Samenvatting NOVA Handboek nieuwe natuurkunde 3 havo vwo

-
305 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "NOVA Handboek nieuwe natuurkunde 3 havo vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn Malmberg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - NOVA Handboek nieuwe natuurkunde 3 havo vwo

 • 1.1 Krachten

 • Krachten herkennen, gevolgen krachtenwerking:
  - een voorwerp kan vervormen als er een kracht op werkt. dit kan elastisch zijn: als de kracht niet meer werkt, keert de oorspronkelijke vorm van het voorwerp weer terug)
  het kan ook plastisch zijn, het voorwerp wordt dan blijvend vervormd.
  -De beweging van het voorwerp kan veranderen als er een kracht op werkt. de snelheid bv van een bal die wordt vergroot of verkleind. of waarbij de richting veranderd.
 • voorwerpen kan je vervormen je hebt 2 vervormingen noem die en leg ze uit.

  elastisch: kracht werkt niet meer, voorwerp keert terug naar oorspronkelijke vorm.
  plastisch: voorwerp wordt blijvend vervormd.
 • wanneer vervormt een voorwerp?

  als er een kracht op werkt
 • Wanneer vervormt een voorwerp?
  Als er een kracht op werkt
 • Krachten een naam geven:
  Als je een stuk elastiek uitrekt, voel je het stuk elastiek aan je handen trekken dit noem je:
  Veerkracht (Fv)

  In beide gevallen gebruik je je Spierkracht (Fsp)
  spierkracht ontstaat doordat de spieren in je lichaam zich samentrekken.
  als je je pen loslaat valt die op de grond.
  de valbeweging is het gevolg van een aantrekkende kracht door de aarde.
  dit heet: Zwaartekracht (Fz)


 • hoe kan de beweging van een voorwerp veranderen?
  als er kracht op werkt.
 • wat is een elastische vervorming?
  een vervorming die weg gaat als de kracht is uitgewerkt
 • Wat is een elastische vervorming?
  Als de kracht op een voorwerp is uitgewerkt en de oorspronkelijke vorm van het voorwerp terugkeert.
 • Krachten tekenen + regels:
  Krachten kan je tekenen door pijlen.
  pijl > vector
  er gelden wel regels:
  1. richting pijl = richting kracht.
  2. de plaats waar de pijl begint =aangrijpingspunt. geeft de plaats aan waar de kracht wordt uitgeoefend.
  3. Lengte pijl. geeft aan hoe groot de kracht is. stel zelf een schaal samen, bv: 1 cm = 50 N
  dit heet: de krachtenschaal.

 • noem 3 krachten en de afkorting.
  veerkracht Fv: ontstaat als elastische voorwerpen worden vervormd, spierkracht Fsp: kracht die je uitoefent en zwaartekracht Fz: kracht die aarde op elk voorwerp uitoefent.
 • wat is een plastische vervorming?

  een blijvende vervorming

   

 • Wat is een plastische vervorming?
  Een blijvende vervorming 
 • krachten een eenheid geven:
  De eenheid van kracht is: Newton (N)
  genoemd door Isaac Newton
  100 gram staat gelijk aan 1 Newton.
 • wat is de eenheid van kracht?
  newton (N).
 • wat is het symbool van veerkracht?

   

