Samenvatting Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034557855 ISBN-13 9789034557858
523 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.". De auteur(s) van het boek is/zijn T Lodewijks, T de Valk van H Ousen H Bishoff Het Geel Punt ' s Aeolus Art. Het ISBN van dit boek is 9789034557858 of 9034557855. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 kast en muur

 • Ben je vandaag naar school geweest?

  Ja, ben nu alleen erg moe

 • Ben zo moe door school en ga straks misschien naar buiten

 • 1.1 Stoffen para 2 scheikunde

 • Samenvatting scheikunde para 2

   

  Kennis over stoffen

  Belangrijk dat je weet met wat voor stofeigenschappen je te maken kunt hebben

  Bv: brandbaar, explosief, vluchtig(makkelijk verdampen), giftig

  Gevarensymbolen: op potten/flessen: chemicaliën: (stoffen).

  Chemiekaart: staat informatie over een eigenschap van een stof, en veilige manier kunt werken

   

  Zuivere stoffen

  Zuivere stof: één stof vb: alleen de stof water waar geen andere stof in voorkomt

  Zuivere stoffen: kristalsuiker, aluminium, koper(van elektrische bedrading)

   

  Mengsels

  Mengsels: kun je zien, vb: verschillende kleuren in zand à bestaat uit meerdere stoffen

  Mengsels waarin je verschillende stoffen kunst zien: heterogene mengsels

  Homogene mengsels: verschillende stoffen niet kunt zien bv: muntà koper, metaal

  Vb’den homogene: lucht

  Lucht: 78 L stikstofgas, 21 L zuurstofgas

  Mistige lucht: kun je zien: heterogene mengsels

   

  MAC-waarde

  MAC: Maximaal aanvaarde concentratie

  Langere tijd in bepaalde ruimte, waarin MAC-waarde overschreden word: slechte gezonheid

  MAC-waarde: uitgedrukt à mg per m3

   

  Kwik: giftig metaal, al bij lage concentraties à levert gevaar op

 • gevarensymbolen staat vaak op

  potten, flessen 

 • chemicaliën betekent ook wel

  stoffen

 • zuivere stof is een stof waar geen 

  andere stof in voorkomt

 • vb'den van zuivere stoffen zijn

   

  Kristalsuiker, aluminium, koper

 • mengsel kun je? en geef een voorbeeld

   

  zien, zand

 • mengsels waar je verschillende stoffen kunt zien

   

  heterogene mengsels

 • mengsels waar je verschillende stoffen niet kunt zien

  homogene mengsels

 • is lucht homo/heterogeen ?

   

  homogeen

 • MAC-waarde betekent?

  maximaal aanvaarde concentratie

 • kwik is? en levert?

  giftig metaal, gevaar op

 • 1.1.1 stoffen para 3 scheikunde

 • Samenvatting para 3 scheikunde

   

  Homogene mengsels: oplossingen

  Oplossing: heldere vloeistof waarin stoffen zijn opgelost

  Oplossing= homogeen mengsel à ziet niet dat er verschillende stoffen in voorkomen vb: thee (water)

  Oplosmiddel: een stof (suiker) opgelost in water à homogeen

  Oplosmiddelen: water, alcohol, aceton(nagelremover) benzine(vettige stoffen kunnen wel oplossen in benzine niet in water).

   

  Heterogene mengsels

  Suspensie: troebele vloeistof (kleine stukjes van een vaste stof zweven bv: sinaasappelsap

  Suspensieà met rust laat: zakken de stukjes naar de bodem(de stukjes: grotere dichtheid dan het sap).

  Zakken van stukjes heet: bezinken (schudden voor gebruik bij chocomelk bv)

  Kleinere deeltjes: het bezinken duurt langer.

   

  Emulsies

  Emulsie: ondoorzichtige, troebele vloeistof (zweven druppels van ander vloeistof in)

  Vb van emulsie: melk, yoghurt, room, boter

  Water en olieà ontstaanà 2 lagen, olie drijft op water (olie heeft kleinere dichtheid als water)

  Flink schud: troel water: emulsie à met rust laten: drijft weer omhoog à emulsie ontmengt

  Emulsie: olie in water à niet stabiel

  Emulgator toevoegen: verkom je dat vloeistofdruppeltjes ’aaneengroeien’ dus ontmengen

  Emulgatoren vb’den: crème, melk, margarine, mayonaise

   

  Rook, nevel en schuim

  Rook: in gas vaste deeltjes zweven’

  Nevel: kleine vloeistofdruppeltjes in gas zweven (mist)

  Aerosol: spuitbussen, deodorant, haarlak (verspreiden ook nevel)

  Schuim: kleine gasbellen opgesloten àin vloeistof/vaste stof vb: schuimrubber, piepschuim, slagroom

   

  Zuivere stof of mengsel?

