Samenvatting NT2, TVO, dyslexie, RT

-
177 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - NT2, TVO, dyslexie, RT

 • 1 NT2, TVO, dyslexie, RT

 • Aandacht voor groepsprocessen
 • ABCD model
 • Academische taalvaardigheid
 • Achtergrondfactoren leren taal
  Hoe jonger iemand is, hoe groter de kans dat het niveau van de moedertaal bereikt wordt. Volwassenen leren sneller een taal, maar halen niet het niveau van de jongere.
 • Morfeem
  Een morfeem is een deel van een woord met een eigen betekenis. Kan niet worden opgesplitst in kleinere delen. Er zijn vrije en gebonden morfemen:
  Vrij morfeem: zelfstandig woord
  Gebonden morfeem: komt alleen voor in combinatie met een of meer vrije morfemen. Gebonden morfemen die voor een vrij morfeem worden geplaatst, noemen we:
  - prefixen (voorvoegsels)
  - suffixen (achtervoegsels)
  - interfix (bindmorfeem = -s -en-, samenstelling
 • Achterstand
  Achterstand in moedertaal door omgevingsfactoren
 • Activerende didactiek
  Creëren van omstandigheden waardoor het leren van alle leerlingen wordt gestimuleerd. Leren wordt zichtbaar, niet persé fysiek actief bezig zijn. Samenwerkend leren is een voorbeeld.
 • Alledaagse taal
  DAT
 • Analfabeet (functioneel)
 • Attitude, socioaffectieve factoren
 • Auditieve discriminatie
  Een gesproken woord in klanken kunnen opdelen
 • automatisering
  Herkennen zonder er bewust over na te denken.
 • Beoordelaarseffecten
 • Expliciete, directie instructie (EDI)
  Duidelijke nadrukkelijke instructie. Leerlingen krijgen meer 'steigers' en feedback. EDI biedt biedt nieuwe leerstof in stappen aan en laat de leerlingen voldoende oefenen, zodat ze het gaan beheersen. In het kader van PO een must.
 • Beoordeling taalgerichtheid
 • Betekenisaspecten
 • Betekenisonderhandeling
 • Betekenisvolle interactie
 • Schrijfkader
  Tekst waarbij de leerlingen alleen de beginzinnen krijgen. Ze moeten de tekst aanvullen.

  Steun kan variëren:
  - alleen beginzinnen
  - vooral vaktaalwoorden'
  - gebruik maken van eerder gemaakt schema
 • Betrouwbaarheid toetsen
 • Botttom-up verwerking
 • CEFR
 • Cesuur
 • Cloze-oefening
 • Cognitieve complexiteit
 • Cognitieve factoren
 • Cognitieve strategieën
  Leerstrategie om kennis en vaardigheden eigen te maken
 • Communicatieve benadering
 • Compensatiestrategie
 • Consolideren (Verhallen)
 • Content-based approach (inhoudgerichte benadering)
 • Controleren (Verhallen)
 • Creatieve constructiehypothese
  Verwerving door eigen creatieve vermogens en daarbij wordt vaste volgorde aangenomen.
 • C-toets / Cloze-toets
  Als je de Belgische nationaliteit hebt en geen eindexamen hebt gedaan, kan je ee verkorte test afleggen: de c-test.
 • Decoderen
 • Denken stimuleren
 • Communicatieve benadering
  Taal wordt beschouwd om boodschap over te brengen (NT2).  Doel is om taalroutines en taalhandelingen te creëren.  ABCD- model wordt hier vaak voor gebruikt.  
 • Diagnostische toets
 • Halo-effect
  Vertekend beeld op basis van een eigenschap. Leerling die goed spreekt, is niet automatisch sterk in het onderdeel schrijven. Leerling die altijd beleefd en vriendelijk overkomt, wordt niet van gedacht dat hij onenigheid heeft veroorzaakt.
 • Directe feedback
  Het goede antwoord geven
 • Directe instructie
 • Doeltaal
 • dyslexie
 • Eerste taal
  Moedertaal
 • Eisen aan taalgebruik
 • ellips
  weglating
  Zin waarin PV of O of beide ontbreken. Beknopte bijzin of gebiedende wijs.
  Voorbeeld: (Wie heeft je daarmee geholpen?) Mijn broer (heeft mij geholpen)
 • ERK
  Europees referentiekader
 • Expliciet verbeteren
  Nadrukkelijk verbeteren
 • Expliciete, directie instructie EDI
  Duidelijke nadrukkelijke instructie.
  Houdt in dat de leerlingen meer aanwijzingen, ‘steigers’ en begeleide toepassing met feedback wordt geboden, waardoor verwarring voorkomen wordt. EDI biedt nieuwe leerstof in stappen aan en laat de leerlingen in voldoende mate oefenen om tot beheersing te komen. Het zal duidelijk zijn dat in het kader van passend onderwijs deze aanpak eigenlijk een must is.
 • extensief lezen
  Globaal, scannend lezen; skimmen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Aandacht voor groepsprocessen
4
ABCD model
4
Academische taalvaardigheid
4
Achterstand
4
Pagina 1 van 45