Samenvatting Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034557782 ISBN-13 9789034557780
190 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.
 • F Alkemade van H Geurts, H Ousen Hans Bishoff Het Geel Punt ' s Aelous Art
 • 9789034557780 of 9034557782
 • 3e dr.

Samenvatting - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 Krachten

 • Wat is het verschil tussen plastische en elastische vervorming?

  Er vindt plastische vervorming plaats als de vervorming blijvend is en elastische als de vorm weer terugschiet in zijn oude vorm.

 • Een voorwerp kan vervormen als er kracht op werkt. Als de vervorming plastisch is, is die na de beweging vervormd, als de vervorming elastisch is schiet het voorwerp weer terug in zijn oude vorm na de beweging.

  Je hebt verschillende soorten kracht:

  • veerkracht (Fv)
  • spierkracht (Fsp)
  • zwaartekracht (Fz)

  De eenheid voor kracht is Newton (N). 100 gram is 1 N.

  Door een pijl te tekenen kun je de kracht in een foto of tekening aangeven. Deze pijl heet de Vector.

  • De richting van de pijl geeft aan in welke richting de kracht werkt.
  • Het aangrijpingspunt (plaats waar de pijl begint) geeft aan waarop de kracht wordt uitgeoefend.
  • De lengte van de pijl geeft aan hoe veel kracht erop wordt uitgeoefend. De N per cm wordt de krachtenschaal genoemd.

  Het punt waar het voorwerp kracht uitoefent heet het zwaartepunt (Z)

   

 • Wanneer is een vervorming plastisch en wanneer is een vorm elastisch?

  Een vorm is plastisch wanneer het een blijvende vervorming is na de beweging en elastisch wanneer de vorm weer terugschiet in zijn oude vorm na de beweging.

 • hoeveel gram is 1 N?

  100 gram

 • Wat is een Vector?

  een pijl die aangeeft in welke richting de kracht werkt, waarop de kracht wordt uitgeoefend en hoeveel kracht erop wordt uitgeoefend.

 • Hoe heet het punt waar het voorwerp kracht uitoefent?

  het zwaartepunt (Z)

 • Hoe kun je de somkracht ofwel de resultante berekenen?

  door alle krachten die op het voorwerp worden uitgeoefend op te tellen.

 • De resultante is de kracht die hetzelfde gevolg heeft als alle krachten samen. De resultante kun je berekenen door alle krachten die op het voorwerp worden uitgeoefend bij elkaar op te tellen. Let op: als er een kracht in tegenovergestelde richting gaat is dat getal in N negatief.

 • Hoe reken je krachten uit die niet in elkaars verlengde liggen?

  Door hulplijnen te tekenen en de diagonaal van de rechthoek te meten. Houd rekening met de krachtenschaal!

 • 2 Zwaartekracht, gewicht en stabiliteit

 • Hoe noemt men de kracht die wij op de aarde uitoefenen?

  Gewicht.

 • Hoe noemt men de kracht die de aarde op ons uitoefent?

  Zwaartekracht.

 • Gewicht en zwaartekracht zijn verschillende krachten. Gewicht is de kracht die wij als mens of die voorwerpen op de aarde uitoefenen, of het koord dat het aan hangt. Zwaartekracht is de kracht die de aarde op ons of het voorwerp uitoefent.

  De grootte van de zwaartekracht en het gewicht zijn in rustsituaties gelijk. Als je valt oefent de aarde wel kracht op jou uit, maar jij niet op de aarde. Je bent dan gewichtloos.

 • Wanneer is de aantrekkingskracht bij voorwerpen groter?

  • Als de massa's van de voorwerpen groter zijn.
  • Als de voorwerpen zich dichter bij elkaar bevinden.
 • Wat is een zwaartepunt?

  Een (denkbeeldig) punt waar je de zwaartekracht kunt laten "aangrijpen".

 • Wanneer is een voorwerp in evenwicht?

  Als het zwaartepunt van het voorwerp bovenop het steunvlak ligt.

 • Het zwaartepunt is een denkbeeldig punt waar je de zwaartekracht kunt laten "aangrijpen". Als het zwaartepunt boven het steunvlak ligt is het voorwerp in evenwicht.

