Samenvatting Nova: nieuwe natuur- en scheikunde 3HV

-
ISBN-10 9034560058 ISBN-13 9789034560056
380 Flashcards en notities
110 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nova: nieuwe natuur- en scheikunde 3HV". De auteur(s) van het boek is/zijn Th Smits, F Alkemade, R Tromp van H Geurts Zanzara Illustrations Het Geel Punt ' s CNAM Paris. Het ISBN van dit boek is 9789034560056 of 9034560058. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nova: nieuwe natuur- en scheikunde 3HV

 • 1 Kracht en evenwicht

 • Natuurkunde samenvatting $ 1

   

  Krachten herkennen:

  Kracht op lichaam uitgeoefend = vaak te voelen: -    als iemand je een duw geeft:

  -          als het stevig waait

  -          een auto die plotseling snel optrekt;

  -          bal tegen je hoofd

   

  krachten op andere mensen/voorwerpen uitgeoefend: kun jij niet zien maar wel à voelen

  - voorwerp: vervormen (als kracht op werkt)

  - deze vervorming kan: elastisch zijn (kracht niet meer werkt, keert oude vorm weer terug)

  - vervorming ook: plastisch zijn (blijvend vervormt, (bv: botsing tussen twee auto’s)

  - bewegingà als er kracht op werkt(bv voetbal, hard/zacht, verplaatst links/rechts)

   

  Krachten een naam geven:

  Veerkracht F(v)à ook wel force genoemd (Engels)

  Vb: elastiek / deur dichtdoen (je handen drukken op deurklink) / fietst op (pedalen)

  Beide gevallenà spierkracht F(sp) à ontstaan: spieren in lichaam samen trekken

  Zwaartekracht F(z): pen loslaat valt het naar de grond

   

  Krachten een eenheid geven:

  Eenheid van kracht = Newton (N) (Isaac newton)

  100 gram à nodig à kracht van: 1 N (ongeveer)

   

  Krachten tekenen:

  Vector: pijl (geeft kracht aan)

  Regels: 1- richting: van pijl geeft aan welke richting kracht werkt

               2- aangrijpingspunt: plaats waar je pijl laat beginnen & uitgeoefend

               3- lengte: geeft aan hoe groot de kracht is (beeld: 1cm = 50 N) 1 krachtpijl = 50 N

                 - krachtenschaal: genoemd (hierboven) nagaan, hoe groot de kracht is+N+schaal

   

  Krachten optellen:

  Meestal meer krachten op 1 voorwerp: vb: touwtje trekken

  Richting en de andere richting word getrokken

  Somkracht/resultante: de kracht die hetzelfde gevolg heeft als alle krachten samen

   

   

  PLUS

  Krachten in ongelijke richtingen optellen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Natuurkunde samenvatting $ 2

   

   

  Zwaartekracht en gewicht:

  Vb: Tas die op vloer ligtà tas oefent kracht uit op à de vloer

  Vb: Lamp à koord/snoert à waaraan het hangt

  Beide krachten (hierboven) = gewicht G

  Zwaartekracht = werkt altijd voorwerp

  Gewicht = kracht van voorwerp op de grond (of koord)

  Grootte vanà zwaartekracht & gewicht = gelijk

  Maar: tijdens val, geenà gewicht à gewichtloos (oefent geen kracht op grond/koord uit)

   

  Zwaartekracht en massa:

  Alle voorwerpen oefenen à aantrekkende kracht à op elkaar uit

  Deze = groter

  - als massa’s v voorwerp groter zijn

  - voorwerpen dichter bij elkaar bevinden

   

  Pen valt minder snel naar beneden

  boek word harder aangetrokken door de aarde à massa is dus groter als de pen

   

  zwaartepunt:

  elk voorwerp: zwaartepunt (denkbeeldig) punt waar je zwaartekracht kunt laten aangrijpen

  zwaartepunt: boven steunvlak ligt => voorwerp in evenwicht

  niet à kantelen

  vanuit ophangpunt: lijn l recht naar beneden

  vanuit 2de ophangpunt: lijn recht naar beneden

  l & m à snijden elkaar in Z.Z (zie afbeelding 9)

  Z = zwaartepunt (afbeelding 10, 11)

   

  Stabiliteit:

  Stabiliteit bv: vaas die snel omvalt (wel in evenwicht maar toch gemakkelijk om te vallen)

  1: steunvlak (bv een auto, hoe groter de afstand hoe meer evenwicht er is)

  2: zwaartepunt: lager liggen (bv een grote stapel, boven zwaarste punt valt snel om maar: onder zwaarste punt en boven lichtste (val niet snel om)

