Samenvatting Observeren registreren rapporteren en interpreteren

-
ISBN-10 9024417880 ISBN-13 9789024417889
412 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Observeren registreren rapporteren en interpreteren". De auteur(s) van het boek is/zijn Petra de Bil. Het ISBN van dit boek is 9789024417889 of 9024417880. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Observeren registreren rapporteren en interpreteren

 • 1 Observeren

 • Observeren is bewust en  doelgericht waarnemen.

   

  Er zijn verschillende soorten observaties;

  • gedragsobservatie (menselijke gedrag observeren).
  • dagelijkse observaties (bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulier gemaakt).
  • systematische observaties (bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen er wordt gelet).
  • participerende observaties (de observator neemt deel aan de situatie waarin hij observeert). 
  • zelfobservatie (jezelf observeren in de zogenaamde helikopterview). 

  Observeren is bewust en doelgericht waarnemen, je stelt jezelf daarbij achtereenvolgend de volgende vragen;

  • wat is het doel van de observatie?
  • wat zijn de vraagstellingen van de observatie?
  • welke gedragingen worden geobserveerd?
  • is er een 0 meting?
  • hoe brengen we de observatie in kaart?
  • welke taal gebruiken we?

   

   

 • Wat is doelgericht?
  Doelgericht wil zeggen dat de observatie een duidelijk omgeschreven doel heeft, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is.
 • Observeren:

  Is bewust en doelgericht waarnemen. Je zintuigen worden bewust gebruikt. Doelgericht betekent dat de observatie een duidelijk omschreven doel dient, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is. 

 • Observeren is bewust en doelgericht waarnemen.
 • Observeren =
  Belangrijke basisvaardigheid in de beroepspraktijk van de sociaal werker
 • Wat is observeren?
  Observeren is bewust en doelgricht waarnemen.
 • Waarnemen is een ...
  continu proces: We nemen voortdurend waar met behulp van onze zintuigen. In de beroepspraktijk bewust en doelgericht.
 • Wat is bewust observeren?

  Bewust observeren heeft te maken met het bewust gebruikmaken van je zintuigen.
 • Definitie van observeren:
  observeren is bewust en doelgericht waarnemen
 • 1.1 Inleiding

 • wat is observeren? 

  observeren is bewust en doelgericht waarnemen

 • wat is interpreteren? 

  interpreteren is als er verbanden worden gelegd en conclusies worden getrokken. 

 • wat wil doelgericht observeren zeggen? 

  dat de observatie een duidelijk omschreven doel dient, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is. 

 • Wat is doelgericht observeren?
  Doelgericht wil zeggen dat de observatie een duidelijk omgeschreven doel heeft, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is.
 • 1.2 Soorten observaties

 • Wat is systematische observatie?
  Is bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoelang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Hierbij kan je turven hoevaak een gedrag voorkomt.
 • welke soorten observaties zijn er?

  1. gedragsobservatie

  2. dagelijkse observatie

  3. systematische observatie

  4. participerende observatie

  5. zelfobservatie

 • Gedragsobservatie:

  observatie van gedrag van mensen. Menselijk gedrag is complex omdat er zoveel gedragingen tegelijk zijn te observeren. 

 • Noem 4 soorten observaties:
  Gedragsobservatie:  Observatie van gedrag van mensen.
  Systematische observatie: Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden.
  Participerende observatie:  De observator neemt deel aan de situatie die hij observeert.
  Zelf observatie: Helikopterview: jezelf van een afstand bekijken, reflecteren.
 • Wat is een dagelijkse observatie?
  Een observatie zonder structuur van de dagelijkse situaties.
 • Welke soorten observaties zijn er?
  1) Gedragsobservatie
  2) Dagelijkse observatie
  3) Systematische observatie
  4) Participerende observatie
  5) Zelfobservatie
 • 1. gedragsobservatie: het gedrag van mensen wordt geobserveerd. menselijk gedrag is complex, omdat er zoveel gedragingen tegelijk plaatsvinden. 

   

 • Wat is participerende observatie?
 • Dagelijkse observatie:

  Wanneer je bewust waarneemt met een bepaalde bedoeling ben je aan het observeren. Bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken waarop gelet moet worden. 

 • Wat is een systematische observatie?
  Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden vervolgens in een bepaald systeem gezet, waarbij er geturfd of gemeten kan worden.
 • Wat wordt er verstaan onder een dagelijkse observatie?
  Alle gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. Er is niets afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulieren gemaakt. Beleving van de observator staat centraal, daardoor tamelijk subjectief.
 • 2. dagelijkse observatie: in de beroepspraktijk spreken we van dagelijkse observaties als we het hebben over al die gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. dagelijks is hier een verschil met systematisch omdat bij dagelijkse observaties niets speciaals afgesproken is, en er zijn geen observatieformulieren gemaakt. 