  Heldere, kleurloze vloeistof à zou zuivere stof kunnen zijn bv: alcohol, water

  Mengsels als: 7up, azijn, jenever, zeewater, zuiver bronwater

  Aangeven of zuivere stof/mengsel is: smelt/kookpunt noemen

  Zuiver water kookt: 100 graden à kookpunt

  Smeltpunt/stolpunt van water: 0 graden

  Zuiver alcoholà kookpunt: 78,5 graden smeltpunt: -117,3 graden stolpunt: hetzelfde als smeltpunt

  Zuivere stof kookt: veranderd temp tijdens koken niet,

  Zuivere stof: vast kookpunt, smeltpunt, stolpunt

   

  Wijn: mengselà alcohol, water kookt: 80 graden tot 100

  Geen vast kookpunt à kooktraject

  Roomijs: geen vast smeltpunt à smelttraject

   

  Massapercentage: hoeveelheid van stof in mengsel, 100 gram uitgedrukt in procenten

  Massapercentage= massa(opgeloste) stof : massa mengsel = .. x 100%

  Vb: 5 gram suiker per 100 gramà 5:100 x 100 = 5%

   

  Volumepercentage= (milli) liter uitgedrukt in procenten

  Volumepercentage= volume (opgeloste) vloeistof : volume vloeistofmengsel x 100%

   

   

   

 • oplossing is?

  heldere vloeistof waarin stoffen zijn opgelost

 • is een oplossing homo/heterogeen?

   

  homogeen

 • oplosmiddel is een

  stof opgelost in water

 • suspensie is een? en geef een voorbeeld

  troebele vloeistof, sinaasappelsap 

 • het zakken van stukjes heet

   

  bezinken 

 • kleine deeltjes? het bezinken duurt

   

  langer

 • emulsie is

   

  ondoorzichtige, troebele vloeistof 

 • vb'den van emulsie

  melk, yogurth, room, boter

 • wat verkom je als je een emulgator toevoegd?

   

  de deeltjes aan elkaar vastgroeien

 • vb'den van emulgator is

   

  melk, mayonaise, creme, margarine

 • rook

   

  gas waar vaste deeltjes in zweven

 • nevel

  kleine vloeistofdruppeltjes zweven in gas

 • geef vb'den van aerosol 

   

  spuitbussen, deodorant, haarlak 

 • aangeven of stof zuivere mengsel is moet je het 

  kookpunt, smeltpunt bepalen

 • zuiver water kookt bij en smelt bij

   

  100, 0

 • kooktraject heeft geen

  vast kookpunt

 • een smelttraject heeft geen

  vast smeltpunt

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

telwoorden in namen van stoffen;
mono = een
di = twee
tri = drie
tetra = vier
penta = vijf
hexa = zes
hepta = zeven
octa = acht
8 niet ontleedbaren stoffen;
zuurstof (O2)
waterstof (H2)
stikstof (N2)
ozon (O3)
fluor (F2)
chloor (Cl2)
broom (Br2)
jood (I (hoofdletter i) 2)
als er geen reactie is = fase overgang. er zijn 3 typen reactie;
1. verbranding; stof a + zuurstof -> stof b
2. ontleding; stof a -> stof b + stof c ( + stof c, enz).
                      -er is maar 1 beginstof.
                      - het kost energie (warmte, licht, elektriciteit) om te kunnen doen.
3. overige reacties; stof a + stof b -> stof c
                                - tenminste 2 beginstoffen
                                - geen zuurstof als beginstof
reactie is;
zuivere stof a + zuivere stof b -> (chemische) reactie -> nieuwe stof
vluchtigheid;
hoe snel stoffen kunnen verdampen
noem 7 scheidingsmethodes (en wat ze doen);
1. filtreren, scheid de deeltjesgrootte van de stoffen.
2. centrifugeren, scheid de verschillende dichtheden.
3. destilleren, kun je gebruiken bij kleine verschillen zoals kookpunt. de opgevangen vloeistof heet het destillaat.
4. indampen, kun je gebruiken als er een groot verschil tussen de stoffen zit zoals kookpunt en vluchtigheid.
5. Extraheren, scheiden van hoe snel de stoffen kunnen oplossen.
6. Adsorberen, word gescheiden door verschillen van aanhechtingsvermogen. er word actieve kool bij gebruikt
7. chromatografie, stoffen scheiden op kleur
rekenen met dichtheid;
rho (dichtheid) = massa : volume .  de eenheden zijn in g/cm3 
P = m : v
m = v x P  
v = m x P
een suspensie is;
een vaste stof in een vloeistof (modder in water, bezinkt). het is een heterogeen mengsel
een oplossing is;
een stof opgelost in oplosmiddel (thee met suiker). het is een homogeen mengsel
2 soorten mengsels;
1. heterogeen, je kunt de verschillende stoffen zien.
2. homogeen, je kunt de verschillende stoffen niet zien.