Samenvatting Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034557855 ISBN-13 9789034557858
523 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.". De auteur(s) van het boek is/zijn T Lodewijks, T de Valk van H Ousen H Bishoff Het Geel Punt ' s Aeolus Art. Het ISBN van dit boek is 9789034557858 of 9034557855. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 kast en muur

 • Ben je vandaag naar school geweest?

  Ja, ben nu alleen erg moe

 • Ben zo moe door school en ga straks misschien naar buiten

 • 1.1 Stoffen para 2 scheikunde

 • Samenvatting scheikunde para 2

   

  Kennis over stoffen

  Belangrijk dat je weet met wat voor stofeigenschappen je te maken kunt hebben

  Bv: brandbaar, explosief, vluchtig(makkelijk verdampen), giftig

  Gevarensymbolen: op potten/flessen: chemicaliën: (stoffen).

  Chemiekaart: staat informatie over een eigenschap van een stof, en veilige manier kunt werken

   

  Zuivere stoffen

  Zuivere stof: één stof vb: alleen de stof water waar geen andere stof in voorkomt

  Zuivere stoffen: kristalsuiker, aluminium, koper(van elektrische bedrading)

   

  Mengsels

  Mengsels: kun je zien, vb: verschillende kleuren in zand à bestaat uit meerdere stoffen

  Mengsels waarin je verschillende stoffen kunst zien: heterogene mengsels

  Homogene mengsels: verschillende stoffen niet kunt zien bv: muntà koper, metaal

  Vb’den homogene: lucht

  Lucht: 78 L stikstofgas, 21 L zuurstofgas

  Mistige lucht: kun je zien: heterogene mengsels

   

  MAC-waarde

  MAC: Maximaal aanvaarde concentratie

  Langere tijd in bepaalde ruimte, waarin MAC-waarde overschreden word: slechte gezonheid

  MAC-waarde: uitgedrukt à mg per m3

   

  Kwik: giftig metaal, al bij lage concentraties à levert gevaar op

 • gevarensymbolen staat vaak op

  potten, flessen 

 • chemicaliën betekent ook wel

  stoffen

 • zuivere stof is een stof waar geen 

  andere stof in voorkomt

 • vb'den van zuivere stoffen zijn

   

  Kristalsuiker, aluminium, koper

 • mengsel kun je? en geef een voorbeeld

   

  zien, zand

 • mengsels waar je verschillende stoffen kunt zien

   

  heterogene mengsels

 • mengsels waar je verschillende stoffen niet kunt zien

  homogene mengsels

 • is lucht homo/heterogeen ?

   

  homogeen

 • MAC-waarde betekent?

  maximaal aanvaarde concentratie

 • kwik is? en levert?

  giftig metaal, gevaar op

 • 1.1.1 stoffen para 3 scheikunde

 • Samenvatting para 3 scheikunde

   

  Homogene mengsels: oplossingen

  Oplossing: heldere vloeistof waarin stoffen zijn opgelost

  Oplossing= homogeen mengsel à ziet niet dat er verschillende stoffen in voorkomen vb: thee (water)

  Oplosmiddel: een stof (suiker) opgelost in water à homogeen

  Oplosmiddelen: water, alcohol, aceton(nagelremover) benzine(vettige stoffen kunnen wel oplossen in benzine niet in water).

   

  Heterogene mengsels

  Suspensie: troebele vloeistof (kleine stukjes van een vaste stof zweven bv: sinaasappelsap

  Suspensieà met rust laat: zakken de stukjes naar de bodem(de stukjes: grotere dichtheid dan het sap).

  Zakken van stukjes heet: bezinken (schudden voor gebruik bij chocomelk bv)

  Kleinere deeltjes: het bezinken duurt langer.

   

  Emulsies

  Emulsie: ondoorzichtige, troebele vloeistof (zweven druppels van ander vloeistof in)

  Vb van emulsie: melk, yoghurt, room, boter

  Water en olieà ontstaanà 2 lagen, olie drijft op water (olie heeft kleinere dichtheid als water)

  Flink schud: troel water: emulsie à met rust laten: drijft weer omhoog à emulsie ontmengt

  Emulsie: olie in water à niet stabiel

  Emulgator toevoegen: verkom je dat vloeistofdruppeltjes ’aaneengroeien’ dus ontmengen

  Emulgatoren vb’den: crème, melk, margarine, mayonaise

   

  Rook, nevel en schuim

  Rook: in gas vaste deeltjes zweven’

  Nevel: kleine vloeistofdruppeltjes in gas zweven (mist)

  Aerosol: spuitbussen, deodorant, haarlak (verspreiden ook nevel)

  Schuim: kleine gasbellen opgesloten àin vloeistof/vaste stof vb: schuimrubber, piepschuim, slagroom

   

  Zuivere stof of mengsel?

  Heldere, kleurloze vloeistof à zou zuivere stof kunnen zijn bv: alcohol, water

  Mengsels als: 7up, azijn, jenever, zeewater, zuiver bronwater

  Aangeven of zuivere stof/mengsel is: smelt/kookpunt noemen

  Zuiver water kookt: 100 graden à kookpunt

  Smeltpunt/stolpunt van water: 0 graden

  Zuiver alcoholà kookpunt: 78,5 graden smeltpunt: -117,3 graden stolpunt: hetzelfde als smeltpunt

  Zuivere stof kookt: veranderd temp tijdens koken niet,

  Zuivere stof: vast kookpunt, smeltpunt, stolpunt

   

  Wijn: mengselà alcohol, water kookt: 80 graden tot 100

  Geen vast kookpunt à kooktraject

  Roomijs: geen vast smeltpunt à smelttraject

   

  Massapercentage: hoeveelheid van stof in mengsel, 100 gram uitgedrukt in procenten

  Massapercentage= massa(opgeloste) stof : massa mengsel = .. x 100%

  Vb: 5 gram suiker per 100 gramà 5:100 x 100 = 5%

   

  Volumepercentage= (milli) liter uitgedrukt in procenten

  Volumepercentage= volume (opgeloste) vloeistof : volume vloeistofmengsel x 100%

   

   

   

 • oplossing is?

  heldere vloeistof waarin stoffen zijn opgelost

 • is een oplossing homo/heterogeen?

   

  homogeen

 • oplosmiddel is een

  stof opgelost in water

 • suspensie is een? en geef een voorbeeld

  troebele vloeistof, sinaasappelsap 

 • het zakken van stukjes heet

   

  bezinken 

 • kleine deeltjes? het bezinken duurt

   

  langer

 • emulsie is

   

  ondoorzichtige, troebele vloeistof 

 • vb'den van emulsie

  melk, yogurth, room, boter

 • wat verkom je als je een emulgator toevoegd?

   

  de deeltjes aan elkaar vastgroeien

 • vb'den van emulgator is

   

  melk, mayonaise, creme, margarine

 • rook

   

  gas waar vaste deeltjes in zweven

 • nevel

  kleine vloeistofdruppeltjes zweven in gas

 • geef vb'den van aerosol 

   

  spuitbussen, deodorant, haarlak 

 • aangeven of stof zuivere mengsel is moet je het 

  kookpunt, smeltpunt bepalen

 • zuiver water kookt bij en smelt bij

   

  100, 0

 • kooktraject heeft geen

  vast kookpunt

 • een smelttraject heeft geen

  vast smeltpunt

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.