Samenvatting Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1

-
537 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
 • H J Sint, N van Vugt Hage, A M I Herrewijn van de Zande, L Benvenuti
 • of

Samenvatting - Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1

 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn de voordelen van het gebruik van JVM
  • De bytecode kan op verschillende soorten computers draaien (als deze over JVM beschikt)
  • minder systeemafhankelijk
  • mogelijkheid tot veiligheidscontrole op applets
 • Wat is een groot nadeel van JVM
  De verwerking gebeurt trager dan bij een echte processor, waardoor er dus snelheidsverlies is.
 • Wat is een .class-bestand
  Dit is het gecompileerde bestand dat bytecode bevat (met de extensie .class)
 • Wat is Java Virtual Machine
  Dit is een programma dat bytecode instructies één voor één verwerkt
 • Wat is bytecode
  Dat is de machinetaal van een denkbeeldige Java-computer.
 • Java-compilers vertalen een Java-programma niet naar een echte machinetaal, maar naar bytecode.
  Deze bytecode bestaat ook een set van eenvoudige instructies.
  Er is voor de uitvoering een ander programma nodig namelijk de Java Virtual Machine.
  Bij gewone machinetaal is dit de processor die de instructies uitvoert.
 • Wat is een compiler
  Dit is een programma dat een programma geschreven in een bepaalde programmeertaal omzet in machinetaal.
  Voor elke combinatie van een programmeertaal en processor is een aparte compiler nodig.
 • Noem drie redenen waar om er een Java-hype was in de late jaren negentig
  • Java bood als eerste interactie aan in websites dmv applets
  • Java werd gratis ter beschikking gesteld
  • De programmeertaal zat goed in elkaar
 • Wat houdt objectgeoriënteerde programmeerstijl in
  Een programmeertaak wordt uitgevoerd door verschillende objecten die met elkaar samenwerken.
  Elk object is in staat om op verzoek opdrachten uit te voeren.
 • Noem een voordeel en een nadeel van procedureel programmeren
  • Voordeel is dat het programma al duidelijker is dan bv Een Fortran programma
  • Nadeel is dat er niet gestructureerd omgegaan wordt met gegevens. (Het is moeilijk om de procedures te vinden die iets met de gegevens doen)
 • wat is een imperatieve of procedurele programmeerstijl
  Bij deze stijl wordt het op te lossen probleem in stappen gesplitst, deze stappen kunnen dan weer gesplitst worden.
 • Wat verstaat men onder programmeerstijl
  Een programmeerstijl is een manier om tegen een programma aan te kijken en beantwoord de vraag wat een programma is.
 • Wat zijn 2 van de verschillen tussen een hogere programmeertaal en machinetaal
  • Een hogere programmeertaal is beter begrijpbaar voor de programmeur
  • Een hogere programmeertaal is onafhankelijk van de processor
 • Wat is machinetaal
  Een set van eenvoudige instructies die de processor kan verwerken
 • 1.2 Een eerste programma

 • Java is hoofdlettergevoelig
 • syntaxis verzoek aan object


  object.doeIets(...);


  Voor de punt staat het object waar we van gebruik willen maken.
  Na de punt staat het verzoek gevolgd door haakjes en een puntkomma.
 • Geef de twee manieren om commentaar op te nemen in Java code
  • //
  • /* */
 • Wat is een declaratie
  Dat is het toekenen van een variabele-naam aan een bepaald type of object
 • Het sleutelwoord 'new' wordt gebruikt om een object te creëren.
 • Wat is het nut van het gebruik van leesbare variabele namen
  Zo is de broncode beter leesbaar voor mensen
 • Wat is een sleutelwoord
  Een sleutelwoord heeft een speciale betekenis in Java
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
 • H J Sint H J Sint
 • 9789035810761 of 9035810767
 • 4e, gew. dr.

Samenvatting - Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1

 • 1.1.1 Programmeerstijlen

 • Wat is een programma?
  EEn voorschrift dat door een computer kan worden verwerkt
 • Wat is de Imperatieve of Procedurele programmeerstijl?

  De Imperatieve of Procedurele programmeerstijl lost een probleem op door dit te splitsen in kleinere stappen totdat deze stappen niet verder opgesplitst kunnen worden.

 • Hoe verloopt de verwerking van instructies?
  De processor verwerkt de instructies die geschreven zijn in machinetaal
 • Wat is de Objectgeoriënteerde programmeerstijl?

  De Objectgeoriënteerde programmeerstijl gaat er van uit dat een programmeertaak wordt uitgevoerd door een verzameling objecten die met elkaar samenwerken.

