Samenvatting Nova natuurkunde

-
ISBN-13 9789402013221
101 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nova natuurkunde". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans van Bemmel Lodewijk Koopman. Het ISBN van dit boek is 9789402013221. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Nova natuurkunde

 • 7.1 Trillingen

 • Wat is een periodieke beweging?
  Een beweging die zich herhaalt na een vaste tijdsduur, de periode of trillingstijd T
 • Wat is een trilling?
  Een periodieke beweging rond de evenwichtsstand
 • Wat is de definitie van de uitwijking?
  De afstand die het trillende voorwerp op een bepaald moment heeft tot de evenwichtsstand
 • Wat is de amplitude?
  De maximale uitwijking
 • Wat is de definitie van de frequentie?
  Het aantal perioden per seconde in HZ
 • Formule van de frequentie: f = 1/T
 • Wat is een harmonische trilling?
  Een trilling waarbij de uitwijking rechtevenredig is aan de tijd, een sinusfunctie
 • Welke formule hoort bij de uitwijking van een harmonische trilling?
  U(t) = A * sin(2pi*t)/T
 • Voor elke harmonische trilling geldt F = -C * u
 • Als de kracht evenredig is met de uitwijking (tweede wet van newton, als de uitwijking u verder van nul af ligt, ligt de versnelling a ook verder van nul af) en gericht is naar de evenwichtsstand -> harmonische trilling
 • Vgem = 4A/T bij een harmonische trilling
 • Vmax = 2pi*A / T (bij een harmonische trilling)
 • Wat is de fase?
  Het aantal perioden dat is verstreken sinds een afgesproken begintijdstip
 • Fase = t/T
 • Wat is de gereduceerde fase?
  Dat is een getal tussen 0 en 1 waarmee je aangeeft in welk deel van de periode een voorwerp zich bevindt. De gereduceerde fase is bij maximale positieve uitwijking dus steeds 0,25
 • Wat is de formule voor het faseverschil?
  ΔΦ= Δt/T
 • 7.2 Massa-veersysteem en resonantie

 • Waar hangt de periode T vanaf (bij een massa-veersysteem)
  Van de grootte van de massa en de stugheid van de veer
 • Wat is de formule van de periode T?
  T= 2π √(m/c)
 • Wat is de definitie van de eigenfrequentie?
  Frequentie waarmee het systeem uit zichzelf het gemakkelijkst trilt
 • Wat is resonantie?
  Het meetrillen van een systeem met een periodieke aandrijfkracht
 • 7.3 Lopende golven

 • Wat is een lopende golf?
  Een zich voortbewegende golf
 • Wat is de kop van de golf?
  De positie tot waar de golf is gevorderd
 • Wat is een transversale golf?
  De richting van de op-en neergaande beweging staat loodrecht op de richting waarin het golfpatroon beweegt.
 • Wat is een longitudinale golf?
  Een golf waarin trillingsrichting en voorplantingsrichting gelijk zijn. (bijvoorbeeld geluid)
 • Een lopende golf breidt zich uit met voortplantingssnelheid: v = Δx/Δt 
 • V= f * λ 
 • Bij golven die zich vanuit één punt verspreiden neemt de amplitude van de golf af naarmate de golf verder van de bron komt. Dit wordt veroorzaakt door de energie uit de bron die over een steeds grotere hoeveelheid trillend materiaal wordt verspreid.
 • Wat is de voortplantingssnelheid van geluidsgolven in de lucht?
  343 m/s
 • Geluid is een longitudinale golf waarbij de moleculen van de lucht trillen rond hun evenwichtsstand: er is dus geen stroom lucht van de bron vandaan. (de golf blijft op dezelfde plek en verplaatst zich niet)
 • Hoe werkt echografie?
  Er wordt een ultrasoon geluid uitgezonden. Bij de overgang van vruchtwater naar het hoofdje, weerkaatsen die golven. Die weerkaatste golven worden opgevangen en daarvan wordt de tijdsduur(tussen moment van uitzenden en opvangen)  bijgehouden. Hierdoor is de positie van het weerkaatsende object bekend en aan de hand hiervan bouwt de computer een beeld op.
 • Wat is buiging?
  Een effect dat optreed bij grotere golven. Golven buigen om voorwerpen heen.
 • Wat geeft het faseverschil aan?
  Het faseverschil tussen twee punten geeft aan hoeveel trillingen het ene punt meer heeft uitgevoerd dan het andere. 
  De formule voor het faseverschil: (ΔΦ = Δx / λ.
 • Wat is destructieve interferentie?
  Als golven elkaar uitdoven. Als gereduceerd faseverschil 1/2 is zal op het moment dat de ene golf een berg heeft de ander een dal hebben. De totale uitwijking is steeds nul. Golf + golf = niets.
 • Wat is constructieve interferentie?
  Als op een bepaald punt een hoge golf ontstaat doordat twee golven elkaar versterken. Als het gereduceerde faseverschil gelijk is aan nul is er maximale interferentie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is doorslag? Wanneer gebeurt dat?
Als er een vonk ontstaat in de lucht.
Dit gebeurt bij een elektrische veldsterkte van ~1*10^6 N*C^-1
Leg de formule E = f*Q/R^2 uit
E = elektrische veldsterkte in Newton per Coulomb (N*C^-1)
f = evenredigheidsconstante (Tabel 7)
Q = lading in Coulomb (C)
R = afstand tussen de middelpunten van de ladingen in meter (M)
Leg de formule F.el=f *q*Q/R^2
F.el = elektrische kracht in Newton (N)
f = evenredigheidsconstante (Tabel 7)
q & Q = ladingen in Coulomb (C)
R = afstand tussen de middelpunten van de ladingen in meter (M)
Hoe noem je een elektrisch veld dat vanuit één punt uiteenloopt?
Een radiaal veld
Hoe geef je de grootte van een elektrisch veld aan?
Je laat dat zien door de lijnen dichterbij elkaar te plaatsen (sterker) of juist ver van elkaar af te tekenen (Minder sterkt)
Waarmee geef je de richting aan van een elektrisch veld?
Met pijlen kun je de veldlijnen aangeven
Leg de formule E=F.el/q uit
E = de elektrische veldsterkte in Newton per Coulomb (N*C^-1)
F.el = is de elektrische kracht in Newton (N)
q = de lading in Coulomb (C)
Wat is een homogeen elektrisch veld?
Een elektrisch veld tussen 2 evenwijdige metalen platen
Wat is resonantie?
Het meetrillen van een systeem met een periodieke aandrijfkracht
Wat is de definitie van de eigenfrequentie?
Frequentie waarmee het systeem uit zichzelf het gemakkelijkst trilt