 • Wat is zelfobservatie?
  Bij zelfobservatie moet je in staat zijn om jezelf van een afstand te bekijken. Dit wordt ook wel helicopterview genoemd. Als hulpverlener zul je je eigen handelen en je eigen gedrag regelmatig onder de loep nemen.
 • Systematische observatie: 

 • Wat is participerende observatie?
  De observator neemt deel aan de situatie die hij observeert.
 • Wat wordt er verstaan onder een systematische observatie?
  Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden in een bepaald systeem gezet waarbij er geturfd of gemeten kan worden. 
 • 3. systematisch observatie: bewust en doelgericht observeren, waarbij duidelijk is wie geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden genoteerd waarna er geturfd of gemeten kan worden. hoe vaak iets dus voorkomt. 

 • Wat is gedragsobservatie?
  Het observeren van gedrag van mensen. Een bewoner loopt, praat en trekt hierbij een bepaald gezicht.
 • Participerende observatie:

  Hierbij neemt de onderzoeker deel aan de situatie die hij observeert. Het meedoen kan ook een beperking van de methode zijn. 

 • Wat is zelf observatie?
  de persoon van de observator en die van het observatie-object vallen samen.
 • Wat wordt er verstaan onder een participerende observatie?
  Bij een participerende observatie neemt de observator deel aan de situatie die hij observeert. 
 • participerende observatie: de meeste observaties zijn niet-participerend, dat wil zeggen dat de observator niet deel neemt aan de situatie die hij observeert. bij participerende observatie neemt de observator wel deel aan de situatie die hij observeert. een observator kan hierdoor invloed uitoefenen op de gedragingen van de kinderen (dit is dus een beperking van deze methode).

   

 • Wat is dagelijkse observatie?
  Gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. Bij dagelijkse observatie is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet moet worden en er zijn geen observatieformulieren gemaakt.
 • Zelfobservatie:

  De persoon van de observator en die van het observatie-object vallen samen. Dit wordt helicopterview genoemd. Als hulpverlener zul je je eigen handleen en je eigen gedrag regelmatig moeten nagaan. 

 • zelf observatie: de observator moet zichzelf van een afstand bekijken, dit wordt ook wel de helikopterview genoemd. 

 • 5 soorten observaties:
  Gedragsobservatie
  Dagelijkse observatie
  Systematische observatie
  Participerende observatie
  Zelfobservatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke soorten observaties zijn er?
1) Gedragsobservatie
2) Dagelijkse observatie
3) Systematische observatie
4) Participerende observatie
5) Zelfobservatie
Welke stappen moet je volgen om de zorgvuldigheid te waarborgen?
-Wat is het doel van de observatie?
-Wat zijn de concrete vraagstellingen?
-wat zijn de gedragingen die bij deze vraagstellingen horen?
-Hoe gaan we deze gedragingen observeren, en door wie en wanneer en hoe lang?
-Hoe gaan we deze gedragingen registreren?
-Hoe gaan we deze gedragingen interpreteren?
-Vanuit welk theoretisch kader gaan we interpreteren?
-Hoe gaan we de bevindingen rapporteren?
-Aan wie gaan we de bevindingen rapporteren?
Wat is een taalregister?
Een stijl van taalgebruik die gebruikelijk is bij een bepaalde groep mensen. 
Dimensies van het begrip stijl (i.r.t. taalgebruik)
-Moeilijkheid: van eenvoudig tot complex taalgebruik
-Exactheid: van vaag tot heel precies taalgebruik
-Informatiedichtheid: van wijdlopig tot bondig taalgebruik
-Afstandelijkheid: van formeel tot informeel taalgebruik
-Aantrekkelijkheid: van levendig tot droog taalgebruik
-Uiterlijke structuur bij geschreven tekst: van nadrukkelijk tot onopvallend
Wat is er belangrijk aan het taalgebruik bij het registreren van observaties?
Dat er alleen woorden worden gebruikt die vrij zijn interpretatie. 
Wanneer is een interpretatie transparant?
Wanneer deze doorzichtig is en voor iedereen te volgen.
Wat is een causaal verband?
Een causaal verband is een oorzakelijk verband; een verband tussen oorzaak en gevolg.
Welke soorten meetniveaus zijn er?
1) Nominaal niveau: De waarden hebben geen volgorde (volgorde is toevallig). Je kunt bij nominaal niveau geen berekeningen uitvoeren.
2) Ordinaal niveau: De waarden hebben wel een betekenisvolle volgorde, maar er is geen vaste afstand tussen twee waarden. Vaste volgorde, maar niet in een te meten afstand. Geen berekeningen toegestaan. 
3) Intervalniveau: De waarden hebben een vaste volgorde en er is een vaste meetafstand tussen de waarden, maar er is geen vast nulpunt (natuurlijk nulpunt waarover geen discussie bestaat). Er mogen berekeningen worden gemaakt. 
4) Rationiveau: De waarden hebben een vaste volgorde, een vaste meetafstand tussen de waarden en een vast nulpunt. Alle berekeningen zijn toegestaan.
Wat wordt er bedoeld met waarden binnen de onderzoeksvraag en uitspraak?
Waarden zijn de mogelijke antwoorden van de variabelen. Bijvoorbeeld de waarden die de variabelen sekse kan hebben zijn man en vrouw. 
Wat wordt er bedoeld met variabelen binnen de onderzoeksvraag en uitspraak?
De eigenschappen van de eenheden waarover de onderzoeksvraag of de uitspraak gaat.