   

  PLUS

  Lichaamszwaartepunt

  Rechtop staat: zwaartepunt bij je navel (ongeveer)

  Van lichaamshouding verandert (verandert ook plaats van lichaamszwaartepunt)

  Evenwichtà lichaamszwaartepunt boven steunvlak v voeten bevind

  Vergroten doorà wijdbeens te staan

  (afbeelding 13)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Natuurkunde samenvatting $ 3

   

  De krachtmeter:

  Krachtmeter: gebruik je voor het meten van krachten met een schaalverdeling in N

  Bv: gewicht van voorwerp meten

  Bv: voorwerp massaà1,0 kg weegt 10 N

                                       2,9 kg weegt 20 N

   

  Veren uitrekken:

  Spiraalveer à rekt uit als je aanà trekt

  Uitrekkingà van veer = recht evenredig

  Kracht 2 x zo groot à uittrekking ook 2 x zo groot, enzo.

  In grafiek zetten krijg je een à rechte lijn

   

  Slappe en stugge veren:

  Expander: toestel met veren àarmspieren te trainen

  2 veren naast elkaar, of verwisselen voor stuggere

  2 veren: 10 cm uittrekken à 2 x zoveel meer kracht nodig

   

  De veerconstante:

  Veersconstante: geeft aan hoeveel N nodig = per cm / m uitrekking

  Veerconstante = kracht : uitrekking

  In symbolen= C= F: U

  Veerconstante = C

  Kracht = F

  Symbolen = U

  Veerconstante: geeft stugheid van veer aan

                           Hoe groter veerconstante is à hoe stugger

                           C = 200 N/cm veel stugger als C= 2 N/cm

   

  PLUS

  Massa: eenheid van kg (grootte van massa hangt niet van plaats af)

  Gewicht: is een kracht (die het gewicht bepaald => krachtmeter)

   

   

   

 • Kracht

  krachten die op andere mensen wordt uitgeoefend kun je natuurlijk niet voelen, maar je kunt vaak wel de gevolgen er van zien:

  vervormen:

  1. elastisch: Als de kracht niet meer werkt, keert deze terug in de oorspronkelijke vorm.
  2. Plastisch:  Het voorwerp word blijvend vervormd.

  Beweging:

  De beweging kan de snelheid van het voorwerp bepalen, (een voetbal)

  http://www.efaqt.com/uploads_prod_data/question/7902/oops-voetbal-gezicht.jpg * elastisch / beweging

   

  krachten een naam geven:

  veerkracht (Fv) = als elastische voorwerpen worden vervormd.

  spierkracht (Fsp) = spieren in je lichaam trekken zich samen

  zwaartekracht (Fz)= de aantrekkings kracht die de aarde op een voorwerp uitoefent

   

   

 • In dit hoofdstuk leer je alles over krachten en evenwicht.

  Krachten:

  -Krachten herkennen

  -Krachten een naam geven

  -Krachten een eenheid geven

  -Krachten tekenen

  -Zwaartekracht

  -Krachten meten

  Evenwicht:

  -Gewicht

  -Stabiliteit

  -Hefbomen

  -Druk

 • geef de 2 gevolgen van kracht
  vervormen beweging
 • krachten op andere mensen worden uitgeoefend kun je niet zien of voelen maar wel

  zien

 • een voorwerp kan op 2 manieren vervormen welke 2?!
  elastisch, plastisch
 • welke gevolgen van krachten kun je zien? noem er 4

   

  vervormen, elastisch, plastisch, beweging

 • wat is een elastische vervorming?
  als de kracht niet meer werkt keert de oorspronkelijke vorm van het voorwerp weer terug
 • wat is vervormen

   

  als kracht op voorwerp uitoefend

 • wat is een plastische vervorming?
  het voorwerp wordt dan blijvend vervormd
 • wat is elastisch

   

  (kan vervormen zijn) maar keert weer terug in oude positie als hoe het eerst was (als kracht niet meer werkt)

 • wat is plastisch?

   

  een blijvende vorm 

 • geef een voorbeeld van plastisch

  een botsing van 2 auto's

 • beweging

   

  wanneer er kracht op iets werkt (bv een voetbal door wind)

 • kort veerkracht af

   

  F(v)

 • hoe word veerkracht ook wel genoemd?

  force (engels)

 • spierkracht?