 • Wat is een hogere programmeertaal?
  Een programmeertaal die algemener van aard is en onafhankelijk van (de computer's) machinetaal
 • Geef voorbeelden van Objectgeoriënteerde programmeertalen

  Java, C++, Delphi, C#

 • Wat is een programmeerstijl?
  Verschillende manieren om programma's te structuren, leiden tot verschillende programmeerstijlen. Elk van die stijlen heeft een eigen kijk en ander antwoord op de vraag wat nu eigenlijk een programma is.
 • Wat is een programmeerstijl?
  Een manier om tegen een programma aan te kijken, hoe dat opgebouwd moet zijn
 • Noem 2 programmastijlen en leg ze kort uit
  1. Imperatieve of procedurele programmeerstijl: het op te lossen probleem wordt opgedeeld in stapjes (verdeel en heers)
  2. Objectgeorienteerd: een programmeertaak bestaat uit bepaalde objecten die met elkaar samenwerken.
 • 1.1.2 Java

 • Wat is een applet?
  Een programma die interactie biedt op een internetpagina
 • Wat zijn de drie hoofdredenen dat Java zo ontzettend populair werd?

  1. Java werd gepositioneerd als dé taal voor het internet. Voor het eerst was interactie mogelijk door Java-programma's die waren opgenomen in een webpagina.
  2. Java werd gratis ter beschikking gesteld door Sun. Iedereen mocht Java installeren of Java inbouwen in een product.
  3. De programmeertaal Java zit goed in elkaar.
 • Noem 3 redenen waarom Java zo populair werd
  1. Positionering van Java als taal voor het internet
  2. Het was gratis
  3. Het is een taal die goed in elkaar zit
 • Hoe worden programma's geschreven in een hogere programmeertaal meestal verwerkt?

  Een programma in source-code wordt door een compiler vertaald naar machinetaal. Voor iedere combinatie van programmeertaal en type processor is een aparte compiler nodig.

 • Wat is een applet?
  Een java programma welke kan worden opgenomen in webpagina's en mogelijkheden voor interactie biedt.
 • Wat voor consequenties bracht Java mee?
  Dat het op elke computer bekeken moet kunnen worden
 • Hoe worden programma's geschreven in Java verwerkt?

  Een Java-programma wordt door een Java-compiler vertaald naar bytecode. Deze bytecode wordt door een Java Virtual Machine (JVM) verwerkt.

 • Wat is een compiler?
  Een vertaler die een programma geschreven in een hogere programmeertaal omzet naar machinetaal. Dit proces noemen we compileren.
 • Wat is een compiler?
  Een vertaler van programmeertaal naar machinetaal
 • Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van een JVM?

  - De JVM is geen machine, maar een programma. Hierdoor zou zonder speciale maatregelen een fors snelheidsverlies optreden bij de verwerking van programma's ten opzichte van de verwerking van machinecode.

  + Een gecompileerd Java-programma kan op elke computer draaien, mits deze over een JVM beschikt.

  + Er kan een veiligheidscontrole worden uitgevoerd op applets, om te voorkomen dat de applet de computer misbruikt waarop deze draait.

  + Java bevat een grote bibliotheek met standaardcomponenten, waarvan de bytecode is ingebouwd in de JVM.

 • Wat is bytecode?
  De machinetaal van een denkbeeldige Java computer, een Java Virtual Machine .
 • Wat is een bytecode?
  De vertaling naar de machinetaal van een denkbeeldige Java-computer
 • Wat doet een JVM?
  Een Java Virtual Machine leest en verwerkt de bytecode afkomstig van de Java compiler zoals een hardware processor machinetaal leest en verwerkt.
 • Wa is een JVM?
  Java Virtual Machine, deze leest de bytecode en verwerkt ze
 • Wat is een .class-bestand?
  Een in Java gecompileerd bestand met extensie .class waar de bytecode in staat
 • wat is een .class-bestand?
  Het bestand met extensie .class waar de bytecode in staat
 • Noem voor- en nadelen van deze werkwijze van Java
  Nadeel: de virtual machine is trager dan rechtstreeks machinetaal (dit is echter door trucs vrijwel geëlimineerd)
  Voordeel: elke computer met JVM kan Java draaien, dus het is minder systeemafhankelijk
  door deze werkwijze kan er ook een veiligheidscontrole worden uitgevoerd
 • Wat is een Java-bibliotheek?
  Een grote bibliotheek van standaardcomponenten die iedere programmeur kan gebruiken en waarvan de bytecode is ingebouwd in de JVM.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe wordt een object gekenmerkt door zijn toestand en gedragsmogelijkheden?
Door het vastleggen van de toestand in de waarden van attibutten en doot het vastleggen van gedragsmogelijkheden in methoden.
Hoe voeg je event handling?
Om event handling toe te voegen aan een component met de naam comp gaan we als volgt te werk:
– Voeg in het editorvenster een private methode compAction die de gewenste actie onderneemt toe aan de gegenereerde code.
– Rechtsklik op het ontwerpscherm of in de componentenlijst op comp, selecteer Add event handler en vervolgens action en actionPerformed (er zijn ook andere events, maar die gebruiken we voorlopig niet).
– Zoek in de gegenereerde code de methode getComp en voeg daaraan de aanroep naar private methode comAction toe
Kenmerken van de code voor visuele klassen?
- In de code van de visuele klasse is te zien dat er attributen, een mainmethode, een
  constructor en methoden zijn gegenereerd.
- M.u.v.  de main-methode en de constructor hebben al deze elementen de toegang private,
  wat betekent dat ze alleen vanuit de klasse zelf toegankelijk zijn.
- Declaraties van attributen hebben de vorm: private type variabelennaam = expressie;
- De declaratie van een private methode heeft (voorlopig) de volgende vorm:
  private void methodenaam() { opdrachten }
Hoe maak je een progamma met een GUI mbv Eclipse?
– Maak zo nodig een nieuw project.
– Voeg aan het project een JFrame toe. Plaats deze bij voorkeur in een package.
    Wij houden de conventie aan dat de naam van deJFrame eindigt op Frame en die van de          package op gui.
– Selecteer in het ontwerpscherm de contentPane (klik binnen in het venster) en geef in de          eigenschappenlijst de eigenschap layout de waarde Absolute layout.
– Voeg met behulp van de componentenpalette componenten toe aan het contentPane. - -
-  Geef iedere component een betekenisvolle naam. Gebruik de eigenschappenlijst om de
    component de gewenste eigenschappen te geven..
Waarvoor wordt Swing gebruikt?
- Voor constructie van GUI’s stelt Java de Swing bibliotheek beschikbaar, bestaande uit 2
  packages: java.awt en javax.swing.
  Volgende componenten worden gebrukt: labels, knoppen, tekstvelden, tekstgebieden en     
  keuzelijsten, overeenkomend met de klassen JLabel, JButton, JTextField,  JTextArea en
  JComboBox.
- De basis van elke Swing-GUI is een hoofdvenster (een JFrame-object) met daarbinnen een
  contentPane (een JPanel-object). De andere elementen worden binnen het contentPane
  geplaatst.
Welke vormen kent het if-opdracht?
- if (expressie) {
opdrachten1
}
else {
opdrachten2
}


