Samenvatting Nu zorg Verpleegtechnische handelingen

-
ISBN-13 9789001822712
531 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nu zorg Verpleegtechnische handelingen". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke Ormel Ank van der Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001822712. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nu zorg Verpleegtechnische handelingen

 • 1 Wetgeving

 • Welke wetten zijn er voor de zorgverlener?
  de Arbo-wet
 • Wet belang zorgvrager

  1.  WGBO  Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst
  2. Wet Mentorschap ;
     -Mentor : zorg begeleiding ondersteuning
     -Bewindvoerder: financieel via rechter met toestemming van de zorgvrager
      -Curator: alles  via rechter onder curatele
  3. WKCZ Wet Klachtenrecht Cliënten in de Zorgsector
  4. Wet Medezeggenschap in de Zorgsector
  5. BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
  6. WOB wet op de Orgaandonatie
  7 . Wet inzake Wetenschappelijke Experimenten met mensen
  8. Wet op de Lijkbezorging
  9. Wet Afbreken Zwangerschap
  10. Wet rondom euthanasie
 • Wet belang zorgvrager

  1  WGBO  Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst 
  2 Wet Mentorschap ;Mentor -zorg begeleiding ondersteuning
                                  Bewindvoerder-financieel via rechter met toestemming van                                 de zorgvrager 
                                  Curator- alles     via rechter onder curatele
  3 WKCZ Wet Klachtenrecht Cliënten in de Zorgsector 
  4 Wet Medezeggenschap in de Zorgsector
  5 BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
  6 WOB wet op de Orgaandonatie 
  7 wet inzake Wetenschappelijke Experimenten met mensen
  8 Wet op de Lijkbezorging
  9 Wet Afbreken Zwangerschap
  10 wet rondom eutanesie
 • Wat betekend WMO en waar valt deze onder? en AWBZ en WVG
  Wet Maatschappelijke Ondersteuning en valt onder de wetten die de financiën regelen net als;
  Algemene Wet Bijzondere Ziekte kosten
  Wet Voorzieningen Gehandicapten
 • Wat zijn de 3 doelstellingen van de wet BIG
  1  Bevorderen van de kwaliteit van de zorg en bescherming van de zorgvrager


  2  zorgen voor landelijke gelijkheid tussen opleidingen en het      beoordelingssysteem


  3 Beschermen van titels in de zorg
 • welke 8 beroepen zijn "de artikel 3 beroepen"
  artsen   tandartsen


  verpleegkundigen    verloskundigen


  apothekers    fysiotherapeuten


   psychotherapeuten klinisch psychologen
 • verschil verzorgende AG  en IG
  Algemeen en Individueel Gezondheidszorg

  IG valt onder BIG  extra verpleegtechnische handelingen
  hun opleidingseisen en deskundigheidsgebied zijn wettelijk vastgelegd
 • Voorbehouden handelingen

  In de wet BIG bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen ter bescherming van de zorgvrager. Norm; het risico als het niet goed wordt uitgevoerd


  niet alle risicovolle handelingen zijn omschreven als voorbehouden handelingen maar zijn allemaal geneeskundige handelingen.
  • voor verzorgende ; maagsonde inbrengen
  • intramusculaire injecties
  • blaaskatheter inbrengen
 • Bevoegdheids regeling voorbehouden handelingen
  Zelfstandig uit te voeren door ; artsen, tandartsen en verloskundigen.

  voorwaarden om vbh uit te voeren 
  • opdracht  liefst schriftelijk
  • aanwijzingen opvolgen
  • bekwaam zijn om opdracht functioneel uit te voeren.
 • Beoordeling bekwaamheid

  Je diploma geeft functionele zelfstandigheid
  bent bekwaam als je de handeling vaak uitvoert en je goed kunt reageren op onverwachte problemen

  Soms bekwaamheids verklaring in instellingen
  Bij elke opdracht zelf nagaan of je bekwaam genoeg bent
  
