Samenvatting Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.

-
ISBN-10 9006310425 ISBN-13 9789006310429
133 Flashcards en notities
51 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.
 • Henk van Lubeck
 • 9789006310429 of 9006310425
 • 1e dr.

Samenvatting - Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.

 • 1.1 Waar gaat NaSK over ?

 • Wat is natuurwetenschappen?

  combinatie van natuurkunde,scheikunde en biologi

 • Waarover gaat scheikunde?

  stoffen(alle materialen om je heen) en hun reacties

 • bij een scheikundige reactie verdwijnen stoffen en ontstaan er andere stoffen. Geef geef twee voorbeelden.

  bij  hout verbranden krijg je as en rook en het hout verdwijnt. Bij het koken van water verdwijnt het water en ontstaat er damp

 • Waarover gaat natuurkunde?

  licht,geluid,kracht,beweging,warmte,temperatuur,electriciteit

 • Noem een voorbeeld waar natuurkunde en scheikunde bij elkaar komen

  Bij verbranden van hout hoor je geluid,zie je licht en komt er warmte vrij

 • 3.2 Waaraan herken je een stof.

 • Uit wat bestaan stoffen?
  Moleculen.
 • 7.1 Waar gaat dit hoofdstuk over?

 • waar word elektriciteit gemaakt?
  lolz yolo zwag jwz
 • 7.2 Spanningsbronnen en stroomkringen

 • waardoor wordt elektrische energie  geleverd?
  door een elektriciteitsbron 
 • hoe noem je een elektriciteitsbron ook wel
  een spanningsbron 
 • hoeveel volt levert een elektriciteitscentrales minimaal op
  100.000 volt of meer, ook wel hoogspanning genoemd
 • Waarvoor dient een elektriciteitescentrale onder andere?
  Die leveren elektrische energie aan huishoudens
 • Waar wordt deze hoogspanning in omgezet?
  in een spanning van 230 vol, dus de netspanning
 • Hoe heet de meter die gebruikt wordt om in huis te meten hoeveel energie je verbruikt?
  Een kilowattuurmeter of wel kWh-meter
 • Hoe wordt de electriciteit/spanning in huis naar de verschillende apparaten verdeeld?
  Via de kilowattuurmeter en de groepenkast 
 • Hoe werkt een groepenkast?
  In de groepenkast worden de draden gesplitst in verschillende groepen met een aparte stroomkring.
 • Noem een aantal van die groepen
  een groep voor de wasmachine, de slaapkamer, de garage, de keuken enz.
 • noem nog een aantal andere spanningsbronnen
  Batterijen, dynamo's en zonnecellen
 • wat bevat de stroomkring minstens
  spanningsbron stroomdraad en een elektrisch apparaat en soms een schakkelaar
 • wanneer doet een stroomkring het niet 
  als hij niet gesloten is 
 • kijk in je boek blz 145 en leer hoe je het tekent
  gedaan??
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.
 • Henk van Lubeck
 • 9789006310948 of 9006310948
 • 3e herz.dr.

Samenvatting - Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.

 • 1.1 waar gaat dit hoofdstuk over?

 • Wat kan er ontstaan als je stoffen mengt?
  een chemische reactie (oude stoffen gaan weg, nieuwe stoffen komen op)
 • 1.2 stoffen bij elkaar : wat kan er gebeuren?

 • Hoe kan je de reactie van stoffen opschrijven (waarin)?
  In een reactie schema
 • Noem 2 voorbeelden van mengsels
  1 = oplossing (homogeen mengsel
  2 = suspensie (heterogeen mengsel)
 • Hoe krijg je een heldere vloeistof?
  Door vloeistoffen zoals alcohol & gassen zoals ammoniak  met water te mixen, je kunt de vloeistoffen dan niet meer met het blote oog onderscheiden.
 • Waar zijn bijna alle stoffen uit opgebouwd?
  moleculen
 • Wat gebeurt er als je suiker in water oplost met de moleculen?
  De suikermoleculen verdelen zich tussen de watermoleculen
 • Wat is een oplossing?
  Een oplossing is een homogeen mengsel van een stof en een oplosmiddel. De stoffen zijn goed gemengd met elkaar. Een oplossing is altijd helder.
 • Wat is een suspensie?
  Een suspensie is een heterogeen mengsel van een vaste stof en een vloeistof. Een suspensie is altijd troebel.
 • 1.3 nog meer hetrogene mengsels

 • Wat is een emulsie?
  Het heterogene mengsel van 2 vloeistoffen
 • Wat is een emulgator?
  Die zorgt ervoor dat alle stoffen gemengd blijven.
 • 1.4 concentratie

 • Wat is een concentratie?
  Dat geeft aan hoe sterk een mengsel is.
 • wat is een concentratie
  is de hoeveelheid van een stof per hoeveelheid mengsel. 
 • hoe wordt concentratie aangegeven

  in gram per liter, in volumeprocent of massaprocent.

 • 1.5 rekenen met concentratie

 • Hoe bereken je Suikerconcentratie in limonade siroop

  Suikerconcentratie = massa suiker : volume limonade.

   

  Massa suiker = suikerconcentratie x volume limonade.

