Samenvatting Observeren registreren rapporteren en interpreteren

-
ISBN-10 9024417880 ISBN-13 9789024417889
412 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Observeren registreren rapporteren en interpreteren". De auteur(s) van het boek is/zijn Petra de Bil. Het ISBN van dit boek is 9789024417889 of 9024417880. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Observeren registreren rapporteren en interpreteren

 • 1 Observeren

 • Observeren is bewust en  doelgericht waarnemen.

   

  Er zijn verschillende soorten observaties;

  • gedragsobservatie (menselijke gedrag observeren).
  • dagelijkse observaties (bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulier gemaakt).
  • systematische observaties (bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen er wordt gelet).
  • participerende observaties (de observator neemt deel aan de situatie waarin hij observeert). 
  • zelfobservatie (jezelf observeren in de zogenaamde helikopterview). 

  Observeren is bewust en doelgericht waarnemen, je stelt jezelf daarbij achtereenvolgend de volgende vragen;

  • wat is het doel van de observatie?
  • wat zijn de vraagstellingen van de observatie?
  • welke gedragingen worden geobserveerd?
  • is er een 0 meting?
  • hoe brengen we de observatie in kaart?
  • welke taal gebruiken we?

   

   

 • Wat is doelgericht?
  Doelgericht wil zeggen dat de observatie een duidelijk omgeschreven doel heeft, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is.
 • Observeren:

  Is bewust en doelgericht waarnemen. Je zintuigen worden bewust gebruikt. Doelgericht betekent dat de observatie een duidelijk omschreven doel dient, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is. 

 • Observeren is bewust en doelgericht waarnemen.
 • Wat is observeren?
  Observeren is bewust en doelgricht waarnemen.
 • Wat is bewust observeren?

  Bewust observeren heeft te maken met het bewust gebruikmaken van je zintuigen.
 • 1.1 Inleiding

 • wat is observeren? 

  observeren is bewust en doelgericht waarnemen

 • wat is interpreteren? 

  interpreteren is als er verbanden worden gelegd en conclusies worden getrokken. 

 • wat wil doelgericht observeren zeggen? 

  dat de observatie een duidelijk omschreven doel dient, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is. 

 • Wat is doelgericht observeren?
  Doelgericht wil zeggen dat de observatie een duidelijk omgeschreven doel heeft, waarbij is afgesproken hoe dat doel te bereiken is.
 • 1.2 Soorten observaties

 • Wat is systematische observatie?
  Is bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoelang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Hierbij kan je turven hoevaak een gedrag voorkomt.
 • welke soorten observaties zijn er?

  1. gedragsobservatie

  2. dagelijkse observatie

  3. systematische observatie

  4. participerende observatie

  5. zelfobservatie

 • Gedragsobservatie:

  observatie van gedrag van mensen. Menselijk gedrag is complex omdat er zoveel gedragingen tegelijk zijn te observeren. 

 • Wat is een dagelijkse observatie?
  Een observatie zonder structuur van de dagelijkse situaties.
 • Welke soorten observaties zijn er?
  1) Gedragsobservatie
  2) Dagelijkse observatie
  3) Systematische observatie
  4) Participerende observatie
  5) Zelfobservatie
 • 1. gedragsobservatie: het gedrag van mensen wordt geobserveerd. menselijk gedrag is complex, omdat er zoveel gedragingen tegelijk plaatsvinden. 

   

 • Wat is participerende observatie?
  Hierbij neemt de observator deel aan de situatie waarin hij de client observeert. Door deel te nemen aan de situatie kan de observator invloed uitoefenen op de client. Dit is tegelijkertijd een beperking van de participerend observatie.
 • Dagelijkse observatie:

  Wanneer je bewust waarneemt met een bepaalde bedoeling ben je aan het observeren. Bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken waarop gelet moet worden. 

 • Wat is een systematische observatie?
  Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden vervolgens in een bepaald systeem gezet, waarbij er geturfd of gemeten kan worden.
 • Wat wordt er verstaan onder een dagelijkse observatie?
  Alle gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. Er is niets afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulieren gemaakt. Beleving van de observator staat centraal, daardoor tamelijk subjectief.
 • 2. dagelijkse observatie: in de beroepspraktijk spreken we van dagelijkse observaties als we het hebben over al die gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. dagelijks is hier een verschil met systematisch omdat bij dagelijkse observaties niets speciaals afgesproken is, en er zijn geen observatieformulieren gemaakt. 

 • Wat is zelfobservatie?
  Bij zelfobservatie moet je in staat zijn om jezelf van een afstand te bekijken. Dit wordt ook wel helicopterview genoemd. Als hulpverlener zul je je eigen handelen en je eigen gedrag regelmatig onder de loep nemen.
 • Systematische observatie: 

  Is bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen er gelet gaat worden. De gegevens worden vervolgens in een systeem gezet, waarbij geturfd of gemeten kan worden. 

 • Wat is participerende observatie?
  De observator neemt deel aan de situatie die hij observeert.
 • Wat wordt er verstaan onder een systematische observatie?
  Bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie er geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden in een bepaald systeem gezet waarbij er geturfd of gemeten kan worden. 
 • 3. systematisch observatie: bewust en doelgericht observeren, waarbij duidelijk is wie geobserveerd gaat worden, wanneer, hoe lang en op welke gedragingen gelet gaat worden. Deze gegevens worden genoteerd waarna er geturfd of gemeten kan worden. hoe vaak iets dus voorkomt. 

 • Wat is gedragsobservatie?
  Het observeren van gedrag van mensen. Een bewoner loopt, praat en trekt hierbij een bepaald gezicht.
 • Participerende observatie:

  Hierbij neemt de onderzoeker deel aan de situatie die hij observeert. Het meedoen kan ook een beperking van de methode zijn. 

 • Wat is zelf observatie?
  de persoon van de observator en die van het observatie-object vallen samen.
 • Wat wordt er verstaan onder een participerende observatie?
  Bij een participerende observatie neemt de observator deel aan de situatie die hij observeert. 
 • participerende observatie: de meeste observaties zijn niet-participerend, dat wil zeggen dat de observator niet deel neemt aan de situatie die hij observeert. bij participerende observatie neemt de observator wel deel aan de situatie die hij observeert. een observator kan hierdoor invloed uitoefenen op de gedragingen van de kinderen (dit is dus een beperking van deze methode).

   

 • Wat is dagelijkse observatie?
  Gedragingen en gebeurtenissen die we tijdens een dienst zien. Bij dagelijkse observatie is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet moet worden en er zijn geen observatieformulieren gemaakt.
 • Zelfobservatie:

  De persoon van de observator en die van het observatie-object vallen samen. Dit wordt helicopterview genoemd. Als hulpverlener zul je je eigen handleen en je eigen gedrag regelmatig moeten nagaan. 

 • zelf observatie: de observator moet zichzelf van een afstand bekijken, dit wordt ook wel de helikopterview genoemd. 

 • 5 soorten observaties:
  Gedragsobservatie
  Dagelijkse observatie
  Systematische observatie
  Participerende observatie
  Zelfobservatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.