 • Strafmaatregelen

  1. Tuchtrecht ;waarschuwing berisping ,geldboete,schorsing max 1 jaar, gedeeltelijke ontzegging van beroepsbevoegdheid,doorhaling BIG. Strafbare zaken; onbevoegd vbh uitvoeren, opdracht vbh aan niet bevoegde zonder aan de voorwaarde te voldoen, veroorzaken of kans op gezondheidsschade, onrechtmatig voeren van de beschermde titel.
  2. Klachtenrecht; elke instelling klachtencomm. met adviserend advies dan controle op de kwaliteit.
  3. Burgerlijk recht; principe ieder is onschuldig zolang het tegendeel niet bewezen is.
  4. Arbeidsrecht valt onder burgerlijk recht, verhouding werkgever werknemer
  5. Strafrecht. verhouding burger en overheid Zwaar correctiemiddel
 • Hoe heet het onder verantwoording  en onder toezicht uitvoeren van bepaalde handelingen uit te voeren door niet functioneel zefstandigen 
  de Verlengde arm contructie
 • BIG  en Wet op de Geneesmiddelenvoorziening  en Wet kwaliteit zorginstellingen wat zijn dat voor wetten?
  wetten die de geleverde kwaliteit regelen
 • Strafmaatregelen

  1. Tuchtrecht ;waarschuwing berisping ,geldboete,schorsing max 1 jaar, gedeeltelijke ontzegging van beroepsbevoegdheid,doorhaling BIG. Strafbare zaken; onbevoegd vbh uitvoeren, opdracht vhb aan niet bevoegde zonder aan de voorwaarde te voldoen, veroorzaken of kans op gezondheidsschade,onrechtmatig voeren van de beschermde titel.
  2. Klachtenrecht; elke instelling kachtencomm met adviserend advies dan controle op de kwaliteit.
  3. Burgerlijk recht; principe ieder is onschuldigzolang het tegendeel nietbewezen is.
  4. Arbeidsrecht valt onder burgerlijk recht, verhouding werkgever werknemer
  5. Strafrecht. verhouding burger en overheid Zwaar correctiemiddel
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst   WGBO

  Rechten en plichten van de zorgvrager in relatie tot de behandeling door arts of specialist.
  WGBO geeft invulling aan de regels van de wet persoonsregistratie WPR
  Zelfbeschikkingsrecht  Het recht om zelf te bepalen wat er gebeurt daar heeft men informatie nodig van de behandeling.

  WGBO
  1. Behandelings overeenkomsten
  2. informd concent (toestemmings vereiste)
  3. geheimhoudingsplicht en inzagerecht
  4. de begrippen wilsbekwaam, wilsonbekwaam en mentorschap

  Plicht verzorgende
  Bij 1
  informatieplicht bieden van adequate (juiste) zorg
  samenstellen van een dossier
  Bij 2
  Zorgvrager moet altijd en overal meestal schriftelijk soms mondeling toestemming geven
  in noodgevallen mag gehandeld worden
  Ook kan vastgelegd worden als men iets niet wil NR beleid
  Bij 3
  Zorgverlener heeft een geheimhoudings- plicht aan derden ook aan de partner van de zorgv.
  Er moet een dossier zijn, een hulpmiddel om goed en verantwoorde zorg te leveren. Hierin het waarom behandelafspraken gemaakt zijn.
  ook de evt. wilsverklaring.
  bij 4
  Als de zorgvrager zijn eigen belang niet kan inschatten is hij wilsonbekwaam

  kinderen zijn handelingsonbekwaam  ouders vertegenwoordigen het kind voor de wet.
  Dan Mentor, bewindsvoerder en curator


  klachtenrecht; iedere instelling en vrijgevestigde beroepsbeoefenaar moet een omschreven klachtenprocedure hebben.
  Onafhankelijk voorzitter, binnen redelijke termijn ge-of ongegrond verklaard
  verzorgende eerste aanspreekpunt.
 • wat betekend BIG
  Beroepen Individuele Geneeskunde
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst   WGBO

  Rechten en plichten van de zorgvrager in relatie tot de behandeling door arts of specialist.
  WGBO geeft invulling aan de regels van de wet persoons- registratie WPR
  Zelfbeschikkingsrecht  Het recht om zelf te bepalen wat er gebeurt daar heeft men informatie nodig van de behandeling.