   

  KIJK IN HET BOEK VOOR ALLE VOLLEDIGE UITLEG !
 • 1.6 meer over oplossen

 • Wat is de de oplosbaarheid van een stof 
  het aantal gram stof dat maximaal in een liter oplosmiddel oplost
 • waar is oplosbaarheid afhankelijk van
  Het is afhankelijk van de soort stof, het soort oplosmiddel en de temperatuur
 • Een onverzadigde oplossing is ... 
  een oplossing waarin je nog meer stof kunt oplossen
 • Een verzadigde oplossing ... 

  bevat de maximale hoeveelheid opgeloste stof.
 • Je kunt het oplossen van een vaste stof versnellen door .... 

  te roeren, de stof te verpoederen en door te verwarmen. Alleen bij verwarmen verandert ook de oplosbaarheid van de stof.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.
 • Henk van Lubeck
 • 9789006311181 of 9006311189
 • 3e dr.

Samenvatting - Nu voor straks : natuurkunde en scheikunde NaSk.

 • 1 Stoffen en Materialen

 • zuivere stoffen bevatten één soort moleculen. mengsels bevatten meer dan één soort moleculen. bekende mengsels zijn: oplossing, suspensie, emulsie, nevel, rook en schuim.

 • een stof herken je aan zijn stofeigenschappen. bekende stofeigenschappen zijn: kleur, geur, oplosbaarheid, kookpunt, smeltpunt, geleiding en dichtheid.

   

 • de dichtheid van een stof is de massa van 1 cm3 van die stof. dichtheid heeft symbool 'p' en de eenheid g/cm3.

  je berekent de dichtheid van een stof met de formule p=m/v

  als je massa wilt berekenen, schrijf je de formule als m=p x v

  als je het volume wilt berekenen, schrijf je de formule als v=m/p

   

 • een stof drijft op een vloeistof als de vloeistof de grootste dichtheid heeft. een stof zweeft in een vloeistof als beide dichtheden gelijk zijn. een stof zinkt in een vloeistof als de vloeistof de kleinste dichtheid heeft. dit geldt ook voor stijgen, zweven en zinken in gassen.

 • een materiaal is een stof, of combinatie van stoffen, die je bewerkt tot een gebruiksvoorwerp. materiaaleigenschappen zijn: verspaanbaarheid, corrosiebestendichheid, stroomgeleiding, warmtegeleiding, geleiding van geluid, krimpen en uitzetten, verbindbaarheid.

 • materiaal kies je op grond van hun eigenschappen. ook houd je rekening met de prijs.

 • veiligheidsbril, gehoorbescherming en witte jas zijn veiligheidshulpmiddelen. weten wat je doet is de belangrijkste veiligheidsmaatregel.

 • werk pas met stoffen als je weet welke gevaren er zijn. op veiligheidskaarten staat hoe je veilig met een stof kan omgaan. op verpakkingen van stoffen staan vaak gevarensymbolen (pictogrammen). in een gifwijzer staat wat je moet doen na contact met een giftige stof.

 • voor de productie van materialen zijn grondstoffen nodig. grondstoffen zijn niet overal en niet onbeperkt beschikbaar. met recyclen gaat men de uitputting van natuurlijke hulpmiddelen tegen. bij duurzame productie worden hulpbronnen niet uitgeput. met een blokschema geef je een productieproces duidelijk weer.

 • onzorgvuldig gebruik van stoffen veroorzaakt lucht-, water- en bodemverontreiniging. verantwoord omgaan met afval doe je door afval te scheiden en zoveel mogelijk te hergebruiken.

 • 1.1 Wat weet je er nog van?

 • Een stof herken je aan de stofeigenschappen
  Ja
 • Hoe noem je bouwstenen van stoffen

  Molecule 

 • WAT IS DE FORMULE VAN DICHTHEID?

  massa : volume

 • Moleculen zijn bouwstenen van stoffen
  Ja
 • Welke verschillende soorten mengsels zijn er

  - Een oplossing

  - Een suspensie

  - Een Emulsie

 • Zuivere stoffen bevatten één soort moleculen.

  Mengsels bevatten meer dan één soort moleculen.

  Bekende mengsels zijn: oplossing, suspensie, emulsie, nevel, rook en schuim.

 • De fase van een stof geeft aan of deze vast, vloeibaar of gasvormig is
  Ja
 • Zuivere stoffen hebben een smeltpunt
  Ja
 • Als je met stoffen werkt moet je altijd een veiligheidsbril op
  Ja
 • Alle chemische stoffen zijn gevaarlijk
  Nee
 • De dichtheid van een stof heeft te maken met de waterdoorlaatbaarheid
  Nee
 • Een stof drijft op water als die stof lichter is dan water
  Nee.
  (men zegt dan niet "lichter dan...", maar "de dichtheid is kleiner dan ...".)
 • Als je stoffen mengt, treedt er altijd een chemische reactie op.
  Nee
 • Een oplossing is Kleurloos
  Nee. (kan wel, maar hoeft niet. bijv. suiker in water.)
 • Als je een suspensie laat staan krijg je vaak een bezinksel
  Ja
 • Met scheidingsmethoden krijg je zuivere stoffen
  Ja
 • Alle stoffen die je kwijt wilt, gooi je door de gootsteen
  Nee.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.