Samenvatting Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

-
ISBN-10 9024403332 ISBN-13 9789024403332
357 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren
 • Petra de Bil
 • 9789024403332 of 9024403332
 • 2014

Samenvatting - Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

 • 1 Observeren

 • wat is de definitie van observeren
  observeren is bewust en doelgericht waarnemen
 • leg net-systematische observatie uit
  dagelijkse observaties. er is niks speciaals afgesproken
 • leg systematische observatie uit
  bewust en doelgericht waarnemen. er is duidelijk gemaakt wie, wat, hoe, waarom, wanneer geobserveerd wordt.
 • leg participerende observatie uit
  observator neemt deel aan situatie. verhuld of niet verhuld.
 • leg niet-participerende observatie uit
  observator neemt niet deel aan de situatie. denk aan video opname. meestal verhuld.
 • hoe wordt het doel IN de observatie ook wel omschreven
  als de observatievraag.
 • wat is operationaliseren
  de te observeren dimensies uiteenzetten in concrete gedragingen
 • wat is een nulmeting
  de beginsituatie
 • wat betekend perceptie
  resultaat van het waarnemen, probleemoplossing.
 • wat betekent selectie
  door selectie nemen we slechts een deel van alle prikkels waar. heeft te maken met aandacht
 • wat zijn gedragsketens
  chronologisch geordende waarnemingen
 • wat betekent observeren
  bewust en doelgericht waarnemen
 • wat is bewust observeren
  bewust gebruikmaken van je zintuigen
 • wat is doelgericht observeren
  de observatie dient een duidelijk omschreven doel, met de afspraak hoe het doel bereikt wordt
 • wat is een niet-systematische observatie
  dagelijkse observaties. er is niks speciaals afgesproken; er is geen doel. de beleving staat centraal
 • wat is een systematische observatie
  bewust en doelgericht waarnemen. er is duidelijk wie wat en hoe geobserveerd wordt en er is een doel. deze gegevens worden in een systeem gezet
 • wat is een participerende observatie
  de observator neemt deel aan de situatie
 • wat is een verhulde onderzoekersrol
  men weet niet dat hij geobserveerd wordt. kan participerend zijn
 • wat is een niet-verhuld onderzoekersrol
  men weet dat observator observeert. het is participerend
 • wat is een niet-participerende observatie
  observator neemt zelf niet deel aan de situatie. het is meestal verhuld.
 • welke stappen neem je om te beginnen met een observatie
  1 met welk doel?
  2 wat zijn de observatievragen?
  3 wat is het kenmerk
  4 welke gedragingen ga je observeren
  5 nulmeting?
  6 hoe breng je observatie in kaart?
  7 welke taal?
 • de doelstelling van een observatie is nog geen vraag
 • het doel in de observatie is een vraag
 • wat staat altijd in de observatievraag
  het kenmerk
 • wat zijn dimensies
  opgesplitste kenmerken
 • wat is operationaliseren
  de te observeren dimensies omzetten in concrete gedragingen
 • wat is een nulmeting
  de beginsituatie. wanneer het niet bekend is, proberen vast te stellen
 • waarmee start elke waarneming
  met een stimulus (prikkel)
 • wat is perceptie
  perceptie is probleemoplossing. prikkels worden omgezet tot benoembare dingen
 • wat is de bottum-up benadering
  van onderaf wordt er uit alle samengestelde onderdeeltjes van een voorwerp een geheel gekozen
 • wat is de top-down benadering
  door eerdere ervaringen zien wat we denken te zien
 • wat is selectie
  door selectie nemen we slechts een deel van alle prikkels waar. het heeft te maken met aandacht
 • wat zijn gedragsketens
  chronologisch geordende waarnemingen van persoon, situatie of ruimte. stelt je achteraf in staat om verschillende gebeurtenissen uit elkaar te halen. werk met tijdsaanduidingen
 • wat kan je helpen bij het beperken van subjectiviteit
  afspreken doelstelling
  afspreken observatievraag
  afspreken welke kenmerk en welke dimensies
  welke concrete gedragingen observeren
 • wat is de observatorbias
  de fouten die observator maakt bij zijn observaties. de afwijking van de observator. de neiging om een bepaalde kant op te gaan.
 • wat zijn oorzaken van bias
  aandacht
  selectie
  perceptie
  plaats
  tijd
  wat vooraf ging
  persoonlijke omstandigheden
 • wat is het halo-effect
  het toedichten van positieve eigenschappen aan een persoon met prettige kenmerken
 • wat is het horn effect
  het negatief beoordelen van bijvoorbeeld een irritant persoon
 • wat is de betrouwbaarheid van een observatie
  de herhaalbaarheid tot eenzelfde resultaat. betrouwbaar wanneer bij herhalen van de observatie het tot dezelfde resultaten leidt.
 • wanneer is de betrouwbaarheid lager
  bij een veelomvattende vraag, bij een complexe situatie
 • wat is de inter-betrouwbaarheid
  de mate van overeenkomst tussen de observaties van verschillende observatoren
 • wat is de intra-betrouwbaarheid
  de mate van overeenkomst tussen de observaties van 1 observator
 • wat is validiteit
  als je hebt gemeten wat je wilde meten. dit bereik je door goed de kenmerken te operationaliseren
 • wat is constructvaliditeit
  meet wat je wilde meten
 • wat is inhoudsvaliditeit
  hoe groot is de inhoud van de meting
 • wat is de predicatieve validiteit
  in hoeverre voorspellen de observaties gedrag in de toekomst
 • wat is concurrent validiteit
  in hoeverre voorspellen de observaties gedrag in het heden
 • wat is interne validiteit
  meet wat je wilde meten (construct en inhoud)
 • wat is externe validiteit
  in hoeverre zijn de resultaten overdraagbaar naar een andere situatie of geobserveerde personen
 • wat is registreren
  het vastleggen van observaties. het moet zo objectief mogelijk en mag geen interpretaties bevatten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Observeren registreren rapporteren en interpreteren
 • Petra de Bil
 • 9789024417889 of 9024417880
 • 3e herz. dr.