  WGBO
  1. Behandelings overeeenkomsten
  2. informd concent (toestemmings vereiste)
  3. geheimhoudingsplicht en inzagerecht
  4. de begrippen wilsbekwaam, wilsonbekwaam en mentorschap

  Plicht verzorgende
  Bij 1
  informatieplicht       bieden van adequate (juiste) zorg
  samenstellen van een dossier
  Bij 2
  Zorgvrager moet altijd en overal meestal schriftelijk soms mondeling toestemming geven
  in noodgevallen mag gehandeld worden
  Ook kan vastgelegd worden als men iets niet wil NR beleid
  Bij 3
  Zorgverlener heeft een geheimhoudings- plicht aan derden ook aan de partner van de zorgv.
  Er moet een dossier zijn, een hulpmiddel om goed en verantwoorde zorg te leveren. Hierin het waarom behandelafspraken gemaakt zijn.
  ook de evt. wilsverklaring.
  bij 4
  Als de zorgvrager zijn eigen belang niet kan inschatten is hij wilsonbekwaam

  kinderen zijn handelingsonbekwaam   ouders vertegenwoordigen het kind voor de wet.
  Dan Mentor bewindsvoerder en curator


  klachtenrecht;  iedere instelling en vrijgevestigde beroepsbeoefenaar moet een omschreven klachtenprocedure hebben.
  Onafhankelijk voorzitter, binnen redelijke termijn ge-of ongegrond verklaard
  verzorgende eerste aanspreekpunt.
 • BIG    en      Wet op de Geneesmiddelenvoorziening     en                                 Wet kwaliteit zorginstellingen                                                                                      wat zijn dat voor wetten?
  wetten die de geleverde kwaliteit regelen
 • Wat betekend WGBO
  Wet  Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
 • Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
  BOPZ
 • Bij wie kan de BOPZ nodig zijn(3)
  1 Psychiatrische zorgvragers
  2 psychogeriatrische zorgvragers
  3 verstandelijk gehandicapte zorgvragers
 • Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

  dit kan nodig zijn bij (3)
  Psychiatrische      psychogeriatrische    verstandelijk gehandicapte  zorgvragers.

  Wetsvoorstel Zorg en dwang
  Onvrijwillige zorg is een uitzondering
  zo Ja moet er verantwoorde manier toezicht zijn
  moet in zorgplan staan : waarom nodig en : ernstig nadeel voor de zorgvrager.
 • Hoe heet het onder verantwoording  en onder toezicht uitvoeren van bepaalde handelingen uit te voeren door niet functioneel zelfstandigen
  de Verlengde arm constructie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar lever je oude medicijnen in?
apotheek
Wat is de beroepshouding rond het medicijngebruik?
Als verzorgende probeer je de zorgvrager te motiveren en te stimuleren om zijn medicijnen in te nemen. 
Het is ook een taak om te controleren of de zorgvrager het medicijn inneemt als hij dit niet in eigen beheer heeft
wat is het verschil tussen een zalf en een crème?
Zalf bestaat uit een dikke olie, geeft de werkzame stof beter aan de huid af
Crème bestaat uit olie, met daarin de werkzame stof, die is opgelost in water
Wie mag er een recept uitschrijven? en waarvoor?
Arts
Tandarts
Verloskundigen
Psychiaters   
voor de klachten die ze kunnen diagnosticeren en behandelen
Hoe heet het onder verantwoording  en onder toezicht uitvoeren van bepaalde handelingen uit te voeren door niet functioneel zelfstandigen
de Verlengde arm constructie
BIG  en Wet op de Geneesmiddelenvoorziening  en Wet kwaliteit zorginstellingen wat zijn dat voor wetten?
wetten die de geleverde kwaliteit regelen
Waar moet je op letten bij de begeleiding van de zorgvrager?
Je moet ingaan op de emoties die zorgvrager aangeeft.
(Zorgvragers kan namelijk gevoelens van schaamte, angst, boosheid hebben.
En gevoel afhankelijk te zijn van hulpmiddel kan opstandig maken.)  

Nagaan of zorgvrager nog vragen heeft en of alles duidelijk is.

Antwoord geven op vragen, kom je er niet uit dan; coördinerend verpleegkundige of arts inschakelen.
Wat rapporteer je in het zorgdossier?
 • ervaring zorgvrager
 • soort katheter
 • hoeveelheid vloeistof in ballon
 • welke urine-opvangzak is gebruikt
 • datum katheter verwisselen
 • retentie
 • kleur, hoeveelheid, (andere aspecten) van urine
 • mictiepatroon na verwijderen katheter
 • bijzonderheden
Aan wie geef je observaties, die wijzen op complicaties, door?
Aan arts of leidinggevende.
Welke zorgverleners zijn er allemaal betrokken bij katheterzorg?
 • Naasten.
 • Chirurg, uroloog, huisarts, arts van organisatie.
 • Wijkverpleegkundige/verzorgende IG in de thuiszorg.