  Je kunt het zwaartepunt bepalen door het voorwerp op te hangen en recht naar beneden een lijn te tekenen. Hang het voorwerp vanuit een ander ophangpunt op en doe hetzelfde. De plek waar de lijnen elkaar kruisen is Z. Om te controleren of het echt Z is kun je je vinger precies op Z houden en de vorm op je vinger laten balanceren. Als het voorwerp recht op je vinger blijft liggen is Z het zwaartepunt.

 • Op welke manieren kun je de stabiliteit verhogen?

  1. Door het steunvlak groter te maken
  2. Door ervoor te zorgen dat het zwaartepunt lager komt te liggen.
 • Wanneer je het steunvlak groter maakt of zorgt dat het steunvlak lager komt te liggen kun je de stabiliteit van een voorwerp vergroten. Je kunt de stabiliteit ook groter maken door meer massa aan de onderkant van het voorwerp aan te brengen.

 • Wanneer is je lichaam in evenwicht?

  wanneer het zwaartepunt van je lichaam zich boven je voeten bevindt.

 • Het menselijk lichaam heeft ook een zwaartepunt. Wanneer je rechtop staat is dat zwaartepunt net boven je navel. Als je van lichaamshouding verandert, verandert ook de plaats van het zwaartepunt. Je bent in evenwicht als het lichaamszwaartepunt zich boven je voeten bevindt. Je kunt het zwaartepunt vergroten door wijdbeens te gaan staan.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.
 • F Alkemade, Th Smits, R Tromp van H Geurts Zanzara Illustrations Het Geel Punt ' s AFP Photo
 • 9789034560049 of 903456004X
 • 3e dr.

Samenvatting - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 Kracht, Moment en druk.

 • wat is kracht

  de druk die iets op iets anders uitoefent

 • kracht kan iets vervormen: plastisch is blijvend vervormd, bij elastische keert het weer terug in de oude vorm

   

 • 1.1 Krachten

 • Wat gebeurt er bij een plastische vervorming

  Het vervomde voorwerp komt niet meer terug in originele staat maar blijft vervormd.

 • Wat gebeurt er bij een elastische vervorming

  Nadat de kracht niet meer werkt keert het het vervormde voorwerp terug naar zijn originele staat

 • Hoe zijn krachten waarneembaar? (Noem 3 manieren)
  1. Beweging
  2. Geluid
  3. Weerstand
 • Noem 3 soorten krachten

  zwaarte,veer en spierkracht

 • Welke 2 vormen heb je voor vervorming? Noem bij elke vorm een voorbeeld
  Plastisch = blijvend, deuk in metaal
  Elastisch = oorspronkelijke vorm komt terug, elastiekje
 • hoe heet de pijl die een kracht aangeeft

  vector

 • Twee gevolgen van krachtwerking zijn vervorming en beweging
 • als er 2 krachten in verschillende richtingen werken hoe bereken je dan de resultante

  door de parallellogram methode toe te passen?

 • Op welke 2 manieren kan beweging veranderen?
  1. Versnellen
  2. Vertragen
 • wat doe je als er meer dan 2 krachten verschillende richtingen op werken ?

  De kop staart methode toepassen

 • Noem 5 voorbeelden van krachten
  1. Zwaartekracht (Fz)
  2. Spierkracht (Fsp)
  3. Veerkracht (Fv)
  4. Windkracht
  5. Wrijving
 • Wat is de grootheid en de eenheid van kracht?
  Grootheid: Kracht (F)
  Eenheid: Newton (N)
 • Met welke formule bereken je de zwaartekracht van een voorwerp op aarde?
  Fz = m · 9,8 (Fz in N, m in kg)
 • Krachten kun je in een tekening of foto aangeven door pijlen te tekenen. Zo'n pijl wordt een vector genoemd

  De richting van de vector geeft aan in welke richting de kracht werkt


  Het aangrijpingspunt (= de plaats waar de vector begint) geeft de plaats aan waar de kracht wordt uitgeoefend


  De lengte van de vector geeft aan hoe groot de kracht is


  Je gebruikt bij het tekenen een krachtenschaal
 • Hoe noem je alle krachten samen opgeteld? (3 namen)
  Resultante kracht
  Netto kracht
  Som kracht
 • 1.1.1 krachten herkennen

 • kracht wordt op je lichaam uitgeoefend, kan je een voorbeeld geven?

  ja, bijvoorbeeld als iemand je een duw geeft, als je in een auto zit die plotseling snel optrekt.