of


if (expressie) {
opdrachten1
}


- type expressie = boolean:
  - - als true,  dan wordt de reeks opdrachten1 ver-werkt,
     en wordt – als er een else gedeelte is – de reeks opdrachten2 overgeslagen.
  - - levert de expressie false op, dan wordt de reeks opdrachten1 overgeslagen en wordt –
      als er een else gedeelte is – de reeks opdrachten2 verwerkt.
Wat is een keuze binnen Java?
de mogelijkheid die een computer heeft om een test uit te voeren op de waarden van een of meer variabelen en op grond van de uitkomst hetzij de ene hetzij de andere actie te onder-nemen. Java kent twee verschillende typen keuzeopdrachten
Kenmerken van een herhaling (for-each-opdracht) binnen Java?
- Syntaxis: for (type naam: lijst) {
                        opdrachten
}

- lijst = lijst zijn van waarden van het genoemde type; zo niet, dan
   volgt een foutmelding van de compiler.- effect herhalingsopdracht = de genoemde opdrachten worden uitgevoerd
  voor elk element in de lijst.
Wat voor lijsten heb je in Java?
1. de klasse ArrayList uit de package java.util => kan worden gebruikt om lijsten mee te
    maken van objecten van hetzelfde type: 
    - - een constructor en drie methoden van deze klasse kan gebruikt worden:
        constructor: public ArrayList<>();
        methoden:
        public void add(T element);
        public T get(int i)
        public int size()
    - - Creëert een nog lege lijst voor objecten van referentietype T.
        public void add (T element);
    - - Voegt het element toe achter aan de lijst.

  2.  public T get(int i);     
       - - Levert het element met index i uit de lijst, zonder dat element uit de lijst te           
           verwijderen. De elementen zijn genummerd vanaf 0.  
           Er volgt een IndexOutOfBoundsException als de lijst geen element met deze index
           bevat. 
       - - public int size(); Levert het aantal elementen in de lijst.
Wat is het bijzondere aan declaraties en toekenningen binnen Java?
- declaratie en toekenning van een beginwaarde aan de gedeclareerde variabele kun je un 1
  opdracht schrijven, bv.
   int n;
  double e;
  double tweeMaalE;
  n = 245;
  e = 2.71828;
  tweeMaalE = 2 * e;
  wordt:
  int n = 245;
  double e = 2.71828;
  double tweeMaalE = 2 * e;

- Syntaxis declaratie kan nu geschreven worden als:
  type variabelennaam;
  of
  type variabelennaam = expressie;

- een variabele moet gedeclareerd zijn én een waarde hebben gekregen voor die in een 
  expressie gebruikt mag worden. Het volgende is dus fout:
  int n = 245;
  double tweeMaalE = 2 * e;
  double e = 2.71828;
- een variabele mag in het algemeen binnen de methode main maar één keer
  gedeclareerd worden. Het volgende is dus fout:   int n = 245;
   double e = 2.71828;
   double n = n + e;   double tweeMaalE = 2 * e;