Samenvatting Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt

-
ISBN-10 9034566307 ISBN-13 9789034566300
389 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt". De auteur(s) van het boek is/zijn J Geertzen, T de Valk Maarten Bosch Het Geel Punt ' s James L Amos. Het ISBN van dit boek is 9789034566300 of 9034566307. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt

 • 1 stoffen en deeltjes

 • Wat wordt verstaan onder een zuivere stof?

  bestaat uit één soort deeltjes (moleculen of atomen)

 • Wat zijn stoffen?
  Onder stoffen wordt in scheikunde zuivere stoffen verstaan. een
 • Wat wordt in de scheikunde verstaan onder stoffen?
  Zuivere stoffen die bestaan uit 1 soort deeltjes (moleculen of atomen)
 • Alles om ons heen is opgebouwd uit stoffen, al deze stoffen bestaan uit kleinere deeltjes, deze deeltjes worden meestal moleculen genoemd.
  druivensuiker is en stof die alleen uit druivensuikermoleculen bestaat. Druivensuiker is daarom een zuivere stof. In de scheikunde bedoel je met 'stoffen' altijd zuivere stoffen. Een zuivere stof bestaat uit een soort deeltjes (moleculen of atomen)
  lucht bestaat voornamelijk uit zuurstof en stikstof. Omdat lucht uit verschillende soorten stoffen bestaat wordt ze een mengsel genoemd. Een mengsel bestaat uit verschillende soorten stoffen. Mengsels bestaan dan ook uit verschillende soorten deeltjes (moleculen of atomen). Je kunt zuivere stoffen herkennen aan hun specifieke stofeigenschappen zoals:
  1. Fase bij normale druk en kamertemperatuur
  2. Geur
  3. Kleur
  4. Oplosbaarheid
  5. Kookpunt en smeltpunt
  6. Elektrische geleidbaarheid
  Als je veel energie aan een zuivere stof toevoegt kan het gebeuren dat deze stof wordt afgebroken in twee of meerdere nieuwe zuivere stoffen je noemt dit een ontledingsreactie. Het merendeel van de stoffen zijn ontleedbare stoffen. Ontleedbare stoffen bestaan uit twee of meer atoomsoorten. Ze worden ook wel verbindingen genoemd. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen, atomen zijn dus de bouwstenen van een molecuul. De 118 niet ontleedbare stoffen worden ook wel de elementen genoemd niet ontleedbare stoffen bestaan uit 1 atoomsoort. Alle metalen zijn opgebouwd uit losse atomen en zijn hierdoor atomaire stoffen, er bestaan ook niet metalen die uit losse atomen zijn opgebouwd namelijk helium, neon en argon. Stoffen die opgebouwd zijn uit alleen losse atomen noem je atomaire stoffen. Bij hij scheiden van een mengsel worden deze moleculen gesorteerd er vindt hierbij geen chemische reactie plaats en de moleculen blijven dus hetzelfde. Als je een stof ontleedt vindt er wel een chemische reactie plaats tijdens deze reactie worden de moleculen afgebroken en worden er nieuwe stoffen gevormd
 • Wat wordt verstaan onder een mengsel?

  bestaat uit verschillende soorten stoffen . Bestaat uit verschillendesoorten deeltjes (moleculen en atomen)

 • Wat is het verschil tussen moleculen en atomen?
  Een atoom is een bouwsteentje. Dit bestaat uit 1 element (bijvoorbeeld Hg, O, AU, H enzovoort).
  Een molecuul bestaat uit meerdere atomen, deze kunnen van dezelfde soort zijn (bijvoorbeeld zuurstof of O2, bestaande uit twee zuurstofatomen). Of verschillende soorten atomen (bijvoorbeeld koolstofdioxide of CO2, bestaande uit een koolstof (C) atoom en twee zuurstof (O) atomen).
 • Alle stoffen bestaan uit kleinere deeltjes, hoe worden deze deeltjes genoemd
  Moleculen
 • Hoe kun je zuivere stoffen herkennen, wat voor stofeigenschappen?

  fase, geur, kleur, oplosbaarheid, kookpunt en smeltpunt, elektrische geleidbaarheid

 • Waaraan kun je zuivere stoffen herkennen?
  Aan hun specifieke stofeigenschappen.
 • Wat is een zuivere stof
  Een zuivere stof bestaat uit een soort deeltjes (moleculen of atomen)
 • noteer enkele zuivere stoffen

  gedestileerd water & suiker

 • Wat zijn de 6 specifieke stofeigenschappen?
  1. fase

  2. geur

  3. kleur

  4. oplosbaarheid

  5. kookpunt & smeltpunt

  6. elektrische geleidbaarheid
 • Wat is een mengsel
  Bestaan uit verschillende soorten stoffen dus ook uit verschillende soorten deeltjes (moleculen of atomen)
 • noteer enkele mengsels

  thee, ice tea, brood

 • In welke 4 fasen kan een stof voorkomen?
  1. vast= solid (s)

  2. vloeibaar= liquid (l)

  3. gasvormig= gaseous (g)

  4. opgelost in water= (aq) afkomstig van aqua
 • Benoem de stofeigenschappen van zuivere stoffen
  1. Fase bij normale druk en kamertemperatuur
  2. Geur
  3. Kleur
  4. Oplosbaarheid
  5. Kookpunt en smeltpunt
  6. Elektrische geleidbaarheid
 • wat wordt onder "specifieke stofeigenschappen" verstaan?

  fase, geur, kleur, oplosbaarheid, kookpunt & smeltpunt & elektrische geleidbaarheid

 • Wat is glucose?
  Druivensuiker
 • Wat is een ontledingsreactie
  Als je veel energie aan een zuivere stof toevoegt, kan het gebeuren dat deze stof wordt afgebroken in twee of meerdere nieuwe zuivere stoffen
 • hoeveel atoomsoorten bevat een niet-ontledbare stof?