 • Als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend, kun je dat vaak voelen. Bijvoorbeeld:
       - Als iemand je een duw geeft
       - Als het stevig waait
       - Als je in een auto zit die plotseling snel optrekt
 • vervormen:    

  • elastisch --> als de kracht niet meer werkt, keert de oorspronkelijke vorm van het voorwerp weer terug.
  • plastisch --> het voorwerp wordt dan blijvend vervormd.
 • Wat gebeurt er wanneer er op een elastisch voorwerp een kracht werkt?
  Deze vervormt. Wanneer de kracht niet meer werkt, keert de oorspronkelijke vorm van het voorwerp weer terug.
 • wat is beweging?

  de beweging van een voorwerp kan veranderen als er een kracht opwerkt, bv: als een voetbal van richting wordt veranderd, of de snelheid wordt veranderd.

 • Wat gebeurt er wanneer er op een plastisch voorwerp een kracht werkt?
  Deze wordt dan blijvend vervormd.
 • wat zijn de 2 situaties waarin krachten wel optreden, maar waarbij je je daar niet van bewust bent?

  • als een voorwerp stil hangt, bv: een kroonluchter aan het plafond.
  • als een voorwerp met een constante snelheid beweegt, bv: een hogesnelheidstrein in volle vaart.
 • De beweging van een voorwerp kan veranderen als er een kracht op werkt.
 • De eenheid van kracht is Newton (N).
 • Fz = m  x  9,8

  Fz in N
  m in kg
 • Krachten kun je in een tekening of foto aangeven door pijlen te tekenen. Zo'n pijl heet een vector. Deze regels gelden voor het tekenen van krachten:

  1. De richting van de vector geeft aan in welke richting de kracht werkt.
  2. De plaats waar je de vector laat beginnen, het aangrijpingspunt, geeft de plaats aan waar de kracht wordt uitgeoefend. Het aangrijpingspunt ligt altijd op het voorwerp dat de getekende kracht ondergaat.
  3. De lengte van de vector geeft aan hoe groot de kracht is. Je gebruikt bij het tekenen een krachtenschaal. Deze geeft aan met hoeveel newton 1 cm in de tekening overeenkomt, bijvoorbeeld 1 cm ^= 50 N
 • De zwaartekracht werkt op alle punten van een voorwerp. Je zou dan overal in het voorwerp kleine vectoren kunnen tekenen. Als vereenvoudiging kies je echter één punt, het massamiddelpunt Z.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de hoeveelheid waarmee je de lenssterkte uitrekent?
Sterkte (S)
Wat is de formule voor het uitrekenen van de dioptrie?
S = 1 : f
Wat is dioptrie?
de eenheid waarmee je de lenssterkte uitrekent
Hoe reken je de lenssterkte uit?
1. reken de brandpuntafstand om in m
2. reken dan uit 1 : f
3. het je getal dat daaruit komt is de lenssterkte in dpt (dioptrie)
Welk probleem hebben oudzienden en hoe los je dit op.
je kan van dichtbij niet scherp zien en je kan het oplossen door een bril met positieve glazen te nemen.
Wat is er als je oudziend bent?
dat is als oude mensen een leesbril hebben omdat hun accommodatievermogen is afgenomen.
Wat voor een probleem heb je als je verziend bent en hoe los je dat op?
je kan dingen in de verte wil zien moet je ooglens de hele tijd accommoderen en dat is erg vermoeiend. je kan het oplossen door een bril met positieve glazen te nemen.
Wat is er als je verziend bent?
dat zijn je ooglenzen te zwak of je oogas te kort.
Wat voor een probleem heb je als je bijziend bent en hoe los je dat op?
je kan voorwerpen van verder weg kun je niet goed zien en dan moet je een bril met negatieve lenzen nemen.
Wat is er als je bijziend bent?
dan is je ooglens te sterk of je oogas te lang.