   

  spieren in lichaam zich samentrekken

 • noem een voorbeeld van zwaartekracht

   

  pen loslaat  naar de grond valt uiteindelijk

 • wat valt sneller en harder naar beneden een pen of een boek? (zwaartekracht) en leg uit waarom

  een boek heeft een grotere massa

 • hoe kort je spierkracht af

   

  F(sp)

 • waar staat die F(6) steeds voor? 

  force --> kracht

 • eenheid van kracht is? en noem de naam naar wie vernoemd

   

  Newton (N), Isaac Newton

 • vector is?

   

  een pijl die de kracht aangeeft

 • richting van de pijl

   

  geeft aan naar welke richting de kracht werkt

 • aangrijpingspunt

   

  plaats waar pijl laat beginnen (uitgeoefend wordt)

 • lengte van de pijl

   

  hoe groot de kracht is

 • krachtenschaal 

   

  lengte van pijl te maken bv: 300 N en dan conclusie ofzo..

 • werken er meestal meerdere krachten op een voorwerp ja of nee?

  en geef een voorbeeld

  ja

  touwtje trekken aan allebei kanten word getrokken

   

 • wat is --> Somkracht/resultante? 

  de kracht die hetzelfde gevolg heeft als alle krachten samen

 • geef een voorbeeld dat een gewicht van een voorwerp uitoefent op de grond / koord

   

  tas, lamp

 • zwaartekracht werkt altijd op het ?

   

  voorwerp

 • gewicht werkt altijd op?

   

  voorwerp + grond / koord

 • allebei de groottes zijn gelijk

   

  zwaartekracht, gewicht

 • tijdens val is een voorwerp of mens of object?

   

  Gewichtloos

 • alle voorwerpen oefenen

   

  aantrekkende kracht op elkaar uit

 • wanneer is aantrekkende kracht aan de orde? noem 2

   

  voorwerpen dichter bij elkaar bevinden, en wanneer massa v voorwerp groter is

 • noem 2 belangrijke dingen over stabiliteit (2)

   

  steunvlak en zwaartepunt

   

 • zwaartepunt?

   

  meer massa boven in een stapel jenga is evenwicht minder groot als beneden de zwaarste blokken en boven wat lichtere

 • om je steunvlak te vergroten moet je (lichaam)

   

  meer beenwijds staan 

 • krachtmeter

   

  gebruik je voor het meten van krachten met een schaalverdeling in N

 • met krachtmeter kun je 2 dingen doen noem er ook 2

   

  massa of gewicht van voorwerp meten

 • spiraalveer rekt uit als je eraan

   

  trekt

 • uitrekken van veer =

   

  recht evenredig

 • je hebt een veer van 1 cm en is 10 N als je er nu 2 veren bij krijgt hoeven N is dat en leg uit

  3o N word 3 x zo zwaar

 • in een grafiek krijg je een 

   

  rechte lijn

 • wat is een expander? en wat kun je ermee?

   

  toestel met veren, je armspieren mee trainen

   

 • veerconstante geeft ook st

   

  stugheid van de veer aan

 • veerconstante geeft aan?

   

  geeft aan hoeveel N nodig = per cm / m uitrekking 

 • geef formule van veerconstante aan, en in symbolen

   

  veerconstante= kracht : uitrekking - C= F : U

 • hoe groter de veerconstante is 

   

  hoe stugger

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe werken negatieve lenzen?
Divergerend, dat wil zeggen dat als de lichtstralen op de lens vallen, ze naar buiten worden afgebogen.
Hoe werken positieve lenzen?
Convergerend, dat wil zeggen dat als de lichtstralen op de lens vallen, ze naar binnen worden afgebogen.
In welke 2 groepen kun je lenzen verdelen?
Positieve en negatieve lenzen.
Wat zijn lenzen?
Dingen waarmee je de wereld om je heen scherper kunt zien.
veerkracht uitrekenen=
Fv= C * u 
Fv ; veerkracht in Newton
C ; veerconstante (eigenschap van de veer)
u ; uitrekking (lengte die erbij is gekomen)
normaalkracht is...
Fn .  de kracht waarmee de ondergrond het voorwerp terugduwt. het gaat altijd in tegenovergestelde richting, dus even groot als Fg
gewicht is..
!geen massa!
de kracht waarmee een voorwerp op de ondergrond drukt (door zwaartekracht).
als je zweeft heb je geen gewicht (wel massa)
zwaartekracht formule=
Fz=m * g 
Fz ; in Newton
m ; massa in kg
g ; valversnelling op aarde : 9,81 N/kg of m/sec2
als de snelheid constant is betekent dat dat de Fnetto...
de Fnetto is dan 0N
veerconstante uitrekenen =
veerconstante= kracht/uitrekking
in symbolen; C=F/u 
hoe groter de veerconstante, hoe stugger de veer