   

  twee

 • Hoe wordt een glucoseoplossing weergegeven?
  C6H12O6 (aq)
 • Waaruit bestaan ontleedbare stoffen en hoe worden ze ook wel genoemd
  Twee of meer atoomsoorten, en ze worden ook wel verbindingen genoemd
 • noteer de formules van de volgende stoffen

  waterstof

  stikstof

  zuurstof

  fluor

  chloor

  broom

  jood

  H2

  N2

  O2

   

   

 • Wat zijn niet ontleedbare stoffen?
  Zuivere stoffen waarvan de moleculen zijn opgebouwd uit 1 soort atomen.

  Deze groep heeft zo, omdat je ze niet meer kan ontleden in andere stoffen.
 • Wat zijn atomen
  Moleculen zijn opgebouwd uit atomen, de atomen zijn dus de bouwstenen van een molecuul
 • Wat zijn de 7 niet- ontleedbare stoffen die altijd als twee- atomige moleculen voorkomen?
  1. Waterstof= H2 (g)

  2. Stikstof= N2 (g)

  3. Zuurstof= O2 (g)

  4. Fluor= F2 (g)

  5. Chloor= Cl2 (g)

  6. Broom= Br2 (l)

  7. Jood= I2 (s)
 • Hoe worden de 118 niet ontleedbare stoffen ook wel genoemd
  De elementen
 • Hoeveel karaat is zuiver goud?
  24 karaats = Au (s)
 • Alle metalen zijn opgebouwd uit … en zijn hierdoor …
  Losse atomen, atomaire stoffen
 • In welek 2 groepen kan je de niet- ontleedbare stoffen verdelen?
  1. Metalen

  2. Niet- metalen
 • Welke niet metalen zijn ook opgebouwd uit losse atomen
  Helium, neon en argon
 • Waaruit bestaan ontleedbare stoffen?
  Uit moleculen die opgebouwd zijn uit meerdere atoomsoorten.
 • Hoe noem je stoffen die alleen opgebouwd zijn uit losse atomen
  Atomaire stoffen
 • Wat is een ander woord voor ontleedbare stoffen?
  Verbindingen
 • Wat is ontleden
  Er vindt een chemische reactie plaats, tijdens deze reactie worden de moleculen afgebroken en worden er nieuwe stoffen gevormd
 • Ontleedbare stoffen
  leren tabel 2 blz 10 (WRTS)
 • Wat is scheiden
  Moleculen worden gesorteerd er vindt hierbij geen chemische reactie plaats en de moleculen blijven hetzelfde
 • Wat is een element?
  Een element is een ander woord voor atoomsoort.

  Elementen zijn de bouwstenen van de scheikunde. Net als bij bouwsels van Lego kun je 1 steen niet verder uit elkaar halen.
  Bekende voorbeelden van elementen zijn zuurstof, waterstof, koolstof, chloor en de metalen zoals ijzer, koper en aluminium. Al deze stoffen bestaan uit moleculen die slechts uit 1 atoomsoort bestaan. Ze zijn niet ontleedbaar    
 • Elementen en hun symbool
  leren tabel 3 blz 11 (WRTS)
 • Overzicht stoffen
  Soffen kan je verdelen in:

  1. Mengsels: bestaat uit twee of meer soorten deeltjes (atomen of moleculen)
  2. Zuivere stoffen: bestaan uit 1 soort deeltjes (atomen of moleculen)  Zuivere stoffen kan je verdelen in:

  1. Niet ontleedbare stoffen>>elementen: bestaan uit moleculen of atomen       van 1 atoomsoort

  2. Ontleedbare stoffen>> verbindingen: bestaan uit moleculen met twee of meer atoomsoorten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is titreren
Een manier om te bepalen hoeveel er van een bepaalde stof ( zuur of base) aanwezig is
Wat zijn de tribuneionen
Ionen die niet aan de reactie hebben meegedaan
Noem voorbeelden van zuur-basereacties
- ontzuren van zoutzuur met behulp van natronloog
- neutraliseren van ammoniak die vrijkomt uit de mest in veestallen
- ontkalken van een verwarmingselement in een koffiezetapparaat met schoonmaakazijn
- tegengaan van verzuring van bossen en landbouwgronden door strooien met ongebluste kalk
- vorming van ammoniumnitraat ( een kunstmest)
Hoe noem je een zuur base reactie ook wel
Neutralisatie
Een base kan H+
Opnemen
Een zuur kan H+
Afstaan
Noem de eigenschappen van een base
- bevatten stoffen of deeltjes die H+ binden
- hebben een PH-waarde groter dan 7
- smaken zeepachtig. Wil je de pH van een basische oplossing onderzoeken, dan is het veiliger om indicatoren te gebruiken
- geleiden elektrische stroom
- reageren met vet
- reageren met zuren
Een deeltje dat H+ bindt noem je een...
Base
Noem de eigenschappen van zuuroplossingen
- bevatten H+-ionen
- hebben een ph waarde kleiner dan 7
- smaken zuur
-geleiden elektrische stroom
-kunnen worden geelektrolyseerd, daarbij ontstaat H2-gas aan de negatieve elektrode
- reageren sterk met onedele metalen
Een zuur is een stof die....
H+ kan afstaan