Samenvatting NLP voor dummies

-
ISBN-10 9043022802 ISBN-13 9789043022804
138 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "NLP voor dummies". De auteur(s) van het boek is/zijn Romilla Ready Kate Burton het Engels Diederik Wouterlood Hessel Leistra. Het ISBN van dit boek is 9789043022804 of 9043022802. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - NLP voor dummies

 • 1 Inleiding in NLP

 • Wat hoef ik niet te lezen?

  De copywrightpagina en evt de kaderteksten in de grijs gekleurde vakken

 • Neuro - op wat er in de hersenen gebeurt

  Linguistisch  - naar de woorden en de lichaamstaal die je gebruikt

  Programmeren - hardnekkige gedragspatronen

 • 1.2 Enkele elementaire aannamen van NLP

 • Het punt is dat mensen een verschillende mentale representatie maken van hetzelfde of dezelfde gebeurtenis, afhankelijk van de context en hun persoonlijke achtergrond.
 • Waarnemingen zijn je persoonlijke filter gepasseerd.

  Onbekend gebied: de plattegrond (interne kaart/realiteit) van een ander afreizen. 
  • Dwz dat elk van ons een individuele plattegrond van de wereld heeft, en dat het een uiterst nuttige oefening is om min. de interne realiteit te beseffen van de persoon met wie je communiceert.
 • 2 Enkele elementaire aannamen van NLP

 • Wat zijn de vooronderstellingen van NLP?
  • De kaart is niet hetzelfde als het gebied
  • Mensen reageren o.b.v. hun plattegrond van de wereld
  • Falen bestaat niet, alleen feedback bestaat
  • De betekenis van de communicatie is de reactie die erdoor wordt opgeroepen
  • Als wat je doet niet werkt doe dan wat anders
  • Niet communiceren is onmogelijk
  • Mensen beschikken over alle middelen die ze nodig hebben om de door hun gewenste resultaten te bereiken
  • Elk gedrag heeft een positieve bedoeling
  • Mensen zijn veel meer dan hun gedrag alleen
  • Lichaam en geest zijn aan elkaar gekoppeld en beïnvloeden elkaar
  • Kunnen kiezen is beter dan geen keus hebben
  • Succesvol gedrag modelleren leidt tot excellentie.
 • 3 Wie regisseert?

 • Je geest bestaat uit een bewust en onbewust deel. Geef voor elk deel aan waar het goed in is.
  Bewuste (primair linker hersenhelft):
  • lineaire bezigheden
  • sequentieel verwerken
  • logisch denken
  • verbale taal
  • wiskunde 
  • analyseren


