Samenvatting Nima sales-a verkoper en verkoop

-
ISBN-10 9001652352 ISBN-13 9789001652357
218 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nima sales-a verkoper en verkoop". De auteur(s) van het boek is/zijn A A M M Tak. Het ISBN van dit boek is 9789001652357 of 9001652352. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Nima sales-a verkoper en verkoop

 • 1 Omgeving van de onderneming

 • Wat is productieconcept?

  zoveel mogelijk producten maken tegen zo laag mogelijke kosten.

 • Kunnen er bij een eenmanszaak meerdere mensen werken? 

  ja

 • Wat is productconcept?

  De kwaliteit van het product vormt een belangrijke voorwaarde voor de verkoop ervan.

 • Wat valt eraf te lezen in een organogram?

  - de hiërarchie in de organisatie

  - de vormen van horizontale taakverdeling op verschillende hiërarchische niveaus.

   

  Alleen formeel, NIET informeel.

 • Wat is een missie omschrijving 

  De rol en ambities van de organisatie in het door haar afgebakende werkterrein. 

 • Wat is verkoopconcept?

  De aandacht van de verkoper ging voornamelijk op het vergroten van de effectiviteit van de verkoop.

 • Welke vier organisatiestelsels zijn er? 

  1. de lijnorganisatie

  2. de lijnstaforganisatie

  3. de functionele organisatie

  4. de project- en de matrixorgnisatie

 • Noem een onderwerp die in een missie-omschrijving voorkomen

  de missie reflecteert veelal de organisatiefilosofie en -cultuur;

 • Lijnorganisatie

  Klassieke organisatievorm, als kenmerk hiërarchische bevelsverhouding.

  Uitgangspunt is eenhoofdige leiding.

  Elke medewerker heeft slechts één chef.

 • Wat is marketingconcept?

  De wensen en behoeften van de afnemers op de markt centraal staan in het ondernemingsbeleid. 

 • Lijnstaforganisatie

  Bij grotere bedrijven voldoet de lijnorganisatie niet meer.

  De eenvoud van bevelvoering blijft gehandhaafd, maar chefs hoeven niet sterk gespecialiseerd te zijn.

  Hun medewerkers hebben elk hun eigen specialisatie.

   

  Staforganen zijn organen die aan de directie of andere leidinggevende functionarissen in een bedrijf als adviesorgaan ter beschikking staan.

 • Wat is de missie?

  de missie beschrijft de gewenste rol en de ambities van de organisatie in een door haar afgebakend werkterrein.

 • Functionele organisatie

  Iedere leidinggevende functionaris is een specialist die aan het lager geplaatste personeel instructies kan geven op het terrein van zijn specialiteit. 

  Het grote voordeel van deze organisatievorm is, dat een chef zich volledig kan wijden aan één functie en geen 'schaap met vijf poten' behoeft te zijn.

 • Welke drie dimensies van Abell worden er gebruikgemaakt voor de business definition? 

  1. Soorten afnemers die men wil bedienen. (wie)

  2. Functies die men voor deze afnemers wil vervullen. (wat)

  3. technologieën waarmee men die functies wil vervullen. (hoe) 

 • Project- en matrixorganisatie

  Een organisatiestelsel, waarbij veel gewerkt wordt in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Vaak komen projectgroepen voor als aanvulling op een ander organisatiestelsel.

   

  De matrixorganisatie

  De matrixorganisatie is eveneens een projectgerichte organisatie, maar in tegenstelling tot de projectorganisatie niet van tijdelijke maar permanente aard.

 • Wat zijn strategische beslissingen ?

  zijn noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van een organisatie.

 • Een ingreep in de organisatie op grond van een strategische beslissing omvat meestal de gehele onderneming of een belangrijk deel daarvan. 

 • Wat zijn tactische beslissingen?

  hebben betrekking op bijvoorbeeld de organisatiestructuur van een onderneming.

 • Wat zijn operationele beslissingen?

  Hebben betrekking op de activiteiten van operationele eenheden, zoals de produtieafdeling.

 • operationele beslissingen hebben een sterk routinematig karakter.

 • Wat is NIMA marketing lexicon?

  De analyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten in de gehele organisatie die gericht zijn op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en het realiseren van kwaliteitsnormen. die vergt veelal aanpassingen van attitude, kennis en gedrag van alle medewerkers in een organisatie. 

 • Wat is de ISO-definition? (international organization for standardization. 

  De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van het kwaliteitsbeleid.

 • Wat is integrale kwaliteitszorg?

  Het omvat alle activiteiten die een organisatie op het gebied van de kwaliteitsbeheersing en verbetering onderneemt.

 • Wat is colportagewet?

  colportage is een vorm van directe distributie, hierbij worden producten aan de deur verkocht.

 • Wat is een afkoelingsperiode?

  Als het product meer dan 34 euro kostte heeft de koper 5 dagen bedenktijd waarin hij de koop met een brief kan annuleren.

 • Wat is een surseance?

  een algemeen uitstel van betaling, verleend aan bepaalde schuldenaar.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.