Samenvatting Nuzorg Persoonlijke Zorg

-
ISBN-10 9001834825 ISBN-13 9789001834821
185 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Nuzorg Persoonlijke Zorg". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke Ormel Ank van de Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001834821 of 9001834825. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nuzorg Persoonlijke Zorg

 • 7 vitalen functies.

 • 7.1 wat zijn vitale functies?
  functies die een mens niet kan missen om te leven: de ademhaling, de temperatuur, de polsslag en de bloeddruk
 • wat zijn de vier kwaliteiten van de ademhaling?
  1. de frequentie van de ademhaling
  2 de diepte van de ademhaling
  3. de regelmaat van de ademhaling
  4. de ademhalingspatronen (terugkerend patroon in de ademhaling).
 • wat is een normale ademhaling bij volwassene, peuters en zuigelingen?
  1. volwassenen: tussen de 14 en 18 keer p/m
  2. peuters: tussen de 24 en 30 keer p/m
  3. zuigelingen: tussen de 40 en 44 keer p/m
 • benoem de 6 verschillende ademhalingspatronen:
  1. apneu (afwezigheid van ademhaling)
  2. dyspneu (benauwdheid) zorgvrager kortademig.
  3. hyperventilatie (overademhaling)
  4. ademhaling volgens Kussmaul (zeer diepe ononderbroken ademhaling) zorgvrager met ernstig ontregelde diabetes.
  5.Cheyne-Stokes-ademhaling (diepte ademhaling neemt eerst toe, dan af en stopt even. Bij stervende zorgvrager.
  6. zuchten ademhaling (regelmatige ademhaling met af en toe een zucht) hersenvliesontsteking of hersenbeschadiging.
 • Wat betekend stridor?
  Wanneer de luchtwegen ergens vernauwd zijn hoor je gepiep en gefluit.
 • Wat betekend inspiratoire stridor?
  Zit de vernauwing hoog in de luchtwegen, boven de borstkas, dan ontstaat het geluid tijdens de inademing.
 • Wat betekend? expiratoire stridor?
  Zit de vernauwing lager dan is het geluid bij de uitademing het sterkst.
 • Hoe ontstaat hoest?
  Wanneer de want van de grote luchtwegen geprikkeld wordt door slijm of wanneer iets in het verkeerde keelgat schiet.
 • Hoe ontstaat hik?
  Plotselinge samentrekking van het middenrif.
 • Welke 2 factoren bepalen de kleur van de huid?
  1. de doorbloeding van de huid.
  2. de hoeveelheid pigment in de huid.
 • Wat betekent cyanose?
  Bij een slechte zuurstof voorziening is de kleur van het bloed donkerder en schemert daarom blauw door?
 • Welke 4 hulpmiddelen zijn er bij het opnemen van de ademhaling?
  1. polsteller
  2. seconde wijzer op een horloge
  3. seconde wijzer van de klok
  4. stopwatch
 • 7.2 Waarvoor zorgt de circulatie of bloedsomloop?
  Zorgt ervoor dat de weefsels van zuurstof en voedingsstoffen worden voorzien en dat afvalstoffen en koolzuur worden afgevoerd.
 • Je kunt de polsslag observeren door het waarnemen van de 4 kwaliteiten van de pols. Welke zijn dat?
  1. de frequentie van de pols (aantal slagen per minuut)
  2. regelmaat van de pols
  3. de gelijkmatigheid van de pols (polsslagen gelijk gevuld)
  4. de kracht van de pols
 • Wat wordt bedoelt met tachycardie?
  Een frequentie met meer dan 100 slagen per minuut.
 • Wat wordt bedoelt met bradycardie?
  Een frequentie van minder dan 50 slagen per minuut.
 • Wat betekend een irregulaire pols?
  Bij onregelmatige slagen van de pols.
 • Wat betekend een equale pols?
  De vulling van de pols is elke keer gelijk.
 • Benoem de 5 plaatsen waar je de hartslag kan voelen.
  1. pols (arteria radialis)
  2. slaap (arteria temporalis)
  3. lies (arteria femoralis)
  4. arm bij elleboog (arteria brachialis)
  5. Hals (arteria carotis)
 • Waar moet je op letten bij het tellen van de pols?
  Het tellen van de pols begint bij nul, de nul telt dus bij de berekening niet mee.
 • wat is een ander woord voor bloeddruk?
  tensie
 • waar staan de letters RR voor bij bloeddrukwaarden?
  Riva-Rocci (zegt iets over de manier waarop de bloeddruk gemeten wordt)
 • waar is de bloeddruk het hoogst?
  in de hartkamers en de slagaderen
 • waar is de bloeddruk het laagst?
  in de boezems en in de grotere aderen
 • wat betekent systolische druk
  bovendruk
 • wat betekent diastolische druk
  onderdruk
 • noem vier verschillende hulpmiddelen om de bloeddruk te meten
  1. kwikbloeddrukmeter (meest betrouwbaar)
  2. digitale bloeddrukmeter
  3. manometer-bloeddrukmeter
  4. continu registratiesysteem (op de intensive care)
 • wat is een voordeel en een nadeel van een automatische digitale bloeddrukmeter
  voordeel: zorgvragers kunnen zelf de bloeddruk meten

