Samenvatting Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034579875 ISBN-13 9789034579874
683 Flashcards en notities
83 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.". De auteur(s) van het boek is/zijn T de Valk, T Lodewijks van H Ousen Lia Hesemans Hans Bishoff ' s Aeolus Art. Het ISBN van dit boek is 9789034579874 of 9034579875. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 Atoombouw

 • Moleculen kunnen klein zijn. Bijvoorbeeld: Water-moleculen. (H2O moleculen) Ze kunnen ook complex zijn zoals bijvoorbeeld: suikermoleculen (C^6H^12O^6) De stof water bestaat uit moleculen water dus H2O. Eén molecuul water, H2O is opgebouwd uit atomen waterstof en atomen zuurstof.

  Dus:

   

  2H2O   --> 2H2  +  O2

   

  Atomen bestaan uit nog kleinere deeltjes een atoom is opgebouwd uit: 

  - Kern ----> protonen (p+)  Elektrisch positief geladen

               ----> neutronen (N0) Elektrisch neutraal

   

  - Elektronenwolk ----->  elektronen (E-)Elektrisch negatief

 • wat regelt de ontwikkeling en groei van de jongeren?

  de schildklier 

 • Model

  Een vereenvoudigde weergave van een verschijnsel.

 • Hoe is een atoom opgebouwd?

  Een atoom bestaat uit een kern met daarin protonen en neutronen en daaromheen een elektronenwolk.

 • Schillen

  De vaste banen die de elektronen om de atoomkern maken.

 • Wat zijn elektronen?

  De negatieve deeltjes die om de atoomkern heen zweven.

  Ze zitten verdeeld over schillen in de elektronenwolk.

 • Elektronen

  De negatieve deeltjes die om de atoomkern heen zweven.

 • Wat zijn schillen?

  De vaste banen die de elektronen om de atoomkern maken.

  In elke schil past een vast aantal elektronen. Je hebt de K-schil (2 elektronen), L-schil (8 elektronen), M-schil (18 elektronen).

 • Kern

  Het harde massieve, positief geladen binnenste van een atoom. 

 • Wat zijn neutronen?

  Neutrale deeltjes die zich in de atoomkern bevinden.

  Neutronen zijn de lijm die de positieve protonen in de kern bij elkaar houden.

 • Elektronenwolk

  De vrijwel lege ruimte om de atoomkern. Hier bevinden zich de elektronen.

 • Wat zijn protonen?

  Protonen zijn positief geladen deeltjes die zich in de atoomkern bevinden.

 • Protonen

  Positieve geladen deeltjes die zich in de atoomkern bevinden.

 • Wat is de elektronenwolk?

  De vrijwel lege ruimte om de atoomkern. Hier bevinden zich de elektronen verdeeld over schillen.

 • Neutronen

  Neutrale deeltjes die zich in de atoomkern bevinden.

 • Wat is de kern?

  Het harde massieve, positief geladen binnenste van een atoom. 

  Hierin zitten de protonen en neutronen.

 • Atoomnummer

  De hoeveelheid protonen in de atoomkern.

 • Wat is het atoomnummer?

  Het atoomnummer geeft aan hoeveel protonen er in de atoomkern zitten.

  Het atoomnummer en dus het aantal protonen is uniek voor iedere atoomsoort.

 • De hoeveelheid elektronen in een atoom is altijd gelijk aan de hoeveelheid protonen.

 • Wat is het massagetal?

  Het massagetal is de som van het aantal protonen en neutronen. Dit is altijd een geheel getal (telwaarde).

 • Massagetal

  De som van het aantal protonen en neutronen.

 • Wat zijn isotopen?

  Isotopen zijn atomen van hetzelfde element (dus hetzelfde atoomnummer) die een verschillend aantal neutronen in de kern hebben en dus een ander massagetal.

 • Wat is atomaire massa-eenheid?

  Atomaire massa-eenheid (u) is de massa-eenheid waarin de massa van atomen en moleculen wordt uitgedrukt.

  1 u komt overeen met 1,7.10^27 kg

 • Bij het schrijven van het atoomnummer en het massagetal voor een atoom gaat als volgt....

  Het bovenste getal is het massagetal en het onderste het atoomnummer.

   

 • Isotopen

  Atomen van het zelfde element die een verschillend aantal neutronen in de kern hebben.

 • Hoe is de massa van een atoom verdeeld?

  De massa van een atoom zit bijna volledig in de kern omdat de massa van elektronen ten opzichte van de massa van protonen en elektronen te verwaarlozen is.

 • Valentie-elektronen

  Het aantal elektronen in de buitenste schil.

 • Wat zijn valentie-elektronen?

  Valentie-elektronen zijn de elektronen die in de buitenste schil zitten.

 • In tegenstelling tot een atoomnummer, kan een massagetal van een atoomsoort variëren.

 • atomaire massa-eenheid

  De massa-eenheid voor atomen. Of terwijl 'U'.

 • Massa proton = 1.0 u

  Massa neutron = 1.0 u

  Massa elektron = 0.00055 u

 • Lading

  ??

 • Elementaire ladingseenheid

  ??

 • In de K-schil (dichtst bij de kern) kunnen max. 2 elektronen.

  In de L-schil (de volgende) kunnen er max. 8 elektronen. 

 • Het aantal elektronen in de buitenste schil is bepalend voor de chemische eigenschappen.

 • Een atoom bestaat uit een kern en een elektronenwolk.

 • Een atoom bevat altijd protonen en elektronen, meestal ook neutronen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ethanol lost zowel op in water als in benzine, C8H18, op.Leg uit waarom ethanol zowel in water als in benzine oplosbaar is?
De  OH-groep van ethanol reageert met de H van benzine, en dan ontstaat er een vanderwaalsbinding.
En in water met de H, er ontstaat dan een waterbrug.
Waardoor neemt de oplosbaarheid van alcoholen in water af?
Bij het groter worden van het molecuul.
Zijn alcoholen slecht of goed brandbaar?
Zeer goed.
Hoe ontstaat glycerol?
Als bijproduct bij de winning van vetzuren uit oliën en vetten.
Hoe kan glycol bereid worden?
Door een additie van water aan etheenoxide.
Hebben glycol en glycerol een hoger of lager kookpunt dan water?
Hogere.
Lossen glycol en glycerol goed of slecht op in water?
Goed.
Wat is een glycol en glycerol?
Dit zijn alcoholen met meerdere OH-groepen per molecuul.
Is hexanol goed of slecht oplosbaar in water?
Slecht
Is pentanol goed of slecht oplosbaar in water?
Slecht