  Onbewuste (primair rechter hersenhelft):
  • Holistische activiteiten
  • intuïtie
  • creatief denken
  • regelen van lichaamsfuncties
  • regelen van emoties
  • herinneringen opslaan
 • Je onbewuste kan niets negatiefs verwerken.
  Formuleer je doelen of gedachten positief.
  Voorbeeld; ik wil rijk zijn i.p.v. ik wil niet arm zijn.
 • Noem enkele aspecten van het onbewuste?
  • Het kan niets negatiefs verwerken (formuleer positief)
  • Het heeft sturing nodig (meditatie)
  • Is de archivaris voor je herinneringen
  • het is leergierig
  • het is een moreel wezen
 • Wat is RAS?
  Het reticulaire activatiesysteem.
  Het systeem dat de informatie die door je zintuigen binnenkomt filtert.
 • Aan welke voorwaarden moet een prikkel voldoen wil deze door het RAS worden binnen gelaten?
  • De informatie is belangrijk om te overleven
  • De informatie heeft nieuwswaarde
  • De informatie heeft een hoog emotionele waarde.
 • Hoe wordt een herinnering gecreëerd?
  Informatie uit RAS gaat naar amygdala. Van amygdala (inclusief emotionele lading) naar hippocampus, Vervolgens vergelijkt de hippocampus ze met gegevens in het langetermijngeheugen en stuurt ze naar cortex voor analyse en hernieuwde opslag in langetermijngeheugen.
 • Wat is PTSS en hoe ontstaat het?
  Posttraumatische stressstoornis, ontstaat doordat de amygdala informatie met hoge emotionele lading ontvangen, in paniek raakt en de gegevens niet aanbiedt aan de hippocampus. Ze blijven dan in de amygdala en houden je in een toestand van verhoogde waakzaamheid wat zorgt voor grote angst en flashbacks.
 • Vertel iets over overtuigingen.
  Het zijn de generalisaties die je hebt ten aanzien van levenservaringen en vormen de basis van je werkelijkheid die vervolgens je gedrag stuurt.
  Ze kunnen positief bekrachtigend zijn of negatief belemmerend. 
  Anderen beïnvloeden je overtuigingen en het is mogelijk ze te veranderen.
 • Beperkende overtuigingen liggen ten grondslag aan uitdrukkingen als:
  'kan niet', 'moet niet', 'hoort niet', 'je moet' en dergelijke.
 • Wat is een overtuigingssysteem?
  Een verzameling samenhangende overtuigingen.
 • Wat is een waarde?
  De redenen waarom je iets doet. Het stuurt je gedrag en kan je onbewust motiveren of demotiveren.
  Het bestaat uit doelen of middelen. Waarbij middelen lager op de ladder staan en dienen om je einddoel te bereiken.
 • Wat is de relatie tussen overtuigingen en waarden?
  Overtuigingen sturen je gedrag, dat er vervolgens naar streeft om de waarde in vervulling te laten gaan (zolang het onbewuste meewerkt).
 • Welke twee soorten waarden heb je?
  • Benaderingswaarden (in de richting van vreugde) zoals: liefde, vrijheid, gezondheid, geluk, rijkdom
  • Vermijdingswaarden (weg van pijn) zoals: schuldgevoel, bedroefdheid, eenzaamheid, boosheid, armoede.
 • In welke periode worden waarden gecreëerd?
  • Inprentingsperiode (1-7 jaar)
  • Modelleerperiode (8-13 jaar)
  • Socialisatieperiode (14-21 jaar).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat kan je doen als je angst voelt om iets te doen?
 • Gebruik de vragen: Wat zal er gebeuren als ik x doe, wat zal er niet gebeuren als ik x doe, wat zal er gebeuren als x niet doe, wat zal er niet gebeuren als ik x niet doe.
 • Maak een lijst van alle voor- en nadelen als je een besluit neemt
 • Maak een lijst van alles dat volgens jou fout kan gaan en hoe je dat gaat oplossen
 • Beslis wat je van de situatie gaat leren ongeacht wat er gebeurt
 • Laat alle angsten die nog niet weg zijn verdwijnen door submodaliteiten te gebruiken.
Hoe kan je met een verandering omgaan?
Door gebruik te maken van de logische niveaus van NLP.
Welke inzichten krijg je als je daarnaar kijkt en wat kun je doen om de verandering te vergemakkelijken. 
Probeer het sterkste niveau van verandering op te sporen.
Maak een overzicht hoe de verandering de niveau's wel en niet ondersteunt en bepaal wat je wilt veranderen.
Hoe ziet het rouwproces van Elisabeth Kübler-Ross eruit wat ook gebruikt voor veranderingsprocessen?
Het bestaat uit 5 fasen:
 • Woede en boosheid
 • Ontkenning
 • Zelfbewustzijn
 • Aanvaarding
 • Experimenteren 
Hoe test je het protype wat je gemaakt hebt van je expertmodel?
Gebruik hiervoor het NLP TOTE-model.
Hoe verzamel je gegevens?
 1. Onbewust begrijpen door 2e positie in te nemen en rapport houden bij contact met de modelexpert
 2. Analytische informatievergaring gebruik de hulpmiddelen en methoden van NLP:
 • Waarden en vooronderstellingen
 • Overtuigingen en waarden
 • Emotionele toestanden beheren
 • Metaforen en verhalen
 • Metaprogramma's
 • Perceptuele posities
 • Strategieën
 • Tijd
 • VAK predicaten
Met welke modelleermethode is het als beginner handig om mee te werken?
Met de logische niveaus van Robert Dilts.
 • Omgeving: Waar, wanneer en met wie brengen ze hun tijd door
 • Gedrag: Wat doen ze? Wat zijn hun gewoonten en strategieën?
 • Vermogens: Over welke vaardigheden beschikken ze?
 • Overtuigingen en waarden: Wat is waar in hun ogen? Wat is belangrijk voor ze?
 • Identiteit: Wat is hun gevoel voor zichzelf? Wie zijn ze in deze context?
 • Levensdoel: Wat is hun doel en hoe past dit in het grote plaatje? 
Wat zijn de essentiële fasen bij het modelleren?
 • Weten wat je resultaat is
 • Je modelexpert opsporen
 • Een modelleermethode zoeken waarmee je kunt werken
 • Je gegevens verzamelen
 • Je model bouwen
 • Het prototype testen
 • Het model zo eenvoudig mogelijk maken
Wat wordt bedoeld met bewust competent en onbewust competent?
Iemand die een bepaalde vaardigheid onlangs heeft geleerd. Het leerproces ligt dan nog vers in het geheugen. Je kan dan meer praktische tips krijgen.
Een onbewust competent iemand heeft wel de kwaliteiten maar is zich niet bewust van hoe ze iets doen.
Wat kan je jezelf opvragen alvorens iemand te gaan modelleren?
Kies om mee te starten een ding maak het niet te groot.
 • Waarvan zou ik meer willen in mijn leven en mijn werk?
 • Waarvan zou ik minder willen
 • Is er iemand die ik ken, die over een specifiek vermogen beschikt en van wie kan ik dat leren?
Wat is NLP modelleren?
Het vermogen om de gewenste competentie van iemand anders volledig te repliceren door tot de onbewuste gedragingen door te dringen die aan de vaardigheid ten grondslag liggen en die gedragingen op te nemen in een model dat aan andere mensen kan worden onderwezen zodat zij de resultaten kunnen repliceren.