Samenvatting - Observeren registreren rapporteren en interpreteren

 • 1 Observeren

 • Observeren is bewust en  doelgericht waarnemen.

   

  Er zijn verschillende soorten observaties;

  • gedragsobservatie (menselijke gedrag observeren).
  • dagelijkse observaties (bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulier gemaakt).
  • systematische observaties (bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen er wordt gelet).
  • participerende observaties (de observator neemt deel aan de situatie waarin hij observeert). 
  • zelfobservatie (jezelf observeren in de zogenaamde helikopterview). 

  Observeren is bewust en doelgericht waarnemen, je stelt jezelf daarbij achtereenvolgend de volgende vragen;

  • wat is het doel van de observatie?
  • wat zijn de vraagstellingen van de observatie?
  • welke gedragingen worden geobserveerd?
  • is er een 0 meting?
  • hoe brengen we de observatie in kaart?
  • welke taal gebruiken we?

   

   

 • Wat is doelgericht?
  Doelgericht wil zeggen dat de observatie een duidelijk omgeschreven doel heeft, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is.
 • Observeren:

  Is bewust en doelgericht waarnemen. Je zintuigen worden bewust gebruikt. Doelgericht betekent dat de observatie een duidelijk omschreven doel dient, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is. 

 • Observeren is bewust en doelgericht waarnemen.
 • Wat is observeren?
  Observeren is bewust en doelgricht waarnemen.
 • Wat is bewust observeren?

  Bewust observeren heeft te maken met het bewust gebruikmaken van je zintuigen.
 • 1.1 Inleiding

 • wat is observeren? 

  observeren is bewust en doelgericht waarnemen

 • wat is interpreteren? 

  interpreteren is als er verbanden worden gelegd en conclusies worden getrokken. 

 • wat wil doelgericht observeren zeggen? 

  dat de observatie een duidelijk omschreven doel dient, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is. 

 • Wat is doelgericht observeren?
  Doelgericht wil zeggen dat de observatie een duidelijk omgeschreven doel heeft, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is.
 • 1.2 Soorten observaties

 • Wat is systematische observatie?
  Is bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoelang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Hierbij kan je turven hoevaak een gedrag voorkomt.
 • welke soorten observaties zijn er?

  1. gedragsobservatie

  2. dagelijkse observatie

  3. systematische observatie

  4. participerende observatie

  5. zelfobservatie

 • Gedragsobservatie:

  observatie van gedrag van mensen. Menselijk gedrag is complex omdat er zoveel gedragingen tegelijk zijn te observeren. 

 • Wat is een dagelijkse observatie?
  Een observatie zonder structuur van de dagelijkse situaties.
 • Welke soorten observaties zijn er?
  1) Gedragsobservatie
  2) Dagelijkse observatie
  3) Systematische observatie
  4) Participerende observatie
  5) Zelfobservatie
 • 1. gedragsobservatie: het gedrag van mensen wordt geobserveerd. menselijk gedrag is complex, omdat er zoveel gedragingen tegelijk plaatsvinden. 

   

 • Wat is participerende observatie?
  Hierbij neemt de observator deel aan de situatie waarin hij de client observeert. Door deel te nemen aan de situatie kan de observator invloed uitoefenen op de client. Dit is tegelijkertijd een beperking van de participerend observatie.
 • Dagelijkse observatie:

  Wanneer je bewust waarneemt met een bepaalde bedoeling ben je aan het observeren. Bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken waarop gelet moet worden. 

 • Wat is een systematische observatie?
  Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden vervolgens in een bepaald systeem gezet, waarbij er geturfd of gemeten kan worden.
 • Wat wordt er verstaan onder een dagelijkse observatie?
  Alle gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. Er is niets afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulieren gemaakt. Beleving van de observator staat centraal, daardoor tamelijk subjectief.
 • 2. dagelijkse observatie: in de beroepspraktijk spreken we van dagelijkse observaties als we het hebben over al die gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. dagelijks is hier een verschil met systematisch omdat bij dagelijkse observaties niets speciaals afgesproken is, en er zijn geen observatieformulieren gemaakt. 

