Samenvatting Nu zorg Kwalitietszorg

-
ISBN-13 9789001822675
130 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nu zorg Kwalitietszorg". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke van Ormel, Ank van der Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001822675. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nu zorg Kwalitietszorg

 • 1 kwaliteitszorg

 • Wat is kwaliteitszorg?
  het geheel aan activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te handhaven en te bevorderen
 • Waarom is kwaliteitszorg zo belangrijk?
  • iedere zorgvragen heeft recht op goede zorg
  • door verpleegkundige zorg van goede kwaliteit te leveren bespaar je kosten
 • Welke ontwikkelingen die de zorgvraag en het zorgaanbod van de afgelopen jaren hebben veranderd hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteitseisen zijn veranderd?
  • marktwerking
  • kwaliteitswet zorginstellingen
  • bezuinigingen
  • transmuralisering, ontschotting en ketenzorg
  • toegenomen mondigheid van zorgvragers
  • toegenomen aandacht voor vraaggerichte en belevingsgerichte zorg
  • ontwikkelingen in het kader van palliatieve zorg
  • persoonsgebonden budget
  • grotere complexiteit van de zorgvraag door comorbiditeit en langer zelfstandig wonen
 • Wat is de rol van de overheid bij kwaliteitszorg?
  sturende rol;
  • wetten en regels vastleggen
  • tijdig op maatschappelijke veranderingen inspelen
  • luisteren naar belangengroepen en onderzoekscommissies
 • Wat houdt het programma Zichtbare Zorg in?
  verzameld landelijke gegevens over de kwaliteit van zorg in verschillende branches
 • Noem vb van kwaliteitsindicatoren van het programma zichtbare zorg.
  • kwaliteit van leven
  • keuze vrijheid
  • kwaliteit van zorgverleners
  • kwaliteit en effectiviteit van de zorgorganisatie
  • zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid
 • 1.1 Wat is kwaliteitszorg?

 • Wat is kwaliteitszorg?
  het geheel aan activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de zorgverlening zichtbaar te maken, te handhaven en te bevorderen.
 • Om welke redenen is kwaliteitszorg belangrijk?
  • iedere zorgvrager heeft recht op goede zorg
  • door verpleegkundige zorg van goede kwaliteit te leveren, bespaar je kosten.
 • Welke ontwikkelingen hebben de zorgvraag en het zorgaanbod van de afgelopen jaren beïnvloed, waardoor de kwaliteitseisen zijn veranderd?
  • bezuinigingen
  • transmuralisering, ontschotting en ketenzorg
  • toegenomen mondigheid van de zorgvragers
  • toegenomen aandacht voor belevings- en vraaggerichte zorg vanuit de maatschappij en de zorgorganisatie
  • ontwikkelingen in het kader van de palliatieve zorg
  • zorgverlening in hospices en kleinschalige woonvoorzieningen
  • persoonsgebonden budget
  • grotere complexiteit van de zorgvraag door comorbiditeit en langer zelfstandig wonen
 • Wat is de rol van de overheid in de kwaliteitszorg?
  • sturende rol
  • in wetten en regels vastleggen aan welke eisen de zorg moet voldoen
  • tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen
  • luisteren naar belangengroeperingen en onderzoekscommissies
 • Wat houdt het programma zichtbare zorg in?
  verzameld landelijk gegevens over de kwaliteit van zorg in de verschillende branches
 • Noem voorbeelden van kwaliteitsindicatoren van het programma zichtbare zorg
  • kwaliteit van leven
  • keuzevrijheid
  • kwaliteit van de zorgverleners
  • kwaliteit en effectiviteit van de zorgorganisatie
  • zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid
 • 1.2 drie niveaus van kwaliteitszorg

 • wat is kwaliteitszorg op microniveau?
  de kwaliteit van de zorg in het directe contact met de zorgvrager
 • wat is kwaliteitszorg op macroniveau?
  kwaliteitszorg op landelijk niveau
 • wat is kwaliteitszorg op mesoniveau?
  voorwaarden die de instelling schept om kwaliteit mogelijk te maken.
 • 1.3 werken aan kwaliteit en kwaliteit meten

 • Noem voorbeelden voor het verbeteren van kwaliteit
  • werkprocedures vastleggen in handboeken
  • protocollen ontwikkelen voor vpt handelingen
  • deskundigheid van de verschillende disciplines vergroten door scholing
  • het beleid afstemmen op afdelingsdoelen
  • nauw samenwerken met andere zorgorganisaties
  • nieuwe zorgmethodieken invoeren
  • aandacht besteden aan veiligheid en werkklimaat
  • zorgen voor een goed communicatieklimaat  en voor motivatie van de werknemers
 • Wat is een kwaliteitsnorm?
  een beschrijving van de criteria of eisen waaraan een organisatie en haar diensten moeten voldoen.
 • Wat is de International organisation for standardisation (ISO)
  een organisatie die kwaliteitsnormen ontwikkelt
 • Wat is een kwaliteitskeurmerk?
  een keurmerk dat een bedrijf of product kan krijgen als het aan een bepaalde criteria van de vastgestelde de norm voldoet.
 • Wat is een kwaliteitssysteem in de gezondheidszorg?
  omvat de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden , de procedures en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg 
 • Wat is het doel van een kwaliteitssysteem?
  te verzekeren dat een product of dienst aan de gestelde regels voldoet.
 • welke aspecten krijgen aandacht bij een klantgerichte benadering?
  • doeltreffendheid
  • doelmatigheid
  • wensen ten aanzien van bejegening
  • informatieoverdracht
  • toegankelijkheid
  • entourage
  • enz...
 • Wat zijn NEN-ISO-certificaat voorwaarden?
  • het kwaliteitssysteem moet volledig en correct beschreven zijn in het kwaliteitshandboek
  • het kwaliteitssysteem moet bij de medewerkers bekend zijn
  • medewerkers moeten zich houden aan de beschrijvingen
 • Wat is de raad voor accreditatie?
  een overheidsinstantie die keurmerken verstrekt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is kwaliteitszorg?
2
Om welke redenen is kwaliteitszorg belangrijk?
2
Welke ontwikkelingen hebben de zorgvraag en het zorgaanbod van de afgelopen jaren beïnvloed, waardoor de kwaliteitseisen zijn veranderd?
2
Wat is de rol van de overheid in de kwaliteitszorg?
2
Pagina 1 van 33