  Fv
 • Noem 2 soorten waarop een voorwerp kan vervormen als er kracht op wordt uitgeoefend.
  1. Elastische vervorming: kracht werkt niet meer, voorwerp keert terug naar oorspronkelijke vorm.
  2. Plastische vervorming: voorwerp wordt blijvend vervormd.
 • Krachten optellen:
  alle krachten samen= resultante
  negatief is links, ook als negatief tellen. positief erbij optellen.
 • hoe bereken je de zwaartekracht op een voorwerp?
  Fz= m x 9,8 (Fz in N en m in kg)
 • waar staat Fsp
  spierkracht
 • Wat is het symbool van veerkracht?
  Fv
 • wat zijn de regels voor het tekenen van krachten en hoe heten die pijlen?
  1. De richting
  2. aangrijpingspunt ( plaats waar je de vector laat beginnen)
  3. de lengte je gebruikt een krachtenschaal
       die pijlen noem je vectoren
 • als een bal valt door welke kracht komt dat dan?
  zwaartekracht (Fz)
 • Waar staat Fsp voor?
  Spierkracht
 • wat is het massamiddelpunt Z?
  een punt die je kiest als middelpunt, want er wordt overal aan een voorwerp getrokken vanwege de zwaartekracht.
 • waar staat het symbool N voor
  Newton (de eenheid voor kracht)
 • Noem 3 krachten en de afkorting.
  1. Veerkracht / Fv: ontstaat als elastische voorwerpen worden vervormd.
  2. Spierkracht / Fsp: kracht die je uitoefent doordat je spieren zich samentrekken.
  3. Zwaartekracht / Fz: aantrekkende kracht die de aarde op elk voorwerp uitoefent.
 • wat is een resultante en hoe bereken je die?
  resultante zijn alle krachten bij elkaar opgeteld en je rekent de resultante dan ook uit door alles bij elkaar op te tellen.
 • Wat is de eenheid van kracht?
  Newton (N).
 • Hoe kun je de gevolgen van krachtwerking zien?
  1. Een voorwerp kan vervormen als er kracht op wordt uitgeoefend (vb botsing 2 auto's).
  2. De beweging van een voorwerp kan veranderen als er kracht op wordt uitgeoefend (vb bal die van richting wordt veranderd bij voetbal).
 • Wat is kracht?
  Een invloed die een voorwerp van vorm of van snelheid kan veranderen.
 • Met welk symbool kun je kracht aangeven in een tekening/foto en hoe noem je dat symbool?
  Pijl = vector
 • Noem de 3 regels die gelden voor het tekenen van krachten.
  1. Richting: de richting van de pijl geeft aan in welke richting de kracht werkt.
  2. Aangrijpingspunt: de plaats waar je de pijl laat beginnen. Is ook de plek waar de kracht wordt uitgeoefend.
  3. Lengte: de lengte van de pijl geeft aan hoe groot de kracht is. Vb 1cm ^= 50 N. Een krachtenpijl van 1cm lengte stelt een kracht van 50 N voor.
 • Wat is de krachtenschaal?
  Dit is de kracht die een vector pijl aan Newton uitdrukt in een tekening vb vector van 1cm ^= 50N
 • Wat is de resultante ofwel de somkracht?
  Dat is de kracht die hetzelfde gevolg heeft als alle krachten samen.
 • Hoe kun je de resultante berekenen?
  Door alle krachten bij elkaar op te tellen, wel rekening houdend met de richting. Je kunt de krachten naar links negatief tellen en en de krachten naar rechts positief.
 • Vergeet niet te oefenen met het optellen van krachten in ongelijke richtingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat kun je maken uit het monomeer styreen?
Het polymeer polystyreen (koffiebekertjes / piepschuim).
Wat kun je maken uit het monomeer propeen?
Het polymeer polypropeen (stevige kunststof voor bv meubelen).
Wat kun je maken uit het monomeer etheen?
Het polymeer (kunststof) polyetheen (boterhamzakjes).
Waar staat PVC voor?
Polyvinylchloride.
Wat zijn polymerisatiereacties?
Reacties waarbij veel monomeren aan elkaar worden gekoppeld.
Hoe worden kunststoffen ook wel genoemd (naast plastics)?
Polymeren.
Hoe gaat het kraken van de nafta in zn werk?
 1. De nafta wordt sterk verhit.
 2. Hierdoor breken grotere koolwaterstoffenmoleculen in stukken (thermisch kraken) en krijg je kleinere moleculen (monomeren). Dit kraken gebeurd zonder zuurstof.
 3. De monomeren (kleine moleculen) worden aan elkaar gekoppeld tot een polymeer (de uiteindelijke kunststof).
In welke 2 stappen maakt men macromoleculen (kunststof) m.b.v. de naftafractie?
 1. Kraken.
 2. Polymeriseren.
Aardolie kan door destillatie worden gescheiden in verschillende fracties. Welke fractie wordt voor het maken van macromoleculen gebruikt?
De naftafractie (mengsel van koolwaterstoffen).
Wat is de belangrijkste grondstof voor het maken van kunststof (of macromoleculen)?
Aardolie.