 • Wat is zelfobservatie?
  Bij zelfobservatie moet je in staat zijn om jezelf van een afstand te bekijken. Dit wordt ook wel helicopterview genoemd. Als hulpverlener zul je je eigen handelen en je eigen gedrag regelmatig onder de loep nemen.
 • Systematische observatie: 

  Is bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen er gelet gaat worden. De gegevens worden vervolgens in een systeem gezet, waarbij geturfd of gemeten kan worden. 

 • Wat is participerende observatie?
  De observator neemt deel aan de situatie die hij observeert.
 • Wat wordt er verstaan onder een systematische observatie?
  Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden in een bepaald systeem gezet waarbij er geturfd of gemeten kan worden. 
 • 3. systematisch observatie: bewust en doelgericht observeren, waarbij duidelijk is wie geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden genoteerd waarna er geturfd of gemeten kan worden. hoe vaak iets dus voorkomt. 

 • Wat is gedragsobservatie?
  Het observeren van gedrag van mensen. Een bewoner loopt, praat en trekt hierbij een bepaald gezicht.
 • Participerende observatie:

  Hierbij neemt de onderzoeker deel aan de situatie die hij observeert. Het meedoen kan ook een beperking van de methode zijn. 

 • Wat is zelf observatie?
  de persoon van de observator en die van het observatie-object vallen samen.
 • Wat wordt er verstaan onder een participerende observatie?
  Bij een participerende observatie neemt de observator deel aan de situatie die hij observeert. 
 • participerende observatie: de meeste observaties zijn niet-participerend, dat wil zeggen dat de observator niet deel neemt aan de situatie die hij observeert. bij participerende observatie neemt de observator wel deel aan de situatie die hij observeert. een observator kan hierdoor invloed uitoefenen op de gedragingen van de kinderen (dit is dus een beperking van deze methode).

   

 • Wat is dagelijkse observatie?
  Gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. Bij dagelijkse observatie is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet moet worden en er zijn geen observatieformulieren gemaakt.
 • Zelfobservatie:

  De persoon van de observator en die van het observatie-object vallen samen. Dit wordt helicopterview genoemd. Als hulpverlener zul je je eigen handleen en je eigen gedrag regelmatig moeten nagaan. 

 • zelf observatie: de observator moet zichzelf van een afstand bekijken, dit wordt ook wel de helikopterview genoemd. 

 • 5 soorten observaties:
  Gedragsobservatie
  Dagelijkse observatie
  Systematische observatie
  Participerende observatie
  Zelfobservatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke drie soorten onderzoeksvragen zijn er?
Beschrijvend: alleen het gebeurde vastleggen
Explorerend/verkennend: nagaan welke factoren invloed hebben (open vraag zonder ideeën over de uitkomst)
Verklarend/toetsend: er is al een hypothese die je gaat toetsen
Wat is, naast goed operationaliseren, nog meer cruciaal voor validiteit?
Naast op juiste wijze operationaliseren van de kenmerken is als tweede goed registreren belangrijk voor validiteit
Hoe verloopt het signaleringsproces (drie stappen)?
 1. signaleren (er valt je iets op...)
 2. signalering formuleren (begint met: "Het lijkt wel of ...")
 3. controleren van de signalering
Waarmee kun je -bijvoorbeeld- een observatie in kaart brengen?
Registratieformulier
Bij een participerende observatie kan de onderzoekersrol "niet-verhuld" zijn, leg uit:
Bij een niet-verhulde onderzoekersrol weten de leerlingen of cliënten wel dat de observator gericht aan het observeren is.
TIPS om je rapportage (ethisch) verantwoord te houden:

Door je bij het schrijven van je rapport alleen te houden aan de doelstelling van de observatie. (Dus te rapporteren over het afgesproken doel met concrete vraagstellingen en de te observeren gedragingen).

Vraag jezelf bij alles wat je opschrijft af wat het doel is van wat je schrijft.
Schrijf feiten op en laat weg wat niet bijdraagt tot een antwoord op de observatievragen.
Bij het AMK kun je kiezen voor advies of melding. Wat is het verschil?

Advies:

Je kunt advies vragen om een inschatting te kunnen maken van de veiligheid van een kind, overleggen hoe je jouw vermoedens met de ouders kunt bespreken of welke hulp je het kind kunt bieden.

Je hoeft niet de naam van het kind en/of gezin te noemen.
Je hoeft niet je eigen naam en functie te noemen.
Na advies onderneemt het AMK geen actie in de richting van het kind en/of gezin.

Melding:
Je moet wel de naam van het kind en/of gezin noemen.
Je moet wel je eigen naam en functie noemen.
Alleen in bijzondere gevallen mag je anoniem blijven.
De meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld, noem ze:
1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met een collega
3. Gesprek met betrokkenen
4. Wegen van het huiselijk geweld/kindermishandeling
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden
Waar kunnen hulpverleners dit melden?
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
Wat betekent dit?
Dat ook hulpverleners met een beroepsgeheim vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling mogen melden.