1910-1930)
  De consument koopt de producten die prijstechnisch, kwalitatief heeft meest te bieden hebben.
 • Waar gaat men vanuit bij het productieconcept? (begin 19e eeuw)
  Dat ruiltransacties het best totstandkomen door de efficiency en de capaciteit van de productie en distributie te vergroten. 
 • Wat houdt micromarketing in?
  Dit betreft de marketing op bedrijfsindividueel niveau.
 • Mesomarketing gaat over de aan het maatschappelijk proces deelnemende organisaties, zoals overkoepelende organisaties en brancheverenigingen. Wat staat bij deze vorm centraal?
  Het gaat hierbij om de activiteiten op bedrijfstakniveau, hierbij staat dus de bedrijfskolom centraal.
 • Macomarketing gaat over het functioneren van de maatschappij. Waar wordt bij deze vorm voornamelijk naar gekeken?
  Hierbij wordt vooral gekeken naar de manier waarop de distributie van goederen en diensten plaatsvindt. Hoe efficienter, hoe groter de winst.
 • Wat zijn de 4 marketinginstrumenten?
  1 product
  2 prijs
  3 distributie
  4 promotie

  Met deze instrumenten zal een optimale mix gerealiseerd moeten worden
 • Samenvatting: het marketingconcept is de gedachte dat de wensen, behoeften, en koopgedrag van de consument als uitgangspunt dienen voor de onderneming haar activiteiten, terwijl de marketingactiviteiten alle activiteiten van de onderneming omvatten die verband houden met de uitvoering van het marketingconcept.
 • Welke stappen worden gezet binnen het marketingproces (marketingcyclus) ?
  1 Analyseren en interpreteren van de wensen van de (potentiele) afnemers. (marktonderzoek)
  2 Het segmenteren van de markt
  3 Productontwikkeling, distributiebeleid, , kiezen wijze verkoop en promotie, en prijsstelling
  4 Feitelijke productontwikkeling
  5 Uitvoering vastgestelde marketing
  6 After sales (herstart cyclus)
 • Hoe luidt de definitie van het marketingproces?
  Dit proces is de cyclus die een onderneming moet doorlopen om nieuwe klanten op te sporen, aan te trekken en te behouden
 • Wat wordt verstaan onder marketing myopia (bijziendheid)?
  Het verblind zijn door de voortreffelijkheid van eigen producten en daardoor geen oog hebben voor de markt en de wensen van de afnemers.
 • Wat is het onderscheid tussen ''needs'' en ''wants"?
  * Needs zijn de aangeboren behoeften als de fysiologische (eten, drinken, etc) en de psychologische behoeften (vriendschap, erkenning, etc.)
  * Wants zijn de aangeleerde behoeften door de cultuur waarin we leven. 
 • Hoe luidt de definitie van het marketingconcept?
  Hiermee wordt invulling gegeven aan de marktbenadering. Dit concept gaat ervan uit dat ruiltransacties het best totstandkomen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie
 • Het marketingconcept is het uitgangspunt van het marketingbeleid, dat met behulp van marketingactiviteiten kan worden uitgevoerd.
 • Uit welke  2 betekenissen bestaat marketing?
  Het marketingconcept en de marketingactiviteiten
 • Wat zijn de belangrijkste denkrichtingen welke het multidisciplinaire karakter van marketing weergeven?
  1 economie, 2 sociologie, 3 psychologie, 4 ethiek, 5 esthetiek, 6 logistiek 
 • Hoe luidt de officiele Nima definitie van marketing?
  Marketing omvat alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de definitie van B2B koopgedrag?
2
Het aanbod van goederen en diensten voor de industriele markt is veel uitgebreider dan voor consumenten. Hiervoor heeft men dan ook getracht de producten te classificeren. Wat is een bruikbare classificatie?
2
Industrieel koopgedrag loopt ver uiteen. Van welke factoren is dit afhankelijk?
2
Welke 3 industriele koopsituaties onderscheid Robinson?
2
Pagina 1 van 90