  nadeel: automatische digitale meters kunnen niet goed overweg met onregelmatige hartslag en bij mensen met starre bloedvaten
 • wat betekent hypertensie
  een te hoge bloeddruk. Standaardregel voor het berekenen is de normale bovendruk in mmHg is 100 plus de leeftijd.
 • wat betekent hypotensie
  een te lage bloeddruk. Pols is snel, kans op een dreigende shock. Huid wordt bleek en klam, zorgvrager voelt zich slap
 • hoe meet je de bloeddruk volgens de Riva-Rocci methode
  - manchet oppompen
  - als de druk op de slagader even hoog is als de bloeddruk gaat het bloedvat dicht
  - er stroomt geen bloed meer door
  - laat de manchet langzaam leeglopen
  - druk vermindert en bloed gaat weer stromen (de systole)
  - dit kun je horen
  - bij verdere drukvermindering geluid steeds harder
  - als de druk van de manchet helemaal weg is hoor je geen geluid meer
  - je meet dan de diastolische druk (druk in de bloedvaten als het hart zich ontspant)
 • noem de 8 aandachtspunten bij het meten van de bloeddruk
  1. manchet moet leeg zijn en goed zijn aangelegd
  2. breedte van de manchet moet in verhouding staan tot de lengte en dikte van de arm
  3. kleding niet knellen
  4. het moet stil zijn
  5. manchet en bloeddrukmeter moeten op harthoogte bevinden
  6. bekijk de bovenkant van de kwikkolom (waterpas anders leesfout)
  7. zorgvrager moet ontspannen zijn en de arm ondersteund
  8. het ventiel van de ballon moet met één hand te bedienen zijn
 • noem de vier problemen bij tensiemeting
  1. stethoscoop zit verkeerd in je oren
  2. je luistert op de verkeerde plaats
  3. het ventiel van de kwikkolom zit nog dicht
  4. de manchet zit los
 • 7.3 welke vijf factoren beïnvloeden de normale schommelingen van de lichaamstemperatuur?
  1. omgevingstemperatuur
  2. menstruatiecyclus
  3. tijdstip van de dag
  4. huidoppervlakte
  5. lichaamsactiviteit
 • noem vijf oorzaken van een verhoogde lichaamstemperatuur
  1. lichaam niet in staat alle geproduceerde warmte kwijt te raken
  2. door ziekte
  3. het temperatuurregulatiecentrum is hoger afgesteld
  4. grote hoeveelheden bloedafbraakproducten of stoffen uit gezwellen
  5. na een hersenbloeding, hersenschudding of medicijnen
 • noem vier verschillende temperatuurafwijkingen
  1. verhoging (37,5 en 38)
  2. koorts (38 en 41)
  3. hyperthermie (hoger dan 41, levensbedreigend)
  4. hypothermie (lager dan 35, onderkoeling)
 • op welke vier plaatsen kun je de lichaamstemperatuur meten?
  1. rectale temperatuurmeting
  2. orale temperatuurmeting
  3. axillaire temperatuurmeting (onder de oksel)
  4. tympanische of aurale temperatuurmeting (in het oor)
 • op welke manier wordt de temperatuurlijst ingevuld?
  1 temperatuur wordt met blauw geregistreerd (elk hokje is 0,2 graad)
  2. pols wordt met rood geregistreerd (elk hokje is vier pollsslagen)
  3. ademhaling wordt met groen/zwart geregistreerd (elk hokje is twee inademingen)
  4. bloedruk wordt met blauw/zwart geregistreerd
 • welke drie fases zijn er bij een snelle temperatuurstijging?
  1. spieren gaan trillen. Hij gaat klappertanden en ligt te schudden in bed. Hij heeft het erg koud en ziet bleek. (toedienen van dekens, kruiken, warme drank)
  2. temperatuur blijft constant of stijgt nog iets. Hij wordt erg angstig, onrustig en kan gaan ijlen. (haal extra dekens en kruik weg, fris hem op met koud water, koud drinken geven, koude compressen)
  3. gaat erg transpireren. Hij ziet rood en temperatuur daalt, kans op flauwvallen (direct arts waarschuwen)
 • wat moet je doen bij de verzorging van een verzorgende met een afwijkende temperatuur?
  1. zorg dat hij op het juiste tijdstip zijn medicijnen krijgt
  2. geef de verzorgende persoonlijke verzorging (schone kleding door transpireren)
  3. droge mond of ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Juiste mond verzorging geven
  4. geef hem licht verteerbaar voedsel
  5. zorg voor een frisse kamer
  6. voorkom trombose, embolie, pneumonie (longontsteking), decubitus en smetten
 • wat moet je doen bij de verzorging van een verzorgende met een te lage temperatuur?
  1. verhoog de omgevingstemperatuur
  2. trek de verzorgende warme kleding aan
  3. bied warme dranken aan
  4. geef in bed een kruik of warmtewaterzak
  5. bij ernstige onderkoeling direct arts waarschuwen
 • 7.4 welke taken mag je als verzorgende zelfstandig uitvoeren?
  1. plaats de zorgvrager in een andere houding tenzij anders door de arts is vastgesteld
  2. pas warmte en koude toe
  3. dien extra vocht toe bij koorts
  4. geef adviezen over bloeddrukverlagende voedingsmiddelen
  5. bewaak de vitale functies zorgvuldig
 • noem vier verschillende aandoeningen in de ademhaling?
  1. astma (hevige benauwdheid)
  2. chronische bronchitis (aandoening van het slijmvlies in de luchtwegen)
  3. longemfyseem (longen zijn slap waardoor ze minder rekbaar zijn)
  4. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases is een chronische longziekte, obstructie in de luchtwegen)
 • welke observaties kun je verrichten bij COPD?
  1. borstkas zet uit doordat hij langdurig in de inademingsstand blijft staan
  2. uitademen gebeurt door samengeknepen lippen
  3. hulpademhalingsspieren worden gebruikt
  4. neusvleugelen (neusvleugels opvallend spreiden om meer zuurstof in de longen te krijgen)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.