Samenvatting NIMA sales-A verkoper & verkoop

-
125 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "NIMA sales-A verkoper & verkoop". De auteur(s) van het boek is/zijn A A M M Tak. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - NIMA sales-A verkoper & verkoop

 • 1.1 Onderneming

 • Wat zijn de verschillende marktbenaderingsconcepten?
  - Productieconcept
  - Productconcept
  - Verkoopconcept
  - Marketing concept
  - Social marketing concept
 • Noem de 4 verschillende markt benaderingsconcepten
  Productieconcept
  Productconcept
  Verkoopconcept
  Marketingconcept
 • Wat is het productieconcept?
  Concept waarbij de aandacht van de fabrikant vooral gericht is op het produceren van zo groot mogelijke aantallen tegen zo laag mogelijke kosten. Vooral effectief bij een sellersmarket, waarbij vraag groot is.
 • Wat houdt de missie van de onderneming in?
  De missie beschrijft de gewenste rol en ambities van de organisatie in een door haar afgebakend werkgebied.
 • Wat houdt het productconcept in?
  Concept waarbij de kwaliteit van het product een belangrijke voorwaarde is voor de verkoop ervan. De nadruk ligt dan vooral op product- en kwaliteitsverbetering. 
 • Business definition, wat houdt dat in?
  Met de business definition is de afbakening van het potentieel werkterrein , voor de activiteiten maar met genoeg ruimte om zich te ontplooien.
 • Wat zijn kwantitatieve doelstellingen?
  Winstgevendheid
  Concurrentie
  Omloopsnelheid
  Flexibiliteit
 • Wat zijn kwalitatieve doelstellingen?
  Bieden van werkgelegenheid
  Verantwoord beleid
  Prettig werkklimaat
  Hoge kwaliteit
  Continuïteit 
 • Welke beslissingen neemt het top management?
  strategische
 • welke beslissingen neemt het middel management?
  Tactische
 • welke beslissingen neemt het lager management?
  Operationeel
 • 1.2 Interne omgeving

 • Wat zijn de beheersbare factoren?
  Kwaliteit en capaciteit
  Organisatie en de hiërarchie
  Personeel
  Financiële aspecten
  Levenscyclus
 • Wat is de introductiefase van een onderneming?
  Organisatie is klein, de directeur neemt alle beslissingen zelf. alle doelstellingen zijn op korte termijn, er wordt gestreefd naar levensvadbaarheid.
 • Waar staat decentralisatiefase voor ?
  Directeur kan niet meer alle beslissingen zelf nemen, de organisatie is gegroeid, in deze fase ligt het accent op het creëren van stabiliteit.
 • wat is de integratiefase?
  vooral strategische beslissingen.
 • Wat is een organogram?
  een organogram brengt de structuur van de onderneming in kaart, hoeveel divisies er zijn en welke hiërarchische verhouding deze van elkaar hebben.
 • wat is lijnorganisatie?
  Klassieke organisatie vorm, hier geldt een eenhoofdige leiding .
 • Leg lijnstaforganisatie uit.
  Er worden specialisten aangenomen die gaan  werken als stafmedewerker, deze worden dan tussen de chef en het personeel geplaatst zodat de chef niet meer sterk gespecialiseerd te zijn.
 • Leg uit hoe een functionele organisatie werkt:
  Hier is sprake van een rechtlijnige bevelstructuur, iedere leidinggevende functionaris is een specialist die aan het lager geplaatste personeel instructies mag geven. De chefs kunnen zich wijden aan 1 functie.
 • Is een projectgroep tijdelijk?
  ja
 • is een matrixorganisatie het zelfde als een projectgroep, motiveer je antwoord:
  Nee, een matrix organisatie is van permanente aard en de medewerkers worden aangestuurd door meer dan 1 bevelhebbers.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is het productieconcept?
3
Wat houdt het productconcept in?
3
Noem de 4 verschillende markt benaderingsconcepten
2
Wat houdt de missie van de onderneming in?
2
Pagina 1 van 32